DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI

  • Tüm Hesapların Dönem Sonu İşlemleri
  • Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar Ve Muhasebe Kayıtları
  • Hesapların Dönem Sonu İşlemlerinin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi Ve Uygulamaları
  • Özellikli Hesaplarda Yılsonu Yapılması Gereken Ekstra Uygulamalar
YAZAR
  • E.Öğr.Gör. Koray ATEŞ
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
95,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
  • BASKI TARİHİ : 2018 YILI ÖZEL BASKI
  • SAYFA SAYISI : 612
  • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
    TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

UYGULAMAYI ÖĞRENMEK İSTİYENLER İÇİN
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI

Dönemsonu işlemleri meslek mensuplarının yıl sonlarında hesapları sadece kapama işlemi değil bir bütün halinde şirket mizanının revize edilmesi anlamına da gelmektedir. Bu yönüyle sadece gelir tablosu kalemlerinin yansıtma hesapları ile kapatılması değil neredeyse bütün hesapların gözden geçirilip gerekli işlemlerin yapıldığı bir uygulamadır.

Ayrıca, dönemsonu işlemleri yılda sadece 1 kez yapıldığından dolayı spesifik işlemlerin unutulması hadisesi sıkça yaşanmaktadır. Kitabı kaleme almamızın amacı da dönemsonu işlemlerini klasik dönemsonu kapanış işlemleri olarak algılanmasının önüne geçmektir. İşte bu yönüyle dikkatli bir okuyucu kitabın klasik bir dönemsonu kitabı olmadığını görecektir. Bu kitap GERÇEK bir dönemsonu kitabı olup hesap planındaki hesapların önemli bir kısmının dönemsonu uygulamasına da yer vermektedir.

Ayrıca, kitap bir ilke daha imza atıp her hesabın dönem sonunda hem Vergi Usul Kanunu ile Tekdüzen Uygulaması hem de TFRS/UFRS uygulamasına karşılaştırmalı yer vermiştir. Kitap bu yönüyle de farklılaşmaktadır. Bir başka deyişle, Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen’e göre ayrı, TFRS/UFRS’ye göre ayrı şekilde dönemsonu işlemleri ele alınmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte dönem sonunda yapılacak defter tasdikleri konusu da kitabın ayrıca değindiği bir başka konudur. Bu nedenle kitap 6102 Sayılı Yeni TTK’ya tamamen uyumlu olarak hazırlanmıştır.

 

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI – İÇİNDEKİLER

1. KISIM:

VERGİ USUL KANUNU VE TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 25
REVİZYON NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? 26
ENVANTER İŞLEMLERİ 26
A) ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR; 26
B) ENVANTER ZAMANI 27
C) ENVANTER DEFTERİ VE LİSTELERİ 27
DÖNEMSONU DEĞERLEME 28
KASADAKİ NAKİT MEVCUDUNUN DEĞERLEMESİ 29
YABANCI PARALARDA DEĞERLEME 30
BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ 31
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ 31
A-ALIŞ BEDELİ ÖLÇÜSÜ 32
B-BORSA RAYİCİ ÖLÇÜSÜ 33
HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME 33
SENETLİ BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 36
ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT VE MUHASEBE UYGULAMASI 37
REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 38
REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 39
TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 40
REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 41
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 41
STOKLARIN DEĞERLEMESİ 42
TİCARİ MALLARIN DEĞERLEMESİ 42
ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERLEMESİ 42
DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN DEĞERLEMESİ 43
STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 43

MUHASEBE DIŞI ENVANTER
MUHASEBE DIŞI ENVANTER KAVRAMI 45
ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR 45
ENVANTER ÇIKARMA ZAMANLARI 46
ENVANTERİN AŞAMALARI 47
ENVANTERİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU: SAYIM LİSTELERİNİ HAZIRLAMAK 47
HAZIR DEĞERLERİN SAYIMI 48
MENKUL KIYMETLERİN SAYIMI 50
ALACAK VE BORÇLARIN SAYIMI 50
STOKLARIN SAYIMI 51
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SAYIMI 51
DURAN VARLIKLARA AMORTİSMAN AYIRMA 52
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN DEFTERİNİN İŞLENMESİ 53
AMORTİSMAN USULÜNÜ SEÇME 53
AMORTİSMAN USULLERİ 54
NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 54
AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 55
AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 56
A- LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 56
B-AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 59
C-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 59
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 61
AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 61
MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 63
GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 64
FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 65
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 66
ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 66
İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 68
A- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 69
B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 70
ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 70
AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU 72
ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR 73
YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI 73
PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 74
DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI 75
DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GİDERLERİNİN TESPİTİ 75
DÖNEM SONUNDA DÖNEM İÇİ GELİRLERİNİN TESPİTİ 76
MAMUL VE YARIMAMUL SAYIMI 77

MUHASEBE İÇİ ENVANTER
SAYIM LİSTELERİNE GÖRE FARKLILIKLARIN TESPİTİ 80
Genel Geçici Mizanın Hazırlanması 80
VARLIK VE KAYNAK HESAPLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DENKLEŞTİRİLMESİ 81
HAZIR DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 81
Kasa Sayım Noksanının Nedenleri; 82
Kasa Sayım Fazlasının Nedenleri; 82
BANKALARDAKİ MEVDUATLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 82
MENKUL KIYMETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 83
ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI 83
ALACAK VE BORÇLARA REESKONT AYRILMASI 84
STOKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 84
MADDİ DURAN VARLIKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 85
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 85
HAKLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ 85
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 86
ÖZEL MALİYETLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ 88
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLİKLARİN DENKLEŞTİRİLMESİ 89
KAYNAK HESAPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 90
ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARINA KARŞILIK AYRILMASI 90
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARININ KAYDI 92
UNUTULAN KAYITLARIN VE VARSA HATALARIN DÜZELTME KAYITLARI 93
ARALIK AYI MİZANININ DÜZENLENMESİ 93

GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
GİDERLERİN YANSITILMASI 101
GELİR HESAPLARININ DÖNEM KARINA DEVRİ 103
KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ 106

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 100 KASA HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
100 KASA HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 109
KASA NOKSANLIĞI HALİNDE DÖNEMSONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 110
KASA FAZLALIĞI HALİNDE DÖNEMSONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 111
DÖVİZLİ KASA HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 113
KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 113
KASA HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 114
KASADA YER ALAN NORMALİN ÜZERİNDEKİ NAKİT FAZLALIĞINA VERGİSEL YAKLAŞIM 115
TEVSİK ZORUNLULUĞU UYGULAMASININ YÜKSEK KASA BAKİYELERİNE ETKİSİ 116
KASA HESABININ YIL SONU YÜKSEK BAKİYE VERMESİ KARŞISINDA KASAYA ADAT HESAPLAMASININ YAPILMASI 117
DÖVİZ CİNSİ KASA BAKİYELERİNDE ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ UYGULAMASI 120
YÜKSEK BAKİYELİ KASALARA ADAT YÖNTEMİYLE SÜREKLİ FAİZ HESAPLAMAK VERGİSEL YÖNDEN OLUŞABİLECEK TÜM ELEŞTİRİLERİ VE OLUMSUZ SONUÇLARI ENGELLER Mİ? 123

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 125
VADESİ TAKİP EDEN YILA SARKAN ÇEKLERİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 126
DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 127
DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 127
DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLER HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 128
VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 129

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 131
VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 132
DÖVİZLİ BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 133
BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 134
BANKALAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 135
KIST FAİZ GELİRİNE İSABET EDEN STOPAJLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 136
REPO İŞLEMLERİNİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 137

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 139
ALIS BEDELİ İLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 139
BORSA RAYİCİYLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 140
KIST GETİRİ ÖLÇÜTÜYLE DEGERLENECEK MENKUL KIYMETLER 140
MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜKLERİNDE DÖNEMSONU UYGULAMALARI 141
HİSSE SENETLERİNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI 142

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 148
YURT DIŞI ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 149
YURT İÇİ ALICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 150
ALICILAR HESABINDA ALACAK BAKİYESİ VEREN ALICILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 151
ALICILAR HESABINDA ŞÜPHELİ HALE GELEN ALICILAR OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 152
DÖVİZLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARDA DÖNEMSONU DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI 155
ŞÜPHELİ HALE GELDİKTEN SONRAKİ YILLARDA DAVA AÇILAN ALACAKLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI 157
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 157
DEĞERSİZ ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 159

DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA BORÇLU İŞLETMENİN DÖNEM SONU MUHASEBE KAYITLARI
ALACAKLARIN SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTALİ HALİNDE DEĞERSİZ ALACAK VE MUHASEBE UYGULAMASI 161
VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 161
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 165
ALACAK SENETLERİ HESABINDA DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 165
ALACAK SENETLERİ İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 166
DÖVİZLİ ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 167
ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 168
ALACAK SENETLERİ HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 169
REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 170
REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ 170
TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 171
REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 172

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
ADAT YÖNTEMİ, FAİZ ORANI 174
DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMİ 177
ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 178
DÖVİZLİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 179

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
DÖNEM SONUNDA STOK SAYIMININ ÖNEMİ 182
SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİNİN TESPİTİ 185
DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 185
SATIN ALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ 186
İTHAL EDİLEN EMTİADA MALİYET UNSURLARI 188
DÖNEMSONU CİRO PRİMİ UYGULAMASI 192
CİRO PRİMLERİNDE KDV ORANI 193
STOKLARDA DÖNEMSONU FİRE UYGULAMASI 194
DÖNEMSONLARINDA FİRELERİN BELGELENDİRİLMESİ 196
AŞIRI ÜRETİM FİRESİNDE DÖNEMSONU UYGULAMASI 196
DÖNEM SONUNDA VADE FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOKLAR İLE İLİŞKİSİ 197
DÖNEM SONUNDA KUR FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOK MALİYETİ İLE İLİŞKİSİ 198
DEĞERİ DÜŞEN STOKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 200
ÇALINAN MALLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 202
BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 203
SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 205
MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 206
KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 207

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DİĞER STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
DÖNEMSONU DİĞER STOKLARDAN GİDERLERE PAY VERİLMESİ 211
İMALAT SIRASINDA OLUŞAN YAN ÜRÜNLERDEN DÖNEMSONU SATIŞLARIN MALİYETİNE PAY VERİLMESİ 213

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 218
A-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI 218
B-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN O YIL İÇİNDE BİTMİŞ OLMASI 218
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 220
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONLAINDA AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 221
YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE DÖNEMSONLARINDA MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 222

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 223

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 231

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 239

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 243
MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KREDİ FAİZİ VE KUR FARKLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 244
MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONU AMORTİSMAN UYGULAMASI 247
MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 248
AMORTİSMANLAR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 249
DÖNEMSONU AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 250
DÖNEMSONU AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 251
A- LİSTE MUHASEBE EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 251
B-AMORTİSMAN ORANLARININ KONTROLÜ 254
C-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DOĞRULUĞU 254
MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONU KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI 257
MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 260
DÖNEMSONU AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 260
DÖNEMSONU MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 262
GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 264
DÖNEMSONU FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 264
ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA DÖNEMSONU AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 265
DÖNEMSONU BAKIM ONARIM HARCAMALARININ KONTROLÜ 267
DÖNEMSONU SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGULAMASI 269

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU UYGULAMASI 273
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 274
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KREDİ FAİZİ VE KUR FARKLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 276
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 279
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN SÜRE VE YÖNTEMLERİNE YÖNELİK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN AÇIKLAMALAR 279
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 280
333 SIRA NUMARALI VUKGT İLE 1 SIRA NUMARALI MSUGT’NİN 280
(TDHP) KARŞILAŞTIRILMASI 280
DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN 281
A.T.İ.K.’LER 281
DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN 283
BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN 283
DÖNEMSONUNDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 283
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 284
AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI 285

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 287

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 289
İŞLETMELER ARASI KREDİ AKTARIMININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 289
VADESİ ERTESİ YILA SARKAN KREDİLERİN DÖNEMSONU FAİZ DEĞERLEMESİ 293
DÖVİZLİ ALINAN KREDİLERİN DÖNEMSONU ANAPARA VE FAİZ DEĞERLEMELERİ 294

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 299
SATICILAR HESABINDA BORÇ BAKİYESİ VEREN SATCILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 300
YURT İÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 300
YURT DIŞI SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO ZARARI OLUŞMASI 301
YURTİÇİ SATICILAR HESABININ YIL SONU DEĞERLEMESİNDE KAMBİYO KARI OLUŞMASI 302

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ALINAN AVANSLAR HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 305

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 307

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KISA VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 309

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 311
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 313
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UZUN VADELİ GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 313

ÖZELLİKLİ KONULARDA DÖNEMSONU UYGULAMALARI
YENİ TTK’YA GÖRE DÖNEMSONUNDA DEFTERLERİN TASDİKİ 315
YENİ TTK’YA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI 316
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAYLARININ ZAMANI 317
DÖNEMSONUNDA KAMU ALACAKLARINA KARŞILIK GİDERİ AYRILIP AYRILMAYACAĞI 317
HATIR SENETLERİ İLE KEFALET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN ALACAKLARA DÖNEMSONUNDA KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 318
VERİLEN AVANSLARIN GERİ ALINAMAMASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA DÖNEMSONU KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI 318
İFLAS ERTELEMESİNDE OLAN BİR ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN DÖNEM SONUNDA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMASI 319
ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI VE ŞARTLARI 321
DÖNEMSONU KAMPANYALI SATIŞLARLA İLGİLİ SENETLERDE REESKONT UYGULAMASI 321
YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN SENETLERDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI 322
DÖNEMSONUNDA REESKONT UYGULAMASINDAKİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 323
DÖNEMSONUNDA REESKONT HESAPLAMASINDA KULLANILAN HESAPLAMA TEKNİĞİ 324
YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE DÖNEMSONU REESKONT UYGULAMASI 325
REESKONT UYGULAMA ÖRNEĞİ 325
DÖNEMSONUNDA TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT 326
DÖNEMSONUNDA YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN VEYA VERİLEN AVANSLARIN DEĞERLEMESİ 327
AMORTİSMAN AYIRMADA DÖNEMSONU UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR 328
DAHA ÖNCE KULLANILMIŞ VE TAMAMEN İTFA OLMUŞ BİR İKTİSADİ KIYMETİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA AMORTİSMAN 329
DÖNEMSONUNDA AMORTİSMAN ORANLARI YENİDEN TESPİT EDİLEN İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI: 329
PLAKASI FATURANIN ALINDIĞI YILI İZLEYEN YILDA ALINAN TAŞITLARDA DÖNEMSONUNDA AMORTİSMAN UYGULAMASI 329
İHRACATTA DÖNEMSONU BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI 330
DÖNEMSONUNDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK OLAN MÜKELLEFLER 330
DÖNEMSONU BEYANNAMEDEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİLMESİ 332
DÖNEMSONU AR-GE FAALİYETLERİNİN BEYANNAMEDEN İNDİRİLMESİ 332
DÖNEMSONUNDA YATIRIM İNDİRİMİ VE AR-GE İNDİRİMİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI 336
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VE SERBEST BÖLGELERDE YAPILAN AR-GE HARCAMALARI 336
KAPSAM DIŞI AR-GE HARCAMALARI 337
DÖNEMSONUNDA AR-GE İNDİRİMİNİN BEYANNAME ÜZERİNDEN DÜŞÜLMESİ 337
DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 338
TÜKETİM DÖNEMİ BU YIL OLMASINA KARŞIN FATURALARI İZLEYEN YILDA GELEN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON VB. GİDERLERİNİN DÖNEMSONLARINDA HANGİ YILA GİDER YAZILACAĞI VE KDV İNDİRİMİ DÖNEMİ 341
ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ BEDELLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN GECİKME ZAMLARININ DÖNEM SONUNDA GİDER YAZILMASI 342
ELEKTRİK, SU, TELEFON VE DOĞALGAZ FATURALARININ BAŞKASI ADINA DÜZENLENMESİ 344
BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEMSONU UYGULAMALARI 345
BAĞIŞ VE YARDIMLARDA ÜST SINIR 346
BAĞIŞ VE YARDIMA ESAS TUTARIN DÖNEMSONU TESPİTİ 347
İSTİSNA KAZANÇ VE İNDİRİMLER İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ DÖNEMSONU BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DURUMU 348
AYNİ YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DÖNEMSONU DEĞER TESPİTİ 349
İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 349
VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 351
BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN TAŞIT TESLİMLERİNİN KDV VE ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 352
A- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN 352
B- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN 352
ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 353
BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 354
BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE KAYDI 355
DÖNEMSONUNDA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER 357
ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER 357
DÖNEMSONUNDA ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKI VB. GİDERLER 357
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLARIN DÖNEMSONUNDAKİ DURUMU 358
DÖNEMSONUNDA YEDEK AKÇELERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 358
KURUMLAR VERGİSİ, HER TÜRLÜ PARA CEZALARI, VERGİ CEZALARI, GECİKME ZAMMI VE FAİZLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI 358
DÖNEM SONUNDA İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLAR VE PAZARLAMA KOMİSYONLARI 358
İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYAN DENİZ VE HAVA TAŞITLARININ DÖNEMSONU GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARI 359
KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNATLARIN DÖNEM SONUNDA GİDERLEŞTİRİLMESİ 359
BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLER NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATLARIN DÖNEM SONU GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 359
DÖNEM SONUNDA VERİLEN HEDİYE ÇEKLERİNİN VERGİSEL DURUMU 359
DÖNEM SONUNDA HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 361
ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSUN DÖNEMSONU GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 363
DÖNEM SONUNDA YURTDIŞI ZARARLARININ MAHSUBU 366
YURT DIŞINDAKİ ŞUBENİN ZARAR ETMESİ HALİNDE BU ZARAR DÖNEMSONLARINDA BEYANNAMEDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 367
DÖNEMSONLARINDA İHRACAT BEDELLERİNİN FATURA MI GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ TARİHİNDE Mİ KAYITLARA ALINACAĞI 370
DÖNEM SONUNDA PERSONELE DAĞITILAN KAR PAYLARININ VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI 373
WEB SİTESİ HARCAMALARININ DÖNEM SONUNDA GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ 375
YIL GEÇTİKTEN SONRA GELEN BELGELERİN DÖNEMSONU UYGULAMA İŞLEMLERİ 376
DÖNEMSONUNDAN TİCARİ KARA RAĞMEN MALİ ZARARIN OLUŞMASI DURUMUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 379
TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞTE DÖNEM SONUNDA DİKKAT EDİLECEKLER 381
YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 382
YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE KDV AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 382
YURTDIŞINDAKİ BANKA VEYA BENZERİ KURULUŞ DIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN ALINAN KREDİLERDE STOPAJ VE KDV AÇISINDAN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 383
FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV İNDİRİMİ 384
YABANCI PARA CİNSİ HESAPLARIN DÖNEMSONUNDA DEĞERLEMESİ 389
DÖNEM SONUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ GEREKEN KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ 391
DÖNEMSONLARINDA FAİZ, GİDER VE (MENKUL KIYMET) GELİR TAHAKKUKLARI 391
DÖNEMSONUNDA ÇEK VE SENET HESAPLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 392
DÖNEMSONUNDA CARİ HESAP MUTABAKATLARI 393
DÖNEMSONU VERGİ ÇALIŞMALARI 393
DÖNEMSONUNDA BANKALAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 394
DÖNEMSONUNDA STOKLAR HESABIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 394
DÖNEMSONUNDA SAYIM / ENVANTER LİSTELERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 396
ÖZELLİK ARZ EDEN DÖNEMSONU HESAPLARI 396
DÖNEMSONUNDA CİRO PRİMLERİNİN DÖNEMSELLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 399
DÖNEMSONLARINDA BEDELSİZ GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU 400
DÖNEMSONUNDA CİRO PRİMİNİN NAKDEN UYGULANMASI VE MUHASEBESİ 401
DÖNEMSONUNDA BEDELSİZ TİCARİ MAL ŞEKLİNDE UYGULANAN CİRO PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 401
DÖNEMSONUNDA ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 402
DÖNEMSONUNDA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN VARLIKLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 403

2. KISIM:
TFRS / UFRS ÇERÇEVESİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

TFRS / UFRS’YE GÖRE 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS / UFRS’YE GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

TFRS / UFRS’YE GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ İŞLEYİŞİ VE DÖNEMSONU UYGULAMALARI
DÖNEMSONUNDA TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI’NA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 411
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 413
DÖNEM SONUNDA TMS 39’ GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 414
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 416
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 416
DÖNEM SONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 418
DÖNEMSONUNDA TMS 39’A GÖRE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 419
DÖNEM SONUNDA TMS 39 STANDARDINA GÖRE SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 420

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN ALACAKLARIN AYRI BİR KISIMDA GÖSTERİLMESİ 423
TFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA ALICILAR İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 423
TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONU ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI 425

TFRS / UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 429

TFRS/UFRS’YE GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 431
TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 432
TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 433
DÖNEMSONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 434
DÖNEMSONU TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 434
DÖNEMSONUNDA TMS 2 STANDARDI GEREĞİNCE STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 435
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 436
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 436
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 437
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 439
DÖNEM SONUNDA TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 441

TFRS/UFRS’YE GÖRE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ 445
TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİNE GÖRE SABİT YADA MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMELERİ 445
TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA KAR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 446
TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEBİLMESİ HALİ 447
TMS 11 STANDARDINA GÖRE DÖNEMSONUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEMEMESİ HALİ 449
TMS 11 STANDARDINDA DÖNEMSONLARINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİNE GÖRE İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 449

TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ DÖNEMSONU UYGULAMASI 455
TFRS 456

TFRS/UFRS’YE GÖRE İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAK KAVRAMI 459
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI 459
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 460
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 460
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE MALİYET YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 462
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 462
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN HEM KAPSAMLI GELİRİNDE HEMDE NET KARINDA ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 463
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARARININ İŞTİRAK TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 464
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE NET DEFTER DEĞERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 464
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞER İLE SATIN ALINMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 466
TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE YATIRIMCI İŞLETME İLE İŞTİRAK ARASINDAKİ İŞLEMLERİN ELİMİNE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 467

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU UYGULAMASI 469
TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 469
TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMALARI 470
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 472
TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 472
TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÖNEMSONUNDA DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ 473
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 473
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONU DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 475
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 477
TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA YAPILAN BAKIM ONARIM HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 481
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA SABİT KIYMET VE TAŞINMAZ SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 482
TFRS/UFRS’YE GÖRE AMORTİSMAN KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 483

TFRS/UFRS’YE GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK HESAPLARININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TANIMI 485
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI MUHASEBELEŞTİRME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 485
TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONLARINDA MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 486
TMS 38 STANDARDINA GÖRE VADELİ SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 486
TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 488
TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARDA GELİRİN OLUŞMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 488
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ 488
TMS 38 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÖNEMSONU DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 489
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 489
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 491
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DÖNEMSONUNDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 493
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN DÖNEM SONLARINDA İTFASI 497

TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS/UFRS’YE GÖRE BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ 499

TFRS/UFRS’YE GÖRE SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
TFRS 1- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI 505
STANDARDIN AMACI VE KAPSAMI 505
UFRS’YE İLK GEÇİŞTE MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 507
1 TFRS AÇILIŞ BİLANÇOSU 507
2 MUHASEBE POLİTİKALARI 507
STANDARTTA YER ALAN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ İLE ALAKALI İSTİSNA VE MUAFİYETLER 508
1. TAHMİNLER 508
2 FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI BIRAKILMASI 509
3. FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ 510
4. KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR (AZINLIK PAYLARI) 510
5. FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANMASI VE ÖLÇÜMÜ 511
6. SAKLI TÜREV ÜRÜNLER 511
DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN KAYNAKLANAN MUAFİYETLER 512
1. İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN MUAFİYETLER 512
TFRS’LERDEN KISA VADELİ MUAFİYETLER 516
1. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLERİN TFRS 9 AÇISINDAN YENİDEN İFADE EDİLMESİ ZORUNLULUĞUNDAN MUAFİYET 516
2. DİĞER TMS/ TFRS’LERDEN MUAFİYETLER 517
3. HİSSE BAZLI ÖDEME İŞLEMLERİ 518
4. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 518
5. TAHMİNİ MALİYET 519
6. KİRALAMA İŞLEMLERİ 520
7. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 521
8. BİRİKİMLİ ÇEVRİM FARKLARI 521
9. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 522
10. BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTİRAKLERE VE İŞ ORTAKLIKLARINA AİT VARLIK VE BORÇLAR 522
11. BİLEŞİK FİNANSAL ARAÇLAR 523
12. ÖNCEDEN MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANMASI 523
13. FİNANSAL VARLIK VEYA BORÇLARIN İLK MUHASEBELEŞTİRME SIRASINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİNİN ÖLÇÜMÜ 524
14. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİ İÇERİSİNDE YER ALAN HİZMETTEN ÇEKMEYE (YEDEĞE ÇEKME) İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 524
15. TFRS YORUM 12’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLEN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 525
16. BORÇLANMA MALİYETLERİ 525
17. MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ 525
18. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYON 526
19. AÇIKLAMA VE SUNUM 527
20. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ 527
TFRS ÖNCESİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ VE GEÇMİŞ FİNANSAL TABLO VERİLERİ 527
TFRS’LERE GEÇİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 527
1. MUTABAKATLAR 527
2. FİNANSAL VARLIK VEYA FİNANSAL BORÇLARIN SINIFLANMASI 528
3. TAHMİNİ MALİYET OLARAK GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN KULLANILMASI 529
4. BAĞLI ORTAKLIKLARDAKİ, MÜŞTEREKEN KONTROL EDİLEN İŞLETMELERDEKİ VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 529
5. PETROL VE GAZ VARLIKLARI İÇİN TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 529
6. TARİFE DÜZENLEMESİNE TABİ FAALİYETLERDE TAHMİNİ MALİYETİN KULLANILMASI 529
7. AŞIRI ORANDA YÜKSEK ENFLASYONDAN SONRA TAHMİNİ MALİYETİN KULLANIMI 529
8. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARI 530

102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

112 MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

120 ALICILAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

121 ALACAK SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

153 STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

242 İŞTİRAKLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

263 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

300 BANKA KREDİLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

320 SATICILAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

321 BORÇ SENETLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

KOŞULLU BORÇ VE VARLIKLAR HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

KIDEM TAZMİNATLARININ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

DEVLET TEŞVİKLERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

ERTELENMİŞ VERGİ HESABININ DÖNEMSONU UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

DÖNEM SONUNDA SIKÇA KULANILACAK TFRS/UFRS UYGULAMALARI
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 585
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 587
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 588
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 590
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 590
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 592
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 593
TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 595
TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 596
TMS 2 STANDARDINA GÖRE DÖNEM SONUNDA YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 598
TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONLARINDA STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 599
TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 601
TMS 16 STANDARDI UYGULAMASINDA AMORTİSMAN 601
TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI 602
TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 602
TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 604
TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI 605
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 606
TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 607
TMS 19 STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALARIN DÖNEM SONUNDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 609

TOPLAM 612 SAYFA

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR