BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI

BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI

 • Asgari Ücret, Ücret Şekilleri, Ücretin Ödenmesi, Ücretin Korunması, Fazla Çalışma Ücreti, Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
 • Hafta Tatil Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti, Yıllık İzin Ücreti,
 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İş Güvencesi Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı, Askerlikten Doğan Tazminat, Maluliyetten Doğan Tazminat (Maluliyet Tazminatı), Cezai Şart Ve Cezai Şartı Aşan Zararın Tazmini
 • İşçi Özlük Dosyası
 • Ücret Bordrosu, Bordrolama Sonrası Yasal Bildirimler, Ücret Hesaplamaları
 • İş Hukukunda Belgeler, Muhasebe Uygulamaları
 • Uygulamalı Örnekler
YAZAR
 • Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
85,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : ŞUBAT 2018
 • SAYFA SAYISI : 625
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

SON DEĞİŞİKLİKLER DAHİL BORDRO UYGULAMA REHBERİ

ÖNSÖZ

Bordro Uygulama Rehberi adlı bu çalışma, başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere uygulamacılara hem teorik ve hem de uygulama boyutuyla ücret ve tazminat hesaplamaları konusunda yararlı olabilmek amacıyla yazılmıştır. Bu amaçla öncelikle bordro hesaplamalarında dikkate alınması gereken kanuni parametrelerin teorik alt yapısını oluşturan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, özellikle tereddüt doğurabilecek hususlar bağlamında ücret ve tazminat konuları öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından “Ücret Hesaplamaları” başlığı altında, her bir kanuni parametreyi temsil edebilir nitelikte ücret hesap pusulası ya da ücret bordrosu örneği üzerinden, ücret hesaplama çalışmalarına yer verilmiştir. Kitabın başvuracak uygulamacılara yararlı olması en büyük dileğimdir.
Kitabın yazılarak basıma hazırlanması sürecinde çok sayıda değerli kişi katkı sağlamıştır. Öncelikle yetişmemde çok büyük emeği olan, asistanlığını yürütmekten her zaman gurur duyduğum çok değerli Hocam Prof. Dr. İhsan ERKUL’a; çalışmanın her aşamasında bana yardımcı olan ve çalışmaya çok büyük emeği geçen, doktora öğrencim İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Berrin GÖKÇEK’e, kitabın formatı ve içeriği konusunda beni yönlendiren Sayın Ferdi ARDA’ya ayrı ayrı içten teşekkür ediyorum.
Son olarak, kitabın hemen her aşamasında gösterdikleri sabır ve hoşgörüyle bana destek olan canım oğullarım Ali Metin KARACA ile Fırat Çağlar KARACA’ya ve eşim Yrd. Doç. Dr. Erol KARACA’ya bu vesileyle yeniden teşekkür duygularımı ifade etmek istiyorum.
Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA
.
.

 YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARINDAN BAZILARI

• Bordro Uygulama Rehberi
• Sosyal Hizmet. Yönetimi (Ed.)
• Çalışma Yaşamının Denetimi (Ed.)
• Türkiye’de Gazetecilerin Kişisel Özellikleri ile Sosyal ve Mesleki
   Koşulları Bakımından Gazetecilik Mesleğine Yönelik Tutumları
• Gazetecinin Basın İş Kanunundan Doğan Hakları ve Sorumlulukları
• Medyada Çalışma Hayatı (Ed.)
• Sosyal Hizmet Kuruluşları (Ed.)
• Asgari Gelir ve AB Ülkelerindeki Uygulamaları
• 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması
• Türkiye’de Basın Çalışanlarının İş İlişkileri ve Sorunları
• Türk İş Hukuku
.
.

 İÇİNDEKİLER

ÜCRET VE ÜCRETLE İLGİLİ KAVRAMLAR

1. ÜCRET NEDİR? 21

2. ÜCRETİN UNSURLARI NELERDİR? 22

3. İŞ KARŞILIĞI OLMADAN YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 23

4. İŞ GÖRÜLMEDİĞİ HALDE İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDADIR? 23

5. KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLAR ARASINDA ÜCRET KONUSUNDA CİNSİYETE DAYALI AYRIM YAPILABİLİR Mİ? 25

6. PARA DIŞINDA BİR ARAÇLA YA DA AYNİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 25

7. İŞVEREN DIŞINDA 3. KİŞİLER TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER ÜCRET SAYILIR MI? 26

8. ZORLAYICI BİR SEBEPLE ÇALIŞAMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILAMAYAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMESİ YAPILIR MI? 26

9. ASIL ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NEDİR? 27

10. NET ÜCRET VE BRÜT ÜCRET NEDİR? 27

11. AYNİ ÜCRET VE NAKDİ ÜCRET NEDİR? 28

12. NOMİNAL ÜCRET VE REEL ÜCRET NEDİR? 28

13. MAKTU ÜCRET NEDİR? 28

14 ÜCRET EKİ NEDİR? 28

15. ÜCRET EKLERİ NELERDİR? 29

16. ÜCRET İLE ÜCRET EKLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 30

17.YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAHLARI ÜCRET EKİ SAYILIR MI? 30

ÜCRETİN BELİRLENMESİ VE ASGARİ ÜCRET

1. ÜCRET BELİRLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR? 31

2. İŞ MEVZUATINDA ÜCRET SERBESTÎSİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMELER NELERDİR? 32

3. SÖZLEŞMELERDE ÜCRET ÖNGÖRÜLMEMİŞSE, İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET NASIL BELİRLENİR? 33

4. ASGARİ ÜCRET NEDİR? 33

5. ASGARİ ÜCRET KİM TARAFINDAN BELİRLENİR? 33

6. ASGARİ ÜCRET İKİ YILDAN DAHA KISA SÜREYLE SAPTANABİLİR Mİ? 34

7. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN ASGARİ ÜCRETİ BELİRLERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 35

8. ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜCRET ŞEKLİNDE SAPTANIR? 35

9. YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET NASIL BİR SEYİR İZLEMİŞTİR? 36

10. ASGARİ ÜCRET SAPTANIRKEN YAŞ VE CİNSİYET FARKI GÖZETİLEBİLİR Mİ? 38

11. HÜKÜMETİN BÜTÇE OLANAKLARI ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÖLÇÜT OLABİLİR Mİ? 38

12. BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 38

13. ASGARİ ÜCRETİN BÖLGESEL DÜZEYDE TESPİTİ MÜMKÜN MÜ? 38

14. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI HİYERARŞİK İDARİ İTİRAZ YOLU VAR MI? 39

15. İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 39

16. ASGARİ ÜCRETİN AYNİ OLARAK ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 40

17. ASGARİ ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN VEYA NOKSAN ÖDENMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 40

ÜCRET ŞEKİLLERİ

1. İŞ KANUNU VE UYGULAMA BAKIMINDAN ÜCRET TÜRLERİ NELERDİR? 41

2. ZAMAN ESASINA DAYALI ÜCRET NEDİR? 41

3. PARÇA BAŞINA VEYA AKORT ÜCRET NEDİR? 42

4. GÖTÜRÜ ÜCRET NEDİR? 42

5. YÜZDE USULÜ ÜCRET NEDİR? 43

6. KOMİSYON ÜCRETİ NEDİR? 44

7. KÂRDAN PAY ALMA NEDİR? 44

ÜCRETİN ÖDENMESİ

1. ÜCRETİN AYNî OLARAK YA DA BONO, KUPON, SENET VEYAHUT BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 45

2. ÜCRET YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDENEBİLİR Mİ? 45

3. ÜCRETİN AYLIK OLARAK ÖDENMESİ İLE MAKTU AYLIK ÜCRET ARASINDAKİ FARK NEDİR? 46

4. ÜCRET NE ZAMAN ÖDENMELİDİR? 46

5. ÜCRET NEREDE ÖDENİR? 47

6. ÜCRETİN MEYHANE VB. EĞLENCE YERLERİ VE PERAKENDE MAL SATAN DÜKKÂN VE MAĞAZALARDA ÖDENEBİLİR Mİ? 47

7. ÜCRET GÜNLÜK OLARAK ÖDENEBİLİR Mİ? 47

8. ÜCRETİN BİR KISMI AVANS OLARAK İSTENEBİLİR Mİ? 48

9. ÜCRETİN ÖDENDİĞİ NASIL İSPATLANABİLİR? 49

10. ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 49

11. ÜCRET HESAP PUSULASINDA HANGİ HUSUSLARIN BULUNMASI ZORUNLUDUR? 50

12. ÜCRET HESAP PUSULASININ ŞEKİLSEL ÖZELLİĞİ NASILDIR? 50

13. ÜCRET HESAP PUSULASININ İŞÇİLERE VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? 51

14. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 51

15. ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ HANGİ YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİR? 51

16. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA HAKKINI KULLANAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ? 51

17. İŞGÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİ, İŞGÖRMEDİĞİ SÜRENİN ÜCRETİNİ İŞVERENDEN TALEP EDEBİLİR Mİ? 52

18. İŞVEREN HANGİ MÜCBİR SEBEPLERLE İŞÇİNİN ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ GECİKTİREBİLİR? 52

19. ÜCRET ALACAKLARI NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 52

20. ÜCRET ALACAKLARINA FAİZ UYGULANIR MI? 53

ÜCRETİN KORUNMASI

1. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI HACZEDİLEBİLİR Mİ? 54

2. İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN TAMAMI DEVİR VE TEMLİK EDİLEBİLİR Mİ? 55

3. ÜCRETE İLİŞKİN HACİZ, DEVİR VE TEMLİK YASAĞINDAN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALAN TÜM İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mİ? 55

4. ÜCRETİN BİR KISMI TAKAS EDİLEBİLİR Mİ? 56

5. İŞVEREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ DIŞINDA BAŞKA SEBEPLERLE İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI VEREBİLİR Mİ? 57

6. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARININ SINIRI NEDİR? 57

7. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN PARA CEZALARINI İŞVEREN KULLANABİLİR Mİ? 58

8. İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK ÇALIŞMA SÜRELERİNİ KISALTMASI, İŞÇİ ÜCRETLERİNDE EKSİLTME YAPILMASI İÇİN HAKLI NEDEN MİDİR? 58

9. İŞVERENİN TEMERRÜDÜ HALİNDE İŞÇİ ÜCRETE HAK KAZANIR MI? 58

10. İŞVEREN İŞÇİYE KARŞI HANGİ HALLERDE TEMERRÜDE DÜŞER? 59

11. İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ HANGİ HALLERDE ÜCRET GARANTİ FONU TARAFINDAN ÖDENİR? 59

12. ÜCRET GARANTİ FONU’NCA ÖDENECEK ÜCRETİN MİKTARI NEDİR? 60

13. İŞÇİLER YAPI VEYA ARSA SAHİBİ YAHUT MÜTEAHHİTTE OLAN ÜCRET ALACAKLARI İÇİN KANUNİ BİR İPOTEKTEN YARARLANABİLİRLER Mİ? 60

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ

1. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR? 62

2. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 63

3. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN HER ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 64

4. DENKLEŞTİRME SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILIP YAPILMADIĞI NASIL SAPTANIR? 64

5. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR? 65

6. İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 65

7. İŞÇİYE HANGİ ZORUNLU HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 66

8. İŞÇİYE ZORUNLU HALLERDE NE KADAR SÜREYLE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR? 66

9. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE YAPILACAK FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN İŞÇİLERİN ONAYI ARANIR MI? 67

10. İŞÇİNİN İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TALİMATI OLMADAN NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNİN DIŞINDA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 67

11. FAZLA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİ, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YERİNE SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNDE BULUNABİLİR Mİ? 67

12. İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLECEK OLAĞANÜSTÜ HALLER NELERDİR? 68

13. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN HER TÜR İŞTE FAZLA ÇALIŞMA YAPILABİLİR Mİ? 69

14. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLİR Mİ? 70

15. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 71

16. ON ALTI YAŞINDAKİ BİR İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 71

17. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİNİN ÜCRETİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DÂHİL EDİLEBİLİR Mİ? 71

18. İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YA DA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPMASI HALİNDE ZAMLI ÜCRET VEYA SERBEST ZAMAN KULLANMA İSTEĞİNİ NE ZAMAN AÇIKLAMASI GEREKİR? 71

19. İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN HAKKINDAN YARARLANABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 72

20. İŞÇİ SERBEST ZAMANI KULLANMA İSTEĞİNDEN VAZGEÇİP BUNUN YERİNE ZAMLI ÜCRET TALEP EDEBİLİR Mİ? 72

21. TÜM FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNDE İŞÇİYE SERBEST ZAMAN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 73

22. İŞÇİYE SERBEST ZAMAN YASADAN VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TATİL VE İZİN GÜNLERİNDE KULLANDIRILABİLİR Mİ? 73

23. İŞÇİYE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMA HALLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 73

24. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNİN MİKTARI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE AYNI MIDIR? 74

25. KANUNİ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞAN, HAFTANIN YEDİNCİ GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 74

26. FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ AZAMİ SÜRE SINIRI VAR MIDIR? 74

27. GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 75

28. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 75

29. FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İSPATI KİME AİTTİR? 75

30. FAZLA ÇALIŞMADAN ÖNCE VERİLEN ARA DİNLENME SÜRESİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 75

31. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR? 76

32. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞINA FAİZ UYGULANIR MI? 76

33. FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDA HAKKANİYET İNDİRİMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? 77

34. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 77

35. PARÇA BAŞINA VEYA YAPILAN İŞ MİKTARINA GÖRE ÜCRET ÖDENEN İŞLERDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 83

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

1. HERHANGİ BİR AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM İŞYERLERİNDE PAZAR GÜNÜ TATİL YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? 84

2. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 85

3. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN FİİLEN ÇALIŞILMADIĞI HALDE, HANGİ SÜRELER ÇALIŞILMIŞ GİBİ HESABA KATILIR? 86

4. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ, İŞÇİYE ÖDENMEKTE OLAN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 87

5. AYLIK ÜCRETLE İŞE GİRİP DE HASTA, İZİNLİ VEYA SAİR SEBEPLERLE MAZERETLİ OLDUĞU HALLERDE DAHİ ÜCRETİ TAM OLARAK ÖDENEN İŞÇİLER HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 87

6. BİR İŞYERİNDE İŞİN BİR HAFTADAN FAZLA BİR SÜRE İLE TATİL EDİLMESİNİ GEREKTİREN ZORLAYICI SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKMASI DURUMUNDA İŞÇİYE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 88

7. GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 88

8. HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 88

9. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KADAR BİR ÇALIŞMA YAPMAYANLAR HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIR MI? 89

10. DENKLEŞTİRME ESASININ UYGULANDIĞI HALLERDE HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANILIR MI? 89

11. HAFTA TATİLİ İZNİNİ HAFTANIN DİĞER BİR GÜNÜNDE YAPAN İŞÇİ AÇISINDAN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ FARKLI MIDIR? 89

12. İŞÇİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMASI KARŞILIĞINDA SERBEST ZAMAN TALEP EDEBİLİR Mİ? 89

13. İŞÇİNİN UZUN YILLAR HAFTA TATİLİ YAPMADAN ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMESİ YERİNDE MİDİR? 90

14. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR? 90

15. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 90

16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 91

17. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞLER Mİ? 91

18. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 91

19. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 91

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ

1. HANGİ GÜNLER, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİDİR? 94

2. İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ? 95

3. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN ONAYI GEREKLİ MİDİR? 95

4. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN ÜCRET NASIL HESAPLANIR? 96

5. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME YERİNE BAŞKA BİR İZİN KULLANDIRILABİLİR Mİ? 96

6. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ TALEPLERİNDE YAPILACAK HESAPLAMADA HANGİ ÜCRET ESAS ALINMALIDIR? 96

7. ULUSAL BAYRAM VEYA GENEL TATİL GÜNÜ İLE HAFTA TATİLİNİN ÜST ÜSTE GELMESİ HALİNDE ÜCRET NASIL ÖDENİR? 97

8. MAKTU AYLIK ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ FARKLI MIDIR? 97

9. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA, FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR MI? 97

10. ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜNÜN ÇAKIŞMASI HALİNDE İŞÇİYE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? 97

11. HANGİ ÖDEMELER ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNE DAHİL DEĞİLDİR? 98

12. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR? 98

13. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 98

YILLIK İZİN ÜCRETİ

1. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR? 102

2. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN ÖNGÖRÜLEN 1 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 102

3. FİİLEN ÇALIŞILMADIĞI HALDE HANGİ SÜRELER YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR? 103

4. İŞ KANUNU’NUN 55. MADDESİNDE GÖSTERİLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLERE BENZER HALLER YILLIK ÜCRETLİ İZİN HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 105

5. İŞ KANUNU’NUN 55. MADDESİNDE GÖSTERİLEN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA OLDUĞU GİBİ İŞ KANUNU’NDA BELİRLİ BİR SÜREYE BAĞLI DİĞER HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE DİKKATE ALINABİLMESİ MÜMKÜN MÜ? 105

6. İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ BU DÖNEME İLİŞKİN HAK KAZANDIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ SÖZ KONUSU İŞYERİNİN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALMASI DURUMUNDA DA KULLANABİLİR Mİ? 105

7. BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNE TEKRAR GİREN İŞÇİNİN ÖNCEKİ ÇALIŞMASI YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 106

8. AYNI İŞVERENİN İŞ KANUNU KAPSAMINDA BULUNMAYAN İŞYERLERİNDE GEÇİRİLEN SÜRELER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 106

9. FARKLI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇEN SÜRELER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE HESABA KATILIR MI? 107

10. KISMİ SÜRELİ VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞAN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 107

11. NİTELİKLERİNDEN ÖTÜRÜ 1 YILDAN AZ SÜREN MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 107

12. ÖNCE MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞTIRILIP SONRADAN DAİMİ İŞE GEÇİRİLEN İŞÇİNİN MEVSİMLİK İŞTE GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 108

13. AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINI KAZANIP İŞE İADE EDİLEN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇİRDİĞİ SÜRE YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 108

14. İŞYERİNİN DEVRİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ORTADAN KALDIRIR MI? 108

15. ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ORTADAN KALDIRIR MI? 109

16. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ KIDEME GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 109

17. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 110

18. 10 NİSAN 2012 TARİHİNDE İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE İŞE BAŞLAYAN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNE NE ZAMAN HAK KAZANIR? VE HAK KAZANDIĞI BU İZNİ NE ZAMAN KULLANABİLİR? 110

19. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN HESABINDA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ HAK ETTİĞİ TARİH Mİ? YOKSA YILLIK ÜCRETLİ İZNİ KULLANACAĞI TARİH Mİ ESAS ALINIR? 111

20. KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN BİR SONRAKİ YILA YA DA YILLARA ERTELENMESİ MÜMKÜN MÜ? 111

21. ARDARDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ZİNCİRLEME ETKİ İLE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ NASIL BELİRLENİR? 111

22. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA YÖNÜNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ YA DA BELİRSİZ SÜRELİ OLUŞUNUN BİR ETKİSİ VAR MIDIR? 112

23. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 112

24. YILLIK İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN HAFTA TATİLİ GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI? 112

25. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN HAFTA TATİLİ GÜNÜ İLE ÇAKIŞMASI HALİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 112

26. CUMARTESİ ÇALIŞMA YAPILMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNÜ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 113

27. YILLIK İZİN SÜRESİ İLE İŞÇİNİN İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE VEYA EVLENME, ÖLÜM, DOĞUM GİBİ ÖZEL DURUMLARDA İŞVEREN TARAFINDAN VERİLMİŞ İZİNLERİN ÇAKIŞMASI HALİNDE BU SÜRELER YILLIK İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 113

28. ÜCRETSİZ YOL İZNİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNE EKLENİR Mİ? 113

29. İŞVEREN İŞÇİNİN YOL İZNİ TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ? 113

30. İŞVEREN ÜCRETSİZ YOL İZNİNİ KULLANMADAN İŞE DÖNEN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAK ZORUNDA MIDIR? 114

31. YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ BÖLÜNMÜŞ ŞEKİLDE KULLANACAK OLAN İŞÇİYE İŞVEREN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN ÜZERİNDE YOL İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 114

32. İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN KULLANABİLİR Mİ? 114

33. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN YILIN HANGİ DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN KARAR ALIRKEN HER ZAMAN İZİN KURULUNA DANIŞMAK ZORUNDA MIDIR? 115

34. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ SEÇİLMEMİŞ İŞYERLERİNDE İZİN KURULLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEM VE İŞLER KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR? 115

35. YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İZİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 116

36. İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ BÜTÜN İŞÇİLERİ KAPSAYAN GENEL BİR İZİN ZAMANI TESPİT EDEBİLİRLER Mİ? 116

37. YILLIK ÜCRETLİ İZİN BÖLÜNEREK KULLANDIRILABİLİR Mİ? 117

38. İŞVEREN TARAFINDAN KULLANDIRILAN DİĞER İZİNLER, YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? 117

39. YILLIK İZİN KONUSUNDA İŞVERENLERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTER VE KAYITLARIN İŞLEVİ NEDİR? 118

40. YILLIK İZİN ÜCRETİ HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR? 118

41. YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? 119

42. GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA İZİN SÜRESİ BELİRLENİRKEN TALEP TARİHİNDEKİ SÜRE Mİ YOKSA İZNE HAK KAZANILAN TARİHTEKİ SÜRE Mİ ESAS ALINIR? 119

43. İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİNE RAĞMEN İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN GEÇMİŞ DÖNEMDE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA HANGİ ÜCRETİ ESAS ALINIR? 119

44. YILLIK İZİN ÜCRETİ, İŞÇİNİN ÜCRET ŞEKLİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 120

45. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİ YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 120

46. ÖDENMEYEN YILLIK İZİN ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR TALEP EDİLEBİLİR? 121

47. SÜRELİ FESİH HALİNDE İŞVEREN İŞÇİDEN YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ BİLDİRİM SÜRELERİNDE KULLANMASINI İSTEYEBİLİR Mİ? 121

48. İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KULLANAMADIĞI İZİN GÜNLERİNE KARŞILIK GELEN ÜCRETİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 121

49. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANAN İŞÇİ, BU HAKKINDAN FERAGAT EDEREK ÜCRET TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? 122

50. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ, KONUYA İLİŞKİN AB DİREKTİFLERİ İLE UYUMLU MUDUR? 122

51. YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİNDE SİGORTALIYA ÖDENEN ÜCRETLERDEN HANGİ SİGORTAYA PRİM ÖDENMEZ? 123

52. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARINA FAİZ UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 123

53. YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? 123

KIDEM TAZMİNATI

1. KIDEM TAZMİNATI NEDİR? 126

2. KIDEM TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 126

3. İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 127

4. SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ? 127

5. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN DOLMASI HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 128

6. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER ARASINDA KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANMA BAKIMINDAN FARKLILIK VAR MIDIR? 128

7. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HANGİ HALLERDE SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR? 128

8. İŞÇİNİN ÖLÜM BİÇİMİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLME BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 129

9. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 130

10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİREN, BAŞKA BİR DEYİŞLE İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 130

11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 131

12. İŞVERENİN BİLDİRİM SÜRELERİNE AİT ÜCRETİ PEŞİN VERMEK SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONLANDIRMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? 131

13. İŞÇİNİN MUVAZZAF ASKERLİĞİ YAPMA ŞEKLİ, KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ETKİLER Mİ? 131

14. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE ASKERLİK ARASINDAKİ SÜRENİN UZUNLUĞU, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE FESHEDİLDİĞİNİN KABULÜ BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 132

15. İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAZANDIRAN İSTİFA HALLERİNDE İŞÇİNİN FESHE GİTMEDEN ÖNCE İŞVERENE BİLDİRİM SÜRESİ VERMESİ GEREKİR Mİ? 132

16. İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İLE SONA EREN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ATANMIŞ (MANSUP) MİRASÇILARA ÖDENEBİLİR Mİ? 132

17. KOCASINDAN BOŞANARAK BOŞANDIĞI KOCASI İLE TEKRAR EVLENİP İŞ SÖZLEŞMESİNİ EVLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİREN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 133

18. İDARENİN TEK YANLI BİR İŞLEMİ İLE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN KİŞİYİ MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 133

19. KANUN DIŞI BİR GREVE KATILAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLMESİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 133

20. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ DIŞINDA BAŞKA BİR HALİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRACAĞININ SAPTANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 134

21. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK GÜNLÜK ÜCRET NASIL HESAPLANIR 134

22. KIDEM TAZMİNATININ HESABINA ESAS OLACAK KIDEM NASIL HESAPLANIR? 136

23. KIDEM SÜRESİ BİR YILDAN DAHA AZ OLAN İŞÇİLERE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER İÇİN ORANTILI ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? 137

24. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARDAN BİRİ OLAN BİR YILLIK SÜRENİN HESABINDA SADECE FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRELER Mİ DİKKATE ALINIR? 137

25. İŞ SÖZLEŞMELERİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İŞÇİYE ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATININ HER TAM YIL İÇİN 30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARININ ÜZERİNDE KARARLAŞTIRILABİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 140

26. YAN ÖDEMELERİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 140

27. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 141

28. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 142

29. UZUN SÜREN İSTİRAHAT HALLERİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 142

30. TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 143

31. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞ GEÇMİŞ ÇALIŞMA DÖNEMLERİ, AYNI İŞYERİNDE YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLANILMASI HALİNDE GERÇEKLEŞECEK YENİ KIDEME İLİŞKİN SÜRE HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 143

32. ÇALIŞMASI SÜRERKEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENİLEREK TASFİYE EDİLEN DÖNEM ÇALIŞMA SONLANDIĞINDA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 144

33. AYNI İŞVERENLE DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BULUNAN İŞ SÖZLEŞMESİ KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYEN BİR SEBEPLE SON BULMUŞSA, BU DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞILAN SÜRELER, KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 144

34. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? 145

35. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI İŞVERENLERE AİT İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELER BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 146

36. İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN, FARKLI KAMU KURULUŞLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 147

37. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR? 149

38. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI GREV VE LOKAVT SÜRESİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 150

39. MEVSİMLİK İŞLERDE ÇALIŞILMAYAN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ NASILDIR? 150

40. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALDIĞI ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 150

41. ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRELER KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 151

42. ÇALIŞMA YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 151

43. SÜRESİ İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMEKLE BİRLİKTE İŞVERENİN EMRİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 151

44. İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 152

45. İŞE İADE EDİLMESİNE RAĞMEN SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENE BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN KIDEMİ NASIL HESAPLANIR? 152

46. MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDE HESABA ALINIR MI? 152

47. İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ AZAMİ BİR SINIRI VAR MIDIR? 153

48. KIDEM TAZMİNATI TAVAN SINIRI AŞILARAK ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 156

49. İŞVEREN KIDEM TAZMİNATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNU ŞAHISLARA VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE SİGORTA ETTİREBİLİR Mİ? 156

50. KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN VERİLİR? 157

51. KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU KİMDİR? 158

52. İŞYERİNİN DEVRİ, İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERLERİNİN BİRLEŞMESİ İŞÇİNİN KIDEMİNİ ETKİLER Mİ? 158

53. KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE YAPILAN ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATI SAYILABİLİR Mİ? 159

54. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ? 159

55. KIDEM TAZMİNATI ÇEKLE VE/VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 160

56. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 160

57. KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE FAİZ ÖDENİR Mİ? 161

58. KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ? 161

59. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 162

60. KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 162

61. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMINI DURDURAN HALLER NELERDİR? 163

62. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER NELERDİR? 163

63. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 164

İHBAR TAZMİNATI

1. İHBAR TAZMİNATI NEDİR? 168

2. İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR? 168

3. İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR? 169

4. İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR? 169

5. İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM SÜRELERİ ARTTIRILABİLİR Mİ? 169

6. İHBAR TAZMİNATINI KİM ÖDER? 170

7. DENEME SÜRESİ İÇİNDE SÖZLEŞMENİN BOZULMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 171

8. İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN HANGİ FESİH HALLERİNDE İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ? 171

9. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK HİZMET SÜRESİ NEDİR? 172

10. FESİH İŞLEMİ YAPILDIĞINDA ESAS ALINMASI GEREKEN HAFTALIK SÜRELER HANGİ ESASA GÖRE HESAPLANIR? 172

11. İHBAR TAZMİNATINA ESAS ALINACAK ÜCRET NEDİR? 173

12. İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR? 174

13. İHBAR TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 174

14. İHBAR TAZMİNATI HESABINA DÂHİL EDİLEMEYECEK YAN ÖDEMELER NELERDİR? 174

15. İHBAR SÜRELERİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILAN FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRET NASIL HESAPLANIR? 175

16. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İHBAR TAZMİNATI TAM SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN FARKLI MI HESAPLANIR? 175

17. İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİ BİLDİRİMLİ FESİH YOLUYLA SONA EREN HER İŞÇİYE YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? 176

18. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANIMI NASILDIR? 176

19. İŞÇİ İŞ ARAMA İZNİNİ BİRLEŞTİREREK TOPLU KULLANABİLİR Mİ? 177

20. İŞÇİ YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANMA HAKKINDAN VAZGEÇEBİLİR Mİ? 177

21. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN İŞÇİYE KULLANDIRILMAMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 178

22. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN YENİ İŞ ARAMA İZNİ TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİDEN FARKLI MIDIR? 179

23. İHBAR TAZMİNATI GELİR VE DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR? 179

24. İHBAR TAZMİNATINDAN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 179

25. İHBAR SÜRELERİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILAN FESİHTE İHBAR SÜRESİNE AİT ÜCRETTEN YAPILACAK KESİNTİLER NELERDİR? 180

26. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLARIN İHBAR TAZMİNATI FARKLI MI HESAPLANIR? 180

27. İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEME SORUMLULUĞUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU? 180

28. İHALELİ İŞLERLE İLİŞKİN İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞVERENLER İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? 181

29. İHBAR TAZMİNATI ÇEKLE VEYA SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ? 181

30. İHBAR TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 182

31. YANLIŞLIKLA ÖDENEN İHBAR TAZMİNATINI İŞVEREN GERİ TALEP EDEBİLİR Mİ? 182

32. İHBAR TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 182

33. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 182

34. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI SÖZLEŞMELERLE ARTIRILABİLİR Mİ? 183

35. İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 183

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

1. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR? 188

2. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR? 188

3. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR İSTİSNASIZ TÜM İŞÇİLER İÇİN ARANIR MI? 189

4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENE DAYALI OLMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN İŞÇİNİN DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR? 189

5. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLABİLİR? 190

6. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE NELER GEÇERLİ SEBEP OLAMAZ? 191

7. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? 192

8. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İÇİN İTİRAZDA BULUNABİLİR Mİ? 192

9. GEÇERLİ NEDENE DAYALI BİLDİRİMLİ FESİHTE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? 193

10. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARI VERMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA SÜRESİ NEDİR? 193

11. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINI İŞVEREN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE UYGULAMAK ZORUNDADIR? 193

12. MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİYİ İŞVEREN İŞE BAŞLATMAZ İSE SONUÇ NASIL GERÇEKLEŞİR? 194

13. İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA DAHA ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLİR Mİ? 194

14. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRE İÇERSİNDE İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDAKİ DİĞER HAKLARI DA ÖDENİR Mİ? 194

15. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRENİN SİGORTA PRİMİ ÖDENİR Mİ? 195

16. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK ÜCRETİNE GECİKME FAİZİ UYGULANABİLİR Mİ? 195

17. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI DURUMUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE ALMIŞ OLDUĞU İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI İADE ETMESİ GEREKİR Mİ? 195

18. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 196

19. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI KANUNİ MİKTARIN ALTINDA OLABİLİR Mİ? 196

20. EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 196

21. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 197

22. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA FAİZ UYGULANIR MI? 197

23. İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 197

KÖTÜNİYET TAZMİNATI

1. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR? 200

2. KÖTÜNİYET TAZMİNATI İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE VERİLEBİLİR Mİ? 201

3. KÖTÜNİYETLE YAPILAN FESHE NELER ÖRNEK VERİLEBİLİR? 201

4. HANGİ NEDENLERLE YAPILAN FESİHLERDE KÖTÜNİYET OLMADIĞI KABUL EDİLİR? 202

5. KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR? 203

6. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 203

7. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 203

8. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR? 203

9. KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 204

SENDİKAL TAZMİNAT

1. SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR? 208

2. SENDİKAL TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? 208

3. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANDIRAN HALLER NELERDİR? 208

4. SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 209

5. HANGİ İŞÇİLER SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR? 210

6. SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANAN İŞÇİNİN SAKLI HAKLARI NELERDİR? 210

7. SENDİKAL TAZMİNATIN TALEP EDİLEBİLMESİ ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 210

8. SENDİKAL TAZMİNATIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR Mİ? 211

9. SENDİKAL TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 211

AYRIMCILIK TAZMİNATI

1. AYRIMCILIK TAZMİNATI NEDİR? 214

2. AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN BİR İŞÇİ, AYRIMCILIK TAZMİNATI DIŞINDA İŞVERENDEN YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLARI DA TALEP EDEBİLİR Mİ? 214

3. AYRIMCILIK TAZMİNATININ VERİLME ŞARTLARI NELERDİR? 215

4. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN HER ALANDA VE MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 215

5. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNUN MUTLAK ŞEKİLDE UYGULANACAĞI ALANLAR NELERDİR? 215

6. AYNI OLAY NEDENİYLE İŞÇİ HEM AYRIMCILIK TAZMİNATI VE HEM DE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ? 216

7. AYRIMCILIK TAZMİNATI ZAMANAŞIMINA TABİ MİDİR? 216

8. AYRIMCILIK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 216

ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT

1. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 218

2. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNATTAN KİMLER YARARLANABİLİR? 218

3. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE ALINMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 218

4. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEVİ SONA EREN İŞÇİYİ İŞVERENİN TEKRAR İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN DOĞABİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 219

5. ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 220

MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT (MALULİYET TAZMİNATI)

1. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? 222

2. MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ YENİDEN İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN KOŞULLARI NELERDİR? 222

3. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR? 223

4. MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR? 223

CEZAİ ŞART VE CEZAİ ŞARTI AŞAN ZARARIN TAZMİNİ

1. CEZAİ ŞART NEDİR? 226

2. CEZAİ ŞARTIN AMACI NEDİR? 226

3. İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ KABUL EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? 226

4. İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI DİLEDİKLERİ GİBİ CEZAİ ŞART BELİRLEYEBİLİRLER Mİ? 227

5. CEZAİ ŞARTIN KONUSU PARA DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR Mİ? 228

6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DENEME SÜRESİ İÇİNDE SONLANDIRILMASI DURUMUNDA CEZAİ ŞART ÖDENİR Mİ? 228

7. CEZAİ ŞART NASIL HESAPLANIR? 229

8. CEZAİ ŞART İNDİRİLEBİLİR Mİ? 229

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

1. İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ TUTULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 230

2. İŞÇİNİN ÖZLÜK DOSYASINDA HANGİ BİLGİ VE BELGELERİN BULUNMASI GEREKİR? 231

3. İŞYERİ UYGULAMALARI, YÜKSELMELER VE FESİHLERE DAYANAK OLUŞTURMASI BAKIMINDAN İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINA HANGİ BELGELER KONULABİLİR? 232

4. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELERİN ÜCRET BORDROSU İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 233

5. İŞVEREN HANGİ HALLERDE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLAL ETMİŞ OLUR? 233

6. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ EKSİKLİKLERİN DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR NELERDİR? 234

7. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTMA BORCUNU İHLALİN YAPTIRIMI NEDİR? 235

ÜCRET BORDROSU

1. BORDRO NEDİR? 236

2. İŞ KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 236

3. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 237

4. VERGİ USÜL KANUNU YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROSUNDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR NELERDİR? 237

5. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN PARAMETRELER NELERDİR? 238

6. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ASGARİ ÜCRET MİKTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 239

7. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SOSYAL GÜVENLİK PRİM TABANI VE TAVANI TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 239

8. YILLAR İTİBARİYLE SOSYAL GÜVENLİK PRİM TABANI VE TAVANI TUTARLARI NASIL BİR SEYİR İZLEMİŞTİR? 240

9. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK YEMEK PARASI TUTARI 2017 YILI İÇİN NE KADARDIR? 240

10. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK AİLE ZAMMI TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 242

11. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÇOCUK ZAMMI TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 243

12. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 245

13. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR? 246

14. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA NİÇİN GEREK DUYULMUŞTUR? 246

15. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINAN ÖLÇÜTLER NELERDİR? 246

16. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN UYGULANMASINDA ÇOCUK VE EŞ TABİRİ NE ANLAMA GELİR? 247

17. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 248

18. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASINDAN KİMLER YARARLANAMAZ? 248

19. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASINDAN YARARLANMAK İÇİN BİLDİRİM GEREKLİ MİDİR? 248

20. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? 249

21. 18 YAŞINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLAR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR MI? 249

22. YIL İÇİNDE İŞYERİ VEYA İŞVERENİ DEĞİŞEN ÜCRETLİLER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? 250

23. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 250

24. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 257

25. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK GELİR VERGİSİ TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 258

26. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK DAMGA VERGİSİ KESİNTİ ORANI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 259

27. BORDRO HESABI ENGELLİLİK DURUMUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 259

28. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 259

29. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 2018 YILI İÇİN NE KADARDIR? 260

30. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK BRÜT ÜCRET VE NET ÜCRET NEDİR? 260

31. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK MATRAHI NEDİR? 260

32. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK İŞÇİ VE İŞVEREN PRİMİ VE ORANLARI NE KADARDIR? 261

33. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK TEHLİKE SINIFLARI NASIL SAPTANIR? 262

34. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SGK GELİR VERGİSİ MATRAHI NEDİR? 262

35. ÜCRET BORDROSU HESABINDA DİKKATE ALINAN BİR PARAMETRE OLARAK SENDİKA AİDATI NEDİR? 262

36. PUANTAJ NEDİR? 263

37. PUANTAJ NASIL HAZIRLANIR? 263

38. ÜCRETİN HESAPLANMASINDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISININ HESABINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINIR? 264

39. PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI HANGİ DURUMLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HESAPLANMAKTADIR. 265

40. BORDRO HESABINDA PRİME TABİ TUTULMAYAN KAZANÇLAR NELERDİR? 268

41. AYNİ YARDIMLAR BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 268

42. ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 268

43. GÖREV YOLLUKLARI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 269

44. SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 269

45. İHBAR TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 269

46. KASA TAZMİNATI BORDRO HESABINDA PRİME ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLİR Mİ? 270

47. BORDRO HESABI İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 270

48. BORDRO HESABI ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ? 270

49. BORDRO HESABI ÇALIŞAN TİPİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? 272

50. KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI ÜCRETİN HESAPLANMASINI NASIL ETKİLER? 272

51. İŞÇİNİN AYLIK NET ÜCRET TUTARI NASIL HESAPLANIR? 273

ÜCRET HESAPLAMALARI

ÖRNEK 1 280

ÖRNEK 2 284

ÖRNEK 3 288

ÖRNEK 4 292

ÖRNEK 5 296

ÖRNEK 6 300

ÖRNEK 7 304

ÖRNEK 8 308

ÖRNEK 9 312

ÖRNEK 10 316

ÖRNEK 11 320

ÖRNEK 12 324

ÖRNEK 13 328

ÖRNEK 14 332

ÖRNEK 15 336

ÖRNEK 16 340

ÖRNEK 17 344

ÖRNEK 18 348

ÖRNEK 19 352

ÖRNEK 20 356

ÖRNEK 21 360

ÖRNEK 22 364

ÖRNEK 23 368

ÖRNEK 24 372

ÖRNEK 25 376

ÖRNEK 26 380

ÖRNEK 27 384

ÖRNEK 28 388

ÖRNEK 29 392

ÖRNEK 30 396

ÖRNEK 31 400

ÖRNEK 32 404

ÖRNEK 33 408

ÖRNEK 34 412

ÖRNEK 35 416

ÖRNEK 36 420

ÖRNEK 37 424

ÖRNEK 38 428

ÖRNEK 39 432

ÖRNEK 40 436

ÖRNEK 41 440

ÖRNEK 42 444

ÖRNEK 43 448

ÖRNEK 44 452

ÖRNEK 45 456

ÖRNEK 46 460

ÖRNEK 47 464

ÖRNEK 48 468

ÖRNEK 49 472

ÖRNEK 50 475

MUHTASAR BEYANNAMEYLE BEYANI GEREKTİREN ÖZELLİKLİ ÜCRET ÖDEMELERİ

1. BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ 478

2. ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 479

3. ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI 479

4. ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN BİREYLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 481

5. MAKİNA BAKIMI, MONTAJI VE BENZERİ İŞLER İÇİN GELENLERE YAPILAN ÖDEMELER 482

6. DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 484

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA SİGORTALILIKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI 489

2) ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENEN ÜCRETLERİN KURUM KAZANCINDAN GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ 491

SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

1) SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI 496

2) SERBEST BÖLGELERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASININ TEMEL ŞARTI OLAN FOB BEDELİNİN YÜZDE 85’İNİN İHRACININ HESAPLANMASI 496

PERSONELE SAĞLANAN HER TÜRLÜ AYNİ VE NAKDİ MENFAATLERİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

1) PERSONELE SAĞLANAN YEMEK KUPONLARI VE TİCKET KARTLARINDAN ÜCRET STOPAJI YAPILMASI 500

2) ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN YEMEK HİZMETİNİN STOPAJI 500

3) PERSONELE ÖDENEN NAKİT YEMEK PARALARINDA STOPAJIN HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 501

4) PERSONELE DAĞITILAN TEMETTÜLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 502

5) PERSONELE SAĞLANAN RAMAZAN ERZAĞI YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 504

6) PERSONELE VERİLEN AVANSLARIN DAMGA VE GELİR VERGİSİ BOYUTU 505

7) PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 506

8) PERSONELE SAĞLANAN AYNİ MENFAATLERDE MUHASEBELEŞTİRLMESİ 507

9) PERSONEL ADINA YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ GİDER BOYUTU 508

10) PERSONELE VERİLEN GİYİM EŞYALARI İÇİN GELİR VERGİSİ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 508

11) PERSONELE SAĞLANAN MENFAATLERDE KDV İSTİSNASI 510

12) PERSONELE EVLİLİK DOLAYISIYLA ALINAN ALTININ VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 510

ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK VERGİ AVANTAJLARI

1) ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 512

2) ÖZÜRLÜLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 512

3) MALUL VE SAKATLARA MAHSUS TAŞIT ARAÇLARINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASI 513

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 514

İRTİBAT BÜROLARININ BORDRO UYGULAMASI VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

1) İRTİBAT BÜROLARINDA YAPILAN SATIŞLARIN VERGİSEL BOYUTU 516

2) İRTİBAT BÜROSUNDA ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 517

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU

1) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJI ve SGK PRİM KESİNTİSİ 519

2) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 519

3) HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 520

ÖZEL SAĞLIK VE ŞAHIS SİGORTASINDA BORDRO UYGULAMASI

1) ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMELERİ 524

2) İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞANLAR ADINA ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİMLERİ TUTARININ SGK VE VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 525

3) İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞAN ADINA ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI 526

4) İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞAN ADINA ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ 526

4) İŞÇİLER TARAFINDAN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ 527

PERSONEL AVANSLARI HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BORDRODA ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BORDROLU PERSONELDEN KİRALANAN TAŞITLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1. ARAÇ MASRAFLARININ KVK VE GVK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 545

2. PERSONELDEN SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN GVK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 546

3. PERSONELDEN SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 546

4. PERSONELDEN KİRALANAN TAŞIT İÇİN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 546

PERSONELE SAĞLANAN HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1. PERSONELE SAĞLANAN HEDİYE ÇEKİNİN TANIMI 548

2. PERSONELE VERİLEN HEDİYE ÇEKİNİN KDV’YE TABİ OLUP OLMADIĞI 548

3. PERSONELE VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 549

4. HEDİYE ÇEKİ TESLİMİNİN FUZULEN FATURAYA BAĞLANMASI VE FATURADA FUZULEN KDV GÖSTERİLMESİ 550

5. ÇEKİ DÜZENLEYEN VE ÇEKİ ALAN FİRMANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 551

6. ALIŞVERİŞ ÇEKLERİNİN PERSONELE VERİLMESİ DURUMU 552

7. ÇEKLERİN MÜŞTERİLERE VERİLMESİ 553

8. ÇEKLERİN İŞLETME İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMASI 554

9. ÇEKLERİN İŞLETME ORTAKLARI VEYA YAKINLARININ ŞAHSÎ İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMASI VEYA BUNLAR TARAFINDAN İŞLETMEDEN ÇEKİLİŞİ 554

10. ÇEKLERİN YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDAKİ KİŞİLERE HEDİYE OLARAK VERİLMESİ 554

11. BEDEL KARŞILIĞI SATILMAYAN ALIŞVERİŞ ÇEKLERİ (İSKONTO ÇEKLERİ) 555

12. HEDİYE ÇEKİNİN TİCARETE KONU EDİLMESİ 556

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÇALIŞILMAYAN İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE 7/B SEÇENEĞİNDE İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MALZEME VE İŞÇİLİK HARİCİ ÜRETİM GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ / 7B SEÇENEĞİ

TAAHHÜT İŞLERİNDE DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BELGELER

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 585

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 586

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ 587

SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİ 593

DERHAL FESİH BİLDİRİMİ 594

BİLDİRİM SÜRESİNE AİT ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ SURETİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE BİLDİRİM 595

İBRANAME ÖRNEĞİ 596

AYLIK PUANTAJ 597

GÜNLÜK PUANTAJ 598

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 599

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 600

ÜCRET HESAP PUSULASI 601

ZORLAYICI NEDENLE İŞÇİYE YARIM ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAĞININ BİLDİRİMİ 602

YÜZDE OLARAK TOPLANAN PARALARIN İŞVEREN TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ 603

ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELGELENMESİ 604

YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ 605

YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI 606

TOPLU İZİN İLANI 607

KIDEM TAZMİNATININ DEVRALAN İŞVERENCE ÖDENMESİ HALİNDE İŞÇİLERE VERİLECEK YAZILI BELGE 608

YILLIK İZİN PLANI 609

YILLIK ÜCRETLİ İZİN TAZMİNATI BORDROSU 610

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BORDROSU 611

KIDEM TAZMİNATI BORDROSU 612

İHBAR TAZMİNATI BORDROSU 613

AİLE DURUM BİLDİRİMİ 614

YARARLANILAN KAYNAKLAR 616

TOPLAM 625 SAYFA

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR