EN ÇOK YAPILAN MUHASEBE HATALARI KİTABI

EN ÇOK YAPILAN MUHASEBE HATALARI KİTABI

 • Geçici Vergi'de En Çok Yapılan Hatalar
 • Kurumlar Vergisinde En Çok Yapılan Hatalar
 • Muhasebe Uygulamalarında En Çok Yapılan Hatalar
 • En Çok Karıştırılan Hesaplar
 • Vergi Uygulamalarında En Çok Yapılan Hatalar
 • Yanlış ve Doğru Uygulamaların Karşılaştırmaları
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
75,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : OCAK 2013
 • SAYFA SAYISI : 610
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

Muhasebe’de Hata Yapmak İstemeyenler İçin UYGULAMALI KİTAP

EN ÇOK YAPILAN MUHASEBE HATALARI KİTABI

Vergi ve muhasebe uygulamalarının karmaşık yapısı hataya her zaman açık olmalarına neden olmuştur. Ancak, özellikle vergilendirmede yapılan hatalarda cezai müeyyidelerin varlığı bu tür hataların minimuma indirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Ülkemizdeki vergi kanunlarının Avrupa’dakinin tam aksine hemen her gün değişiyor olması, uygulayıcıları ciddi anlamda zora sokmaktadır. Hataların karşılığının ceza olduğu bir vergilendirme sisteminde hata yapmamanın ne derece önemli olduğunu belirtmeye gerek yok diye düşünüyoruz.

 

Kitabın yazılış amacı da bu yöndedir. Bu kitapta vergilendirme de en çok yapılan hataların nelerden kaynaklandığı ve bu hataların nasıl çözümleneceği muhasebe kayıtlarıyla birlikte ele alınmış ve anlatılmıştır. Kitap bu yönüyle alanında İLK olma özelliğine haizdir.

 

Kitabın yazılmasında vergi kanunlarının maddesel numaraları ön planda tutulmuştur. Ayrıca birinci bölümde genel olarak geçici vergi dönemlerinde sıkça yapılan hataların neler olduğu ele alınmıştır.

 

Şunu rahatça iddia edebiliriz ki kitabı baştan sona dikkatli bir şekilde okuyan bir okuyucu, hem vergisel hem de muhasebesel anlamda vergi ziyaına neden olabilecek hataları minimuma indirecektir. Bu açıdan hem iddialı hem de yönlendirici bir kitaptır.

 

Kitap yazılırken dahi vergi kanunlarındaki sık değişmeler mümkün olduğunca kitaba ilave edilmeye çalışılmıştır.

 

EN ÇOK YAPILAN MUHASEBE HATALARI KİTABI – İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
GEÇİCİ VERGİLERDE EN ÇOK YAPILAN HATALAR

• Geçici Vergi Dönemlerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Uygulamalı Çözüm Yolları
• Geçii Vergi Dönemlerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Uygulamalı Çözüm Yolları. 3
• Ticari Kazançtan İndirim Konusu Yapılacak Asgari Bağış Tutarının Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 3
• Nakdi Yapılan Bağış Ve Yardımlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması10
• Geçici Vergi Dönemlerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Uygulamalı Çözüm Yolları. 3
• Ticari Kazançtan İndirim Konusu Yapılacak Asgari Bağış Tutarının Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 3
• Nakdi Yapılan Bağış Ve Yardımlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması10
• Ayni Yapılan Bağış Ve Yardımlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 13
• Dışarıdan Alınan Malların Bağışlanması Durumunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması13
• İmal Edilen Malların Bağışlanması Durumunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması20
• Bağış Amaçlı Yapılan Binalarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 25
• Kur Değerlemelerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları28
• Dövizli Alınan Taşınmazlar İle Sabit Kıymetlerin Değerlemesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 32
• Krediyle Alınan Taşınmazlar İle Sabit Kıymetlerin Faiz Giderlerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması39
• Geçmiş Yıl Zararlarının Tenzili Konusunda En Çok Yapılan Hatalar. 41
• Elektrik-Su-Doğalgaz Faturalarına Ait Gecikme Zamları Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 45
• Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarının Hesaplanması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 49
• Geçici Vergi Dönemlerinde Stoklar Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 53
• Kıst Dönem Faiz Geliri İle İlgili En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 55
• Amortismanlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması58
• Azalan Bakiyeler Yöntemli Amortismanda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması61
• Madenlerde Amortisman Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması65
• Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yönteminde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması69
• Satın Alındığı Halde İşletmeye Henüz Ulaşmayan Sabit Kıymetlerde Amortisman Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 73
• Patent Hakkı Ve Benzeri Alımlara Ait Amortisman Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 74
• Şerefiye Veya Peştamallıkların Amortismanlarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 76
• Kullanılmayan Taşınmazların Amortismanı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 78
• Özel Maliyet Bedelinin İtfası Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 81
• Değer Artırıcı Harcamalarda Amortisman Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 84
• İtfa Olmuş Atik’ler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Harcamaların Amortismanı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 88

2. BÖLÜM
MUHASEBE UYGULAMALARINDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR

• Kasa Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 93
• Kasa Bakiyesinin Yüksek Olması Durumunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 93
• 8.000 Tl Kasa Sınırı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 96
• Serbest Meslek Erbaplarında 8.000 Tl’lik Kasa Sınırı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 99
• Tapu İşlemlemlerinde Kasa Sınırı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 100
• Alınan Çekler Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 103
• Portföydeki Çeklerin Ciro Edilmesi Durumunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması103
• Karşılıksız Çıkan Çekler Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 105
• Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 109
• Dava Konusu Yapılan Şüpheli Ticari Alacaklarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 109
• Dövizli Şüpheli Alacaklarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 112
• Şüpheli Alacağın Tahsil Edilmesi Anında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması117
• Ortaklardan Alacaklar Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 121
• Yıl Sonunda Ortaklardan Alacaklar Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları 121
• Yıl Sonunda Ortaklardan Alacaklar Hesabına Yapılan Adat Hesabında Kdv Yönünden En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları 123
• Ortağın Kişisel Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalr Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 125
• Yıl Sonunda Ortaklardan Alacaklar Ve Ortaklara Borçlar Hesabının Bakiye Vermesi Halinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 129
• Verilen Sipariş Avansları Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 133
• Dövizli Takip Edilen Avans Hesabında Kur Artışında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 133
• İthalatla İlgili Verilen Sipariş Avansları Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 137
• Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 143
• Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 147
• Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerine Ait 295 Peşin Ödenen Vergiler Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 150
• Özel Maliyetler Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 153
• Özel Maliyet Harcamalarının İlk Muhasebeleştirilmesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 153
• Özel Maliyetlerin Amortismanı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 155
• Özel Maliyet Harcamalarının Bedelsiz Devri Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması158
• Kiracının Vergi Mükellefi Kiralayanın Gerçek Kişi Olması Halinde Özel Maliyetin Bedelsiz Devrinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 159
• Hem Kiracı Hemde Kiralayanın Tam Mükellef Olması Halinde Özel Maliyetin Bedelsiz Devrinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 162
• Banka Kredileri Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 167
• Uzun Vadeli Banka Kredisi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 167
• Banka Kredilerine Yönelik Ödenen Faiz Tutarının Muhasebeleştirilmesinde En Çok Yapılan Hatalar 168
• Banka Kredisiyle Alınan Taşınmaz Ve Duran Varlıklarda Faiz Ödemesinin Muhasebeleştirilmesinde En Çok Yapılan Hatalar 170
• Dövizli Banka Kredilerinde Kur Değerlemelerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 174
• Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması181
• Finansal Kiralama İle Alınan Binek Araçlarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması185
• Ortaklara Borçlar Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları. 189
• Yıl Sonunda Ortaklara Borçlar Heaabının Bakiye Vermesi Halinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması191
• Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakediş Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 201
• Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 209
• Ödenmeyen Ssk Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 209
• Vergi Ceza İhbarnamelerinin Muhasebeleştirilmesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 214
• Grup Şirketlerine Kullandırılan Kredilerde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları 219
• Grup Şirketlerine Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 221
• Tevkifatlı Düzenlenen Faturaların İadesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 225
• Tevkifatlı Faturaların Yansıtılmasında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 228
• Reeskont İşlemlerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 231
• Vadeli Çeklerin Reeskontu Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 233

3. BÖLÜM
KDV KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR

• Kdv Kanununun Konusunu Teşkil Eden İşlemlerde En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 241
• Yurt Dışı Fuarlarda Verilen Hizmetlerle İlgili En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 243
• Yurt Dışı İnşaat Ve Onarıma İlişkin İşlemlerde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 245
• Yurt Dışı Transit Ticaret İşlemlerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması247
• Cezai Tazminatlarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 250
• Damga Vergisi Yansıtmalarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 251
• Kdv’nin Konusuna Girmeyen İşlemlerden Teminat Mektubu Yansıtmalarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması253
• Teslim Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 255
• Trampa Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 256
• Trampada İade İşleminde En Çok Yapılan Hata Ve Muhasebe Uygulaması. 259
• Teslim Sayılan Haller Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulamaları. 265
• İşletmeden Çekilip Personel Veya Patrona Kullandırılan Mallarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 266
• Vergiye Tabi Malların Teslimi Vergiden İstisna Olan Malların Üretminde Kullanılmasında En Çok Yapılan Hatalar 267
• Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 268
• Hizmet Sayılan Haller Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulamaları. 271
• Hizmetin Bedelsiz Yapılması Halinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması271
• Hizmet İhracatı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulamaları 273
• İthalat Komisyonları Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 275
• Hizmet İhracında Turizm Hizmetleri Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 277
• Hizmet İhracında İnternet Üzerinde Verilen Hizmetler Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 279
• Hizmet İhracında Serbest Bölgelere Verilen Hizmetler Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 280
• Kdv Kanununda Vergiyi Doğuran Olay Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 283
• Arsa Karşılığı Kat Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 284
• Vergiyi Doğuran Olay Açısından Arsa Karşılığı Konut Teslimlerinin Muhasebeleştirilmesi285
• Örnek Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 289
• Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 292
• Vergiyi Doğuran Olay Açısından Kısım Kısım Teslim Edilen İnşaat Taahhüt İşlerinde En Çok Yapılan Hatalar 294
• Vergiyi Doğuran Olay Açısından Kısım Kısım Düzenlenen Hakedişlerde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 295
• Vergiyi Doğuran Olay Açısından Devre Tatil Sisteminde Kdv Yönünden En Çok Yapılan Hatalar 297
• Vergiyi Doğuran Olay Açısından 7 Günlük Fatura Düzenlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 301
• Vergiyi Doğuran Olay Açısından Konsinye Satışlarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması303
• Kdv Kanununda Tevkifatlı İşlemlerde En Çok Yapılan Hatalar 307
• Yapım İşleri Kapsamında Tevkifat Uygulamasında En Çok Yapılan Hatalar 309
• Hesaplanan Kdv’nin Tamamında Ve Kısmen Yapılan İşlerde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması313
• Tevkifatlı Olarak Düzenlenen Faturaların İadesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 316
• Tevkifatlı İşlemin Yansıtılmasında Katma Değer Vergisi Uygulaması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 321
• İşçilik Faturalarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 325
• Ajans Firmalarının Yapımcı Firmalara Düzenledikleri Tevkifatlı Oyunculuk Faturalarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 328
• Dizi Film Ve Sinema Oyuncularına Yapılan Ödemelere İlişkin Belge Düzeninde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 331
• Giyim Sektöründe Terzilere Yapılan Boy Kısaltma Vb. İşlemlerinde Faturada En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 335
• Personel Taşıma Hizmeti Tevkifatlımıdır? Konu İle İlgili En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması339
• Tevkifatlı Faturalarda Satıcı Lehine Oluşan Kur Farklarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 343
• Tevkifatlı Faturalarda Alıcı Lehine Oluşan Kur Farklarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 347
• Tevkifatlı Faturalarda Fiyat Farklarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 350
• Tevkifata Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi Ve Bu Malların İhraç Edilmeyerek Satıcıya İadesinde En Çok Yapılan Hatalar 353
• Kdv Tevkifatında Temizlik Hizmeti Ve İşgücü Temini Hizmeti Konusunda En Çok Yapılan Hatalar. 358
• Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması. 362
• Ağaç Ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifat Uygulaması 365
• Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 367
• Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri. 368
• Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat 368
• İş Gücü Ve Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Ve Muhasebe Uygulaması. 369
• Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalara Verilen Bilgisayar Bakım İşlerinde Tevkifat Problemi 371
• Yapım İşiyle Beraber Verilen Mimarlık Ve Mühendislik İşlerinde Tevkifat Ve Muhasebe Uygulaması 372
• Tevkifattan Doğan Kdv İadesinde Nakden Talep. 373
• Fason Tekstil Hizmetinde Tevkifat Alt Sınırı. 376
• Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri376
• Fason Hizmet İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 378
• Külçe Metal Teslimlerinde Tevkifat 379
• Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat 380
• Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifat 381
• Hurda Ve Atık Tesliminde Tevkifat. 381
• Tevkifat Uygulamasında Belge Düzeni 383
• İhracat Ve İhraç Kayıtlı İşlemlerde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulamaları. 385
• Kdv İhracat İstisnasının Uygulama Şartlarında En Çok Yapılan Hatalar 387
• Fatura Tarihi İle Fiili İhracat Tarihleri Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması389
• Dövizli İhracat Faturasının Tl’ye Çevrileceği Tarih 391
• İhraç Edilen Malın Yurt Dışından Geri Gelmesi Halinde En Çok Yapılan Hatalar. 392
• İhraç Kayıtlı Teslimi Mümkün Olmayan Bir Malın, Yanlışlıklaihraç Kaydı İle Teslim Edilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar395
• İhraç Kaydıyla Alınan Malın İhracatçı Tarafından Satıcıyaiade Edilmesi Halinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 397
• İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan Kur Farklarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 404
• Ambalaj Malzemelerinin İhraç Kayıtlı Teslimlerinde En Çok Yapılan Hatalar 410
• Ötv’ye Tabi Malların İhracatında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 411
• Yurt Dışı Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamındaki İhracatta En Çok Yapılan Hatalar 412
• Bedelsiz İhracat İşlemlerinde En Çok Yapılan Hatalar 416
• Yurt Dışına Kargo İle Numune Gönderilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar. 418
• Kargo Yoluyla Yapılan İhracatta En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 420
• Kdv Kanununda Teslim Ve Hizmet İşlemlerinde Matrahın Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulamaları 423
• Aktife Kayıtlı Sabit Kıymet Satışlarında Matrahın Tayini Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 24
• Bedelsiz Yapılan Hizmet Teslimlerinde Matrah Konusunda En Çok Yapılan Hatalar. 426
• Arsa Karşılığı Konut Teslimlerinde Matrahın Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması427
• İzale-İ Şuyu Suretiyle Satışlarda Alıcının Hissedarlardan Birisi Olması Halinde Kdv Matrahında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 433
• İthalatta Kdv Matrahının Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 435
• Kdv Kanununda Matraha Dahil Olan Unsurlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması437
• Vade Farkı-Fiyat Farkı Ve Kur Farkları İşlemlerinde Kdv Oranının Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 438
• Ciro Primlerinde Kdv Oranı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 441
• Bedelsiz Ticari Mal Şeklinde Uygulanan Ciro Primleri Uygulamasında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması444
• Yıl Sonu Düzenlenen Ciro Primi Faturalarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 446
• Fiyat Farkları Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 448
• Vade Farkları Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 452
• Vade Farklarının Kdv’si Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 453
• Kdv Kanununda Döviz İle Yapılan İşlemler Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 457
• Döviz İle İlgili Yapılan Satışlarda Değerleme İşleminin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 457
• Kur Farkı Faturalarında Kdv Oranı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 463
• Kdv Kanununda Emsal Bedeli Ve Emsal Ücreti Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 465
• Emsal Bedel İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 467
• İşletme Stoklarından Çekilerek Ortak Veya Personele Kullandırılan Malların Emsal Bedel Tespitinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 472
• Bedelsiz Verilen Mali Müşavirlik Ve Avukat Ücretlerinin Emsal Bedel Tespitinde En Çok Yapılan Hatalar 474
• Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Satış Veya Devrinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 476
• Kdv Kanununda Vergi İndirimi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 481
• Vergiye Tabi Olmayan Veya İstisna Olan Malalrın Alımında Kdv Yönünde Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 483
• Şirket Aktifine Alınan Otomobillerin Kdv’lerinin İndirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 488
• Leasing Yoluyla Satın Alınan Binek Araçların Kdv’leri Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 491
• Deprem, Yangın Veya Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olan Malların Veya Çalınan Malların Kdv’leri Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 493
• Kaybolan, Çalınan Veya Zayi Olan Ticari Faturaların Durumu 501
• Belgesiz Harcamalara Ait Kdv Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 507
• Örtülü Sermayeye Olarak Değerlendirilen Borca Ait Kdv Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması509
• Yılı Geçtikten Sonra Gelen Faturaların Kdv’si Konusunda En Çok Yapılan Hatalarve Muhasebe Uygulaması514
• Kdv Kanununda İndirimin Belgelendirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması. 519
• Kdv Dahil Düzenlenen Faturalarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması519
• Kdv İndirimi Konusunda Ramazan Erzağı Faturalarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 522
• Faturada Yanlış Hesaplanan Kdv’nin Düzeltilmesi 524
• Gayrimenkullerin Tapuya Tescilinden Önce Düzenlenen Faturalarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 525
• Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturaların Kdv’si Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 527
• İkinci El Oto Satışlarının Kdv’si Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulamaları. 529
• İkinci El Oto Satışlarının Kdv’si Konusunda En Çok Yapılan Hatalara Karşın Çözüm Önerimiz Ve Çözümlü Muhasebe Uygulamaları -2 533
• İkinci El Araç Ticaretinde Kdv Konusunda En Çok Yapılan Hataya Karşın Çözüm Önerimiz 535

4. BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNUDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR

• Sabit Kıymet Satış Kazancı İstisnasında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 541
• Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Trampa Şeklinde Yapılan Satışlarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 542
• Taşınmaz Kazançları İstisnasında Tapu Harçlarının Giderleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 546
• Tapuya Tescil Edilmeyen Gayrimenkul Satışlarında En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması548
• Kurumlar Vergisi Yönünden Kabul Edilmeyen Giderler Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması551
• Gecikme Zamlarının Muhasebeleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 552
• Tazminat Ve Cezalarda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması554
• Bazı Taşıtlara Ait Giderler Ve Amortismanlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 556
• Kısmi Bölünme Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 559
• Kısmi Bölünme İşleminde İştirak Veya Sermaye Azaltması Hallerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Muhasebe Uygulaması 559
• Kısmi Bölünme İşleminde Bölünme Sonucu Oluşan Karlar İle İlgili En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 561
• Üretim Veya Hizmet İşletmelerinin Kısmi Bölünmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması563
• Kısmi Bölünmede Sermaye Artışı Konusunda En Çok Yapılan Hatalar. 564
• Örtülü Sermaye Ve Transfer Fiyatlandırması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 569
• Örtülü Sermayeye İsabet Eden Faiz Oranları Ve Faiz Geliri Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 569
• Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanacak Faiz Tutarının Hesaplanmasında En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 573
• Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar575
• Transfer Fiyatlandırması Veya Örtülü Sermaye Sonucu Hesaplanan Faiz Ve Kur Farklarında Kdv Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 579
• Transfer Fiyatlandırması Konusunda Hazine Zararı Kavramı Konusunda En Çok Bilinen Yanlışlar 584
• Numune Mallar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 587
• Yurtdışı İşlemler Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması. 591
• Yurtdışı Harcamalarda Belge Düzeni Konusunda En Çok Yapılan Hatalar. 591
• Yurtdışı Seyahati Dönüşü Getirilen Yabancı Dildeki Belgelerin Muhasebeleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 594
• Yurtdışı Fuar Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar Ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 596
• İndirimli Kurumlar Vergisi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar599
• Gider Pusulası Uygulaması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 603
• Gider Pusulasının Şekil Şartında En Çok Yapılan Hatalar 603
• Gider Pusulasında Gelir Vergisi Tevkifatında En Çok Yapılan Hatalar. 604
• Kaynakça 609

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR