BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI

BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI

 • Asgari Ücret, Ücret Şekilleri, Ücretin Ödenmesi, Ücretin Korunması, Fazla Çalışma Ücreti, Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
 • Hafta Tatil Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti, Yıllık İzin Ücreti,
 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İş Güvencesi Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, Askerlikten Doğan Tazminat, Maluliyetten Doğan Tazminat (Maluliyet Tazminatı), Cezai Şart Ve Cezai Şartı Aşan Zararın Tazmini
 • İşçi Özlük Dosyası
 • Ücret Bordrosu, Bordrolama Sonrası Yasal Bildirimler, Ücret Hesaplamaları
 • İş Hukukunda Belgeler, Muhasebe Uygulamaları
 • Uygulamalı Örnekler
YAZAR
 • Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
85,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
 • BASKI TARİHİ : NİSAN 2017
 • SAYFA SAYISI : 632
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

SON DEĞİŞİKLİKLER DAHİL BORDRO UYGULAMA REHBERİ

ÖNSÖZ

Bordro Uygulama Rehberi adlı bu çalışma, başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere uygulamacılara hem teorik ve hem de uygulama boyutuyla ücret ve tazminat hesaplamaları konusunda yararlı olabilmek amacıyla yazılmıştır. Bu amaçla öncelikle bordro hesaplamalarında dikkate alınması gereken kanuni parametrelerin teorik alt yapısını oluşturan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, özellikle tereddüt doğurabilecek hususlar bağlamında ücret ve tazminat konuları öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından “Ücret Hesaplamaları” başlığı altında, her bir kanuni parametreyi temsil edebilir nitelikte ücret hesap pusulası ya da ücret bordrosu örneği üzerinden, ücret hesaplama çalışmalarına yer verilmiştir. Kitabın başvuracak uygulamacılara yararlı olması en büyük dileğimdir.
Kitabın yazılarak basıma hazırlanması sürecinde çok sayıda değerli kişi katkı sağlamıştır. Öncelikle yetişmemde çok büyük emeği olan, asistanlığını yürütmekten her zaman gurur duyduğum çok değerli Hocam Prof. Dr. İhsan ERKUL’a; çalışmanın her aşamasında bana yardımcı olan ve çalışmaya çok büyük emeği geçen, doktora öğrencim İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Berrin GÖKÇEK’e, kitabın formatı ve içeriği konusunda beni yönlendiren Sayın Ferdi ARDA’ya ayrı ayrı içten teşekkür ediyorum.
Son olarak, kitabın hemen her aşamasında gösterdikleri sabır ve hoşgörüyle bana destek olan canım oğullarım Ali Metin KARACA ile Fırat Çağlar KARACA’ya ve eşim Yrd. Doç. Dr. Erol KARACA’ya bu vesileyle yeniden teşekkür duygularımı ifade etmek istiyorum.
Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA
.
.

 YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARINDAN BAZILARI

• Bordro Uygulama Rehberi
• Sosyal Hizmet. Yönetimi (Ed.)
• Çalışma Yaşamının Denetimi (Ed.)
• Türkiye’de Gazetecilerin Kişisel Özellikleri ile Sosyal ve Mesleki
   Koşulları Bakımından Gazetecilik Mesleğine Yönelik Tutumları
• Gazetecinin Basın İş Kanunundan Doğan Hakları ve Sorumlulukları
• Medyada Çalışma Hayatı (Ed.)
• Sosyal Hizmet Kuruluşları (Ed.)
• Asgari Gelir ve AB Ülkelerindeki Uygulamaları
• 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması
• Türkiye’de Basın Çalışanlarının İş İlişkileri ve Sorunları
• Türk İş Hukuku
.
.

 İÇİNDEKİLER

ÜCRET VE ÜCRETLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1

    1. ÜCRET NEDİR? 1
    2. ÜCRETİN UNSURLARI NELERDİR? 2
    3. İŞ KARŞILIĞI OLMADAN YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 3
    4. İŞ GÖRÜLMEDİĞİ HALDE İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEK
    ZORUNDADIR? 4
    5. KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLAR ARASINDA ÜCRET KONUSUNDA CİNSİYETE DAYALI
    AYRIM YAPILABİLİR Mİ? 5
    6. PARA DIŞINDA BİR ARAÇLA YA DA AYNİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET
    SAYILIR MI? 6
    7. İŞVEREN DIŞINDA 3. KİŞİLER TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR
    MI? 6
    8. ZORLAYICI BİR SEBEPLE ÇALIŞAMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILAMAYAN İŞÇİYE ÜCRET
    ÖDEMESİ YAPILIR MI? 7
    10. ASIL ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NEDİR? 7
    11. NET ÜCRET VE BRÜT ÜCRET NEDİR? 8
    12. AYNİ ÜCRET VE NAKDİ ÜCRET NEDİR? 8
    13. NOMİNAL ÜCRET VE REEL ÜCRET NEDİR? 8
    14. MAKTU ÜCRET NEDİR? 8
    15. ÜCRET EKİ NEDİR? 9
    16. ÜCRET EKLERİ NELERDİR? 9
    17. ÜCRET İLE ÜCRET EKLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 10
    18.YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAHLARI ÜCRET EKİ SAYILIR MI? 11
ÜCRETİN BELİRLENMESİ VE ASGARİ ÜCRET 13
    1. ÜCRET BELİRLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR? 13
    2. İŞ MEVZUATINDA ÜCRET SERBESTÎSİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR? 14
    3. SÖZLEŞMELERDE ÜCRET ÖNGÖRÜLMEMİŞSE, İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET NASIL
    BELİRLENİR? 14
    4. ASGARİ ÜCRET NEDİR? 15
    5. ASGARİ ÜCRET KİM TARAFINDAN BELİRLENİR? 15
    6. ASGARİ ÜCRET İKİ YILDAN DAHA KISA SÜREYLE SAPTANABİLİR Mİ? 16
    7. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN ASGARİ ÜCRETİ BELİRLERKEN DİKKAT
    ETMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 17
    8. ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜCRET ŞEKLİNDE SAPTANIR? 17
    9. YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET NASIL BİR SEYİR İZLEMİŞTİR? 18
    10. ASGARİ ÜCRET SAPTANIRKEN YAŞ VE CİNSİYET FARKI GÖZETİLEBİLİR Mİ? 19
    11. HÜKÜMETİN BÜTÇE OLANAKLARI ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÖLÇÜT OLABİLİR
    Mİ? 19
    12. BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN
    DÜZENLEMELERDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 19
    13. ASGARİ ÜCRETİN BÖLGESEL DÜZEYDE TESPİTİ MÜMKÜN MÜ? 20
    14. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI HİYERARŞİK İDARİ
    İTİRAZ YOLU VAR MI? 20
    15. İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET
    ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 20
    16. ASGARİ ÜCRETİN AYNİ OLARAK ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 21
    17. ASGARİ ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN VEYA NOKSAN ÖDENMESİNİN YAPTIRIMI
    NEDİR? 21
ÜCRET ŞEKİLLERİ 23
    1. İŞ KANUNU VE UYGULAMA BAKIMINDAN ÜCRET TÜRLERİ NELERDİR? 23
    2. ZAMAN ESASINA DAYALI ÜCRET NEDİR? 23
    3. PARÇA BAŞINA VEYA AKORT ÜCRET NEDİR? 24
    5. GÖTÜRÜ ÜCRET NEDİR? 24
    6. YÜZDE USULÜ ÜCRET NEDİR? 25
    7. KOMİSYON ÜCRETİ NEDİR? 26
    8. KÂRDAN PAY ALMA NEDİR? 26
ÜCRETİN ÖDENMESİ 29
    1. ÜCRETİN AYNî OLARAK YA DA BONO, KUPON, SENET VEYAHUT BAŞKA BİR
    ŞEKİLDE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 29
    2. ÜCRET YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDENEBİLİR Mİ? 29
    3. ÜCRETİN AYLIK OLARAK ÖDENMESİ İLE MAKTU AYLIK ÜCRET ARASINDAKİ FARK
    NEDİR? 30
    4. ÜCRET NE ZAMAN ÖDENMELİDİR? 30
    5. ÜCRET NEREDE ÖDENİR? 31
    6. ÜCRETİN MEYHANE VB. EĞLENCE YERLERİ VE PERAKENDE MAL SATAN DÜKKÂN
    VE MAĞAZALARDA ÖDENEBİLİR Mİ? 31
    7. ÜCRET GÜNLÜK OLARAK ÖDENEBİLİR Mİ? 31
    8. ÜCRETİN BİR KISMI AVANS OLARAK İSTENEBİLİR Mİ? 32
    9. ÜCRETİN ÖDENDİĞİ NASIL İSPATLANABİLİR? 33
    10. ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 33
    11. ÜCRET HESAP PUSULASINDA HANGİ HUSUSLARIN BULUNMASI ZORUNLUDUR? 33
    12. ÜCRET HESAP PUSULASININ ŞEKİLSEL ÖZELLİĞİ NASILDIR? 34
    13. ÜCRET HESAP PUSULASININ İŞÇİLERE VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 34
    14. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 34
    15. ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ HANGİ YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİR? 35
    16. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKINI KULLANAN İŞÇİNİN
    İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ? 35
    17. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİ, İŞGÖRMEDİĞİ SÜRENİN
    ÜCRETİNİ İŞVERENDEN TALEP EDEBİLİR Mİ? 35
    18. İŞVEREN HANGİ MÜCBİR SEBEPLERLE İŞÇİNİN ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ
    GECİKTİREBİLİR? 35
    19. ÜCRET ALACAKLARI NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 36
    20. ÜCRET ALACAKLARINA FAİZ UYGULANIR MI? 36
ÜCRETİN KORUNMASI 37
    1. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI HACZEDİLEBİLİR Mİ? 37
    2. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI DEVİR VE TEMLİK EDİLEBİLİR Mİ? 38
    3. ÜCRETE İLİŞKİN HACİZ, DEVİR VE TEMLİK YASAĞINDAN İŞ KANUNU KAPSAMI
    DIŞINDA KALAN TÜM İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mİ? 38
    4. ÜCRETİN BİR KISMI TAKAS EDİLEBİLİR Mİ? 39
    5. İŞVEREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DIŞINDA BAŞKA
    SEBEPLERLE İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI VEREBİLİR Mİ? 40
    6. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARININ SINIRI NEDİR? 40
    7. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARINI İŞVEREN KULLANABİLİR Mİ? 41
    8. İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK ÇALIŞMA SÜRELERİNİ KISALTMASI, İŞÇİ
    ÜCRETLERİNDE EKSİLTME YAPILMASI İÇİN HAKLI NEDEN MİDİR? 41
    9. İŞVERENİN TEMERRÜDÜ HALİNDE İŞÇİ ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 41
    10. İŞVEREN İŞÇİYE KARŞI HANGİ HALLERDE TEMERRÜDE DÜŞER? 42
    11. İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ HANGİ HALLERDE ÜCRET GARANTİ FONU TARAFINDAN
    ÖDENİR? 42
    12. ÜCRET GARANTİ FONU’NCA ÖDENECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 43
    13. İŞÇİLER YAPI VEYA ARSA SAHİBİ YAHUT MÜTEAHHİTTE OLAN ÜCRET
    ALACAKLARI İÇİN KANUNİ BİR İPOTEKTEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 43
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ 45
    1. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR? 45
    2. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDE
    ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 46
    3. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN HER ÇALIŞMA FAZLA
    ÇALIŞMA SAYILIR MI? 46
    4. DENKLEŞTİRME SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILIP
    YAPILMADIĞI NASIL SAPTANIR? 46
    5. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
    NELERDİR? 47
    6. İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 47
    7. İŞÇİYE HANGİ ZORUNLU HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 48
    8. İŞÇİYE ZORUNLU HALLERDE NE KADAR SÜREYLE FAZLA ÇALIŞMA
    YAPTIRILABİLİR? 48
    9. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE YAPILACAK FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN İŞÇİLERİN
    ONAYI ARANIR MI? 49
    10. İŞÇİNİN İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TALİMATI OLMADAN NORMAL
    ÇALIŞMA SÜRESİNİN DIŞINDA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 49
    11. FAZLA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİ, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YERİNE SERBEST ZAMAN
    KULLANMA İSTEĞİNDE BULUNABİLİR Mİ? 50
    12. İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLECEK OLAĞANÜSTÜ HALLER NELERDİR? 50
    13. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN HER TÜR İŞTE FAZLA ÇALIŞMA YAPILABİLİR
    Mİ? 51
    14. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA
    YAPTIRILABİLİR Mİ? 52
    15. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
    TALEP EDEBİLİRMİ? 53
    16. ON ALTI YAŞINDAKİ BİR İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 53
    17. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİNİN ÜCRETİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DÂHİL EDİLEBİLİR
    Mİ? 53
    18. İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YA DA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPMASI HALİNDE
    ZAMLI ÜCRET VEYA SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNİ NE ZAMAN AÇIKLAMASI
    GEREKİR? 53
    19. İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN HAKKINDAN YARARLANABİLMESİNİN KOŞULLARI
    NELERDİR? 54
    20. İŞÇİ SERBEST ZAMANI KULLANMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇİP BUNUN YERİNE ZAMLI
    ÜCRET TALEP EDEBİLİR Mİ? 54
    21. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE İŞÇİYE SERBEST ZAMAN KULLANDIRILABİLİR
    Mİ? 55
    22.İŞÇİYE SERBEST ZAMAN YASADAN VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TATİL VE
    İZİN GÜNLERİNDE KULLANDIRILABİLİR Mİ? 55
    23. İŞÇİYE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNE GÖRE
    FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 55
    24. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNİN MİKTARI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE
    AYNI MIDIR? 56
    25. KANUNİ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞAN, HAFTANIN YEDİNCİ GÜNÜ YAPILAN
    ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 56
    26. FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ AZAMİ SÜRE SINIRI VAR MIDIR? 56
    27. GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 56
    28. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 57
    29. FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İSPATI KİME AİTTİR? 57
    30. FAZLA ÇALIŞMADAN ÖNCE VERİLEN ARA DİNLENME SÜRESİ FAZLA ÇALIŞMA
    SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 57
    31. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI
    SÜRESİ NEDİR? 57
    32. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞINA FAİZ UYGULANIR MI? 58
    33. FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDA HAKKANİYET İNDİRİMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? 59
    34. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 59
    35. PARÇA BAŞINA VEYA YAPILAN İŞ MİKTARINA GÖRE ÜCRET ÖDENEN İŞLERDE
    FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 64
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 65
    1. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞYERLERİNDE PAZAR GÜNÜ TATİL
    YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 65
    2. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 66
    3. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN FİİLEN ÇALIŞILMADIĞI HALDE,
    HANGİ SÜRELER ÇALIŞILMIŞ GİBİ HESABA KATILIR? 67
    4. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ, İŞÇİYE ÖDENMEKTE OLAN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE
    FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 67
    5. AYLIK ÜCRETLE İŞE GİRİP DE HASTA, İZİNLİ VEYA SAİR SEBEPLERLE MAZERETLİ
    OLDUĞU HALLERDE DAHİ ÜCRETİ TAM OLARAK ÖDENEN İŞÇİLER HAFTA TATİLİ
    ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 68
    6. BİR İŞYERİNDE İŞİN BİR HAFTADAN FAZLA BİR SÜRE İLE TATİL EDİLMESİNİ
    GEREKTİREN ZORLAYICI SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKMASI DURUMUNDA İŞÇİYE HAFTA
    TATİLİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 69
    7. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ
    FARKLI MIDIR? 69
    8. HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİR
    Mİ? 69
    9. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KADAR BİR ÇALIŞMA YAPMAYANLAR HAFTA
    TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 70
    10. DENKLEŞTİRME ESASININ UYGULANDIĞI HALLERDE HAFTA TATİLİNDE
    ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANILIR MI? 70
    11. HAFTA TATİLİ İZNİNİ HAFTANIN DİĞER BİR GÜNÜNDE YAPAN İŞÇİ AÇISINDAN
    HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 70
    12. İŞÇİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMASI KARŞILIĞINDA SERBEST ZAMAN TALEP
    EDEBİLİR Mİ? 70
    13. İŞÇİNİN UZUN YILLAR HAFTA TATİLİ YAPMADAN ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMESİ
    YERİNDE MİDİR? 71
    14. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR? 71
    15. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK
    HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 71
    16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 72
    17. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM
    EDERKEN İŞLER Mİ? 72
    18. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 72
    19. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 73
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 75
    1. HANGİ GÜNLER, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİDİR? 75
    2. İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ? 76
    3. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN
    ONAYI GEREKLİ MİDİR? 76
    4. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET NASIL HESAPLANIR? 76
    5. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME YERİNE
    BAŞKA BİR İZİN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 77
    6. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ
    TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 77
    7. ULUSAL BAYRAM VEYA GENEL TATİL GÜNÜ İLE HAFTA TATİLİNİN ÜST ÜSTE
    GELMESİ HALİNDE ÜCRET NASIL ÖDENİR? 77
    8. MAKTU AYLIK ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL
    ÜCRETLERİ FARKLI MIDIR? 78
    9. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA, FAZLA
    ÇALIŞMA SAYILIR MI? 78
    10. ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL
    GÜNÜNÜN ÇAKIŞMASI HALİNDE İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ
    ÖDENİR Mİ? 78
    11. HANGİ ÖDEMELER ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNE DAHİL
    DEĞİLDİR? 78
    12. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN
    YAPTIRIMI NEDİR? 79
    19. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 79
YILLIK İZİN ÜCRETİ 83
    1. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 83
    2. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN ÖNGÖRÜLEN 1 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL
    HESAPLANIR? 83
    3. FİİLEN ÇALIŞILMADIĞI HALDE HANGİ SÜRELER YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA
    DİKKATE ALINIR? 84
    4. İŞ KANUNU’NUN 55. MADDESİNDE GÖSTERİLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN
    HALLERE BENZER HALLER YILLIK ÜCRETLİ İZİN HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 85
    5. İŞ KANUNU’NUN 55. MADDESİNDE GÖSTERİLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN
    HALLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA OLDUĞU GİBİ İŞ KANUNU’NDA BELİRLİ
    BİR SÜREYE BAĞLI DİĞER HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE DİKKATE ALINABİLMESİ
    MÜMKÜN MÜ? 86
    6. İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ BU DÖNEME
    İLİŞKİN HAK KAZANDIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ SÖZ KONUSU İŞYERİNİN İŞ KANUNU
    KAPSAMI DIŞINDA KALMASI DURUMUNDA DA KULLANABİLİR Mİ? 86
    7. BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNE TEKRAR GİREN İŞÇİNİN
    ÖNCEKİ ÇALIŞMASI YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 86
    8. AYNI İŞVERENİN İŞ KANUNU KAPSAMINDA BULUNMAYAN İŞYERLERİNDE
    GEÇİRİLEN SÜRELER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 87
    9. FARKLI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇEN SÜRELER, YILLIK ÜCRETLİ
    İZİNDE HESABA KATILIR MI? 87
    10. KISMİ SÜRELİ VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞAN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN
    YARARLANABİLİR Mİ? 87
    11. NİTELİKLERİNDEN ÖTÜRÜ 1 YILDAN AZ SÜREN MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA
    İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 88
    12. ÖNCE MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞTIRILIP SONRADAN DAİMİ İŞE GEÇİRİLEN İŞÇİNİN
    MEVSİMLİK İŞTE GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA
    DİKKATE ALINIR MI? 89
    13. AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINI KAZANIP İŞE İADE EDİLEN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇİRDİĞİ
    SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 89
    14. İŞYERİNİN DEVRİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ORTADAN KALDIRIR MI? 89
    15. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ KIDEME GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 89
    16. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 90
    17. 10 NİSAN 2012 TARİHİNDE İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE İŞE
    BAŞLAYAN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNE NE ZAMAN HAK KAZANIR? VE HAK KAZANDIĞI
    BU İZNİ NE ZAMAN KULLANABİLİR? 90
    18. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ HAK ETTİĞİ
    TARİH Mİ? YOKSA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ KULLANACAĞI TARİH Mİ ESAS ALINIR? 91
    19. KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN BİR SONRAKİ YILA YA DA YILLARA
    ERTELENMESİ MÜMKÜN MÜ? 91
    20. ARDARDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ZİNCİRLEME ETKİ İLE BELİRSİZ
    SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
    NASIL BELİRLENİR? 92
    21. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA YÖNÜNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ YA
    DA BELİRSİZ SÜRELİ OLUŞUNUN BİR ETKİSİ VAR MIDIR? 92
    22. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
    YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 92
    23. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN HAFTA TATİLİ GÜNLERİ YILLIK İZİN
    SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 92
    24. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN HAFTA TATİLİ GÜNÜ İLE
    ÇAKIŞMASI HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 93
    25. CUMARTESİ ÇALIŞMA YAPILMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ
    GÜNÜ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 93
    26. YILLIK İZİN SÜRESİ İLE İŞÇİNİN İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE VEYA
    EVLENME, ÖLÜM, DOĞUM GİBİ ÖZEL DURUMLARDA İŞVEREN TARAFINDAN VERİLMİŞ
    İZİNLERİN ÇAKIŞMASI HALİNDE BU SÜRELER YILLIK İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 93
    27. ÜCRETSİZ YOL İZNİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 94
    28. İŞVEREN İŞÇİNİN YOL İZNİ TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ? 94
    29. İŞVEREN ÜCRETSİZ YOL İZNİNİ KULLANMADAN İŞE DÖNEN İŞÇİYİ İŞE
    BAŞLATMAK ZORUNDA MIDIR? 94
    30. YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ ÜÇE BÖLÜNMÜŞ ŞEKİLDE KULLANACAK OLAN İŞÇİYE
    İŞVEREN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN ÜZERİNDE YOL İZNİ VERMEK ZORUNDA
    MIDIR? 94
    31. İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN KULLANABİLİR Mİ? 95
    32. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN YILIN HANGİ DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİ
    KONUSUNDA İŞVEREN KARAR ALIRKEN HER ZAMAN İZİN KURULUNA DANIŞMAK
    ZORUNDA MIDIR? 95
    33. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ SEÇİLMEMİŞ İŞYERLERİNDE İZİN KURULLARININ
    YAPMASI GEREKEN İŞLEM VE İŞLER KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR? 96
    34. YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İZİN KURULLARININ
    GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 96
    35. İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ BÜTÜN İŞÇİLERİ KAPSAYAN GENEL BİR İZİN
    ZAMANI TESPİT EDEBİLİRLER Mİ? 97
    36. YILLIK ÜCRETLİ İZİN BÖLÜNEREK KULLANDIRILABİLİR Mİ? 97
    37. İŞVEREN TARAFINDAN KULLANDIRILAN DİĞER İZİNLER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN
    MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? 98
    38. YILLIK İZİN KONUSUNDA İŞVERENLERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTER
    VE KAYITLARIN İŞLEVİ NEDİR? 98
    39. YILLIK İZİN ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR? 98
    40. YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 99
    41. GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA İZİN
    SÜRESİ BELİRLENİRKEN TALEP TARİHİNDEKİ SÜRE Mİ YOKSA İZNE HAK KAZANILAN
    TARİHTEKİ SÜRE Mİ ESAS ALINIR? 99
    42. İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİNE RAĞMEN İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN
    GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA HANGİ
    ÜCRETİ ESAS ALINIR? 100
    43. YILLIK İZİN ÜCRETİ, İŞÇİNİN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 100
    44. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİ YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 101
    45. ÖDENMEYEN YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 101
    46. SÜRELİ FESİH HALİNDE İŞVEREN İŞÇİDEN YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ BİLDİRİM
    SÜRELERİNDE KULLANMASINI İSTEYEBİLİR Mİ? 102
    47. İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KULLANAMADIĞI İZİN GÜNLERİNE
    KARŞILIK GELEN ÜCRETİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 102
    48. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANAN İŞÇİ, BU HAKKINDAN FERAGAT EDEREK
    ÜCRET TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 102
    49. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ, KONUYA İLİŞKİN
    AB DİREKTİFLERİ İLE UYUMLU MUDUR? 103
    50. YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE SİGORTALIYA ÖDENEN ÜCRETLERDEN HANGİ
    SİGORTAYA PRİM ÖDENMEZ? 103
    51. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARINA FAİZ UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 103
    52. YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 104
KIDEM TAZMİNATI 107
    1. KIDEM TAZMİNATI NEDİR? 107
    2. KIDEM TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 107
    3. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR
    Mİ? 108
    4. SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN
    YARARLANABİLİRLER Mİ? 109
    5. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE İŞÇİ KIDEM
    TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 109
    6. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER ARASINDA KIDEM
    TAZMİNATINDAN YARARLANMA BAKIMINDAN FARKLILIK VAR MIDIR? 109
    7. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HANGİ HALLERDE SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM
    TAZMİNATINA HAK KAZANIR? 109
    8. İŞÇİNİN ÖLÜM BİÇİMİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLME BAKIMINDAN
    ÖNEMLİ MİDİR? 110
    9. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA
    ÖDENEBİLİR Mİ? 111
    10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİREN, BAŞKA BİR
    DEYİŞLE İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 111
    11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA
    ERDİRİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 112
    12. İŞVERENİN BİLDİRİM SÜRELERİNE AİT ÜCRETİ PEŞİN VERMEK SURETİYLE İŞ
    SÖZLEŞMESİNİ SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONLANDIRMASI HALİNDE KIDEM
    TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? 112
    13. İŞÇİNİN MUVAZZAF ASKERLİĞİ YAPMA ŞEKLİ, KIDEM TAZMİNATI HAKKINI
    ETKİLER Mİ? 112
    14. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE ASKERLİK ARASINDAKİ SÜRENİN UZUNLUĞU, İŞ
    SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE FESHEDİLDİĞİNİN
    KABULÜ BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 113
    15. İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAZANDIRAN İSTİFA HALLERİNDE İŞÇİNİN
    FESHE GİTMEDEN ÖNCE İŞVERENE BİLDİRİM SÜRESİ VERMESİ GEREKİR Mİ? 113
    16. İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İLE SONA EREN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ
    (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 114
    17. KOCASINDAN BOŞANARAK BOŞANDIĞI KOCASI İLE TEKRAR EVLENİP İŞ
    SÖZLEŞMESİNİ EVLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİREN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA
    HAK KAZANABİLİR Mİ? 114
    18. İDARENİN TEK YANLI BİR İŞLEMİ İLE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN KİŞİYİ MEMUR
    STATÜSÜNE GEÇİRMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 114
    19. KANUN DIŞI BİR GREVE KATILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN
    TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK
    KAZANIR MI? 115
    20. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN İŞ
    SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ DIŞINDA BAŞKA BİR HALİN İŞ SÖZLEŞMESİ
    VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRACAĞININ
    SAPTANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 120
    21. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK GÜNLÜK ÜCRET NASIL
    HESAPLANIR 116
    22. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK KIDEM NASIL HESAPLANIR? 117
    23. KIDEM SÜRESİ BİR YILDAN DAHA AZ OLAN İŞÇİLERE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER İÇİN
    ORANTILI ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? 118
    24. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARDAN BİRİ
    OLAN BİR YILLIK SÜRENİN HESABINDA SADECE FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRELER Mİ
    DİKKATE ALINIR? 119
    25. İŞ SÖZLEŞMELERİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İŞÇİYE ÖDENMESİ
    GEREKEN KIDEM TAZMİNATININ HER TAM YIL İÇİN 30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARININ
    ÜZERİNDE KARARLAŞTIRILABİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 121
    26. YAN ÖDEMELERİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLMESİNİN
    KOŞULLARI NELERDİR? 121
    27. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 122
    28. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 123
    29. UZUN SÜREN İSTİRAHAT HALLERİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN
    HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 123
    30. TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN
    HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 124
    31. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞ GEÇMİŞ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ, AYNI İŞYERİNDE
    YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLANILMASI HALİNDE GERÇEKLEŞECEK YENİ KIDEME
    İLİŞKİN SÜRE HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 124
    32. ÇALIŞMASI SÜRERKEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENİLEREK TASFİYE EDİLEN DÖNEM
    ÇALIŞMA SONLANDIĞINDA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE
    ALINABİLİR Mİ? 125
    33. AYNI İŞVERENLE DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BULUNAN İŞ SÖZLEŞMESİ KIDEM
    TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYEN BİR SEBEPLE SON BULMUŞSA, BU
    DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞILAN SÜRELER, KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE
    ALINABİLİR Mİ? 125
    34. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK
    KAZANIR MI? 126
    35. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI İŞVERENLERE AİT
    İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELER BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 127
    36. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI KAMU KURULUŞLARINDA
    GEÇEN HİZMET SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 127
    37. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 129
    38. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI GREV VE LOKAVT SÜRESİ KIDEM
    TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 129
    39. MEVSİMLİK İŞLERDE ÇALIŞILMAYAN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ
    NASILDIR? 129
    40. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM
    TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 130
    41. ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRELER KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN
    HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 130
    42. ÇALIŞMA YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM
    SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 131
    43. SÜRESİ İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMEKLE BİRLİKTE İŞVERENİN EMRİNDE
    YAPILAN ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA
    DİKKATE ALINIR MI? 131
    44. İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL
    HESAPLANIR? 131
    45. İŞE İADE EDİLMESİNE RAĞMEN SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMAK İÇİN
    İŞVERENE BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 132
    46. MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDE HESABA
    ALINIR MI? 132
    47. İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ AZAMİ BİR SINIRI VAR MIDIR? 133
    48. KIDEM TAZMİNATI TAVAN SINIRI AŞILARAK ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 136
    49. İŞVEREN KIDEM TAZMİNATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNU ŞAHISLARA VE
    SİGORTA ŞİRKETLERİNE SİGORTA ETTİREBİLİR Mİ? 136
    50. KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN VERİLİR? 137
    51. KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU KİMDİR? 137
    52. İŞYERİNİN DEVRİ, İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERLERİNİN BİRLEŞMESİ İŞÇİNİN
    KIDEMİNİ ETKİLER Mİ? 138
    53. KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE YAPILAN ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATI
    SAYILABİLİR Mİ? 139
    54. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ? 139
    55. KIDEM TAZMİNATI ÇEKLE VE/VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 139
    56. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA
    GİDİLEBİLİR Mİ? 140
    57. KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE FAİZ ÖDENİR Mİ? 141
    58. KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ? 141
    59. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER KIDEM TAZMİNATI
    ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 142
    60. KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 142
    61. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMINI DURDURAN HALLER NELERDİR? 143
    62. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANIŞIMINI KESEN NEDENLER NELERDİR? 143
    63. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 144
İHBAR TAZMİNATI 149
    1. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? 149
    2. İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR? 149
    3. İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR? 150
    4. İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR? 150
    5. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM SÜRELERİ ARTTIRILABİLİR Mİ? 151
    6. İHBAR TAZMİNATINI KİM ÖDER? 151
    7. DENEME SÜRESİ İÇİNDE SÖZLEŞMENİN BOZULMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI
    ÖDENİR Mİ? 152
    8. İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN HANGİ FESİH HALLERİNDE İŞÇİYE İHBAR
    TAZMİNATI ÖDENMEZ? 152
    9. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK HİZMET SÜRESİ NEDİR? 153
    10. FESİH İŞLEMİ YAPILDIĞINDA ESAS ALINMASI GEREKEN HAFTALIK SÜRELER
    HANGİ ESASA GÖRE HESAPLANIR? 153
    11. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK ÜCRET NEDİR? 154
    12. İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR? 155
    13. İHBAR TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 155
    14. İHBAR TAZMİNATI HESABINA DÂHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 155
    15. İHBAR SÜRELERİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILAN
    FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRET NASIL HESAPLANIR? 156
    16. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İHBAR TAZMİNATI TAM SÜRELİ ÇALIŞAN
    İŞÇİLERDEN FARKLI MI HESAPLANIR? 156
    17. İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİ BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA EREN HER İŞÇİYE
    YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 157
    18. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANIMI NASILDIR? 158
    19. İŞÇİ İŞ ARAMA İZNİNİ BİRLEŞTİREREK TOPLU KULLANABİLİR Mİ? 158
    20. İŞÇİ YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANMA HAKKINDAN VAZGEÇEBİLİR Mİ? 159
    21. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN İŞÇİYE KULLANDIRILMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 159
    22. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YENİ İŞ ARAMA İZNİ TAM
    SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİDEN FARKLI MIDIR? 160
    23. İHBAR TAZMİNATI GELİR VE DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR? 160
    24. İHBAR TAZMİNATINDAN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 161
    25. İHBAR SÜRELERİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILAN
    FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRETTEN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 161
    26. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLARIN İHBAR TAZMİNATI FARKLI MI HESAPLANIR? 161
    27. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEME
    SORUMLULUĞUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU? 162
    28. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER İHBAR TAZMİNATI
    ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 162
    29. İHBAR TAZMİNATI ÇEKLE VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 162
    30. İHBAR TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 163
    31. YANLIŞLIKLA ÖDENEN İHBAR TAZMİNATINI İŞVEREN GERİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 163
    32. İHBAR TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA
    GİDİLEBİLİR Mİ? 163
    33. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 164
    34. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI SÖZLEŞMELERLE ARTIRILABİLİR Mİ? 164
    35. İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 164
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI 167
    1. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR? 167
    2. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR? 168
    3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENE DAYALI OLMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİNİ İDDİA
    EDEN İŞÇİNİN DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR? 168
    4. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ
    FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLABİLİR? 169
    5. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ
    FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLAMAZ? 170
    6. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN
    TARAFINDAN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? 171
    7. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İÇİN İTİRAZDA
    BULUNABİLİR Mİ? 171
    8. GEÇERLİ NEDENE DAYALI BİLDİRİMLİ FESİHTE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME
    AİTTİR? 172
    9. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARI VERMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA
    SÜRESİ NEDİR? 172
    10. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINI İŞVEREN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE UYGULAMAK
    ZORUNDADIR? 172
    11. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİYİ İŞVEREN İŞE BAŞLATMAZ İSE
    SONUÇ NASIL GERÇEKLEŞİR? 173
    12. İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA DAHA
    ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLİR Mİ? 173
    13. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK
    SÜRE İÇERSİNDE İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDAKİ DİĞER HAKLARI DA ÖDENİR Mİ? 173
    14. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK
    SÜRENİN SİGORTA PRİMİ ÖDENİR Mİ? 174
    15. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK
    ÜCRETİNE GECİKME FAİZİ UYGULANABİLİR Mİ? 174
    16. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
    NEDENİYLE ALMIŞ OLDUĞU İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI İADE ETMESİ GEREKİR
    Mİ? 174
    17. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 175
    18. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI KANUNİ MİKTARIN ALTINDA OLABİLİR Mİ? 175
    19. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 176
    20. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 176
    21. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA FAİZ UYGULANIR MI? 176
    22. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 176
KÖTÜNİYET TAZMİNATI 179
    1. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR? 179
    2. KÖTÜNİYET TAZMİNATI İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI İLE
    BİRLİKTE VERİLEBİLİR Mİ? 180
    3. KÖTÜNİYETLE YAPILAN FESHE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 180
    4. HANGİ NEDENLERLE YAPILAN FESİHLERDE KÖTÜNİYET OLMADIĞI KABUL EDİLİR? 181
    5. KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR? 182
    6. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 182
    7. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ
    UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 182
    8. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 182
    9. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 183
SENDİKAL TAZMİNAT 187
    1. SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR? 187
    2. SENDİKAL TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 187
    3. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANDIRAN HALLER NELERDİR? 188
    4. SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 188
    5. HANGİ İŞÇİLER SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR? 189
    6. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANAN İŞÇİNİN SAKLI HAKLARI NELERDİR? 189
    7. SENDİKAL TAZMİNATIN TALEP EDİLEBİLMESİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 190
    8. SENDİKAL TAZMİNATIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA
    GİDİLEBİLİR Mİ? 190
    9. SENDİKAL TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 190
AYRIMCILIK TAZMİNATI 193
    1. AYRIMCILIK TAZMİNATI NEDİR? 193
    2. AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN BİR İŞÇİ, AYRIMCILIK TAZMİNATI DIŞINDA
    İŞVERENDEN YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLARI DA TALEP EDEBİLİR Mİ? 194
    3. AYRIMCILIK TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 194
    4. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN HER ALANDA VE MUTLAK ŞEKİLDE
    UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 194
    5. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANACAĞI ALANLAR
    NELERDİR? 195
    6. AYNI OLAY NEDENİYLE İŞÇİ HEM AYRIMCILIK TAZMİNATI VE HEM DE İŞ
    GÜVENCESİ TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 195
    7. AYRIMCILIK TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 195
    8. AYRIMCILIK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 195
ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT 197
    1. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 197
    2. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNATTAN KİMLER YARARLANABİLİR? 197
    3. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE
    ALINMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 198
    4. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE ALMA
    ZORUNLULUĞUNUN DOĞABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 198
    5. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 199
ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT 197
    1. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 197
    2. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNATTAN KİMLER YARARLANABİLİR? 197
    3. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE
    ALINMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 198
    4. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE ALMA
    ZORUNLULUĞUNUN DOĞABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 198
    5. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 199
MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT (MALULİYET TAZMİNATI) 201
    1. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 201
    2. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ YENİDEN İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN
    KOŞULLARI NELERDİR? 201
    3. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 202
    4. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 202
CEZAİ ŞART VE CEZAİ ŞARTI AŞAN ZARARIN TAZMİNİ 205
    1) CEZAİ ŞART NEDİR? 205
    2. CEZAİ ŞARTIN AMACI NEDİR? 205
    3. İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ KABUL EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI
    NELERDİR? 206
    4. İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI DİLEDİKLERİ GİBİ CEZAİ ŞART BELİRLEYEBİLİRLER
    Mİ? 206
    5. CEZAİ ŞARTIN KONUSU PARA DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY OLARAK
    KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 207
    6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DENEME SÜRESİ İÇİNDE SONLANDIRILMASI DURUMUNDA
    CEZAİ ŞART ÖDENİR Mİ? 208
    7. CEZAİ ŞART NASIL HESAPLANIR? 208
    8. CEZAİ ŞART İNDİRİLEBİLİR Mİ? 208
İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 209
    1. İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ TUTULMASINDA DİKKAT
    EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 209
    2. İŞÇİNİN ÖZLÜK DOSYASINDA HANGİ BİLGİ VE BELGELERİN BULUNMASI GEREKİR? 210
    3. İŞYERİ UYGULAMALARI, YÜKSELMELER VE FESİHLERE DAYANAK OLUŞTURMASI
    BAKIMINDAN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINA HANGİ BELGELER KONULABİLİR? 212
    4. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELERİN ÜCRET BORDROSU
    İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 212
    5. İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLAL ETMİŞ
    OLUR? 213
    6. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ EKSİKLİKLERİN DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR
    NELERDİR? 213
    7. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLALİN YAPTIRIMI NEDİR? 214
ÜCRET BORDROSU 215
    1. BORDRO NEDİR? 215
    2. İŞ KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN
    HUSUSLAR NELERDİR? 215
    3. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET
    BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 216
    4. VERGİ USÜL KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU
    OLAN HUSULAR NELERDİR? 216
    5. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN PARAMETRELER
    NELERDİR? 217
    6. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    ASGARİ ÜCRET MİKTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 218
    7. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    SOSYAL GÜVENLİK PRİM TABANI VE TAVANI TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 218
    8. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    YEMEK PARASI TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 219
    9. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK AİLE
    ZAMMI TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 221
    10. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    ÇOCUK ZAMMI TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 222
    11. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÖZEL
    SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI 2013 YILI İÇİN NE
    KADARDIR? 223
    12. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 224
    13. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR? 225
    14. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? 227
    15. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 228
    16. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    GELİR VERGİSİ TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 234
    17. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ORANI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 235
    18. BORDRO HESABI SAKATLIK DURUMUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 235
    19. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 236
    20. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2013 YILI İÇİN NE KADARDIR? 236
    21. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    BRÜT ÜCRET VE NET ÜCRET NEDİR? 236
    22. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK
    MATRAHI NEDİR? 237
    23. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK
    İŞÇİ VE İŞVEREN PRİMİ VE ORANLARI NE KADARDIR? 237
    24. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK
    TEHLİKE SINIFLARI NASIL SAPTANIR? 238
    25. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK
    GELİR VERGİSİ MATRAHI NEDİR? 238
    26. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK
    SENDİKA AİDATI NEDİR? 239
    27. PUANTAJ NEDİR? 239
    28. PUANTAJ NASIL HAZIRLANIR? 239
    29. ÜCRETİN HESAPLANMASINDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISININ HESABINDA HANGİ
    SÜRELER DİKKATE ALINIR? 240
    30. PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI HANGİ DURUMLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK
    HESAPLANMAKTADIR. 241
    31. BORDRO HESABINDA PRİME TABİ TUTULMAYAN KAZANÇLAR NELERDİR? 244
    32. AYNİ YARDIMLAR BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR
    Mİ? 245
    33. ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS
    KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 245
    34. GÖREV YOLLUKLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL
    EDİLİR Mİ? 245
    35. SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM
    TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ BORDRO
    HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 245
    36. İHBAR TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR
    Mİ? 246
    37. KASA TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR
    Mİ? 246
    38. BORDRO HESABI İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 246
    39. BORDRO HESABI ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 247
    40. BORDRO HESABI ÇALIŞAN TİPİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 248
    41. KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 249
    42. İŞÇİNİN AYLIK NET ÜCRET TUTARI NASIL HESAPLANIR? 250
ÜCRET BORDROSU HESAPLAMALARI 253
    ÖRNEK UYGULAMA 1 257
    ÖRNEK UYGULAMA 2 261
    ÖRNEK UYGULAMA 3 265
    ÖRNEK UYGULAMA 4 269
    ÖRNEK UYGULAMA 5 273
    ÖRNEK UYGULAMA 6 277
    ÖRNEK UYGULAMA 7 281
    ÖRNEK UYGULAMA 8 285
    ÖRNEK UYGULAMA 9 289
    ÖRNEK UYGULAMA 10 293
    ÖRNEK UYGULAMA 11 297
    ÖRNEK UYGULAMA 12 301
    ÖRNEK UYGULAMA 13 305
    ÖRNEK UYGULAMA 14 309
    ÖRNEK UYGULAMA 15 313
    ÖRNEK UYGULAMA 16 317
    ÖRNEK UYGULAMA 17 321
    ÖRNEK UYGULAMA 18 325
    ÖRNEK UYGULAMA 19 329
    ÖRNEK UYGULAMA 20 333
    ÖRNEK UYGULAMA 21 337
    ÖRNEK UYGULAMA 22 341
    ÖRNEK UYGULAMA 23 345
    ÖRNEK UYGULAMA 24 349
    ÖRNEK UYGULAMA 25 353
    ÖRNEK UYGULAMA 26 357
    ÖRNEK UYGULAMA 27 361
    ÖRNEK UYGULAMA 28 365
    ÖRNEK UYGULAMA 29 369
    ÖRNEK UYGULAMA 30 373
    ÖRNEK UYGULAMA 31 377
    ÖRNEK UYGULAMA 32 381
    ÖRNEK UYGULAMA 33 385
    ÖRNEK UYGULAMA 34 389
    ÖRNEK UYGULAMA 35 393
    ÖRNEK UYGULAMA 36 397
    ÖRNEK UYGULAMA 37 401
    ÖRNEK UYGULAMA 38 405
    ÖRNEK UYGULAMA 39 409
    ÖRNEK UYGULAMA 40 413
    ÖRNEK UYGULAMA 41 417
    ÖRNEK UYGULAMA 42 421
    ÖRNEK UYGULAMA 43 425
    ÖRNEK UYGULAMA 44 429
    ÖRNEK UYGULAMA 45 433
    ÖRNEK UYGULAMA 46 437
    ÖRNEK UYGULAMA 47 441
    ÖRNEK UYGULAMA 48 445
    ÖRNEK UYGULAMA 49 449
    ÖRNEK UYGULAMA 50 452
MUHTASAR BEYANNAMEYLE BEYANI GEREKTİREN ÖZELLİKLİ ÜCRET ÖDEMELERİ 455
    1. BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ 455
    2. ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ
    KARŞISINDAKİ DURUMU 456
    3. ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE
    MUHASEBE UYGULAMASI 457
    4. ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN BİREYLERE
    ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 458
    5. MAKİNA BAKIMI, MONTAJI VE BENZERİ İŞLER İÇİN GELENLERE YAPILAN
    ÖDEMELER 459
    6. DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 460
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ 463
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA SİGORTALILIKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 465
    1. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI 465
    2. ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENEN ÜCRETLERİN KURUM KAZANCINDAN GİDER
    OLARAK İNDİRİLMESİ 467
SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 469
    1. SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
    UYGULAMASI 469
    2. SERBEST BÖLGELERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASININ TEMEL ŞARTI OLAN FOB
    BEDELİNİN YÜZDE 85’İNİN İHRACININ HESAPLANMASI 470
PERSONELE SAĞLANAN HER TÜRLÜ AYNİ VE NAKDİ MENFAATLERİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 475
    1) PERSONELE SAĞLANAN YEMEK KUPONLARI VE TİCKET KARTLARINDAN ÜCRET
    STOPAJI YAPILMASI 475
    2) ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN YEMEK HİZMETİNİN STOPAJI 476
    3) PERSONELE ÖDENEN NAKİT YEMEK PARALARINDA STOPAJIN HESAPLANMASI VE
    MUHASEBE UYGULAMASI 476
    4) PERSONELE DAĞITILAN TEMETTÜLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE
    UYGULAMASI 477
    5) PERSONELE SAĞLANAN RAMAZAN ERZAĞI YARDIMLARININ
    MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 479
    6) PERSONELE VERİLEN AVANSLARIN DAMGA VE GELİR VERGİSİ BOYUTU 480
    7) PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 481
    8) PERSONELE SAĞLANAN AYNİ MENFAATLERDE MUHASEBELEŞTİRLMESİ 482
    9) PERSONEL ADINA YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ GİDER BOYUTU 483
    10) PERSONELE VERİLEN GİYİM EŞYALARI İÇİN GELİR VERGİSİ HESAPLANMASI VE
    MUHASEBE UYGULAMASI 484
    11)  PERSONLE SAĞLANAN MENFAATLERDE KDV İSTİSNASI 485
    12)  PERSONELE EVLİLİK DOLAYISIYLA ALINAN ALTININ VERGİ VE MUHASEBE
    UYGULAMASI 485
ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK VERGİ AVANTAJLARI 487
    1) ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 487
    2) ÖZÜRLÜLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 487
    3) MALUL VE SAKATLARA MAHSUS TAŞIT ARAÇLARINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
    İSTİSNASI 488
    4) ENGELLİLERE SAĞLANAN ÖTV AVANTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
    HUSUSLAR 490
İRTİBAT BÜROLARININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 493
    1) İRTİBAT BÜROLARINDA YAPILAN SATIŞLARIN VERGİSEL BOYUTU 493
    2) İRTİBAT BÜROSUNDA ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ
    KARŞISINDAKİ DURUMU 494
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU 497
    1) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJI ve SGK PRİM KESİNTİSİ 497
    2) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 498
    3) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 498
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMELERİ 501
    1) ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMELERİ 501
    2) İŞVERENLER TARAFINDAN ÜCRETLİLER ADINA ÖDENEN KATKI PAYLARININ
    İNDİRİMİ 502
PERSONEL AVANSLARI HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 505
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 507
VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 521
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 523
ŞİRKET PERSONELİNDEN KİRALANAN TAŞITLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 525
    1. ARAÇ MASRAFLARININ KVK VE GVK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 525
    2. PERSONELDEN SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN
    GVK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 526
    3. PERSONELDEN SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN
    KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 526
    4. PERSONELDEN KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN DAMGA
    VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 527
PERSONELE SAĞLANAN HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 529
    1. PERSONELE SAĞLANAN HEDİYE ÇEKİNİN TANIMI 529
    2. PERSONELE VERİLEN HEDİYE ÇEKİNİN KDV’YE TABİ OLUP OLMADIĞI 529
    3. PERSONELE VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 531
    4. HEDİYE ÇEKİ TESLİMİNİN FUZULEN FATURAYA BAĞLANMASI VE FATURADA
    FUZULEN KDV GÖSTERİLMESİ 532
    5. ÇEKİ DÜZENLEYEN VE ÇEKİ ALAN FİRMANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 532
    6. ALIŞVERİŞ ÇEKLERİNİN PERSONELE VERİLMESİ DURUMU 534
    7. ÇEKLERİN MÜŞTERİLERE VERİLMESİ 534
    8. ÇEKLERİN İŞLETME İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMASI 535
    9. ÇEKLERİN İŞLETME ORTAKLARI VEYA YAKINLARININ ŞAHSÎ İHTİYAÇLARI İÇİN
    KULLANILMASI VEYA BUNLAR TARAFINDAN İŞLETMEDEN ÇEKİLİŞİ 535
    10. ÇEKLERİN YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDAKİ KİŞİLERE HEDİYE OLARAK
    VERİLMESİ 536
    11. BEDEL KARŞILIĞI SATILMAYAN ALIŞVERİŞ ÇEKLERİ (İSKONTO ÇEKLERİ) 537
    12. HEDİYE ÇEKİNİN TİCARETE KONU EDİLMESİ 538
DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 541
ÇALIŞILMAYAN İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMES 547
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 551
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE 7/B SEÇENEĞİNDE İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 553
MALZEME VE İŞÇİLİK HARİCİ ÜRETİM GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ / 7B SEÇENEĞİ 557
TAAHHÜT İŞLERİNDE DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 559
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 561
BELGELER 565
    BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 565
    BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 567
    DENEMESÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 569
    KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 570
    ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 571
    ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ 572
    SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİ 578
    DERHAL FESİH BİLDİRİMİ 579
    BİLDİRİM SÜRESİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN
    FESHİNDE BİLDİRİM 580
    İBRANAME ÖRNEĞİ 581
    AYLIK PUANTAJ 582
    GÜNLÜK PUANTAJ 583
    FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 584
    ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 585
    ÜCRET HESAP PUSULASI 586
    ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİYE YARIM ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAĞININ BİLDİRİMİ 587
    YÜZDE OLARAK TOPLANAN PARALARIN İŞVEREN TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ 588
    ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELGELENMESİ 589
    YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ 590
    YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI 591
    TOPLU İZİN İLANI 592
    KIDEM TAZMİNATININ DEVRALAN İŞVERENCE ÖDENMESİ HALİNDE İŞÇİLERE
    VERİLECEK YAZILI BELGE 593
    YILLIK İZİN PLANI 594
    YILLIK ÜCRETLİ İZİN TAZMİNATI BORDROSU 595
    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BORDROSU 596
    KIDEM TAZMİNATI BORDROSU 597
    İHBAR TAZMİNATI BORDROSU 598
    AİLE DURUM BİLDİRİMİ 599
KAYNAKLAR 601
· ·