İLERİ DÜZEY MUHASEBE REHBERİ KİTABI

İLERİ DÜZEY MUHASEBE REHBERİ KİTABI

 • Mayıs 2016 Güncel Baskı.
 • Muhasebede hedefleriniz çok mu büyük?
 • Bütün şirketlerdeki ve sektörlerdeki muhasebeye hakim olmak istiyor musunuz?
 • Vergi muhasebesi ve Uluslararası muhasebe standartlarını da bilmeliyim diyor musunuz?
 • Yeminli mali müşavirlik için de işime yarayan bilgiler olsun diyor musunuz?
 • Mali işler müdürleri! Muhasebe ve finans departmanının gözden kaçırdığı ve vergi cezası doğurabilecek ayrıntıları yakalayabilecek kadar bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Tüm örneklerde teorik anlatımdan uzak, günümüz ticari hayatın gerçeklerine birebir uygun ve muhasebecilerin bizzat karşılaştıkları örnek olaylar.
 • Tüm örneklerde kanuni dayanaklar ve ardından yevmiye kayıtları
YAZAR
 • E.Öğr.Gör. Koray ATEŞ
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
97,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : MAYIS 2016
 • SAYFA SAYISI : 1033
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Türk vergi mevzuatının komplike bir hal aldığı günümüzde vergi mevzuatı ile muhasebe uygulamalarının birbirinin ayrılmaz birer parçası olduğunun altını çizmek gerekir. Vergi uygulamalarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmek isteyen yöneticiler ve idareciler bunların muhasebeye doğru bir şekilde aktarılmasından da birinci derecede sorumludur.

Yöneticiler ve idareciler ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar muhasebe kayıtlarıyla bağlantısı doğru bir şekilde kurulamayan vergi uygulamalarının başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır. İşte bu nedenle bu çalışma vergi uygulamalarından çok muhasebe kayıtlarının ağırlıkta olduğu bir çalışmadır.

Temel düzey muhasebe uygulamalarında tek düzen hesap planının en çok kullanılan hesaplarına yer verilmiş ve yine tek düzen hesap planının sırasına uygun bir anlatım tekniğiyle konular irdelenmiştir.

Kitabın ana teması ileri düzey muhasebe uygulamalarıdır. Dolaysıyla bu kitap hem Mali Müşavirler hem de Yeminli Mali Müşavirler için kaynak kitap niteliğindedir. Kitaptaki konular teorik anlatımdan mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılmış ve yine hemen her konu muhasebe kayıtlarıyla desteklenerek anlatılmaya çalışılmıştır.

2008 yılından bu yana birlikte çalışma imkânı bulduğum, VERGİ İNCELEMESİ, VERGİ DAVALARI ile VERGİ HUKUKU DANIŞMANLIĞI kapsamındaki her konuda her zaman değerli yorum ve profesyonel bakış açısı ile düşüncelerinden istifade ettiğim ve vergide adaletin nasıl olması gerektiğini öğrendiğim Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı eski başkanı, Yeminli Mali Müşavir Kurtuluş AKDENİZ üstadıma en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu kitabın fikir olarak oluşturulması aşamasından itibaren beni yazmaya ve araştırmaya teşvik etmesi ve her safhasında bana sağlamış olduğu destek bu çalışmanın ortaya çıkmasını ve sizlere ulaşmasını sağladı.

Kitap ile ilgili görüş ve önerilerinizi iletisim@muhasebetr.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Koray ATEŞ
E.Öğretim Görevlisi

 

 

İÇİNDEKİLER

MUHASEBE UYGULAMALARI

İMALAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI
1. İMALATA GÖNDERİLEN ÜRÜNLERDE MUHASEBE UYGULAMALARI 24
2. ARIZALI VE HASARLI ÜRÜNLERİN REVİZYON İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 34
3. ANA İMALATÇI FİRMA TARAFINDAN BAYİLERE ÖDENEN KATKI PAYLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 39
4. İMALATÇI FİRMALARDA DAHİLDE İŞLEME İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 43

ENERJİ YATIRIMLARINDA MUHASEBE UYGULAMALARI
1. ENERJİ YATIRIMI ÖNCESİNDE RÜZGAR TRİBÜNLERİNİN ALINMASI VE MUHASEBE UYGULAMALARI 48
2. ENERJİ YATIRIMI ÇERÇEVESİNDE ALT YAPI TESİSİNİN YAPILMASI VE TEİAŞ’A DEVRİ HALİNDE VERGİ-MUHASEBE VE TEVKİFAT 52
3. ENERJİ YATIRIMI SONRASI ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ FATURASININ DÜZENLENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 56
4. ENERJİ YATIRIMI SONRASI TEİAŞ TARAFINDAN BU FİRMALARA SİSTEM KULLANIM BEDELİ FATURALARININ MUHASEBESİ 58
5. KAMUYA AİT ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN İŞLETME HAKKININ ÖZEL SEKTÖRE DEVRİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

KISMİ BÖLÜNME, SERMAYE AZALTIMI, SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI
1. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 70
2. ÜRETİM VE HİZMET İŞLETMELERİNİN AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 76
3. DEVRE KONU NET DEĞERİN SIFIR VEYA NEGATİF OLMASI DURUMUNDA MUHASEBELEŞTİRME 80
4. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRME 84
5. SERMAYE AZALTIMININ NEDENLERİ VE YÖNTEMLERİ 86
6. SERMAYE AZALTIMININ VERGİSEL BOYUTU 87
7. SERMAYE ARTIRIMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 95
8. NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ 97
9. NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ HUSUSUNDA YARARLANILACAK FAİZ İNDİRİM TUTARI 99

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ , ÖZEL İNŞAATLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE (YSİ) DÖNEM İÇİ GİDER KAYITLARI 103
2) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM İÇİ GELİR KAYITLARI 106
3) YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 107
4) YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE BAŞLANGIÇ VE BİTİM TARİHİ 110
5) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 116
6) YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 117
7) YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 118
8) ÖZEL İNŞAATLARIN VE BU İNŞAATLARDA ÇALIŞANLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 120
9) ÖZEL İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASI 122
10) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 127
11) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 129
12) ÖZEL İNŞAAT DEVAM EDERKEN YAPILAN SATIŞLARA DÜZENLENEN FATURALAR 132
13) ÖZEL İNŞAATLARDA ARSA SAHİPLERİNE KONUT TESLİMİNDE FATURA DÜZENLENMESİ 134
14) MÜTEAHHİDİN KDV İADE TALEBİ 134

ÖRTÜLÜ SERMAYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1) ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 136
2) ÖRTÜLÜ SERMAYENİN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 138
3) ÖRTÜLÜ SERMAYEDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 142
4) TAMAMI ÖRTÜLÜ SERMAYEDE DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLANMALAR 147

DÖNEM SONUNDA ÖZELLİKLİ KONULARDA MUHASEBE UYGULAMALARI
1. KASA HESABININ YIL SONU YÜKSEK BAKİYE VERMESİ KARŞISINDA KASAYA ADAT HESAPLAMASININ YAPILMASI 156
2. DÖVİZ CİNSİ KASA BAKİYELERİNDE ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ UYGULAMASI 161
3. YÜKSEK BAKİYELİ KASALARA ADAT YÖNTEMİYLE SÜREKLİ FAİZ HESAPLAMAK VERGİSEL YÖNDEN OLUŞABİLECEK TÜM ELEŞTİRİLERİ VE OLUMSUZ SONUÇLARI ENGELLER Mİ? 165
4. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 166
5. TFRS / UFRS’YE GÖRE 102 BANKALAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 168
6. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMETLER HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 170
7. MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜKLERİNDE DÖNEMSONU UYGULAMALARI 172
8. HİSSE SENETLERİNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI 173
9. ALICILAR HESABINDA ALACAK BAKİYESİ VEREN ALICILARIN OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 178
10. ALICILAR HESABINDA ŞÜPHELİ HALE GELEN ALICILAR OLMASI DURUMUNDA DÖNEMSONU UYGULAMASI 179
11. DÖVİZLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARDA DÖNEMSONU DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI 184
12. ŞÜPHELİ HALE GELDİKTEN SONRAKİ YILLARDA DAVA AÇILAN ALACAKLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI 187
13. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI 188
14. DEĞERSİZ ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 190
15. DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA BORÇLU İŞLETMENİN DÖNEM SONU MUHASEBE KAYITLARI 192
16. ALACAKLARIN SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTALİ HALİNDE DEĞERSİZ ALACAK VE MUHASEBE UYGULAMASI 193
17. VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 194
18. TFRS’YE GÖRE DÖNEMSONUNDA İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN ALACAKLARIN AYRI BİR KISIMDA GÖSTERİLMESİ 196
19. TFRS’YE GÖRE DÖNEM SONUNDA ALICILAR İÇİN REESKONT HESAPLANMASI 197
20. TFRS/UFRS’YE GÖRE DÖNEMSONU ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI 199

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE STOKLAR HESABININ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 1. DÖNEM SONUNDA STOK SAYIMININ ÖNEMİ 203
2. İLK MADDE VE MALZEMENİN DÖNEM SONU ÜRETİME GÖNDERİLMESİ 203
3. SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİNİN TESPİTİ 206
4. DÖNEMSONU STOKLARIN DEĞERLEMESİ 207
5. SATIN ALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ 209
6. İTHAL EDİLEN EMTİADA MALİYET UNSURLARI 212
7. DÖNEMSONU CİRO PRİMİ UYGULAMASI 217
8. CİRO PRİMLERİNDE KDV ORANI 218
9. STOKLARDA DÖNEMSONU FİRE UYGULAMASI 220
10. DÖNEMSONLARINDA FİRELERİN BELGELENDİRİLMESİ 222
11. AŞIRI ÜRETİM FİRESİNDE DÖNEMSONU UYGULAMASI 223
12. DÖNEM SONUNDA VADE FARKLARI ÖDEMELERİNİN STOKLAR İLE İLİŞKİSİ 224
14. DEĞERİ DÜŞEN STOKLARIN DÖNEMSONU UYGULAMASI 230
15. ÇALINAN MALLARIN DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 232
16. BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMASI 234
17. SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 237
18. MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE DÖNEMSONU MUHASEBE UYGULAMASI 240
19. KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 241

5746 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ VE SİGORTA PRİMİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. TEŞVİK KAPSAMINA DEĞERLENDİRİLECEK ÜCRETLER VE HESAPLAMAYA İLİŞKİN ÖRNEK 245
BEDELSİZ İTHALAT –İHRACAT İLE TRANSİT TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 257
1. BEDELSİZ YAPILAN İTHALATIN KDV VE BA FORMU KARŞISINDAKİ DURUMU İLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 257
2. BEDELSİZ YAPILAN İHRACATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 265
3. TRANSİT TİCARET İLE İHRACAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 269

ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİNDE MUHASEBE
1. TEK DÜZEN HESAP PLANI VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ÖDENMEYEN SGK HESAPLARINDA MUHASEBELEŞTİRME 276
2. ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN KRİTERLERE UYULMAMASININ YAPTIRIMI 278

AR-GE DESTEK VE HİBELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 280
2. 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 285

HATIR SENEDİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. HATIR SENEDİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 288
2. HATIR SENEDİ İŞLEMLERİNİN VERGİSEL SONUÇLARI 290

ÖZEL MALİYET AYIRIRKEN KİRACININ GAYRİMENKULÜ SATIN ALMASI VE MUHASEBE KAYITLARI
1. KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRACISI TARAFINDAN SATIN ALINMASI DURUMU VE İTFA EDİLMEYEN ÖZEL MALİYET BEDELİ 293
2. KİRALANAN GAYRİMENKULÜN SATIN ALINMASI DURUMU VE ÖZEL MALİYET BEDELİ 295

YURTDIŞI İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASININ MUHASEBESİ
1.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5-1/C YASAL ALTYAPI VE GENEL ŞARTLAR 301
2.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5-1/C UYGULAMALI ÖRNEKLER 303
3.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5-1/C MUHASEBELEŞTİRME 308

YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİNDEN BİRİ OLAN FAİZ DESTEĞİ VE MUHASEBESİ
1.YATIRIM TEŞVİK İŞLEMLERİNDE FAİZ DESTEĞİ 310
2.FAİZ DESTEĞİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 313
3.FAİZ DESTEĞİNDE KURUMLAR VERGİSİ ORANI 317

ALTIN HESAPLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. ALTIN DEPO HESAPLARININ DEĞERLEMESİ VE MUHASEBESİ 320

FİNANSAL KİRALAMA –LEASİNG İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA 327
2. FİNANSAL KİRALAMADA KİRALAYANIN KULLANACAĞI MUHASEBE HESAPLARI 332
3. FİNANSAL KİRALAMADA KİRACININ KULLANACAĞI MUHASEBE HESAPLARI 333
4. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ 335
5. FİNANSAL KİRALAMADA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 344

DÖVİZLİ VE REESKONT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. DÖVİZLİ İŞLEMLERDE DEĞERLEME 352
2. SENETSİZ BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 356
3. SENETLİ ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ 361

GEÇİCİ HESAPLARIN AKTİF VE PASİF OLMAK ÜZERE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAPLAR 367
2. PASİF GEÇİCİ KIYMET HESAPLARI 377

HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. HEDİYE ÇEKLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 384
2. HEDİYE ÇEKLERİNİ ÇIKARAN İŞLETMELER AÇISINDAN YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ 386
3. HEDİYE ÇEKİNİ SATIN ALARAK DAĞITAN İŞLETMELER AÇISINDAN YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ 388
4. İNDİRİM BİÇİMİNDE HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI 393

ENVANTER FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. ENVANTER FARKLARININ TEK DÜZEN HESAP PLANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 395
2. ENVANTER FARKLARI: YANGIN, DEPREM, SU BASMASI GİBİ DOĞAL AFETLER İLE KIRILMA, BOZULMA, ÇÜRÜME, PASLANMA GİBİ OLAĞAN RİSKLER 397
3. ENVANTER FARKLARI: ALIŞ VE SATIŞ KAYITLARININ YASAL DEFTERLERE EKSİK YANSITILMASI VEYA YANSITILMAMASI 397
4. ENVANTER FARKLARI: HIRSIZLIK VEYA KAYBOLMA GİBİ NEDENLERDEN DOĞAN FİİLİ EKSİLMELER 400
5. FİREDEN KAYNAKLANAN ENVANTER FARKLARI 403
6. KASA HESABINDA ORTAYA ÇIKAN ENVANTER FARKLARI 403
1. Kasa Sayım Fazlası 404
2. Kasa Sayım Noksanı 405
7. EMTİA SAYIMINDA ORTAYA ÇIKAN ENVANTER FARKI 407
8. ENVANTER FARKLARI: İŞLETMEDEN YAPILAN ÇEKİŞLERİN KAYITLARA İNTİKAL ETTİRİLMEMESİ 410

MEDYA ALANINDA MUHASEBE UYGULAMALARI
1. DİZİ FİLM VE SİNEMA OYUNCULARINA YAPILAN ÖDEMELERDE BELGE DÜZENİ 413
2. AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN 60 NOLU KDV SİRKÜSÜNE GÖRE TEVKİFATA TABİ OLUP OLMAYACAĞI 415
3. AJANS FİRMALARININ OYUNCULAR İÇİN YAPTIKLARI HARCAMALARIN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU 417
4. OYUNCU AJANSLARININ TEVKİFATSIZ DÜZENLEYECEKLERİ FATURALAR 419
5. YAPIMCI (DİZİ FİLM-SİNEMA) ŞİRKETLERİNİN FİLM SETİ DEKORASYONU İÇİN YAPTIKLARI HARCALARIN VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU 420
6. FİLM ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SATIN ALDIKLARI SİNEMA FİLMLERİ İÇİN AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 422
7. YAPIMCI VEYA REKLAM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YURT DIŞINDAN REKLAM VE FİLM ÇEKİMİ İÇİN GELEN YABANCILARA ÖDENEN ÜCRETLERİN STOPAJ BOYUTU 426
8. YAPIMCI VEYA REKLAM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YURT DIŞINDAN REKLAM VE FİLM ÇEKİMİ İÇİN GELEN YABANCILARA ÖDENEN ÜCRETLERİN KDV BOYUTU 439
9. DİZİ OYUNCULARININ FAALİYETİNDE SÜREKLİLİK VE ARIZİLİK AYIRIMININ VERGİSEL SONUÇLARI 444
10. DİZİ OYUNCULARINA DİZİ ÇEKİMİNDEN ÖNCE VERİLEN AVANSLARIN MAHSUBU VE MUHASEBESİ 446
11.YÖNETMEN, SENARİST, TEKNİK METİN YAZARI, MÜZİK BESTECİSİ, KURGU YÖNETMENİ VB. YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ VE MUHASEBE 448
12. YÖNETMEN, SENARİST, TEKNİK METİN YAZARI, MÜZİK BESTECİSİ, KURGU YÖNETMENİ VB. YAPILAN ÖDEMELERİN KVD VE MUHASEBE UYGULAMASI 452
13. TELEVİZYON YAYIN HAKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 454
14. ÖZEL KANALLARDA BİR YANDAN ÇALIŞAN GÖRÜNÜP BİR YANDAN DA PROGRAM SUNAN SPİKERLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU 460
14. TELEVİZYON KANALLARININ YURT DIŞINA SATTIKLARI DİZİ GELİRLERİNİN YAPIMCI ŞİRKETLE PAYLAŞIMI 464
15. TELEVİZYON KANALLARINDA YAYINLANAN REKLAMLARA AMORTİSMAN AYRILMALI MIDIR? 465

İHRACATI TEŞVİK AMAÇLI TEŞVİKLER VE MUHASEBESİ
1. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ 472
2. TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER 484
3. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ 493
4. TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT İADESİ 512
5. DIŞ TİCARET DESTEKLERİNİN TFRS’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 517

AVANS KAR PAYININ MUHASEBESİ
1. AVANS KAR PAYI DAĞITIMININ MUHASEBESİ 525

ŞİRKET SATIN ALMALARININ MUHASEBESİ
1. ŞİRKET SATIN ALMALARINDA MUHASEBE UYGULAMALARI 530

NUMUNE MALLARIN İMALATI VE MUHASEBESİ
1. NUMUNE MALLARIN İMALATI VE MUHASEBE UYGULAMASI 537

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR VE İADESİNİN MUHASEBESİ
1.İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBESİ 543
2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İMALATÇIYA GERİ İADESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 546
3. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARDAN DOĞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 549
4. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARIN YURT DIŞINDAN GERİ GELMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 554
5. KARGO YOLUYLA YAPILAN İHRACATIN MUHASEBESİ 558

VADELİ MEVDUAT GELİRLERİNİN MUHASEBESİ

HEDİYE ÇEKLERİNİN MUHASEBESİ
1. HEDİYE ÇEKLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 564
2. HEDİYE ÇEKLERİNİ ÇIKARAN İŞLETMELER AÇISINDAN YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ 565
3. HEDİYE ÇEKİNİ SATIN ALARAK DAĞITAN İŞLETMELER AÇISINDAN YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ 568
4. İNDİRİM BİÇİMİNDE HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI 572
5. BAĞIŞ VE YARDIMLARDA KDV 573
6. KAMUYA YARALI DERNEKLER, VERGİDEN MUAF VAKIFLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 576

YARGI VE İDARE BAKIŞ AÇISIYLA CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBESİ
1. DÖNEM SONUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN VERGİ İNCELEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 582
2. DÖNEM SONUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN ve VERİLEN CİRO PRİMLERİNİN İDARENİN GÖRÜŞÜNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 583
3. DÖNEM SONUNDA YAPILAN İSKONTOLARIN ve VERİLEN CİRO PRİMLERİNİN YARGININ GÖRÜŞÜNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 584

SERMAYE YEDEKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE EKLENMESİ NEDENİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN DURUMU 587
2. SERMAYE YEDEKLERİNİN SERMAYEYE EKLENMESİ NEDENİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN DURUMU 588
3. İÇ KAYNAKLI SERMAYE ARTTIRIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİYLE İLGİLİ OLARAK 1 NO’LU KVK GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR 591
4. TTK’YA GÖRE DEVRALMA SURETİYLE BİRLEŞMELER 591
5. KVK’NA UYGUN DEVİRLERDE İNFİSAH EDEN ŞİRKET ORTAKLARININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTEN ALDIĞI HİSSE SENETLERİNİN DURUMU 593
6. İÇ KAYNAKLI SERMAYE ARTIŞI VE DEVİR NEDENİYLE İKTİSAP EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN KAYDINDA MÜKELLEFLERİN YAPTIKLARI HATALAR 597

AKARYAKIT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. AKARYAKIT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 601

ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. ÖZEL OKULLARDA KAPASİTENİN YÜZDE 10’UNU AŞAN SAYIDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASI 610
2. YÖNETMELİK ÇERÇEVESİ DIŞINDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASI 610
3. ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMAMASININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 611
4. KAPASİTENİN %10’UNA KADAR BEDELSİZ OKUTULAN ÖĞRENCİLER İÇİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU 613
5. KAPASİTENİN %10’UNU AŞAN BEDELSİZ OKUTULAN ÖĞRENCİLER İÇİN KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU 615
6. YÖNETMELİK ÇERÇEVESİ DIŞINDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASININ: KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 617

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI
1. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KURA VE KONUTLARIN ORTAKLARA TESLİMİ 622
2. KURA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 624

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI
1. TEVSİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KV UYGULAMASI 637
2. YATIRIM DÖNEMİ İÇİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANABİLME ÜZERİNE UYGULAMALI ÖRNEK 644
3. İNDİRİMLİ ORANLA VERGİLENMİŞ DÖNEM KAZANCININ DAHA SONRA DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI 651

İHRACATTA ÖZELLİKLİ MUHASEBE UYGULAMALARI
1. İHRACATTA ALINAN SİPARİŞ AVANSI VE MUHASEBESİ 658
2. İHRACATTA MAL MUKABİLİ ŞEKLİNDE ÖDEME VE MUHASEBESİ 661
3. İHRACATTA VESAİK MUKABİLİ ŞEKLİNDE ÖDEME VE MUHASEBESİ 664
4. İHRACATTA AKREDİTİFLİ ÖDEME VE MUHASEBESİ 667
5. İHRACATTA KABUL KREDİ ÖDEMESİ VE MUHASEBESİ 682
6. İHRACATTA KONSİNYE SATIŞ ÖDEMESİ VE MUHASEBESİ 688
7. İHRACATTA AÇIK HESAP ÖDEMESİ VE MUHASEBESİ 694
8. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADESİ’NİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 695

UÇAK BİLETLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI
1. UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SEYAHAT ACENTELERİNİN KAYDI 702
2. UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: UÇAK BİLETİNİ ALAN MÜŞTERİ KAYDI 705
3. UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: HAVAYOLU ŞİRKETİNİN KAYDI 706

ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

BİLANÇO MAKYAJ VE HİLELERİ
1. BİLANÇO OYUNLARI 717
2. BİLANÇO MAKYAJLA NASIL GÜZELLEŞTİRİLİYOR? 719
3. MUHASEBE HİLELERİ VE HİLE ÇEŞİTLERİ 728
4. VERGİ KAÇIRMAYA YÖNELİK MUHASEBE HİLELERİ 760
5. TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN MUHASEBE SKANDALLARI 761
6. MAKYAJLANMIŞ BİLANÇO ÖRNEĞİ 764
7. VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN MUHASEBE HİLELERİ 767

TFRS/UFRS MUHASEBE UYGULAMALARI
1. TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 783
2. TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA YAPILAN BAKIM ONARIM HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 787
3. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DEĞERLEMESİ 788
4. TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 788
5. TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ 789
6. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 791
7. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 794
8. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 796
8. TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA SABİT KIYMET VE TAŞINMAZ SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 803
9. TMS 16 STANDARDINA GÖRE TRAMPA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 805
10. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI 806
11. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA KOŞULLU BORÇ KAVRAMI 807
12. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA KOŞULLU BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 807
13. TMS 37 STANDARDINDA GARANTİLİ SATIŞ KARŞILIKLARI 808
14. TMS 37 STANDARDINDA SATIŞ PRİMİ KARŞILIKLARI 808
15. TMS 37 STANDARDINDA VERGİ DAVALARI KARŞILIKLARI 809
16. TMS 37 STANDARDINDA ÇEVRE ZARARLARI TAZMİN KARŞILIKLARI 809
17. TMS 37 STANDARDINDA DEZAVANTAJLI SÖZLEŞME KARŞILIKLARI 809
18. TMS 37 STANDARDINDA YENİDEN ÖRGÜTLENME GİDERLERİ KARŞILIKLARI 810
19. TMS 37 STANDARDINDA KARŞILIK TUTARININ HESAPLANMASI 810
20. TMS 37 STANDARDINDA BİRDEN FAZLA KALEMLE İLGİLİ KARŞILIK TUTARININ HESAPLANMASI 811
21. TMS 37 STANDARDINDA TEKBİR OLAYLA İLGİLİ KARŞILIK TUTARININ HESAPLANMASI 811
22. TMS 37 STANDARDINDA KARŞILIK TUTARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 812
23. TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 815
24. TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 817
25. TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 820
26. TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 822
27. TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 824
28. TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 826
29. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 828
30. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOKLARIN DEĞERLEMESİ 829
31. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 830
32. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 831
33. STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 832
34. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 834
35. TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR 835
36. TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 836
37. TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 839
38. TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 841
39. TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 844
40. TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 846
41. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 848
42. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOKLARIN DEĞERLEMESİ 849
43. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 850
44. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 851
45. STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 852
46. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 854
47. TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 854
48. TMS 19 STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR 855
49. TMS 19 STANDARDINDA İŞTEN AYRILMA SONRASINDA ÇAŞILANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 858
50. TMS 19 STANDARDINDA ÇAŞILANLARA SAĞLANAN DİĞER UZUN VADELİ FAYDALAR 858
51. TMS 19 STANDARDINDA ÇAŞILANLARA İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİ NEDENİYLE SAĞLANAN FAYDALAR 859
52. TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI 859
53. TMS 19 STANDARDINDA AKTÜERYAL KAZANÇ VE KAYIP KAVRAMI 861
54. TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 864
55. TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ 868
56. TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİNE GÖRE SABİT YADA MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMELERİ 868
57. TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDINDA KAR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 869
58. TMS 11 STANDARDINA GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEBİLMESİ HALİ 871
59. TMS 11 STANDARDINA GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEMEMESİ HALİ 873
60. TMS 11 STANDARDINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİNE GÖRE İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 874
61. TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI 881
62. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAK KAVRAMI 883
63.TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI 884
64. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 885
65. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 886
66. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE MALİYET YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 887
67. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 889
68. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN HEM KAPSAMLI GELİRİNDE HEMDE NET KARINDA ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 889
69. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARARININ İŞTİRAK TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 891
70. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE NET DEFTER DEĞERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME 892
71. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞER İLE SATIN ALINMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 894
72. TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE YATIRIMCI İŞLETME İLE İŞTİRAK ARASINDAKİ İŞLEMLERİN ELİMİNE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 896
73. TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI 897
74. TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDINDA FİNANSAL KİRALAMANIN ÖZELLİKLERİ 898
75. TMS 17 STANDARDINDA KİRACININ İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE BİLİNMESİ GEREKENLER 898
76. TMS 17 STANDARDINDA SONRAKİ DÖNEMDE MUHASEBELEŞTİRMEDE BİLİNMESİ GEREKENLER 899
77. TMS 17 STANDARDINDA FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) UYGULAMA ÖRNEĞİ 899
78. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI 905
79. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA ÖZELLİKLİ VARLIK KAVRAMI 906
80. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA MUHASEBELEŞTİRME KRİTERLERİ 906
81. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRME ESASLARI 907
82. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 908
83. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDIRDANDA AKTİFLEŞTİRME ORANI İLE MUHASEBELEŞTİRME 909
84. TMS 23 STANDARDINA GÖRE ÖZELLİKLİ VARLIĞIN KAYITLI DEĞERİNİN GERİ KAZANILABİLİR TUTARINDAN YÜKSEK OLMASI 911
85. ÖZELLİKLİ VARLIKLAR DIŞINDAKİ DİĞER BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 912
86. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE YABANCI PARALI İŞLEM ŞEKİLLERİ 913
87. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE PARASAL KALEMLERİN DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI 914
88. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI 914
89. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE GERÇEĞE UYGUN DEĞERLE ÖLÇÜLEN KALEMLERİN DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI 915
90. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI 915
91. TMS 21 STANDARDINA GÖRE PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASLARI 916
92. TMS 21 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALINAN PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 917
93. TMS 21 STANDARDINA GÖRE VADELİ SATILAN PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 919
94. TMS 21 STANDARDINA GÖRE MALİYET MODELİNİ BENİMSEYEN İŞLETMELERİN PEŞİN SATIN ALDIKLARI PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 922
95. TMS 21 STANDARDINA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME MODELİNİ BENİMSEYEN İŞLETMELERİN PEŞİN SATIN ALDIKLARI PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 922
96. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TANIMI 927
97. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI MUHASEBELEŞTİRME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 927
98. TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR 928
99. TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 929
100. TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 931
101. TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARDA GELİRİN OLUŞMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 931
102. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DEĞERLEMESİ 932
103. TMS 38 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ” 932
104. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ 933
105. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI 937
106. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ 940
107. TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN İTFASI 945
108. TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE GEÇİCİ FARK KAVRAMI 946
109. TMS 12 STANDARDINA GÖRE VERGİYE TABİ GEÇİCİ FARK KAVRAMI 947
110. TMS 12 STANDARDINA GÖRE İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK KAVRAMI 948
111. TMS 12 STANDARDINA GÖRE İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK YARATAN NEDENLER (ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI) 949
112. TMS 12 STANDARDINA GÖRE VERGİLENDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK YARATAN NEDENLER (ERTELENEN VERGİ BORÇLARI) 950
113. TMS 12 STANDARDINA GÖRE SÜREKLİ FARK YARATAN UNSURLAR 951
114. TMS 12 STANDARDINA GÖRE KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 951
115. TMS 12 STANDARDINA GÖRE FARKLI AMORTİSMAN ORANLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK 954
116. TMS 12 STANDARDINA GÖRE ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARDA GEÇİCİ FARKIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 958
117. TMS 12 STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARINDA GEÇİCİ FARKIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 961
118. TMS 12 STANDARDINA GÖRE SABİT KIYMET SATIŞLARINDA YENİLEME FONUNDA ERTELENMİŞ VERGİ BORCUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 963
119. TMS 12 STANDARDINA GÖRE HİSSE SENEDİ DEĞER ARTIŞLARIYLA İLGİLİ ERTELENMİŞ VERGİ BORCUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 968
120. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HASILATIN TANIMI 970
121. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KOMİSYONLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 971
122. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HASILATIN ÖLÇÜMÜ 972
123. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA PEŞİN VE VADELİ BEDELİ BELLİ OLAN SATIŞLARDA HASILATIN BUGÜNKÜ DEĞERE İNDİRGENMESİ 974
124. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA PEŞİN BEDELİ BELLİ OLMAYAN SATIŞLARDA HASILATIN BUGÜNKÜ DEĞERE İNDİRGENMESİ 976
125. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA İSKONTOLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 978
126. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HASILATI DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELİŞ ZAMANI 980
127. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 981
128. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HİZMET SATIŞLARINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİ 983
129. TMS 18 HASILAT STANDARDINDA MENKUL KIYMETLERİN ALIŞ BEDELİNE İŞLEMİŞ FAİZLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 986
130. TMS 18 HASILAT STANDARDINA GÖRE TEMETTÜLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 987
131. TMS 18 STANDARDINDA GAYRİMADDİ HAK SATIŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 988
132. TFRS 5 STANDARDINA GÖRE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMA ŞARTLARI 988
133. TFRS 5 STANDARDINA GÖRE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN ÖLÇÜLMESİ 989
134. TFRS 5 STANDARDINA GÖRE DURDURULAN FAALİYET KAVRAMI 990
135. TFRS 5 STANDARDINA GÖRE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 991
136. TFRS 5 STANDARDINDA MADDİ DURAN VARLIKLARINI MALİYET MODELİNE GÖRE DEĞERLEYEN İŞLETMELERİN SATIŞ AMAÇLI VARLIKLARINI STANDARDA GÖRE SINIFLANDIRMASI 992
137. TFRS 5 STANDARDINDA MADDİ DURAN VARLIKLARINI YENİDEN DEĞERLEME MODELİNE GÖRE DEĞERLEYEN İŞLETMELERİN SATIŞ AMAÇLI VARLIKLARINI STANDARDA GÖRE SINIFLANDIRMASI 999
138. TFRS STANDARDINDA NAKİT YARATAN BİRİMİN ELDEN ÇIKARILMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1002
139. TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDINDA YATIRIM AMAÇLI VE SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILAN GAYRİMENKUL TANIMI 1006
140. TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL ÖRNEKLERİ 1007
141. TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1008
142. TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN PEŞİN SATIN ALINMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1009
143. TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN VADELİ SATIN ALINMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1009
144. TMS 40 STANDARDI KAPSAMINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN ŞİRKET TARAFINDAN İNŞAA EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1011
145. TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER İLE DEĞERLENMESİ 1012
146. TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MALİYET DEĞERİ İLE DEĞERLENMESİ 1013
147. TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN BİR GAYRİMENKULÜN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL SINIFINA TRANSFERİ 1014
148. TMS 40 STANDARDINDA STOKLARDA TAKİP EDİLEN BİR GAYRİMENKULÜN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL SINIFINA TRANFER EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1016
149. TMS 40 STANDARDINDA YATIRIM AMAÇLI TAKİP EDİLEN BİR GAYRŞMENKULÜN SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILAN GAYRİMENKUL SINIFINA TRANFER EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1017
KAYNAKÇA 1033

TOPLAM 1033 SAYFA

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR