MUHASEBE KAYIT REHBERİ KİTABI

MUHASEBE KAYIT REHBERİ KİTABI

 • ŞUBAT 2015 Güncel Baskı
 • Temel - Orta - İleri Düzey Muhasebe Kayıtları
 • 1.200 ’ü Aşkın Uygulamalı - Örnekli Yevmiye Kayıtları
 • Firmalar İçin Muhasebe Uygulamaları
 • Vergi Mevzuatı İle Uyumlu Çözümlü Örnekler
 • Genel Muhasebe Uygulamalarında Tüm Konular
 • 7/A ve 7/B Uygulamaları
YAZAR
 • E. Öğr. Gör. Koray ATEŞ
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
75,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
 • BASKI TARİHİ : ŞUBAT 2015
 • SAYFA SAYISI : 857
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

Temel Düzey – Orta Düzey – İleri Düzey

UYGULAMALI MUHASEBE KAYIT REHBERİ KİTABI

Türk vergi mevzuatının komplike bir hal aldığı günümüzde vergi mevzuatı ile muhasebe uygulamalarının birbirinin ayrılmaz birer parçası olduğunun altını çizmek gerekir. Vergi uygulamalarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmek isteyen yöneticiler ve idareciler bunların muhasebeye doğru bir şekilde aktarılmasından da birinci derecede sorumludur.

 

Yöneticiler ve idareciler ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar muhasebe kayıtlarıyla bağlantısı doğru bir şekilde kurulamayan vergi uygulamalarının başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır. İşte bu nedenle bu çalışma vergi uygulamalarından çok muhasebe kayıtlarının ağırlıkta olduğu bir çalışmadır.

 

Çalışma temel olarak 3 bölüm üzerine inşa edilmiştir. Temel düzey, orta düzey ve ileri düzey muhasebe uygulamaları.

 

Temel düzey muhasebe uygulamalarında tek düzen hesap planının en çok kullanılan hesaplarına yer verilmiş ve yine tek düzen hesap planının sırasına uygun bir anlatım tekniğiyle konular irdelenmiştir.

 

Kitabın diğer kısımlarında ise orta düzey ve ileri düzey muhasebe uygulamalarına yer verilmektedir. Dolaysıyla bu kitap hem yeni başlayanlar, hem de Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler için kaynak kitap niteliğindedir. Kitaptaki konular teorik anlatımdan mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılmış ve yine hemen her konu muhasebe kayıtlarıyla desteklenerek anlatılmaya çalışılmıştır.

 

2008 yılından itibaren Akdeniz Denetim YMM bünyesinde çalışmam nedeniyle birlikte çalışma imkânı bulduğum, VERGİ İNCELEMESİ, VERGİ DAVALARI ile VERGİ HUKUKU DANIŞMANLIĞI kapsamındaki her konuda her zaman değerli yorum ve profesyonel bakış açısı ile düşüncelerinden istifade ettiğim ve vergide adaletin nasıl olması gerektiğini öğrendiğim Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı eski başkanı, Yeminli Mali Müşavir Kurtuluş AKDENİZ üstadıma en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu kitabın fikir olarak oluşturulması aşamasından itibaren beni yazmaya ve araştırmaya teşvik etmesi ve her safhasında bana sağlamış olduğu destek bu çalışmanın ortaya çıkmasını ve sizlere ulaşmasını sağladı.

 

Çalışmanın hazırlanması esnasında benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum Akdeniz Denetim YMM bünyesindeki çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

 

MUHASEBE KAYIT REHBERİ KİTABI – İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
TEMEL – ORTA DÜZEY
MUHASEBE UYGULAMALARI

1. Kasa Hesabının İşleyişinin Muhasebeleştirilmesi    25

2. Kasa Hesabına Yapılan Adat Hesabının Muhasebeleştirilmesi    26

3. Alınan Çekler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    27

4. Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkmasının Muhasebeleştirilmesi    28

5. Alınan Çekler Hesabının Yıl Sonu Virmanının Muhasebeleştirilmesi    29

6. Bankalar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    30

7. Verilen Çekler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    31

8. Verilen Çekler Hesabının Yıl Sonu Virmanının Muhasebeleştirilmesi    32

9. Verilen Çeklerin Karşılıksız Çıkmasının Muhasebeleştirilmesi    33

10. Diğer Hazır Değerler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    34

11. Diğer Hazır Değerlerin Bankaya Komisyon Ödenerek Tahsilatının Muhasebeleştirilmesi    36

12. Hisse Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    37

13. Özel Kesim Ve Kamu Kesimi Devlet Tahvili Hesabının Muhasebeleştirilmesi    38

14. Alıcılar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    39

15. Alıcılar Hesabında Satıştan Önce Mal Bedelinin Tahsilinin Muhasebeleştirilmesi    40

16. Alacak Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    41

17. Alacak Senetlerinin Karşılıksız Çıkmasının Muhasebeleştirilmesi    42

18. İlk Madde Ve Malzeme Hesabının Muhasebeleştirilmesi    44

19. İlk Madde Ve Malzemenin İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi    45

20. Yarı Mamuller Üretim Hesabının Muhasebeleştirilmesi    46

21. Ticari Mallar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    47

22. Alınan Ticari Malların İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi    48

23. Satılan Ticari Malların İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi    49

24. Diğer Stoklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    50

25. Stok Değer Düşüklüğü Hesabının Muhasebeleştirilmesi    52

26. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hesabının Muhasebeleştirilmesi    54

27. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    56

28. Gelir Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    57

29. İş Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    58

30. Personel Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    59

31. Sayım Tesellüm Noksanları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    60

32. Diğer Dönen Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    61

33. Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    62

34. İştirakler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    63

35. İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    64

36. Bağlı Ortaklıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    65

37. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    66

38. Arazi Ve Arsalar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    67

39. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    68

40. Binalar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    69

41. Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    70

42. Taşıtlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    71

43. Demirbaşlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    73

44. Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    74

45. Normal Amortisman Yönteminde Muhasebeleştirme    76

46. Azalan Bakiyeler Usulu Amortisman Yönteminde Muhasebeleştirme    84

47. Kıst Amortisman Yönteminde Muhasebeleştirme    86

48. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    89

49. Maddi Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    91

50. Haklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    92

51. Şerefiye Hesabının Muhasebeleştirilmesi    93

52. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    94

53. Araştırma Ve Gelişirme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    96

54. Özel Maliyet Hesabının Muhasebeleştirilmesi    99

55. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    100

56. Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    101

57. Arama Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    102

58. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    103

59. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İçin Verilen Avanslar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    104

60. Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    105

61. Gelir Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    107

62. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    108

63. Yıllara Sari İnşaatlarda 295 Hesabın Muhasebeleştirilmesi    109

64. Banka Kredileri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    110

65. Finansal Kiralama Ve Ertelenmiş Finanl Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    111

66. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    114

67. Satıcılar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    115

68. Borç Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    116

69. Borç Ve Alacak Senetleri Reeskont Hesabının Muhasebeleştirilmesi    117

70. Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    119

71. Diğer Ticari Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    120

72. Ortaklara Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    121

73. Personele Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    122

74. Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    123

75. Alınan Sipariş Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    124

76. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hak Edişleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    125

77. Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    126

78. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    127

79. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Diğer Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    130

80. Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    132

81. Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    134

82. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    136

83. Kıdem Tazminatı Hesabının Muhasebeleştirilmesi    140

84. Maliyet Gider Karşılığı Hesabının Muhasebeleştirilmesi    142

85. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    143

86. Gider Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    145

87. Diğer KDV Hesabının Muhasebeleştirilmesi    146

88. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabının Muhasebeleştirilmesi    148

89. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    149

90. Uzun Vadeli Banka Kredileri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    150

91. Uzun Vadeli Satıcılar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    151

92. Uzun Vadeli Borç Senetleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    152

93. Uzun Vadeli Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    154

94. Uzun Vadeli Ortaklara Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    155

95. Uzun Vadeli İştiraklere Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    156

96. Uzun Vadeli Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    157

97. Uzun Vadeli Alınan Sipariş Avansları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    158

98. Uzun Vadeli Kıdem Tazminatı Hesabının Muhasebeleştirilmesi    159

99. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    162

100. Uzun Vadeli Gider Tahakkukları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    164

101. Sermaye Hesabının Muhasebeleştirilmesi    166

102. Sermaye Artırımının Muhasebeleştirilmesi    167

103. Sermaye Azaltımının Muhasebeleştirilmesi    169

104. Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    170

105. Yasal Yedekler (Kar Dağıtımı) Hesabının Muhasebeleştirilmesi    171

106. Özel Fonlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    175

107. Satıştan İadeler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    178

108. Satış İndirimleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    179

109. Diğer İndirimler Hesabının Muhasebeleştirilmesi    180

110. Satılan Mamuller Maliyeti Hesabının Muhasebeleştirilmesi    181

111. Satılan Hizmet Maliyeti Hesabının Muhasebeleştirilmesi    183

112. Diğer Satışların Maliyeti Hesabının Muhasebeleştirilmesi    184

113. Araştırma-Geliştirme Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    185

114. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    187

115. Genel Yönetim Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    189

116. İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    191

117. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    192

118. Faiz Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    193

119. Komisyon Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    194

120. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    195

121. Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    197

122. Kambiyo Karları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    199

123. Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    200

124. Komisyon Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    202

125. Karşılık Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    203

126. Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    204

127. Kambiyo Zararları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    205

128. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    206

129. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    208

130. Önceki Dönem Gelir Ve Karlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    210

131. Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar Hesabının Muhasebeleştirilmesi    211

132. Çalışılmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    216

133. Önceki Dönem Gider Ve Zararları Hesabının Muhasebeleştirilmesi    218

134. Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının  Muhasebeleştirilmesi    219

135. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Hesabının Muhasebeleştirilmesi    225

136. Direkt İşçilik Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    227

137. Genel Üretim Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    229

138. Hizmet Üretim Giderleri Hesabının Muhasebeleştirilmesi    231

 

BÖLÜM 2
İLERİ DÜZEY
MUHASEBE UYGULAMALARI

139. Aktife Kayıtlı Taşınmaz Satışı Muhasebesi Ve İstisna Uygulaması    235

140. Kaza Yapan Araçların Hurda Satış Bedelleri Ve Muhasebeleştirilmesi    236

141. Trampa İşlemlerinde Muhasebe Uygulaması    237

142. Trampa İşlemlerinde İade Uygulaması    239

143. Dövizli İşlemlerinde Muhasebe Uygulaması    241

144. Tevkifatlı Faturalarda Muhasebe Uygulaması    244

145. Tevkifatlı İşlemlerde İthal Edilen Alüminyum Ürünlerin Muhasebe Uygulaması    246

146. Tevkifatlı Faturanın Yansıtılmasının Muhasebe Uygulaması    248

147. Tevkifatlı İşçilik Faturalarında Muhasebesi Uygulaması    249

148. Tevkifatlı Faturalarda Satıcı Lehine Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi    251

149. Tevkifatlı Faturalarda Alıcı Lehine Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi    254

150. Tevkifatlı Faturalarda Fiyat Farklarının Muhasebeleştirilmesi    255

151. Tevkifatlı İşlemlerden Kıdem Tazminatlarının Yansıtılmasının Muhasebeleştirilmesi    257

152. Tevkifatlı İşlemlerden Temizlik Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi    258

153. Yapım İşiyle Beraber Verilen Mimarlık Ve Mühendislik İşlerinde Tevkifat Ve Muhasebe Uygulaması    259

154. İmalat İşlemleri Ve Satış Muhasebesi Uygulaması    261

155. Arızalı Ve Hasarlı Ürünlerin Revizyon İşlemlerinin Muhasebesi Uygulaması    265

156. Özel Tüketim Vergisinin Muhasebesi Uygulaması    268

157. İhraç Kaydıyla Satın Alınan Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Ve KDV’nin Muhasebeleştirilmesi    269

158. Gerçek Kişilerden Alınan İkinci El Oto Alımlarının Muhasebeleştirilmesi    270

159. Gerçek Kişilerden Alınan İkinci El Hurda Oto Alımlarının Muhasebeleştirilmesi Ve Stopaj    271

160. Rent A Car Şirketlerinden Kiralanan Araçlarda Muhasebe Uygulaması    272

161. Rent A Car İşletmelerinin Aktiflerine Aldıkları Araçlarda Muhasebe Uygulaması    273

162. Banka Kredisi İle Alınan Taşıtlarda Kredi Faizinin Muhasebeleştirilmesi    275

163. Arsa Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    276

164. Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesinin Muhasebeleştirilmesi    278

165. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem İçi Ve Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    279

165. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönem İçi Gelir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    281

167. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde 295 Nolu Hesabın  Muhasebeleştirilmesi    283

168. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Müşterek Giderlerin Dağıtılmasının Muhasebeleştirilmesi    286

169. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Yıl İçinde Birden Fazla İnşaat Ve Onarım İşi Müşterek Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi    288

170. Özel İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    289

171. Fason Tekstil İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    293

172. Şirketlere Verilen Terzi Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi    295

173. Dövizli Ve Tevkifatlı Fason Tekstil Faturasında Kur Farkının Muhasebeleştirilmesi    296

174. İndirimli Orana Tabi Ürün Satışlarının Muhasebeleştirilmesi    298

175. Dahilde İşleme Rejiminde Muhasebe Uygulaması    299

176. Fason İmalatın Muhasebeleştirilmesi    301

177. Tekstil İşletmelerinde Numune Mallar İmalatı Ve Muhasebeleştirilmesi    304

178. Gecikme Cezaları Ve Damga Vergisi Yansıtmasının Muhasebeleştirilmesi    307

179. Transit Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    309

180. İşletmeden Çekilip Personele Kullandırılan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi    310

181. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi    311

182. Bedelsiz Yapılan Hizmet Satışlarının Muhasebeleştirilmesi    312

183. İhracat Komisyonları İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    313

184. İthalat Komisyonları İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    314

185. Hizmet İhracında Turizm Acentalarının Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi    315

186. Hizmet İhracında İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Muhasebeleştirilmesi    316

187. Serbest Bölgelere Verilen Müşavirlik Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi    317

188. Kısım Kısım Teslim Edilen İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesi    318

189. Konsinye Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    319

190. İhraç Kaydıyla Satışların Muhasebeleştirilmesi    321

191. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışların İmalatçıya Geri İadesinin Muhasebeleştirilmesi    323

192. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlarda Doğan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi    325

193. İhraç Kaydıyla Yapılan Satışların Yurt Dışından Geri Gelmesinin Muhasebeleştirilmesi    328

194. İhracatta Binde 5 Götürü Giderinin Muhasebeleştirilmesi    330

195. Reklamasyon –Credit Note Veya Debit Note’ların Muhasebeleştirilmesi    331

196. Kargo Yoluyla Yapılan İhracatın Muhasebeleştirilmesi    332

197. Vade Farkı-Fiyat Farkı Ve Kur Farkı Faturalarının Muhasebeleştirilmesi    333

198. Ciro Primi Faturalarının Muhasebeleştirilmesi    334

199. Bedelsiz Ticari Mal Şeklindeki Ciro Primi Faturalarının Muhasebeleştirilmesi    335

200. Yıl Sonu Düzenlenen Ciro Primi Faturalarının Muhasebeleştirilmesi    336

201. Vadeli Mevduat Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi    338

202. Satılan Malların Yıl İçinde İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi    340

203. Satılan Malların Yıl Geçtikten Sonra İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi    341

204. Kardeş Firmaların Birbirlerine Kullandırdıkları Kredilerin Muhasebeleştirilmesi    343

205. Hisse Senetlerinde Değerleme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    346

206. Yurt Dışı Dönüşü Getirilen Belgelerin Muhasebeleştirilmesi    349

207. Yurt Dışı Fuar Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi    350

208. Yurt Dışından Alınan Bilgisayar Programlarının Muhasebeleştirilmesi    351

209. Google, Facebook-Twitter Ve Benzeri Firmalardan Alınan Hizmetlerin Muhasebeleştirilmesi    352

210. Yurt Dışından Alınan Danışmanlık Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi    353

211. İnternet Üzerinden Yurt Dışından Alınan Eğitim Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi    354

212. Gider Pusulası İle Yapılan Ödemelerde Stopaj Halinde Netten Brüte Muhasebeleştirme    355

213. Kiralanan Yere Yapılan Dekorasyon Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi    357

214. Yurt Dışından Alınan Sinema Filmlerinin Gösteriminin Muhasebeleştirilmesi    359

215. Yurt Dışından Reklam Çekimi İçin Türkiyeye Gelen Oyunculara Yapılan Ödemenin Muhasebeleştirilmesi    361

216. Hizmet Üretim Sektöründe Verilen Avansların Muhasebeleştirilmesi    364

217. Telif Haklarının Muhasebeleştirilmesi    365

218. Eser Niteliğindeki Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi    367

219. Yayın Haklarının Muhasebeleştirilmesi    369

220. Sunucu-Spikerlere Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi    371

221. Gelir Paylaşım Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi    372

222. Reklamlara İlişkin Yayın Ve Gösterim Haklarının Muhasebeleştirilmesi    373

223. Yurt Dışından Gelen Montaj Ekiplerine Yapılan Ödemenin Muhasebeleştirilmesi     375

224. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi     376

225. Dövizli Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi Ve Değerlemesi    377

226. Şüpheli Ticari Alacaktan Vazgeçilmesi Halinin Muhasebeleştirilmesi     379

227. Stok Değerleme Farklarının Muhasebeleştirilmesi     380

228. İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     382

229. Mahrece İadenin Muhasebeleştirilmesi     384

230. Vergi İnceleme Raporlarında Kayıtdışı Hasılatın Muhasebeleştirilmesi     386

231. Vergi İnceleme Raporunda Geçmiş Yıllar Zararının Azaltılmasının Muhasebeleştirilmesi    388

232. Vergi İnceleme Raporunda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Fazla Olmasının Muhasebeleştirilmesi    390

233. Vergi İnceleme Raporunda Fazladan Amortisman Ayrılmasının Muhasebeleştirilmesi    391

234. Vergi İnceleme Raporunda Kaydı Envanter Farkının Muhasebeleştirilmesi    392

235. Vergi İnceleme Raporunda Maliyetlerin Hatalı Tespitinin Muhasebeleştirilmesi    393

236. Kira Ödemelerinin Tahakkuk Ve Muhasebeleştirilmesi    394

237. Kiraya Verilmek Amacıyla Alınan Binek Aracın Muhasebeleştirilmesi    395

238. Şirket Yönetimine Kira Şeklinde Tahsis Edilen Dairelerin Muhasebeleştirilmesi    396

239. Şirket Personelinden Kiralanan Taşıtların Muhasebeleştirilmesi    397

240. Çalınan Malların Muhasebeleştirilmesi    398

241. Bozulan Veya Tahrip Olan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi    399

242. Sel Felaketlerinde Zayi Olan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi    400

243. Miadı Dolan İlaçların Muhasebeleştirilmesi    401

244. Kıdem Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi    402

245. Bağış Ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi    404

246. Şirket Aktifine Kayıtlı Malların Bağışlanmasının Muhasebeleştirilmesi    406

247. Bağış Amaçlı Yapılan Yurt Ve Binaların Muhasebeleştirilmesi    407

248. Eğitime Yüzde Yüz Destek Kapsamında Yapılan Bağışların Muhasebeleştirilmesi    408

249. Bağış Amaçlı Alınan Teçhizatların Muhasebeleştirilmesi    409

250. Ayni Olarak Yapılan Bağışların Muhasebeleştirilmesi    410

251. Vergiden Muaf Olmayan Dernek Veya Vakıflara Yapılan Bağışların Muhasebeleştirilmesi    412

252. Organize Sanayi Bölgelerinin Okul Bağışların Muhasebeleştirilmesi    414

253. Sermaye Azaltılmasının Ve Artırılmasının Muhasebeleştirilmesi    415

254. Sermaye Artırım Avansının Muhasebeleştirilmesi    416

255. Öz Sermaye Üzerinden Ortağa Ödenen Faizlerin Muhasebeleştirilmesi    417

256. Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş Ve Muhasebeleştirilmesi    418

257. Kısmi Bölünme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    421

258. Alışveriş Kuponları Ve Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi    422

259. Alışveriş Çeklerinin Tesliminde Faturanın Kupon Tesliminde Düzenlenmesi Halinin Muhasebeleştirilmesi    423

260. Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi    424

261. Geçici Vergi Dönemlerinde Satılan Mamul Maliyetinin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi    425

262. Geçici Vergide Belli Başlı Özellikli Durumların Muhasebeleştirilmesi    427

263. Ticari Karın Mali Zarara Dönmesi Durumunun Muhasebeleştirilmesi    431

264. Bonus Puanların Muhasebeleştirilmesi    433

265. İflas Eden Şirketten Olan Alacakların Muhasebeleştirilmesi    435

266. Garanti Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi    437

267. İhraç Kaydıyla Satılan Araçlarda Ötv Ve KDV’nin Muhasebeleştirilmesi    442

268. Televizyonda Yayınlanan Reklamlara Ait Amortismanın Muhasebeleştirilmesi    445

269. Pert Olan Araçların Muhasebeleştirilmesi Ve KDV    448

270. Elektrik Üretim Tesisleri İçin Rüzgar Tribünü Alınması Ve Amortismanın Muhasebeleştirilmesi     450

271. Hatır Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi     453

272. Hatır Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi     455

273. Uçak Biletlerinin Muhasebeleştirilmesi     457

274. Avans Kar Payı Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi     460

275. Yurt Dışı Verilen Sipariş Avanslarının Muhasebeleştirilmesi     464

276. Akreditifli İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     467

277. Teşvikli Yatırım Mallarında İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     470

278. Duran Varlık İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     473

279. İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     475

280. Mal Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     477

281. Akreditifli İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     479

282. Kabul Kredi Şeklindeki İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     481

283. Aktife Kayıtlı Binanın Yıkılarak Yenisinin Yapılmasının Muhasebeleştirilmesi     484

284. Aktife Kayıtlı Binanın Ve Arsanın Yıkılarak Bir Başka Şirkete Satılmasının Muhasebeleştirilmesi    487

285. Kollektif Şirketlerde Sermaye Olarak Para Konulmasında Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    489

286. Kollektif Şirketlerde Sermaye Olarak Paradan Başka Varlıkların Konulmasında Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    491

287. Kollektif Şirketlerde Zarar Dağıtımı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    494

288. Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    496

289. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Şahıs İşletmelerinde )     498

290. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Sermaye İşletmelerinde )     505

291. Tesise Katılma Paylarının Muhasebeleştirilmesi    513

292. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farklarının Muhasebeleştirilmesi    514

293. Çalışılmayan İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi    519

294. Fazla Çalışma Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi    522

295. Malzeme Ve İşçilik Harici Üretim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi    523

296. Üretim İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    526

297. Üretim İşletmelerinde 7/B Seçeneğinde İşçilik Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi    529

298. Malzeme Ve İşçilik Harici Üretim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi / 7b Seçeneği    532

299. Üretim İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi- 7/B Seçeneği    534

300. Hizmet İşletmelerinde Maliyet Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi    537

301. Hizmet İşletmelerinde Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    539

302. İnşaat Firmalarının Stok İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi    541

303. İnşaat Firmalarının Şantiyelerle Yapmış Oldukları İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi    542

304. İnşaat Firmalarının Verdikleri Teminatların Muhasebeleştirilmesi    544

305. Taahhüt İşlerinde Direkt Madde Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi    546

306. Taahhüt İşlerinde Direkt İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi    547

307. Taahhüt İşlerinde Direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi    548

308. Taahhüt İşlerinde Dolaylı Giderlerin Muhasebeleştirilmesi    550

309. Özel İnşaat İşlerinde Maliyet Ve Karın Tespitinin Muhasebeleştirilmesi    552

310. Taahhüt İşlerinde Maliyet Ve Karın Tespitinin Muhasebeleştirilmesi    559

311. Yurt Dışına Verilen Reklamların Muhasebeleştirilmesi    562

312. Fesh Edilen Sözleşmelerde İade Edilmeyen Avansların Muhasebeleştirilmesi    565

313. Benzin İstasyonlarında Akaryakıt Teslimlerinin Muhasebeleştirilmesi    557

314. Asgari Geçim İndiriminin Muhasebeleştirilmesi    574

315. Hesap Planı Açıklamaları    579

KAYNAKÇA    671

· ·