KOBİ TFRS UYGULAMALARI REHBERİ KİTABI

KOBİ TFRS UYGULAMALARI REHBERİ KİTABI

 • KOBİ TFRS Uygulamaları
 • KOBİ TFRS Yorumları
 • Tekdüzen Hesap Planı ile Uyumlu Örnekler
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin TMS
 • KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS ile Karşılaştırma
YAZARLAR
 • Prof. Dr. Aydın KARAPINAR
 • Doç. Dr. Figen AYIKOĞLU ZAİF
 • Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BAYIRLI
 • Yrd. Doç. Dr. Adem ALTAY
 • Dr. Salih TORUN
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
55,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : KASIM 2012
 • SAYFA SAYISI : 653
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

KOBİ TFRS KİTABI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER 
2. KAVRAMLAR VE GENEL İLKELER 
3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU 
4. FİNANSAL DURUM TABLOSU 
5. KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
6. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU İLE GELİR VE DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU 
7. NAKİT AKIŞ TABLOSU 
8. FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 
9. KONSOLİDE VE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR 
10. MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR 
11. TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR 
12. DİĞER FİNANSAL ARAÇLAR 
13. STOKLAR 
14. İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 
15. İŞ ORTAKLIKLARI 
16. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
17. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
18. ŞEREFİYE DIŞINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
19. İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE ŞEREFİYE
20. KİRALAMALAR
21. KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR 
22. BORÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR
23. HASILAT 
24. DEVLET TEŞVİKLERİ 
25. BORÇLANMA MALİYETLERİ 
26. HİSSE BAZLI ÖDEMELER
27. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
28. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
29. GELİR VERGİLERİ
30. YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ
31. YÜKSEK ENFLASYON 
32. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
33. İLİŞKİLİ TARAF
34. ÖZELLİKLİ FAALİYETLER
35. KOBİ TFRS’YE GEÇİŞ
KAYNAKÇA

 

KOBİ TFRS KİTABI – İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER

1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER 1
1.1. Amaç ve Kapsam 3
1.2. Tanım ve Kavramlar 3
1.3. Kobi Tanımında Özellikli Hususlar 3
1.4. Bağlı Ortaklık Niteliğindeki İşletmelerde Kobi Tanımı 5

 

2. BÖLÜM
KAVRAMLAR VE GENEL İLKELER

2. KAVRAMLAR VE GENEL İLKELER 7
2.1. Amaç ve Kapsam 9
2.2. Tanım ve Kavramlar 9
2.3. Finansal Tabloların Nitelikleri 10
2.4. Finansal Tabloları Hazırlanması Ve Sunulmasına İlişkin Kavram ve İlkeler 11
2.5. Varlık, Borç, Gelir ve Giderlerin Ölçülme ve Muhasebeleştirilme Esasları 12
2.6. Muhasebeleştirilme Sonrasında Ölçme 14
2.7. Toplam Kapsamlı Kar veya Zarar 14
2.8. Netleştirme 15

 

3. BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU 17
3.1. Amaç ve Kapsam 19
3.2. Tanımlar 19
3.3. Gerçeğe Uygun Sunum 19
3.4. Kobi TFRS ile Uyum 20
3.5. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Temel Esas ve Varsayımlar 21
3.6. Raporlama Dönemi 26
3.7. Finansal Tablo Seti 26

 

4. BÖLÜM
FİNANSAL DURUM TABLOSU

4. FİNANSAL DURUM TABLOSU 29
4.1. Amaç ve Kapsam 31
4.2. Tanım 31
4.3. Kısa-Uzun Vade Ayrımı 31
4.3.1. Dönen/Duran Varlıklar 32
4.3.2. Kısa Vadeli/Uzun Vadeli Borçlar 34
4.4. Finansal Durum Tablosunda Kalemlerin Sıralaması 35
4.5. Finansal Durum Tablosu veya Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler … 37

 

5. BÖLÜM
KAPSAMLI GELİR TABLOSU

5. KAPSAMLI GELİR TABLOSU 45
5.1. Amaç ve Kapsam 47
5.2. Tanım 47
5.3. Toplam Kapsamlı Kar/Zararın Sunumu 48
5.3.1. Tek Tablo Yaklaşımı 49
5.3.2. İki Tablo Yaklaşımı 55
5.4. Geçmişe Yönelik Hata ve Muhasebe Politikası Değişikliklerinin Raporlanması 57

 

6. BÖLÜM
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU İLE GELİR VE DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU

6. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU İLE GELİR VE DAĞITILMAMIŞ
KARLAR TABLOSU 61
6.1. Amaç ve Kapsam 63
6.2. Tanım 63
6.3. Özkaynak Değişim Tablosunda Yer Alacak Bilgilerin Sunumu 63
6.4. Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu 66

 

7. BÖLÜM
NAKİT AKIŞ TABLOSU

7. NAKİT AKIŞ TABLOSU 69
7.1. Amaç ve Kapsam 71
7.2. Tanım 71
7.3. Nakit Akış Tablosunda Sunulacak Bilgiler 71
7.3.1. İşletme Faaliyeti 72
7.3.2. Yatırım Faaliyeti 74
7.3.3. Finansman Faaliyeti 74
7.4. Nakit Akış Tablosunda İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarının Raporlanması 75
7.5. Diğer Düzenlemeler 82
7.6. Örnek Uygulamalar 83

 

8. BÖLÜM
FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI

8. FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 105
8.1. Amaç ve Kapsam 107
8.2. Dipnotlarda Sunulacak Bilgilerin Yapısı 107

 

9. BÖLÜM
KONSOLİDE VE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

9. KONSOLİDE VE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR 113
9.1. Amaç ve Kapsam 115
9.2. Tanımlar 115
9.3. Uzun Vadeli Yatırımların Ayrımı (İştirak, İş Ortaklığı ve Bağlı Ortaklık Ayrımı) 116
9.4. Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi 118
9.4.1. Konsolide Finansal Tablo Düzenlemek Zorunda Olmayan İşletmeler 118
9.4.2. Konsolidasyon Aşamaları 118
9.5. Birleşik Finansal Tablolar 139
9.6. Bağlı Ortaklığın Elden Çıkarılması 139
9.7. Bağlı Ortaklıkların Bireysel Finansal Tablolarda Gösterilmesi …. 140
9.8. Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklamalar 140
9.9. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 141

 

10. BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR

10. MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR 143
10.1. Amaç ve Kapsam 145
10.2. Tanımlar 145
10.3. Muhasebeleştirme Yöntemi 146
10.4. Muhasebe Politikaları 147
10.4.1. Muhasebe Politikalarının Seçimi 147
10.4.2. Muhasebe Politikalarının Tutarlılığı 148
10.4.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 148
10.4.4. Muhasebe Politikasındaki Değişikliklerin Uygulanması 149
10.4.5. Muhasebe Politikasındaki Değişikliklere İlişkin Açıklanacak Hususlar 150
10.5. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler 154
10.5.1. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik Kavramı 154
10.5.2. Muhasebe Tahminlerinde Değişiklerin Etkisinin Muhasebeleştirilmesi 155
10.5.3. Muhasebe Tahminlerinde Değişikliklere İlişkin Açıklamalar 155
10.6. Hatalar 156
10.6.1. Hata Kavramı 156
10.6.2. Hataların Muhasebeleştirilmesi 157
10.6.3. Geriye Dönük Uygulamanın Sınırları 157
10.6.4. Önceki Dönem Hataların Açıklanması 158
10.7. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 160

 

11. BÖLÜM
TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR

11. TEMEL F İNANSAL ARAÇLAR 161
11.1. Amaç ve Kapsam 163
11.2. Tanımlar 163
11.3. Finansal Varlık ve Borçların Muhasebeleştirilmesi 165
11.3.1. İlk Muhasebeleştirme 166
11.3.2. Muhasebeleştirme Sonrasında Ölçüm (Değerleme) 171
11.4. Maliyet Veya İtfa Edilmiş Maliyet İle Ölçülen Finansal Araçlarda Değer Düşüklüğü 185
11.5. Bir Finansal Varlığın Finansal Durum Tablosu Dışında Bırakılması 190
11.6. Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar 196

 

12. BÖLÜM
DİĞER FİNANSAL ARAÇLAR

12. DİĞER FİNANSAL ARAÇLAR 199
12.1. Amaç ve Kapsam 201
12.2. Tanımlar 201
12.3. Muhasebeleştirilmiş Bir Finansal Aracın Sabit Faiz Oranı Riskine Veya Elde Tutulan Ticari Malın Fiyat Riskine Karşı Korunması (Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma İşlemi) 202
12.4. Değişken Faiz Oranı Riskine Döviz Kuru Riskine veya Ticari Mal Fiyatı Riskine İlişkin Finansal Riskten Korunma İşlemi (Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemi) 205
12.5. Açıklamalar 208

 

13. BÖLÜM
STOKLAR

13. STOKLAR 211
13.1. Amaç ve Kapsam 213
13.2. Tanımlar 213
13.3. Stokların Edinme Maliyeti 213
13.3.1. Satın Alma Maliyetleri 214
13.3.2. Satın Almada Oluşan Vade Farkları 215
13.3.3. Üretim Maliyetleri 222
13.3.4. Hizmet Stok Maliyetleri 230
13.4. Stokların Dönem İçinde Takibi 232
13.4.1. Maliyet Ölçümü İle İlgili Teknikler 232
13.4.2. Stok Maliyetinin Hesaplanma Zamanını Belirleyen Yöntemler (Envanter Yöntemleri) 233
13.4.3. Stok Değerleme Yöntemleri 234
13.5. Stokların Envanterde Değerlemesi 235
13.6. Finansal Tablolarda Gösterim 242
13.7. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 242

 

14. BÖLÜM
İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR

14. İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 243
14.1. Amaç ve Kapsam 245
14.2. Tanımlar 245
14.3. İştirak Kavramı 245
14.4. İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi 246
14.4.1. Maliyet Yöntemi 246
14.4.2. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 248
14.4.3. Özkaynak Yöntemi 250
14.5. İştiraklerin Bireysel Finansal Tablolarda Muhasebeleştirilmesi … 261
14.6. İştiraklerin Finansal Tablolarda Gösterimi 261
14.7. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 263

 

15. BÖLÜM
İŞ ORTAKLIKLARI

15. İŞ ORTAKLIKLARI 265
15.1. Amaç ve Kapsam 267
15.2. Tanımlar 267
15.3. İş Ortaklığı Kavramı 267
15.4. Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerin Muhasebeleştirilmesi … 270
15.5. İş Ortaklıklarının Bireysel Finansal Tablolarda Muhasebeleştirilmesi 270
15.6. İş Ortaklıklarının Finansal Tablolarda Gösterim 270
15.7. Tam Set TFRS’ler ile Karşılaştırma 271

 

16. BÖLÜM
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

16. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 273
16.1. Amaç ve Kapsam 275
16.2. Tanımlar 275
16.3. Gayrimenkullerin Ayrımı 275
16.4. İlk Alımda Değerleme 279
16.5. Sonraki Dönemlerde Değerleme 281
16.6. Transferler 283
16.7. Açıklamalar 287
16.8. Tam Set TFRS’lerle Karşılaştırma 288

 

17. BÖLÜM
MADDİ DURAN VARLIKLAR

17. MADDİ DURAN VARLIKLAR 289
17.1. Amaç ve Kapsam 291
17.2. Tanımlar 291
17.3. Maddi Varlıkların Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar 291
17.4. İlk Alımda Ölçümleme 292
17.5. Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar 296
17.6. Finansal Tablolara İlk Alınmadan Sonraki Dönemlerde Ölçümleme 297
17.7. Amortisman Uygulamaları 297
17.8. Değer Düşüklüğü 300
17.9. Maddi Varlıkların Elden Çıkarılması 300
17.10. Tam Set TFRS’lerle Karşılaştırma 302

 

18. BÖLÜM
ŞEREFİYE DIŞINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

18. ŞEREFİYE DIŞINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR … 303
18.1. Amaç ve Kapsam 305
18.2. Tanımlar 306
18.3. Maddi Olmayan Varlıklar 306
18.4. Maddi Olmayan Varlıkların Finansal Tablolara Alınması ve İlk Değerleme İşlemi 308
18.4.1. Maddi Duran Varlıkların Edinilmesi 308
18.4.2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İşletme Bünyesinde Oluşturulması 312
18.5. Finansal Tablolara İlk Alınmadan Sonraki Dönemlerde Ölçme … 313
18.6. İtfa 313
18.7. Kayıtlı Değerin Geri Kazanılması: Değer Düşüklükleri 317
18.8. Kullanım Dışı Bırakma Ve Elden Çıkarma 318
18.9. Açıklanması Gerekli Olan Hususlar 319
18.10. Tam Set TFRS’ler İle Karşılaştırma 320

 

19. BÖLÜM
İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE ŞEREFİYE

19. İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE ŞEREFİYE 321
19.1. Amaç ve Kapsam 323
19.2. Tanımlar 323
19.3. İşletme Birleşmesinin Tanımı 324
19.4. Muhasebeleştirme Yöntemi 325
19.4.1. Edinenin (İktisap Edenin) Belirlenmesi 326
19.4.2. Birleşme Tarihinin Belirlenmesi 327
19.4.3. Birleşme Maliyetinin Belirlenmesi 328
19.4.4. İktisap Edilen Varlıklar İle Yükümlülüklerin Değerlemesi ve Finansal Tablolarda Raporlanması 328
19.4.5. Şerefiyenin Hesaplanması 330
19.5. Ertelenmiş Vergi Etkisi 336
19.6. Sonraki Dönemlerde Yatırım Hesabının Eleminasyonu 339
19.7. Raporlanacak Bilgiler 346
19.8. Tam Set TFRS’ler İle Karşılaştırma 347

 

20. BÖLÜM
KİRALAMALAR

20. KİRALAMALAR 349
20.1. Amaç ve Kapsam 351
20.2. Tanımlar 352
20.3. Kiralama İş lemlerinin Sınıfl andırılması 353
20.3.1. Finansal Kiralama 354
20.3.2. Faaliyet Kiralaması 355
20.4. Finansal Kiralamada Muhasebe Uygulamaları 355
20.4.1. Kiracıların Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Tabloları 355
20.4.2. Kiraya Verenin Finansal Tabloları 357
20.5. Faaliyet Kiralaması Muhasebe Uygulamaları 363
20.5.1. Kiracıların Finansal Tabloları 363
20.5.2. Kiraya Verenin Finansal Tabloları 365
20.6. Satış ve Geri Kiralama İşlemleri 367

 

21. BÖLÜM
KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

21. KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE
KOŞULLU VARLIKLAR 369
21.1. Amaç ve Kapsam 371
21.2. Tanımlar 372
21.3. Karşılıklar 372
21.3.1. İlk Muhasebeleştirme 373
21.3.2. İlk Ölçüm 375
21.3.3. Sonraki Ölçüm 378
21.3.4. Karşılıklarla İlgili Açıklamalar 381
21.4. Koşullu Borçlar 381
21.5. Koşullu Varlıklar 383

 

22. BÖLÜM
BORÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR

22. BORÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR 385
22.1. Amaç ve Kapsam 387
22.2. Tanımlar 387
22.3. Payların ve Diğer Özkaynağa Dayalı Finansal Araçların İlk İhracı 388
22.4. Payların Aktifleştirilmesi veya Bedelsiz Pay Verilmesi 389
22.5. Dönüştürebilir Borç veya Benzeri Finansal Araçlar 389
22.6. İşletmenin Geri Satın Aldığı Kendi Payları 391
22.7. Ortaklara Yapılan Dağıtımlar (Temettü Ödemeleri) 391
22.8. Kontrol Gücü Olmayan Pay (Azınlık Payları) ve Konsolide Bir Bağlı Ortaklıktaki Paylara İlişkin İşlemler 392

 

23. BÖLÜM
HASILAT

23. HASILAT 393
23.1. Amaç ve Kapsam 395
23.2. Tanımlar 395
23.3. Hasılatın Ölçümü 396
23.3.1. Hasılatın Ölçümünde İskonto ve İndirimler 396
23.3.2. Hasılatın Ölçümünde Vade Farkları 397
23.3.3. Hasılatın Ölçümünde Mal veya Hizmetlerin Takası 406
23.4. Hasılatın Doğumu 407
23.4.1. Mal Satış Hasılatının Doğumu 407
23.4.2. Hizmet Satış (Sunumu) Hasılatının Doğumu 409
23.4.3. Faiz, İsim Hakkı ve Temettülerin Doğumu 412
23.5. İnşaat Sözleşmeleri 414
23.5.1. İnşaat Sözleşmelerinde Hasılatın Doğumu 414
23.5.2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi 417
23.5.3. İnşaat Sözleşmesinin Beklendiği Gibi Devam Etmemesi .. 421
23.6. Finansal Tablolarda Gösterim 424
23.7. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 425

 

24. BÖLÜM
DEVLET TEŞVİKLERİ

24. DEVLET TEŞVİKLERİ 427
24.1. Amaç ve Kapsam 429
24.2. Tanımlar 429
24.3. Devlet Teşviki Kavramı 429
24.4. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi 430
24.5. Açıklanacak Hususlar 435
24.6. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 435

25. BÖLÜM
BORÇLANMA MALİYETLERİ

25. BORÇLANMA MALİYETLERİ 437
25.1. Amaç ve Kapsam 439
25.2. Tanımlar 439
25.3. Borçlanma Maliyeti 439
25.4. Muhasebeleştirilmesi 439
25.5. Açıklanması Gerekli Hususlar 442

 

26. BÖLÜM
HİSSE BAZLI ÖDEMELER

26. HİSSE BAZLI ÖDEMELER 443
26.1. Amaç ve Kapsam 445
26.2. Tanımlar 445
26.3. Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 445
26.4. Hisse Bazlı Ödeme Şekilleri 446
26.5. Muhasebeleştirme 446
26.6. Özkaynaklardan Karşılanan Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Değerlemesi ve Ölçülmesi 450
26.7. Paylar 452
26.8. Hisse Opsiyonları ve Özkaynaktan Karşılanan Pay Değer Artış Hakları 453
26.9. Özkaynağa Dayalı Finansal Araçların Verilmesine İlişkin Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler 454
26.10. Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 454
26.11. Nakit Alternatifli Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 455
26.12. Grup Planları 456
26.13. Devlet Tarafından Yapılması Zorunlu Tutulan Planlar 456
26.14. Finansal Tablo Açıklamaları 456

 

27. BÖLÜM
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

27. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 459
27.1. Amaç ve Kapsam 461
27.2. Değer Düşüklüğünün Tanımlanması 461
27.3. Stoklarda Değer Düşüklüğü 461
27.3.1. Stok Değer Düşüklüğünün Test Edilmesi 462
27.3.2. Değer Düşüklüğünün İptal Edilmesi 463
27.4. Stoklar Dışındaki Varlıklarda Değer Düşükl üğü 464
27.4.1. Genel İlkeler 464
27.4.2. Değer Düşüklüğü Göstergeleri 465
27.4.3. Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçülmesi 468
27.4.4. Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer 469
27.4.5. Kullanım Değeri 471
27.4.6. Nakit Yaratan Birime İlişkin Değer Düşüklüğü Zararının Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi 473
27.5. Şerefiyenin Değer Düşüklüğüne İlişkin Diğer Hükümler 475
27.5.1. Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi 476
27.5.2. Geri Kazanılabilir Tutarın, Değer Düşüklüğüne Uğramış Bir Varlık İçin Tahmin Edilmesi Durumunda İptal 477
27.5.3. Geri Kazanılabilir Tutarın Değer Düşüklüğüne Uğramış
Nakit Yaratan Bir Birim İçin Tahmin Edilmesi Sırasında İptal 478
27.6. Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar 478

 

28. BÖLÜM
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

28. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 481
28.1. Amaç ve Kapsam 483
28.2. Tanımlar 483
28.3. Çalışanlara Sağlanan Faydaların Ayrımı 484
28.4. Çalışanlara Sağlanan Faydanın Muhasebeleştirilmesi 484
28.4.1. Kısa Vadeli Fayda Planlarının Muhasebeleştirilmesi 485
28.4.2. İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi 489
28.4.3. İşten Çıkarma Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi …. 490
28.4.4. Diğer Uzun Vadeli Faydalar 491
28.5. Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Kayda Alınması 491
28.5.1. İlk Defa Kayda Alma 492
28.5.2. Sonraki Dönemlerde Ölçme 494
28.5.3. Kıdem Tazminatı Hesaplamada Basitleştirici Varsayımlar 497
28.5.4. Tanımla n mış Fayda Planı Va rlığı 499
28.6. Açıklamalar 499
28.7. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 504

 

29. BÖLÜM
GELİR VERGİLERİ

29. GELİR VERGİLERİ 507
29.1. Amaç ve Kapsam 509
29.2. Tanımlar 509
29.3. Gelir Vergisi ve Bileşenleri 510
29.3.1. Dönem Vergisi 510
29.3.2. Ertelenmiş Vergi 511
29.4. Sürekli ve Geçici Fark Yaratan İşlemler 515
29.5. Ertelenen Vergi Etkilerinin Kayda Alınmasında Koşullar ve Özelliği Olan Durumlar 516
29.6. Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi 517
29.7. Açıklanması Gerekli Olan Hususlar 527
29.8. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 528

 

30. BÖLÜM
YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ

30. YABANCI PARA ÇEVR İM İŞLEMLERİ 531
30.1. Amaç ve Kapsam 533
30.2. Tanımlar 533
30.3. Genel Olarak Yabancı Paralı İşlemler 533
30.4. Geçerli Para Birimi 534
30.5. Yabancı Para İşlemlerinin Geçerli Para Biriminde Raporlanması 536
30.5.1. İlk Muhasebeleştirme 536
30.5.2. İzleyen Raporlama Dönemleri Sonunda Raporlama 537
30.6. Yurtdışındaki Bir İşletmeye Yapılan Net Yatırım 538
30.7. Geçerli Para Biriminde Değişiklik 538
30.8. Finansal Tablolarda Kullanılan Para Biriminin Geçerli Para Biriminden Farklı Olması 538
30.8.1. Finansal Tablolarda Kullanılan Para Birimine Çevrim .. 538
30.8.2. Yurt Dışındaki İşletmelerin Finansal Tablolarının Yatırımcının Finansal Tablolarında Kullanılan Para Birimine Çevrilmesi 543
30.9. Finansal Tablolarda Yeralacak Açıklamalar 544

 

31. BÖLÜM
YÜKSEK ENFLASYON

31. YÜKSEK ENFLASYON 545
31.1. Amaç ve Kapsam 547
31.2. Tanımlar 547
31.3. Enflasyon Kavramı 547
31.4. Enflasyon Muhasebesinin Amaçları 548
31.5. Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri 549
31.5.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri 549
31.5.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri 553
31.6. Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkilerinin Giderilmesi 554
31.7. Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesine Göre Finansal Tabloların Düzenlenmesi 555
31.7.1. Yöntemin Tanıtılması 555
31.7.2. Düzeltme Süreci 555
31.8. Açıklacak Hususlar 559

 

32. BÖLÜM
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

32. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 561
32.1. Amaç ve Kapsam 563
32.2. Tanımlar 563
32.3. Onaylanma Tarihi 563
32.4. Düzeltme Gerektiren Olaylar 565
32.5. Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar 568
32.6. Temettüler 570
32.7. Süreklilik Varsayımının Geçerliliği Kaybetmesi 570
32.8. Kamuya Açıklanacak Hususlar 571
32.9. Tam Set TFRS’ler ile Karşılaştırma 571

 

33. BÖLÜM
İLİŞKİLİ TARAF

33. İLİŞKİLİ TARAF 573
33.1. Amaç ve Kapsam 575
33.2. Tanımlar 575
33.3. İlişkili Taraflar 575
33.4. İlişkili Taraf Olmayanlar 578
33.5. Örnekler 579
33.6. İlişkili Taraflara İlişkin Açıklamalar 586
33.7. Tam Set TFRS ile Karşılaştırma 587

 

34. BÖLÜM
ÖZELLİKLİ FAALİYETLER

34. ÖZELLİKL İ FAALİYETLER 591
34.1. Amaç ve Kapsam 593
34. 2. Tarımsal Faaliyetler 593
34.2.1. Tanımlar 593
34.2.2. Muhasebeleştirme 593
34.2.3. Yöntemlerin Uygulanması 595
34.2.3.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemine Göre Değerleme 595
34.2.3.2. Maliyet Yöntemine Göre Değerleme 603
34.3. İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları 606
34.3.1. Genel Bilgi 606
34.3.2. Muhasebeleştirme 607
34.3.2.1. Finansal Varlık Modeli 607
34.3.2.2. Maddi Olmayan Duran Varlık Modeli 608
34.4. Maden Çıkarma Faaliyetleri 608
34.4.1. Genel Bilgi 608
34.4.2. Muhasebeleştirme 609

 

35. BÖLÜM
KOBİ TFRS’YE GEÇİŞ

35. KOBİ TFRS’YE GEÇİŞ 619
35.1. Karşılaştırmalı Bilgiler 621
35.2. Muhasebe Politikaları 621
35.3. Muhasebe Tahminleri 622
35.4. Hatalar 623
35.5. Geçiş İşlemlerinin Raporlanması 623
35.6. Muafiyetler 623
35.7. TFRS’ye Geçişe İlişkin Açıklamalar 623

 

KAYNAKÇA 653

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR