BEYANNAME UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI

BEYANNAME UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI

 • Temel Düzey + Orta Düzey + İleri Düzey
 • Beyanname Doldururken Artık Hata Yapmayacaksınız.
 • Kütüphanenizin Baş Köşesinde Bulunması Gereken Beyanname Kitabı.
 • Beyannameler Hakkında Bilmeniz Gerekenler Bu Kitapta.
 • Diğer Kitaplarda Olduğu Gibi Teorik Değil, Tamamen Uygulamalı.
 • Tablolar, Yevmiye Kayıtları, Uygulamalı Beyanname Örnekleri, Açıklamalı, Yorumlu...
YAZAR
 • DR. KORAY ATEŞ
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
129,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : OCAK 2019
 • SAYFA SAYISI : 613
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

* YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

* KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

* KDV – 1 BEYANNAMESİ

* KDV – 2 BEYANNAMESİ

* GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

* MUHTASAR BEYANNAME

* KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ

* BA-BS BİLDİRİM FORMLARI 

* UYGULAMALI, YEVMİYE KAYITLI, RESİMLİ, AÇIKLAMALI, ÖRNEKLİ, YORUMLU

 

ÖNSÖZ

Vergi kanunlarının her geçen gün hızlı bir şekilde değişmesi beyannamelerinin doğru bir şekilde tahakkuk ettirilmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Zira, KDV sistemimizdeki tevkifat uygulamasının sil baştan yeniden yapılandırılması buna en güzel örnektir. Aynı şekilde, kurumlar vergisi açısından ise indirimli kurumlar vergisi uygulamasının tekrardan değişmesi uygulayıcıları bir hayli yormuştur.

Bununla beraber 2 nolu KDV beyannamesi ile muhtasar beyannamede son dönemlerde yapılan değişiklikler de beraberinde hem maddi hem manevi açıdan zaman kaybına neden olmuştur.

Tüm bunların neticesinde beyanname düzenleme işi ve düzenlenen beyannamenin hatasız olması meslek mensupları açısından eskisinden çok daha fazla önem arz etmiştir.

Vergi kanunlarımızdaki uygulamaların her geçen gün değişmesi de beraberinde tek tip beyannameden farklı onlarca varyasyona konu olabilecek beyanname çeşitliliğine neden olmuştur. İşte bu kitabın temel yazılış amacı da onlarca farklı varyasyona konu beyannamelerin excel görüntüsü eşliğinde nasıl doldurulacağını anlatmaktır.

Kitabımızı farklı kılan temel husus da budur. Çünkü bu kadar farklı beyanname örneğinin olduğu piyasadaki İLK ve TEK eser olma özelliği bize gurur vermektedir.

Kitabı baştan sona okuyan dikkatli bir meslek mensubu için tam bir başucu rehberidir. Kitabımız sadece beyannamenin düzenlenmesini değil düzenlemeye dayanak olan teorik altyapıyı da son derece etkili ve sade bir dille ele alıp değerlendirmiştir.

Kitabın yazılması esnasında yardımlarını esirgemeyen SMMM Osman DEMİRCİ’ye teşekkür ederim. Kaynak teminimde beni kırmayan SMMM Emre ER, SMMM Nejla KORKMAZ, SMMM Mahmut KUTLAY ve SMMM Gülden SAKLAVCI’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Koray ATEŞ

 

ÖZGEÇMİŞ

DR. KORAY ATEŞ

Yazar 1978 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi iktisat bölümünden 1999 yılında mezun olarak tamamlamıştır.

Yazar, 2000 yılında aynı üniversitede ekonomi dalında yüksek lisans eğitimine ve bir yandan da akademik kariyerine başlamıştır.

Akademik kariyeri boyunca birçok ulusal hakemli dergilerde makaleleri yayınlanan yazar “2000-2001 Krizi ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri” adlı tez çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Yazar, Wroclaw University Of Economics’den “Tobin tax and the potantial impact on the foreign trade of Turkey”adlı tez çalışmasıyla da doktora derecesini tamamlamış ve bu unvanı kullanmaya hak kazanmıştır.

Yazar, mali müşavirliğin haricinde KGK Bağımsız Denetçisi unvanına da sahiptir.

Yazarın yayınlanmış kitapları aşağıdaki gibidir;

1) 500 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi

2) 550 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi

3) 15 Büyük Sektörde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi

4) 700 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi

5) 300 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi

6) Vergi ve Muhasebede En Çok Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

7) KDV İadesi ve KDV Tekvifatı Uygulama Rehberi

8) Uygulamalı Muhasebe Kayıt Rehberi

9) Muhasebecinin Başucu Rehberi

10) Muhasebecinin Belge Düzeni

11) İleri Düzey Muhasebe Rehberi

12) KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Rehberi

13) Muhasebe Departmanı İşlemler Rehberi

14) Vergi Cezalarından Korunma Yolları

15) Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

16) Yeni Başlayanlar İçin Muhasebe El Kitabı

17) Sektörel Muhasebesi

 

İÇİNDEKİLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 21
A) GELİR VERGİSİNİN KONUSU 21
B) GELİR VERGİSİNİN ESASLARI NELERDİR 21
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE MÜKELLEF KAVRAMI 22
D) GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN ŞAHIS ŞİRKETLERİ 22
E) YILLIK GELİR VERGİSİNİN BEYAN ŞEKLİ VE ZAMANI 23
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 25

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 33
A) ŞAHIS SİGORTA GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 33
B) ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 35
C) ENGELLİ İNDİRİMİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 35
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER 36
E) YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLMESİ 39

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BİRİNCİ UNSURU: TİCARİ KAZANÇLAR 41
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE ESAS TEŞKİL EDEN TİCARİ FAALİYETİN KASAMI 41
B) ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 42
C) BİLANÇO ESASINA GÖRE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ 42
D) İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ 43
E) YILLIK GELİR VERGİSİNE KONU TİCARİ KAZANCI YESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 43
F) YILLIK BEYANNAMEYE KONU TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN GENEL GİDERLER 44
G) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER KAVRAMI 45
H) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ŞİRKET PERSONELİ İLE İLGİLİ GİDERLER 45
I) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ÖDENMİŞ OLAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLAR 46
J) İŞLE İLGİLİ VE YAPILAN İŞİN EHEMMİYETİ VE GENİŞLİĞİ İLE MÜTENASİP SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ 46
L) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 47
M) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE SENDİKALARA ÖDENEN AİDATLAR 48
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 48
O) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 49

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNALAR 51
A) PTT ACENTELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 51
B) SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI 51
C) SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 51
D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 52
E) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPILAN FAALİYETLER SONUCU ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 52
F) YATIRIM İNDİRİMİ 52
G) KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 53
H) GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 53

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRLER ARASINDA KAR VE ZARAR MAHSUBU 55
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 55
B) YURTDIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU 55

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN İKİNCİ UNSURU: ZİRAİ KAZANÇLAR 57
A) ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEMENİN GENEL ESASLARI 57
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA GİDERLER 58
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 59

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ÜÇÜNCÜ UNSURU: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 61
A) SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCI 61
B) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEK OLAN SERBEST MESLEK ERBAPLARI 62
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ 62
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 63
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANCINDA TEVKİFAT 64
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 65
G) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA 65
H) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER 66
I) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ 67
J) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİLMESİ 69
K) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ENGELLİ İNDİRİMİ YAPILMASI 69
L) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRLI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 69
M) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SINIRSIZ İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR 70
N) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA ZARAR MAHSUBU 72
O) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER 72

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN DÖRDÜNCÜ UNSURU: ÜCRETLER 75
A) ÜCRETİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLMESİ 75
B) BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ 76

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN BEŞİNCİ UNSURU: GAYRİ MENKUL SERMAYE İRATLARI 79

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN ALTINCI UNSURU: MENKUL SERMAYE İRATLARI 81
A) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER 81
B) MENKUL SERMAYE İRATLARININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMESİNDE SINIR 82
C) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI 82
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KAR PAYI DAĞITIMLARININ BEYANNAMEYE KONU EDİLMESİ 83
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN İNDİRİLECEK GİDERLER 83
F) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MENKUL SERMAYE İRATLARI GELİRLERİ ÖZET VERGİLENDİRME TABLOSU 84

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GELİRİN YEDİNCİ UNSURU: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 87
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NELER OLDUĞU 87
B) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU 88
C) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU EDİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ NELER OLDUĞU 89
D) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARIN NELER OLDUĞU 89
E) GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU ARIZİ KAZANÇLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER 90
F) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ 90

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 93
A) YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 93

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 97
A) SADECE TİCARİ KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 97
B) TİCARİ KAZANÇTA GEÇMİŞ YILLAR ZARARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 100
C) TİCARİ KAZANÇTA EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 103
D) SERBEST MESLEK KAZANCINDA ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 106
E) SERBEST MESLEK KAZANCINDA İADE EDİLECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 109
F) KAR DAĞITIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN OLMASI HALİNDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 112
G) TİCARİ KAZANÇTAN KAR, ZİRAİ KAZANÇTAN ZARAR OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 115
H) TİCARİ KAZANÇ, GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VE MENKUL SERMAYE İRADI GELİRLERİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 118

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 127
A) KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ 127
B) KURUMLAR VERGİSİNE KONU OLAN KAZANÇLAR 127
C) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU KANUNİ VE İŞ MERKEZİ KAVRAMLARI 128
D) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE KONU MÜKELLEFİYET BİÇİMLERİ 128
E) TAM MÜKELLEFİYETTE BEYAN 129
F) DAR MÜKKELEFİYETTE BEYAN VE ÖZEL BEYAN ZAMANI 129
G) KURUMLAR VERGİSİNDE TASFİYE VE BİRLEŞME HALİNDE BEYAN 130
H) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER 131
I) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ MATRAHININ HESAPLANMASI 132
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 133
A) TABLO-1: KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ KISMININ DOLDURULMASI 133
B) TABLO-2: DAR MÜKELLEF TEMSİLCİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ 134
C) TABLO-3: KURUMA BAĞLI İŞ YERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI 134
D) TABLO-4: GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 134
E) TABLO-5: KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 134
F) TABLO-6: VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 136
G) KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 137

TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 139

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEKLERİ 145
A) SADECE TİCARİ KAR VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN OLMASI DURUMUNDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 145
B) KURUMLAR VERGİSİNDE İADE VERGİNİN ÇIKMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 149
C) GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 153
D) ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ GELİRİNİN OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 158
E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 162
F) TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 167
G) TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN İSTİSNA OLMAYAN KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 171
H) AR-GE HARCAMALARININ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ 175
I) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 179

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI 187
A) KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI 187
B) MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 188
C) AY’IN SON GÜNLERİNDE YAPILAN TESLİMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE FATURA İLİŞKİSİ 188
D) MÜŞTERİ KABUL ŞARTINA BAĞLI MAL SATIŞLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 189
E) İŞLEMDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 189
F) KISIM KISIM MAL TESLİMİ VEYA HİZMET YAPILMASI MUTAD OLAN VE BU HUSUSLARDA MUTABIK KALINAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 190
G) KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 190
H) MALIN ALICIYA VEYA ONUN ADINA HAREKET EDENLERE GÖNDERİLMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 190
I) AMORTİSMANA TABİ MENKUL VEYA GAYRİMENKUL MALLARIN İŞLETME AKTİFİNE ALINMASI VEYA KULLANILMAYA BAŞLANMASI HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 191
İ) SU, ELEKTRİK GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ENERJİ DAĞITIM VEYA KULLANIMLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 191
J) İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 192
K) DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 192

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ VE ÖZELLİKLİ KONULAR 193
A. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 193
B. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON! 195
C. SERBEST BÖLGELERDE YAŞANAN SIKINTILAR DEVAM EDİYOR 197
Ç. GÜMRÜK ANTREPOLARINDA YAPILAN SATIŞLARDA KDV BİLMECESİ 204
D. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 207
E. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 209
F. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 214
G. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 217
H. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 218
I. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 239
İ. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 243
J. ÖRTÜLÜ SERMAYEYE KONU KDV, KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 247
K. PROMOSYON ÜRÜNLERİ KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 249
L. EŞANTİYON ÜRÜNLERİ KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 252
M. PROMOSYON VE EŞANTİYON ÜRÜNLERİNDE MALİYENİN GÖRÜŞÜ 254
N. İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER KDV BEYANNAMESİNE NASIL YANSIR? 255
O. KUR FARKLARI KDV BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLECEK MİDİR? 264
Ö. TAHVİL FAİZ GELİRLERİ KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK Mİ? GÖSTERİLECEKSE USUL NASIL OLACAK? 268
P. TAKDİR KOMİSYONLARINCA İMHA EDİLEN İLAÇLARA AİT YÜKLENİLEN KDV BEYANNAMEYE İNTİKAL EDECEK MİDİR? 269

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TEVKİFAT KAVRAMI 273
A) TEVKİFAT NEDİR? 273
B) HANGİ HİZMETLER TEVKİFATA TABİDİR? 273
C) HANGİ KURULUŞLAR TEVKİFAT YAPACAKTIR? 274
D) TEVKİFAT YAPILMAMASININ CEZASI VAR MIDIR? 276
E) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT 277
F) YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 278
G) YAPIM İŞİYLE BERABER VERİLEN MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 278
H) FİNANS SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA VERİLEN BİLGİSAYAR BAKIM İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ 280
İ) İŞ GÜCÜ VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI 280
J) YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT 283
K) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 283
L) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 284
M) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 285
N) SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 287
0) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 289
Ö) AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI 292
P) KÜLÇE METAL TESLİMLERİNDE TEVKİFAT 293
R) BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT 294
S) TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA DÜZENİ 295
Ş) METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİNDE TEVKİFAT 296
T) HURDA VE ATIK TESLİMİNDE TEVKİFAT 296
Y) TEVKİFATLI OLARAK TANZİM EDİLEN FATURALARIN İADESİ VE MUHASEBESİ 298
Z) İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 300

KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 301
A) KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 301
B) KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLERİ İÇİN MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ KISMININ DOLDURULMASI 301
C) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 302
D) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 302
E) KDV BEYANNAMESİNİN İNDİRİMLER KISMININ DOLDURULMASI 304
F) KDV BEYANNAMESİNİN SONUÇ HESAPLARI KISMININ DOLDURULMASI 305
G) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 305
H) KDV BEYANNAMESİNİN KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 306
I) KDV BEYANNAMESİNİN TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 307
İ) KDV BEYANNAMESİNİN DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 307
J) KDV BEYANNAMESİNİN İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER KISMININ DOLDURULMASI 308
K) KDV BEYANNAMESİNİN BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN SM VEYA SMMM KISMININ DOLDURULMASI 309
L) 3065 SAYILI KDV KANUNU MD. 39’A GÖRE VERGİLENDİRME DÖNEMİ 309
M) KDV BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ 309

1 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI
A) SADECE YURT İÇİ SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 311
B) YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 314
C) MADDİ DURAN VARLIK SATIŞININ OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 317
D) İHRACATTA YÜKLENİLEN KDV VE İADE İSTENMESİ HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 320
E) TEVKİFATLI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 323
F) İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 326
G) HURDA KAPSAMINDA KDV’DEN İSTİSNA ÜRÜNLERİN SATILMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 329
H) İNDİRİMLİ ORANA TABİ KDV İADESİ İSTENMESİ VE YÜKLENİLEN KDV’NİN BELİRTİLMESİ İLE İHRAÇ KAYITLI SATIŞIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 332
I) İNDİRİMLİ ORAN, GENEL ORAN VE KREDİ KARTLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 336
J) KISMİ İSTİSNALI HURDA SATIŞLARI, İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN BİR ARADA OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 339
K) TEVKİFATLI SATIŞLARDAN KDV İADESİ İSTENMESİ VE KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA İLAVE EDİLECEK KDV DOĞURAN SATIŞLARIN OLMASI HALİNDE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 342

2 NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
2 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI 349
A) GENEL OLARAK SORUMLULUK UYGULAMASI 349
B) KDV SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN İŞLEMLER 350
C) TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERDEN İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 350
D) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 351
E) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ 354
F) TAM TEVKİFAT GEREKTİREN İŞLEMLERDEN REKLÂM VERME İŞLEMLERİ 355
G) 2 NOLU KDV ÖDEMESİ GEREKTİREN ÖRNEK UYGULAMALAR 356
H) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN YURT DIŞI BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 359
I) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ GEREKTİREN YURT DIŞI İŞLEMLERDEN GOOGLE-FACEBOOK HİZMET ALIMLARI 362
J) VERGİYİ DOĞURAN OLAYA AİT TAKVİM YILI AŞILDIKTAN SONRA TESPİT EDİLEN EKSİK SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANINA İLİŞKİN PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ 366

2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA 369
A) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE ALICILARIN BEYANI 369
B) ALICININ TEVKİFAT YAPMAMASI, EKSİK BEYAN ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 370
C) SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİ 371
D) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN GENEL BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 372
E) 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLGİLER KISMININ DOLDURULMASI 372
F) TABLO III- KDV KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM 373

2 NOLU KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI 375
A) YURT DIŞINA YÖNELİK GOOGLE VEYA FACEBOOK TARZI ŞİRKETLERE YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 375
B) GİDER PUSULASIYLA YAPILAN ÖDEMELERDE 2 NOLU BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ 378
C) KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YEMEK SERVİS HİZMETİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 381
D) KISMİ TEVKİFATLI İŞLEMLERDEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK/MİMARLIK VE ETÜT/PROJE HİZMETLERİ ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 385
E) HEM SERVİS TAŞIMACILIĞI HEM YURT DIŞI HİZMET ALIMININ AYNI ANDA OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 389
F) MADDİ DURAN VARLIKLARA AİT TADİL BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMININ OLMASI DURUMUNDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 392
G) HEM GİDER PUSULASI İLE ÖDEME YAPILMASI HEM DE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 396
H) FASON TEKSTİL HİZMETİ ALINMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 399
I) BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ALIMLARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI 402
J) FASON TEKSTİL, SERVİS TAŞIMACILIĞI, ALÜMÜNYUM PROFİL, TEMİZLİK HİZMETİ VE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMLARININ AYNI ANDA OLMASI HALİNDE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 405

KURUM GEÇİCİ VERGİSİ BEYANNAMESİ
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 411
A) KURUM GEÇİCİ VERGİSİ NEDİR? 411
B) KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZLER 411
C) GEÇİCİ VERGİYE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLİR? 411
D) GEÇİCİ VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR? 412
E) GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN EDİLMESİ HALİ 412
F) TAHAKKUK ETMİŞ ANCAK ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİLERDE NE YAPILIR? 412
G) GEÇİCİ VERİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI 413
H) İŞE BAŞLAMA, İŞİ BIRAKMA VE HESAP DÖNEMİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR? 413
I) KURUM GEÇİCİ VERGİSİNDE HANGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANILACAKTIR? 414
J) GEÇİCİ VERGİ İLE İLGİLİ MUHASEBE SÜRECİ 414
K) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GEÇİCİ MİZAN KAVRAMI 416
L) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE MUHASEBE KAYIT ZAMANI 417
M) FARKLI BİR ÖRNEK: İŞLETME DEFTERİNDE GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASI 418

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEMESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 421
A) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK DEĞERLEME İŞLEMLERİ 421
B) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN YAPILACAK AMORTİSMAN İŞLEMLERİ 425
C) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN HESAPLANMASI 429
D) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 431
E) ZARAR MAHSUP HAKKI KULLANILMAYAN BEYANNAME DÜZELTİLEBİLİR Mİ? 432
F) GEÇMİŞ YIL ZARAR MAHSUP HAKKI SONRAKİ YILLARDA KULLANILABİLİR Mİ? 432
G) DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE ZARAR MAHSUBU YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI 433
H) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ İLE DAHA SONRA ÖDENEN SGK PRİMLERİ NASIL GÖSTERİLECEKTİR 433
I) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ NASIL NASIL HESAPLANACAKTIR? 435
J) KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN AR-GE İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 442

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI 445
A) SADECE TİCARİ KAR HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 445
B) BANKALARDA VADELİ MEVDUATTAN KESİLEN STOPAJIN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 449
C) GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ VE ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 453
D) ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 456
E) KAMU YARARINA VEYA VERGİDEN MUAF BİR VÂKIFA BAĞIŞ YAPILMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 460
F) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN OLMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 463
G) AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 468
H) AR-GE İNDİRİMİNİN OLMASI VE ÖDENECEK VERGİNİN ÇIKMAMASI HALİNDE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 471

MUHTASAR BEYANNAME
MUHTASAR BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 477
A) MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR? 477
B) MUHTASAR BEYANNAMEDE BEYAN DÖNEMİ 477
C) VERGİ TEVKİFATI KAVRAMI (STOPAJ) 479
D) VERGİ TEVKİFATINI KİMLER YAPACAKTIR? 479
E) MUHTASAR BEYANNAMENİN İÇERİĞİ NEDİR? 479
F) VERGİ TEVKİFATI YAPILACAK ÖDEMELER VE VERGİ KESİNTİ ORANLARI 480

MUHTASAR BEYANNAMEYLE BEYANI GEREKTİREN ÖZELLİKLİ ÖDEMELER 483
A) BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ 483
B) ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 484
C) ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI 484
D) ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFE OLMAYAN BİREYLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 486
E) DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 487

MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA 489
A) MUHTASAR BEYANNAMENİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 489
B) MÜKELLEFE AİT DÖNEM BİLGİLER TABLOSU 489
C) TABLO 1 MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI 490
D) TABLO 2 TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ 492
E) TABLO 3 ÜCRET VE ÜCET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM 493
F) TABLO 4 ÖDEMELERİN TÜRÜNE GÖRE KOD CETVELİ 494

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN MUHTASAR KISMININ DÜZENLEMESİ VE UYGULAMALARI 495
A) SADECE ÜCRET BORDROSUNDAN HAREKETLE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 495
B) SERBEST MESLEK ÖDEMESİ VE KAR DAĞITIMININ OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 498
C) ORTAKLARA HUZUR HAKKI ÖDENMESİ VE SERBEST MESLEK ÖDEMESİNİN BİR ARADA OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 501
D) YURT DIŞINA STOPAJ YAPMAYI GEREKTİREN ÖDEME OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 505
E) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ DOLAYISIYLA HAK EDİŞ ÖDEMELERİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 508
F) ASGARİ ÜCRETLİ PERSONEL İLE KİRA ÖDEMELERİNİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 511
G) TELİF BEDELİ ÖDEMELERİNİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 514
G) BELLİ GÜNLERDE GELEN DEVAMLI TEMİZLİKÇİLERİN OLMASI HALİNDE MUHTASAR BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 517

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: TANIM VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 525
A) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI NEDİR? 525
B) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA HASILATIN TESPİTİ 526
C) BEDELSİZ YAPILAN KİRALAMALARDA VERGİLENDİRME 527
D) EMSAL KİRA BEDELİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER 527
E) GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 528
F) GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNDE KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 529
G) KİRAYA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ 529
H) KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 529
I) KİRA GELİRİNDEN ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARARIN DEVREDİLİP DEVREDİLMEYECEĞİ 530
J) KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİNİN NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI 530
K) KİRA GELİRİ ELDE EDENLER BUNUN BEYANINI NASIL YAPACAKLAR 531
L) YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLERİN NELER OLDUĞU 532
M) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI VE YERİ 535
N) KİRA GELİRİ BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 535
O) KİRA GELİRİ EDİLMESİNE RAĞMEN BEYANNAMENİN VERİLMEMESİ VEYA EKSİK VERİLMESİ DURUMUNUN SONUÇLARI 536

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMALARI: ÖRNEKLER 537
A) KİRA GELİRİ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERİLMEMESİ DURUMU 537
B) KONUT KİRA GELİRİNDE GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 538
C) KONUT KİRA GELİRİNDE GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI 541
D) HEM KONUT HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİNİN BEYANNAME VERME SINIRINI AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 544
E) İKİ ORTAKLI KİRA GELİRİNİN OLMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 547
F) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 550
G) KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 553
H) İŞYERİ KİRA GELİRİ VE KONUT KİRA GELİRİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 556
I) GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA GELİRİNİN OLMASI DURUMUNDA BEYANNAMENİN NASIL HAZIRLANACAĞI 559
J) KİRA GELİRİYLE BİRLİKTE EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ İLE BAĞIŞ VE YARDIMDA BULUNULMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 563
K) İŞYERİ KİRA GELİRİNDE İADE ÇIKMASI HALİNDE BEYANNAMENİN NASIL DÜZENLENECEĞİ 567

BA – BS BİLDİRİM FORMLARI
BA-BS BİLDİRİM FORMUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 573
A) YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER 573
B) BİLDİRİME KONU ALIŞ/SATIŞLAR VE HADLER 574
C) ALIŞ VE SATIŞ İADELERİNDE BA-BS UYGULAMASI 574
D) BA-BS BİLDİRİMİNE KONU DİĞER HUSUSLAR 574
E) BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ 575
F) BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİ 576
G) SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BA-BS FORMLARINDA CEZAİ MÜEYYİDE 577
H) KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF ŞİRKETLERİN BA VE BS FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ 578
I) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 578
İ) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE FORM BA İÇİN HANGİ TARİH BAZ ALINACAKTIR? 578
J) SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YAPILAN SATIŞLARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DÜZENLENME TARİHİ NE OLACAKTIR? 578
K) İTHALAT İŞLEMLERİNİN BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 579
L) İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLMASI DURUMUNDA BA İLE BİLDİRİLMESİNDE TUTAR ALANINA NE YAZILACAKTIR? 579
M) KISIM KISIM YAPILAN İTHALATTA BA BİLDİRİM FORMU 579
N) İTHALAT İŞLEMLERİNDE SATICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 579
O) İHRACAT İŞLEMLERİNDE ALICININ VERGİ KİMLİK NUMARASINA NE YAZILACAKTIR? 579
P) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE VEYA MERKEZDEN ALIM SATIM YAPMASI HALİNDE BİLDİRİM FORMLARI NASIL DOLDURULACAKTIR? 580
R) İFLAS EDEN MÜKELLEFLER İÇİN BA-BS BİLDİRİMİ 580
S) GEÇ GELEN FATURALARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ DURUMU 580
Ş) MAL VE HİZMET SATIŞI KARŞILIĞI OLMAKSIZIN AKTARILAN PARALAR İÇİN BA-BS BİLDİRİM FORMU DOLDURULACAK MIDIR? 581
T) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN BA-BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 583
U) YURT DIŞINDA YAPILAN VE YURT DIŞINDA YARARLANILAN HİZMETLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI 583
Ü) HALDEKİ KOMİSYONCULARIN BA VE BS BİLDİRİM FORMUNU NASIL DÜZENLEYECEKLERİ? 584
V) BİLANÇO USULÜNDEN İŞLETME HESABINA GEÇEN MÜKELLEFLERİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 585
Y) FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 586
Z) YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİP ANTREPODA BEKLEYEN MALLAR İÇİN BA BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULUP DOLDURULMAYACAĞI 587
A1) ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNA DAHİL EDİLECEK MATRAH NE OLACAKTIR? 587
A2) BA-BS BİLDİRİM FORMUNU NOTERLER DE VERECEK MİDİR? 589
A3) BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞLETMELER BİLDİRİM FORMLARNI NASIL VERECEK 589
A4) VADE FARKI, KUR FARKI GELİRLERİ/GİDERLERİ BİLDİRİM FORMLARINA DAHİL EDİLECEK MİDİR? 589
A5) BİLDİRİM MECBURİYETİ BULUNAN MÜKELLEFLER, MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ VE SATIŞLARINI HANGİ BELGELERLE FORM BA – FORM BS YE DÂHİL EDECEKLERDİR? 589
A6) MÜKELLEFİYETİN TERKİ HALİNDE FORM BA – FORM BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 589
A7) BİLDİRİM VERME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE BA–BS BİLDİRİMİ YAPILACAK MIDIR? 590
A8) BELİRLENEN HADDİ AŞAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIŞ/SATIŞ TUTARLARI DÜZENLENME TARİHİN DE Mİ YOKSA KAYITLARA ALINDIĞI TARİHLER DE Mİ BA-BS YE KONU EDİLECEK? 590
A9) İTHALAT İŞLEMLERİNİN VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN FORM BA VE FORM BS DE BİLDİRİLMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 590
A10) BİLDİRİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN, ANCAK TÜM ALIŞ VE SATIŞLARI BELİRTİLEN HADDİN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLER YİNE DE BİLDİRİMDE BULUNACAKLAR MIDIR? 590
A11) BİR KİŞİ VEYA KURUMUN BİRDEN FAZLA ŞUBESİNDEN YAPILAN MAL VE/VEYA HİZMET ALIMLARI VE MAL VE/VEYA HİZMET SATIMLARI FORM BA – FORM BS’DE BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? 591
A12) NAKLİ YEKÛNLU FATURALARDA FATURA ADEDİNİN TAMAMI MI BİLDİRİM FORMLARINDA BELGE SAYISI OLARAK KABUL EDİLECEK? 591
A13) FORM BA – FORM BS’Yİ BELİRLENEN SÜRELER İÇİNDE VERMEYEN, EKSİK VEYA YANILTICI BİLDİRİMDE BULUNAN MÜKELLEFLERE NE KADAR CEZA KESİLECEKTİR? 591

BA-BS BİLDİRİM FORMU DÜZENLEME UYGULAMALARI 593
A) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL ALIMLARI OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 593
B) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN YURT İÇİ MAL SATIMLARI VE DEKONTLU PARA ÖDÜNCÜ OLMASI DURUMUNDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI 595
C) BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN HEM YURT İÇİ MAL ALIMI HEM DE İTHALAT OLMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 597
D) CREDİT NOTE VEYA DEBİT NOTE OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN DOLDURULMASI 599
E) YURT DIŞI SATIŞLARDA İNTAÇ TARİHİNİN FATURA TARİHİNDEN FARKLI OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN DOLDURULMASI 601
F) SERBEST BÖLGEDEKİ FİRMANIN HEM SERBEST BÖLGEDEN HEM DE TÜRKİYE’DEN MAL ALMASI DURUMUNDA BA FORMUNUN DOLDURULMASI 603
G) BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLAN MÜKELLEFLERİN MAL SATIŞLARINDA BS FORMUNUN DOLDURULMASI 605
H) ANTREPODA BEKLEYEN MALLARIN OLMASI HALİNDE BA FORMUNUN NASIL VE HANGİ TARİHTE DOLDURULACAĞI 607
İ) ALIM İADELERİ VE ORTAKLARA DÜZENLENEN ADAT FATURASI OLMASI HALİNDE BS FORMUNUN NASIL DOLDURULACAĞI 609
J) FATURANIN KARGODAKİ GECİKMEDEN DOLAYI GEÇ GELMESİ HALİNDE BA FORMUNUN NASIL DOLDURULACAĞI 611
KAYNAKLAR 613

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR