MUHASEBECİNİN EL KİTABI (UYGULAMALI)

MUHASEBECİNİN EL KİTABI (UYGULAMALI)

 • Şirketler ve Ticaret Sicil İşlemleri
 • Gelir Ve Kurumlar Vergisinde Bilinmesi Gerekenler
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Bilinmesi Gerekenler
 • KDV İadelerinde Bilinmesi Gerekenler
 • Vergi Davaları Ve Örnek Vergi Dava Dilekçeleri
 • Beyanname Düzenlemeyle İlgili Bilinmesi Gerekenler
 • İş Kanunu Uygulamalarında Bilinmesi Gerekenler
 • SGK Uygulamalarında Bilinmesi Gerekenler
 • Ticari Belgelerde Olması Zorunlu Bilgiler
 • E Fatura – E Arşiv - E Defter Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
YAZAR
 • E.Öğr.Gör. Nurten ÖRNEK
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
99,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : HAZİRAN 2019
 • SAYFA SAYISI : 740
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

MUHASEBECİNİN EL KİTABI (UYGULAMALI REHBER KİTAP)

ÖNSÖZ

Günümüzde muhasebecilerin omuzlarındaki yük her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla ilgili konuları araştırmak için yeterli zamana sahip olamayan muhasebecilerin her daim başvuracakları bir kaynağa ihtiyaçları ivedi bir hal almıştır.

Muhasebecinin El Kitabı adlı bu çalışma muhasebecilik mesleğini icra eden meslektaşların sadece muhasebe ve vergi konularında değil diğer birçok konu ve alanda başvuracakları temel bir kaynak niteliğindedir. Muhasebecilere yönelik yapılan çalışmaların büyük bir kısmı temel bazı konulara odaklanmaktadır. Örneğin, dönemsonu işlemleri, maliyet muhasebesi, vergi uygulaması, şirketler rehberi gibi. Tüm bunlara ayrı ayrı sahip olmak hem maddi olarak hem de zaman açısından oldukça külfetlidir. Elinizdeki bu çalışma tüm bunlar düşünülerek hazırlanmıştır. Çalışmanın içerisinde ticari şirketler rehberinden dönemsonu uygulamalarına kadar mevzuatın en son haliyle anlatılmış konular bulunmaktadır.

Kitabın KDV ile ilgili bölümleri en son mevzuat değişiklikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Kitabın hazırlanması esnasında desteğini esirgemeyen ve vergi davalarında alanının en iyisi olan YMM Kurtuluş AKDENİZ’e şükranım.

Yine kitabın editörlüğünü yapan ve mesleki mevzuatta derin bilgisi ve bitmeyen enerjisi ile her daim bir adım önde olan E.Öğretim Görevlisi/Bağımsız Denetçi Koray ATEŞ’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

E.Öğr. Gör. Nurten ÖRNEK

 

İÇİNDEKİLER

ŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

ŞİRKETLER VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 39
1.1. Limited Şirket Kuruluş Dilekçesi 39
ÖRNEK DİLEKÇE 39
1.2. Kuruluş Bildirim Formu 40
ÖRNEK KURULUŞ BİLDİRİM FORMU 41
1.3. Yabancı Ortaklıklarda Yapılacak İşlemler 42
1.4. Noter Tasdikli Limited Şirket Sözleşmesi 42
ÖRNEK LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 42
1.5. Müdürlerin İmza Beyannameleri 44
1.6. Kurucular Beyanı 44
ÖRNEK KURUCULAR BEYANI 44
1.7. Ortak Olmayan Müdürler İçin Görevi Kabul ettiğine Dair Noter Onaylı Belge 45
1.8. Tüzel Kişinin Müdürlüğe Seçilmesinde Hazırlanacak Belge 46
1.9. Müdürün Ortaklar Dışından Atanan Yabancı Uyruklu Kişi Olması 46
1.10. Sermayenin On Binde Dördünün Rekabet Kurumuna Yatırılması 46
1.11. Banka Mektubu 46
1.12. Oda Kayıt Beyannamesi 47
ÖRNEK ODA KAYIT BEYANNAMESİ 47
1.13. Limited Şirket Kuruluşunda Ayni Sermaye Varsa 49
1.14. Limited Şirket Kuruluşunda Reşit Olmayan Ortak Varsa 49
1.15. Kurulan Limited Şirket Gümrük Müşavir Şirketiyse 49
1.16. Limited Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler ile Mahalli İdareler Varsa 49
1.17. LİMİTED ŞİRKET UNVANIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 49
2. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 50
2.1. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Asgari Sermaye Tutarı 50
2.2. Anonim Şirketlerin Genel Özellikleri 50
2.3. Anonim Şirketin Kuruluşu İçin Gerekli İşlemler Ve Belgeler 51
2.3.1. Şirket Esas Sözleşmesi 51
2.3.2. Kurucular Beyanı 52
2.3.3. Değerleme Raporları 53
2.4. Anonim Şirket Kuruluşu Sözleşme Örneği 53
2.5. Anonim Şirket Kuruluşunun Muhasebeleştirilmesi 58
2.6. Tek Kişilik Anonim Şirket Uygulaması 62
2.7. Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin Tek Ortaklı Yapıya Dönüşmesinde İzlenecek Aşamalar 63
2.8. Üç Üyeli Yönetim Kurulunun Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Dönüşmesinde Aşamalar 63
3. ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ 64
3.1. Şahıs Şirketi Nedir? 64
3.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler 64
3.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan 65
Evraklar 65
3.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası, Yazar 65
Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi ve Damga Vergisinin Yatırılması 65
3.2.3. Şahıs Firmalarında Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili 65
3.3. Kollektif Şirket ve Tanımı 65
3.3.1. Kollektif Şirketin Kuruluşu 66
3.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması 66
3.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri 66
3.4. Komandit Şirket ve Tanımı 66
3.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu 67
3.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması 67

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ
1. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 68
1.1. Limited Şirketlerde Genel Kurul 68
1.2. Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri 68
1.3. TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Yapılma Zamanı 69
1.3.1. 6102 Sayılı TTK’ya Göre 69
1.4. Limited Şirketlerde Genel Kurulu Kimler Davet Eder? 70
1.5. Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurula Çağrı Zamanı 70
1.6. Azlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 70
1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul Çağrı İlanındaYer Alacak Hususlar 71
1.8. Limited Şirket Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Asgari Unsurlar 71
1.9. Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunması Gereken Belgeler 71
1.10. Limited Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulunup Bulunmayacağı 72
1.11. Limited Şirketler Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Olabilir Mi? 72
1.12. Limited Şirketlerde Ortaklardan Biri Genel Kurula Temsilci İle Katılabilir Mi? 73
1.13. Limited Şirketlerde Genel Kurul Yapılma Yöntemleri 73
1.13.1. Toplantı Yapmadan Karar Alma 73
1.13.2. Çağrısız Genel Kurul 73
1.13.3. Çağrılı Genel Kurul 73
1.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 73
1.15. Ortakların Oy Hakkı Ve Hesaplanması 74
1.16. Limited Şirket Genel Kurullarında Oy Hakkından Yoksunluk 74
1.17. Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurullar 74
1.18. Genel Kurul Toplantısına Yetkisiz Katılma 75
1.19. Genel Kurul Kararlarının İptali Ve İptal Sebepleri 75
1.19.1. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarına İptal Davası Açabilecek Kişiler 75
1.20. Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı 76
1.21. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Sonuçları 76
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADIM ADIM GENEL KURUL İŞLEMLERİ 77
2.1. Ltd.Şti Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı 77
MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 77
2.2. Ltd.Şti Genel Kurul Çağrı-Gündem 77
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI ÖRNEĞİ-LİMİTED ŞİRKET 78
2.3. Limited Şirket Genel Kurul Çağrısız 79
2.4. Limited Şirket Genel Kurulu İçin Vekaletname 79
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 80
2.5. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 80
2.6. Müdür/Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 80
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 80
2.7. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 86
2.8. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 86
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 86
2.9. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 87
2.10. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 88
Oy hakkı ve hesaplanması 88
Oy hakkından yoksunluk 88
2.11. Toplantı Ve Karar Nisapları 88
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 88
2.12. Toplantı Tutanağının (Genel Kurul Kararı) Düzenlenmesi 90
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 90
3. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL YOL HARİTASI 91
3.1. Genel Kurul Öncesi Yapılması Gerekenler 91
3.1.1 Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 91
Toplantı çeşitleri 91
Elektronik ortamda genel kurula katılma 91
3.1.2. Genel Kurulun Yapılacağı Yerin Ve Zamanının Belirlenmesi 91
Toplantı zamanı 91
Toplantı yeri 92
3.1.3. Genel Kurul Gündeminin Ve Yönetim Kurul Kararının Hazırlanması 92
Gündem 92
YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ: 93
3.1.4. Çağrılı Genel Kurula Ve Pay Sahiplerine Çağrı- İlan 93
Çağrıya yetkili olanlar 93
Çağrı usulü 94
İlanın içeriği 94
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ 95
3.1.5. Çağrısız Genel Kurul 96
Çağrısız toplantı 96
3.1.6. Karşılaştırmalı Finansal Tabloların Hazırlanması 97
3.1.7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Hazırlanması 97
Genel ilkeler 97
FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ 97
3.1.8. Denetim Raporunun Hazırlanması (Varsa) 104
3.1.9. Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 104
Hazır bulunanlar listesi 104
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ 104
3.1.10. Bakanlık İznine Tabi İşlemler Varsa Bakanlık İzinlerinin Alınması 105
3.1.11. İç Yönergenin Hazırlanması 105
İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 106
3.1.12. Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Varsa Temsilci Görevlendirilmesi İçin Bakanlığa Başvurulması 112
Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu 112
Bakanlık temsilcisi istenmesi 113
Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler 113
3.1.13. Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar 114
Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler 114
3.1.14. Toplantıda Hazır Bulunması Zorunlu Olanlar ve Katılma Hakkı 115
Toplantıda bulunma zorunluluğu 115
Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi 116
Vekaletname Örneği 116
3.2. Genel Kurul Toplantısında Yapılması Gerekenler 117
3.2.1. Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması 117
3.2.2. Toplantının Açılması Ve Yönetimi 117
3.2.3. Toplantının Yönetimi İçin Divanın Oluşturulması 117
3.2.4. Toplantı Gündeminin Okunması 117
3.2.5. Toplantı Gündeminde Değişiklik Ve İlave Edilecek Hususların Talep Edilmesi Durumunda Gerekli Oylamanın Yapılması Ve Gündemde Değişiklik Ve İlavesinin Sağlanması 117
3.2.6. Toplantı Gündeminin Görüşülmesi 117
3.2.7.Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 118
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 118
3.2.8. Toplantı Başkanı,Yazmanı,( Seçılmışse.” Başkan Yardımcısı, Oy Toplama Memuru”) Ve Bakanlık Temsilcisi(Varsa) Tarafından Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi Ve Diğer Belgelerin İmzalanması 119
3.2.9. Muhalefet Şerhi Varsa Şerh Koyanların Tutanağı İmzalaması 119
3.3. Genel Kurul Sonrası Yapılması Gerekenler 119

SON DÜZENLEMELERLE ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ VE SÜRELERİ
1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 121
1.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); 121
1.2 Kollektif ve Komandit Şirketler 121
1.3 İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 121
1.4 Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 122
a) Serbest Meslek Kazanç Defteri 122
2. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 122
2.1. Anonim Şirketler Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 122
2.2. Limited Şirketler 122
2.3. Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri 122
3. DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4) 123
4. KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER 123
5. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI 123
5.1. Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) (Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18) 123
5.2. Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler 123
5.3. Kapanış Onayı (Tasdiki) (Ttk Md 64/ 3, 5 ) 124

DEFTER BEYAN SİSTEMİ
1. DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? 125
2. DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK 125
3. SİSTEME BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR? 125
4. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 125
5. İŞLETME HESABI ESASINA TABİ VEYA SERBEST MESLEK MÜKELLEFLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 125
6.SİSTEM UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER NASIL BAŞVURU YAPACAKTIR? 126
7. SİSTEME GİRMEK İÇİN ŞİFRE NASIL ALINACAKTIR? 126
8.SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILACAKTIR? 126
9. HALİ HAZIRDA VAR OLAN KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE DE SİSTEME GİRİŞ YAPILABİLECEK MİDİR? 126
10. KDV’NİN SON GÜNÜNE KADAR SİSTEME FATURA İŞLEYEBİLMEK MÜMKÜN MÜ ? 126
11. KAYITLARIN YANLIŞ ATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME KAYDI ATILABİLECEK Mİ ? 126
12. SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEKTİR? 127
13. AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARI SİSTEME DAHİL EDİP SİSTEM ÜZERİNDEN AMORTİSMAN AYRILABİLECEK Mİ? 127
14. AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ OTOMATİK OLARAK MI YAPILACAK? 127
15. SİSTEMDEKİ DEFTER VE KAYITLARIN MUHAFAZASINI KİMLER YAPACAKTIR ? 127
16. DEFTER VE KAYITLARI VERGİ DAİRESİNCE İSTENENLER NE YAPACAK? 127
17. FATURA, SEVK İRSALİYESİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU DA SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK MİDİR? 127
18. MÜKELLEFLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR İLE ANLAŞMAKSIZIN KENDİLERİ BU SİSTEMİ KULLANABİLİRLER Mİ ? 128
19. SİSTEME NE ZAMAN GEÇİLDİ? 128
20. SİSTEME BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR? 128

2019 YILINDAN İTİBAREN TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER
1. FATURA VE İRSALİYELİ FATURADA OLMASI GEREKENLER 129
1.1. 2019 Yılından İtibaren TTK’ya Göre Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 129
1.2. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 130
1.3. İnşaat İşlerinde Şantiye Alanına Sevk Edilen Mallar İçin Her Sevk İrsaliyesinden Sonra 7 Gün İçinde Fatura Kesilmeli Midir? 131
1.4. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Tanzim Edilen Faturalar 131
1.5. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturalar 131
1.6. Sahte Faturadan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler 132
2. SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 132
3. 2018 YILINDAN İTİBAREN TAŞIMA İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 133
4. 2019 YILINDAN İTİBAREN GİDER PUSULASININ ÜST BÖLÜMÜNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 133
4.1. Gider Pusulasının Temini Nasıldır? 134
4.1.1. Noter Yolu İle Temin 134
4.1.2. Maliyenin Anlaşmalı Matbaalarından Temin 134
5. MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 134
5.1. Müstahsil Makbuzunun Temini 135
6. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ VE GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 135
6.1. Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 136
6.2. Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler: 136
6.3. Günlük Müşteri Listesinin Temini 136
6.4. Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi 136
7. YOLCU LİSTELERİ VE YOLCU LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 137
7.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler 137
7.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler 138
7.3. Yolcu Listesinin Temini 138
8. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER 138
9. SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ŞEKLİ VE DÜZENİ 139
10.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 139

MERSİS NUMARASI-E FATURA – E DEFTER VE E ARŞİV UYGULAMALARI
1. MERSİS NEDİR? MERSİS NUMARASI UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 140
2. E-FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 144
2.1. E-Fatura Hakkında Uygulamada Tereddüt Edilenler 146
2.1.1. Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi? 146
2.1.2. Temel Fatura mı Ticari Fatura mı? Hangi Yöntemi Seçeceğim? 146
2.1.3. Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mührününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür? 146
2.1.4. Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, e-fatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi? 147
2.1.5. E-Fatura kayıtlı Kullanıcısı listesinin güncellenmesi ne sıklıkla olacak? 147
2.1.6. Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu? 147
2.1.7. E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi? 147
2.1.8. Mali Mühür Nedir? 147
2.1.9. E-fatura sistemine kayıtlı firmaları nasıl öğrenebilirim? Bu listeler ne sıklıkla güncellenecek? 147
2.1.10. E-Fatura İçin Mali Mühür Zorunlu Mudur? 148
3. E-DEFTER UYGULAMASI 148
3.1. E-Defter Uygulamasına Geçmek İçin Şartlar Nelerdir? 148
3.2. E-Defter Kullanıma İlişkin Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 148
3.3. Defterler Hem Elektronik Ortamda Hem De Kâğıt Ortamında Tutulabilir Mi? 149
3.4. E-Defter Uygulamasında Tasdik İşlemi Nasıl Öngörülmüştür? 149
3.5. Aylık Onay İşlemi İlgili Aya Kadar Olan Bütün Kayıtları Mı İçerecektir? 149
3.6. Yıl İçinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır? 149
3.7. E-Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı Nasıl Olacaktır? 149
3.8. E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir? 150
3.9. E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi İnternet Adresleri Nelerdir? 150
4. E-ARŞİV UYGULAMASI 150
4.1. E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru 150
4.1.1. E-Arşivi Değerlendirme ve İzin Süreci 151
4.2. E-Arşiv’de Özel Entegratör Hizmeti Verenler 151
4.3. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması 152
4.3.1. Belgelere Konulacak Amblem 152
4.3.2. Belge Numarası 152
4.4. Belgelerin Alıcılarına Teslimi 153
4.5. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi 153
4.6. 397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 153
4.7. Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi 153
4.8. E-Arşive Erişim ve Raporlama 154
4.9. Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 154
4.10. İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar 155
4.11. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 156

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE KAVRAMI 157
2. TTK AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI 157
2.1. Sermaye Artırımının Nedenleri 158
2.2. Sermayenin Artırılması 158
3. TADİL METİNLERİ ÖRNEKLERİ 164
4. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA İSTENEN EVRAKLAR 174
5. SERMAYE ARTIŞI KARARI 174
6. SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ BİR UYGULAMA: BLOKAJ ŞARTI 176

TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI VE KARAR ÖRNEKLERİ
1. TTK KAPSAMINDA ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI 179
1.1. Sermaye Azaltımının Nedenleri 179
1.1.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Yapılan Sermaye Azaltımı 179
1.1.2. Bilanço Zararını Gidermek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltımı 179
1.1.3. Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 180
1.1.4. Anonim Şirketin Bölünmesi Nedeniyle Yapılan Sermaye Azaltımı 180
1.2. Sermaye Azaltımı Prosedürleri 180
2. SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE MUHASEBECİYİ BEKLEYEN RİSKLER 181
3. SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ 185
4. SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ SİCİLE VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 186
5. SERMAYE AZALTIMINDA ALACAKLILARA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 186

ŞİRKETLERDE ADIM ADIM TASFİYE İŞLEMLERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 188
1.1. Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri 188
2. TASFİYE İŞLEMLER 189
2.1. Tasfiye Sürecine Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler 189
2.2. Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 189
2.3. Tasfiyeye Giriş Karar Örneği 189
2.4. Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği 190
2.5. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 190
2.6. Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edilen Konular 191
3. TİCARET SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 191
3.1. Tasfiye Sonunun (Kayıt Silme) Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler 191
3.2. Tasfiyeye Sonu Karar Örneği 191
3.3. Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri 192
3.4. Diğer Kayıt İşlemleri 192

MUHASEBECİNİN TASFİYE İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR
1. TASFİYE EDİLEN KURUMLARDA DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 193
2. TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ 195
2.1. Tasfiyeden Vazgeçilmesi ve Yeniden Başlayan Geçici Vergi Mükellefiyeti 196
3. TASFİYENİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE DÜZELTME İŞLEMLERİ 197
4. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERDE E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 200
4.1. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Yükümlülüğü 200
4.2. Tasfiyesi Halindeki Şirketlerde E-Fatura Uygulaması Nasıl Olacak? 201
5. TASFİYEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ SİCİL İŞLEMLERİ 201
5.1. Dilekçe 201
5.2. Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı 202
5.3. Diğer Hususlar 202
5.4. Tasfiye İle İlgili Örnek Alacaklılara Çağrı İlanı 202
6. TASFİYE MEMURLARININ NASIL ATANACAĞI 203
6.1. Tasfiye Memurunun Mahkemece Atanması Nasıl Olacaktır? 204
6.2. Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Zorunlu Mudur? 204
6.3. Tasfiye Memurları Ücret Alabilecekler Midir? 204
6.4. Tasfiye Memurları Yabancılardan Oluşabilir Mi? 205
7. TASFİYE HALİNDE BA VE BS BİLDİRİM FORMUNUN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 205
8. TASFİYE HALİNDE KAR DAĞITIMINDA STOPAJ 205
9. İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN ŞİRKETİN VERGİSEL DURUMU 207
10. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SABİT KIYMET SATIŞLARINDA VERGİSEL İSTİSNA VAR MIDIR? 207
11. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ TASFİYE DÖNEMİNDEKİ GİDERLERİNİ GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİP İNDİREMEYECEĞİ 209
12. TASFİYENİN SONUÇLANMAMASI HALİNDE MÜKELLEFİYETİN TERKİN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 210

ŞİRKETLERDE UYGULAMALI TÜR DEĞİŞTİRME
1. BİRİNCİ ADIM: TİCARET SİCİLİNE YAZILACAK METNİN HAZIRLANMASI 212
2. İKİNCİ ADIM: KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMUNUN HAZIRLANMASI 212
3. ÜÇÜNCÜ ADIM: İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI 214
4. DÖRDÜNCÜ ADIM: SMMM BİLGİLERİNİN HAZIRLANMASI 215
5. BEŞİNCİ ADIM : GAYRİMENKUL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 216
6. ALTINCI ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ HAZIRLANMASI 217
7. YEDİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 218
8. SEKİZİNCİ ADIM: TÜR DEĞİŞTİRME KARARININ ALINMASI 219
9. DOKUZUNCU ADIM: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 219
10. ONUNCU ADIM: İMZA BEYANININ HAZIRLANMASI 223
11. ADİ ORTAKLIĞIN TÜR DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 223

ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 225

MERSİS İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA 228

MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA
1. MERSİS NUMARASI İLE ANONİM ŞİRKET KURMA 234

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
1. DEVRALMA ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 255
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 255
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 256
2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 258
A-DEVİR OLAN ŞİRKET TARAFINDAN 258
B-DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN 259
3. YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BİRLEŞMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 270
A-DEVİR OLAN HER BİR ŞİRKET TARAFINDAN AYRI AYRI 270
B-YENİ KURULAN ŞİRKET TARAFINDAN 271

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME
1. KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 273
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 273
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 274
2. TAM BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 276
A-BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 276
B-BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET/ŞİRKETLER TARAFINDAN 277

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 291
1.1. Bireysel Emeklilik Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinde En Son Değişiklikler 291
1.2. Gelir Vergisi Matrahından Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Düşülmesi 294
1.3. Gelir Vergisi Matrahından Bağış ve Yardımların Tenzili 295
1.4. Gelir Vergisi Matrahından Engelli İndirimi 296
1.5. Gelir Vergisi Matrahından Sınırsız İndirilecekler 296
1.6. Diğer Kanunlara Göre Gelir Vergisi Matrahından Tamamı İndirilecek Bağış Ve Yardımlar 298
2. KİRA GELİRİ-KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER 298
2.1. Kira Gelirinin Elde Edilmesi 298
a- Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 299
b- Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 299
2.2. Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması 299
2.3. Peşin Tahsil Edilen Kira Bedelinin Vergisel Boyutu 300
2.4. Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 300
2.5. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması 301
2.6. Gelir Vergisi Mükellefinin Şehir Dışında Okuyan Çocuğu İçin Ödediği Kira Giderinin Vergi Matrahından Düşülüp Düşülmeyeceği 302
2.7. Kira Geliri Dolayısıyla Ödenen Beyannameden Bağ-Kur Primlerinin Düşülmesi 302
2.8. Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 303
3. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 304
3.1. Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı 304
3.2. Değer Artış Kazançlarında Maliyet Bedelinin Tespiti İçin Yapılacak Endeksleme 304
3.3. Vergilendirilecek ve Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazancı Arasındaki Fark 304
4. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME 305
4.1. Adi ortaklık ve KDV uygulaması 305
4.2. Adi Ortaklığı Sona Erdirmeyen Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 305
4.3. Adi Ortaklığı Sona Erdiren Ortaklık Payının Devrinde KDV Uygulaması 306
4.4. Gelir Vergisi Açısından Adi Ortaklıklar 307
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 307
5.1. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 307
5.2. Serbest Meslek Kazançlarında Tarifenin Altındaki Kazançlarda KDV Problemi 308
5.3. Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası İle İlgili Vergilendirme Problemi 308
5.3.1. Tahsil Esası İle İlgili Kararlar 310
6. GELİRİN TOPLANMASI 312
6.1. Elde Edildiği Unsurlar Açısından Gelirin Toplanması 312
6.2. Elde Edildiği Yer Açısından Gelirin Toplanması 313
7. ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMAMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMENİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 314
8. TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER 314
8.1. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Hiç Bir Şekilde Beyan Edilmeyecek Gelirler 315
8.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar 315
8.1.2. Gelir Vergisi Kanununun 75’inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları 316
8.1.3. Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları 317
8.1.4. Tek İşverenden Alınan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücretler 317
8.1.5. Diğer Ücretler 317
8.2. Belirli Bir Tutarın Altında Kalması Koşuluyla Beyan Edilmeyecek veya Beyannameye Dâhil Edilmeyecek Gelirler 318
8.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan ve Toplam Tutarı GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini aşmayan Ücret Gelirleri 318
8.2.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının GVK 103. Md. 2. Gelir Dilimini Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları 319
8.2.3. GVK’nın 86’ncı maddenin 1’inci fıkrasının (d) alt bendinde yer alan Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Dışı Bırakılabilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı 320
8.3. Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Beyan Dışı Bırakılabilecek Gelirler 320
9. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU 321
9.1. Mahsubuna İzin Verilmeyen Zararlar 321
9.1.1. Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararlar 321
9.1.2. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Sermayede Vukua Gelen Eksilmeler 321
9.1.3. İstisna Kapsamındaki Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Oluşan Zararlar 322
9.2. Zarar Mahsubuna İlişkin Diğer Hususlar 322
10. BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI 322
11. GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 323
12. GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 327
12.1. Tevkifata Tabi Gelirler 327
12.2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 328
12.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 328
12.4. Alım-Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 329
12.5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış Bedeli 329
12.6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 329
12.7. Alım-Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 329
12.8. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 329
12.9. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 330
12.10. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 330
12.11. Hisse Senedi Kazançları 330
12.12. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım-Satım Kazançları 331
12.13. Mevduat Faizleri 331
12.14. Repo Gelirleri 331
12.15. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 331
12.16. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 332
12.17. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 332

MUHASEBECİNİN VERGİ USUL REHBERİ
1. FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR 337
1.1. Fatura Kesmek Zorunda Olanlar 337
1.2. Yeni Türk Ticaret Kanununa Ve Vergi Usul Kanununa Göre Faturada Olması Gereken Bilgiler 337
1.3. Faturanın, Malın Tesliminden Önce Düzenlendiği Hallerde Sevk İrsaliyesi Düzenleme Esasları Nelerdir? 338
1.4. Kaybolan, Çalınan Yada Zayi Olan Faturalarla İlgili Mükellef Ne Yapmalı 338
1.5. Kaybolan Faturalar İçin Tutanak Düzenlenmeli Midir? 338
1.6. Proforma Fatura Nedir? Fonksiyonu Nedir? 338
1.7. Proforma Faturanın Amacı Nedir? 338
1.8. Proforma Faturada Tüm Detaylar Gösterilmeli Midir? 338
1.9. Akreditifli Satışlarda Proforma Fatura Olmaz Zorunda Mı? 339
1.10. Proforma Faturada Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir? 339
1.11. Proforma Faturanın Özellikleri Nelerdir 339
1.12. Konsinye Mallarla İlgili İrsaliye Ve Fatura Düzenleme Esasları Nelerdir? 339
1.13. İrsaliye İle Teslim Edilen Konsinye Satışlarda Fatura Kesme Süresi 340
1.14. KDV Dahil Tanzim Edilen Faturalarda KDV’nin İndirimi Mümkün Müdür? 340
1.15. Müşteri Faturayı Almış Olmasına Karşın Almadığını İddia Ederse Ne Olur? 341
1.16. Malın Tesliminden Önce Faturanın Düzenlendiği Ve Malın İse Daha Sonra Sevkedildiği Durumlarda Nasıl Bir Yol İzlenecektir 341
1.17. Alıcıların Kimler Olacağı Ve Ne Miktarda Mal Alacakları Belli Olmayan Ve Alıcılara İş Yerlerinde Teslim Edilmek Üzere, Satıcı Tarafından Kendi Nakil Vasıtası İle Mal Gönderilmesi Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir 341
1.18. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre Nedir? 341
1.19. Belli Bir Anlaşmaya Dayanarak Düzenlenen Faturalar 342
1.20. Faturanın Sözleşmeye Dayanmadan Düzenlenmesi Hali 342
1.21. Faturaya İtiraz Edilmesi 342
1.22. Faturaya İtiraz Edilmemesi 343
1.23. Kargo İle Teslim Durumunda İrsaliye Düzenlenmelimidir? 343
1.24. Tevkifatlı Faturada Belli Bir Sınır Var Mı? 343
1.25. İhracatta Fatura Kullanımı 344
1.26. Açık / Kapalı Fatura Ayırımı Nedir? 345
1.27. Fatura Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir 346
1.28. Faturanın Düzenlenmesi Taraflar Arasında Hukuki Borç İlişkisinin Olması Mıdır? 347
1.29. Faturanın Kayıt Süresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 348
1.30. Faturayı Anlaşması Olmadığı Halde Basanların Durumu 348
1.31. Sahte Fatura Basan Ve Kullananlar Hakkında Cezai İşlem Nedir? 349
1.32. İrsaliye – Fatura Arasındaki Süre İlişkisi Nedir? 349
1.33. Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 350
1.34. Malın Alıcı Tarafından Taşındığı Durumlarda Sevk İrsaliyesini Kim Düzenleyecek 350
1.35. Sevk İrsaliyesinde Cezai Durumlar Nelerdir? 350
1.36. Sevk İrsaliyesinde Düzenleme Tarihinin Önemi Nedir? 350
1.37. Ayın 31’ne Denk Gelen Günde İrsaliye Kesmek Zorunda Kalırsak Bir Sorun Çıkar Mı? 351
1.38. İrsaliyeli Fatura Ne Demektir? 351
1.39. Yıl İçinde İrsaliyeli Fatura Uygulamasına Geçilir Mi? 351
1.40. İrsaliyeli Fatura En Az Kaç Nüsha Halinde Düzenlenmelidir? 352
1.41. İrsaliyeli Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 352
1.42. E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu 352
1.42.1. E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir? 352
1.42.2. E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir? 352
1.42.3. E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 352
1.42.4. E-İrsaliyenin Belli Bir Formatı Olacak Mıdır? 353
1.42.5. E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir? 353
1.42.6. Elektronik Gönderilen E-İrsaliyenin Bir Örneği Araç İçinde Olacak Mıdır? 353
1.42.7. E-İrsaliye Düzenlenmeden Önce E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Belge Düzeni Ne Olmalıdır? 353
1.42.8. E-İrsaliyeden Yararlanan Mükellefler Bu Uygulamadan Yararlanmayan Mükelleflere Kağıt İrsaliye Gönderebilecekler Midir? 353
1.42.9. E-Müstahsil Makbuzu Nedir? 353
1.42.10. E-Müstahsil Makbuzu Çiftiye Nasıl Verilecektir? 353
1.42.11. E-Müstahsil Makbuzunun Formatı Nasıl Olacaktır? 354
1.42.12. E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 354
1.42.13. E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 354
1.42.14. E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir Ve Kağıt Makbuzla Farkı Nedir? 354
1.42.15. Uygulamadan Nasıl Yararlanılacaktır? 354
1.42.16. E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir? 354
1.42.17. E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecektir? 355
1.42.18. E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır? 355
1.42.19. E-Serbestmeslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? 355
1.42.20. E-İrsaliye, Müstahsil Makbuzu Veya Serbest Meslek Makbuzlarında Kayıtların Silinmesi Halinde Ne Yapılacaktır? 355
1.42.21. Uygulamaya Dahil Olanlar Ne Zamana Kadar Kağıt Belge De Düzenleyebilirler 355
2. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE ÖZELLİKLİ KONULAR 356
2.1. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçişte Bildirim Formlarıyla İlgili BilinmesiGerekenler 356
2.2. İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formlarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 356
2.3. Özellikli Konularda Ba ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gereken Esaslar 356
2.3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 356
2.3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 356
2.3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 357
2.3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 357
2.3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 357
2.3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 357
2.3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 357
2.3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 357
2.4. Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 357
2.5. Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi 358
2.6. Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba Ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 358
2.7. Bildirimlerin Düzeltilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 359
2.8. Geç Gelen Faturalara Ait Ba ve BsBildirm Formlarında Bilinmesi Gerekenler 361
2.9. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ba ve Bs Bildirimleri 363
2.10. Yurt Dışına Yapılan ve Orada Yararlanıla Hizmetlerde Bs Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 364
2.11.Hal Komisyoncularının Ba ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları 365
2.12. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 366
2.13. Antrepoda Bekletilen Mallar İçin Ba ve Bs Bildirimleri 367
2.14. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları 367
2.15. Serbest Bölgede Ba ve Bs Bildirim Formları 369
2.16. Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi 370
2.17. Transit Ticarette Ba Bs Bildirimi 371
3. AMORTİSMAN MEVZUU 372
3.1. Amortisman Ayırma Koşulları 374
3.1.1. Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması 374
3.1.2. Yıpranma, Aşınma veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 374
3.1.3. Envantere Dahil Olma 375
3.1.4. Değerin Belli Bir Tutarı Aşması 378
3.2. Amortisman Uygulaması 379
3.3. Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar 383
3.3.1. Özel Maliyetlerin Amortismanında Kira Süresi Kavramı 383
3.3.1.1. Uygulamaların Değerlendirilmesi 385
3.3.2. Binek Otomobillerde Kıst Amortisman 387
3.3.2.1. Binek Otomobilin Tarifi 387
3.3.2.2. Kıst Amortisman Uygulaması 387
3.3.2.2.1. Normal Amortisman Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 388
3.3.2.2.2. Azalan Bakiyeler Yönteminde Kıst Amortisman Uygulaması 389
3.3.3. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 390
3.3.4. Madenlerde Amortisman Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları 391
3.3.5. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 392
3.3.6. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’lerde Amortisman 393
3.3.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 393
3.3.8. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 394
4. ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI – VERGİSEL BOYUTU 396
4.1. Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 397
4.2. Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 398
4.2.1. Yurt Dışı Şüpheli Alacaklarda Özel Hukuk ve Usul Hukuk Uygulanmasındaki Esaslar 398
4.2.2. Maliye İdaresinin Görüşü 400
4.2.3. Yargı Mercilerinin Görüşü 401
4.3. Devletten Olan Alacaklara Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 401
4.4. Ortaklardan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 403
4.5. Şirketin Ortaklardan Olan Alacaklarına Dava Yoluyla Karşılık Ayırıp Ayırmayacağı 404
4.6. Mal Alımına Yönelik Olarak Verilen Avanslar Üzerinden Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılmayacağı 405
4.7. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi 406
4.8. Gayrimenkul ve İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 407
4.9. Dolandırıcılık Sonucunda Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Şüpheli Ticari Alacak Müessesesi Karşısındaki Durumu 409
4.10. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi’nden Kaynaklanan Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 411
4.11. “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” Hesabında Takip Edilen Dövizli Alacakların Değerleme İşlemine Tabi Tutulması ve Döviz Cinsinden Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması 411
4.12. Alacağın Temlikinde Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 413
5. İLMÜHABER VE HİSSE SENEDİ BASTIRILMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ 414
5.1. Geçici İlmühaber Nedir? 414
5.2. Geçici İlmühaber Bastırılmasının KDV Açısından Avantajları 414
5.3. Geçici İlmühaber Bastırılmasının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Açısından Avantajları 415
5.4. 01.07.2012 Tarihinden Önce Çıkarılan İlmühaberler 419
5.5. 01.07.2012 Tarihinden Sonra Çıkarılan İlmühaberler 420
5.6. Hisse Senedi ya da İlmühaber Çıkartmadan Yapılan Hisse Satışlarında Vergileme 421
5.7. Hisse Satışlarında Fatura Tanzim Edilmesi ve Muhasebe Uygulaması 421
5.8. TTK ’da Anonim Şirketlerde Tescilden Önce Çıkarılan Pay Senetleri Geçersizdir 422
5.9. TTK ’da Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Şekli ve Devri 422
5.10. TTK’ya Göre Hisse Senetlerinin Bastırılma Zamanı 422
6. ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE UYGULAMASI 424
6.1. TTK ‘da Yüzde 5 Temettü Dağıtımı Zorunlu Hale Geldi 424
6.2. Hangi Hallerde 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe İle 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılır? 424

MUHASEBECİNİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
1. İŞ KANUNU HAKKINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 433
1.1 İş Kanununun Uygulanmayacağı İş Yerleri 433
1.2. İşçi İşveren Arasındaki Geçici İş İlişkisi 434
1.3. İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekli 434
1.4. İş Sözleşmesi Yazılı Olarak Yapılmak Zorunda Mıdır? 434
1.5. Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 435
1.6. Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 435
1.7. Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı 435
1.8. Deneme Süreli İş Sözleşmesi En Çok Kaç Ay Olabilir? 435
1.9. İşten Çıkarılacak İşçiye Bu Durum En Erken Ne Zaman Bildirilir? 435
1.10. Bildirim Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları 436
1.11. İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir? 436
1.12. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul 436
1.13. İşten Çıkarılan İşçinin Yasal Hakları 437
1.14. Kanuna Aykırı Şekilde İşten Çıkarmanın Sonuçları 437
1.15. İşçinin Çalışma Koşularında Değişiklik Olması Halinde Bu Durum İşçiye Nasıl Bildirilecektir? 437
1.16. İşçi Hangi Hallerde Haklı Sebeple İşten Ayrılıp Tazminata Hak Kazanır? 438
1.17. İşveren Hangi Hallerde İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma Hakkına Sahiptir? 438
1.18. İşten Çıkarılacak İşçinin Mesai Saatlerinde İş Arama Süresi 439
1.19. İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi Yasal Zorunluluk Mudur? 439
1.20. Toplu İşten Çıkarmak Mümkün Müdür? Şartları Var Mıdır? 440
1.21. Özürlü Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 440
1.22. İşçiye Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir Ve Ödeme Usulleri Ve Ücrette Zaman Aşımı Nedir? 440
1.23. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde Ücretler Nasıl Ödenecektir? 441
1.24. Ücretin Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçi Tam Mesai Çalışmaya Devam Edecek Midir? 441
1.25. Zamanında Ödenmeyen Maaşlara Faiz İşletilmesi 441
1.26. İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmeli Midir? 441
1.27. İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi? 441
1.28. İşçiye Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 442
1.29. İşçiye Her Sene 31. Ocak Tarihine Kadar Fazla Çalışma İzin Yazısı İmzalatılmalı Mıdır? 442
1.30. İşçiye Fazla Mesai Onay Yazısının İmzalatılmamasının Cezası Var Mıdır? 443
1.31. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri Nedir? 443
1.32. Yıllık Ücretli İzin İşveren Tarafından Bölünebilir Mi? 443
1.33. Yıllık İzin Kullanan İşçi İzin Esnasından Başka Bir İşte Çalışabilir Mi? 444
1.34. İşçi İşten Çıktığında Kullanmadığı Yıllık İzinlerin Ücretini Alabilir Mi? 444
1.35. Yıllık Ücretli İzinde İşçiye Tüm Sigorta Kolları İçin Prim Ödemeye Devam Edilir Mi? 444
1.36. Haftalık Çalışma Süresi En Çok Kaç Saattir? 444
1.37. Telafi Çalışması Nedir? En Fazla Kaç Saat Yapılır? 444
1.38. Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği 445
1.39. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 445
1.40. İşçilere Verilecek Ara Dinlenme Zamanı En Fazla Ne Kadardır? 446
1.41. Kaç Yaşına Kadar Olan Çocukların Çalıştırılması Yasaktır? 446
1.42. İşveren Her Bir İşçi İçin Özlük Dosyası Hazırlamak Zorunda Mıdır? 446
2. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARINDA MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 447
2.1. Ücret Bordrosu Nedir? Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 447
2.2. SGK Tehlike Sınıfı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 448
2.3. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi Tehlike Derecesinin Bulunması 448
2.4. Normal Ücret Hesaplaması 448
2.5. Asgari Geçim İndirimi 448
2.6. Ücret Bordrosu Hesaplama Örneği 449
2.7. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması 450
2.8. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması 451
2.9. İşçi Aylık Hesap Pusulası 452
2.10. Yıllık Ücretli İzin Defteri 452
2.11. 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 453
3. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK 454
3.1. 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar 455
3.2. 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi 455
3.3. İsteğe Bağlı Sigortalılık 457
3.4. SGK Kanununa Göre Sigortalı Sayılmayanlar 459
3.5. Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar 460
3.6. Prim Oranları 461
3.7. Primlerin Ödenmesi 462
3.8. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi 462
4. E-SİGORTA UYGULAMASI 464
4.1. 4/1-a İş Yeri Bildirgesi 464
4.2. İş Yerinin Tescili 466
4.3. İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler 466
4.4. İdari Para Cezaları 467
4.5. 1-a Sigortalının Bildirimi 467
4.6. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 468
4.7. Sigortalı Bildirim Belgesi 470
4.8. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 471
4.9. İdari Para Cezaları 473

MUHASEBECİNİN BEYANNAME REHBERİ
MUHASEBECİNİN KDV BEYANNAME REHBERİ
1. KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 477
1.1. KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 477
1.2. KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri İçin Matrah Ve Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 477
1.3. KDV Beyannamesinin Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kısmının Doldurulması 478
1.4. KDV Beyannamesinin Diğer İşlemler Kısmının Doldurulması 478
1.5. KDV Beyannamesinin İndirimler Kısmının Doldurulması 479
1.6. KDV Beyannamesinin Sonuç Hesapları Kısmının Doldurulması 480
1.7. KDV Beyannamesinin Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması 481
1.8. KDV Beyannamesinin Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 482
1.9. KDV Beyannamesinin Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Kısmının Doldurulması 482
1.10. KDV Beyannamesinin Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kısmının Doldurulması 483
1.11 KDV Beyannamesinin İhraç Kayıtlı İşlemler Kısmının Doldurulması 483
1.12. KDV Beyannamesinin Beyannameyi Düzenleyen Sm Veya Smmm Kısmının Doldurulması 484
1.13. 3065 Sayılı KDV Kanunu Md. 39’a Göre Vergilendirme Dönemi 484
1.14. KDV Beyannamesi Verme Süresi 484
2. KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI (SÖZEL ANLATIM İLE) 486
2.1. Diğer İşlemler 486
2.1.1. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler (43 G.T.) 486
2.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler (61 G.T.) 486
2.1.3. Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan KDV 487
2.2. Matrah Toplamı ve Hesaplanan KDV 487
2.3. İlave Edilecek KDV 487
2.4. İndirimler 487
2.4.1. Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV 487
2.4.2. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 487
2.4.3. Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal veya Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV 488
2.4.4.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde Ödenen KDV (43 no.lu G.T.) 488
2.4.5. “İstisna Şartları Bu Dönemde Oluşan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslim Bedelleri 488
2.4.6. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı 488
2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim 488
2.6. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler 489
2.7. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler 490
2.8. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler 492
2.9. Sonuç Hesapları 493
2.10. Diğer Bilgiler 493
2.11. Düzenleme Bilgileri 495
3. DEVREDEN KDV VARSA KDV DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YENİ UYGULAMA 495
4. 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DOLDURULMASI 495
4.1. 2 Nolu KDV Beyannamesinde Alıcıların Beyanı 495
4.2. Alıcının Tevkifat Yapmaması, Eksik Beyan Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 496
4.3. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 497
4.4. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Genel Bilgiler Kısmının Doldurulması 497
4.5. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması 498
4.6. Tablo III- KDV Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim 499
4.7. 2 Nolu KDV Beyannamesini Gerektiren Yurt Dışı İşlemlerden Google-Facebook Hizmet Alımları 499
1 Ocak’tan itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe giren karar ile; 501
• Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15 502
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0 502
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15 502
Stopaj uygulanacaktır. 502
4.8.Vergiyi Doğuran Olaya Ait Takvim Yılı Aşıldıktan Sonra Tespit Edilen Eksik Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanına İlişkin Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 502
5. TRANSİT TİCARET VARSA BU DURUM KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 503
6. METAL PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞİT, CAM HURDA VE ATIKLARIN TESLİMİNDE BEYANNAMEDE SIKINTILAR YAŞAMAYA SON ! 504
7. SERBEST BÖLGELERDE 2018 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 505
A- İHRACAT İSTİSNASI 506
1- İhracat Konusu Mal Yurt Dışındaki Bir Müşteriye Yapılmalıdır 506
2- Teslim Serbest Bölgelere Yapılmalıdır 506
B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER 506
1- Fason Hizmetin Tanımı 507
2- İstisnanın Kapsamı 507
3- İade 507
C- KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 507
D- SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN HİZMETLER 508
1- Serbest Bölgede Yapılan İnşaat İşleri 509
2- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Mali Müşavirlik Hizmetleri 510
3- Plakalı Araçların Serbest Bölgede Kullanılması 511
4- Bilgisayar Yazılım Programlarının Serbest Bölgedeki Firmalara Satışı İle Bu Programlarla İlgili Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV 511
5- Serbest Bölgelerde Verilen Kurye Hizmetinde KDV İstisnası 512
6- Serbest Bölgelere Verilen Teknik Destek Hizmetlerinde İstisna 512
7- Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri 512
8- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Gümrük Müşavirliği Hizmeti 513
9- Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracı 513
10- İcra Müdürlükleri Tarafından Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Gayrimenkul Teslimlerinin KDV Karşısındaki Durumu 514
11- Serbest Bölgedeki Firmanın Aktifinde Kayıtlı Otomobilin Satışı 514
12- Serbest Bölgede Bulunan Şirketin Yurtdışındaki Grup Firmasından Alınan Krediye Ait Faizin KDV Tevkifatı 515
13- Serbest Bölgeden Yapılacak İhracat İçin Yüklenilen Verginin İndirimi 515
8. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞ 516
9. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ KDV UYGULAMASI VE BEYANNAMEYE ETKİSİ 516
9.1. TGB’lerindeki KDV İstisnasının Boyutu ve Kapsamı 517
9.2. Teknokentlerde Verilen Ancak KDV Beyannamesinde Kısmi İstisnalarda Gösterilecek veya Gösterilmeyecek Hizmet ve Teslimler 519
10. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLERDE KDV BEYANNAMESİ SORUNSALI 520
11. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI MUAMMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİŞ ŞEKLİ 521
11.1. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihine Kadar Bina İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Hali 521
11.2. Kooperatifin 03.07.2009 Tarihinden Önce Bina İnşaat Ruhsatı Almış Olması Hali 522
12. YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERECEĞİZ? 522
13. İŞÇİLERE YAPILAN ERZAK YARDIMLARI KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK MİDİR? 524
14. KONUT TESLİMLERİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLARDA KDV BEYANNAMESİNE KONU EDİLECEK KONULAR 525
14.1- Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması 525
14.2- Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı 525
14.3- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oran 526
14.4- Tapu Sicilindeki Kayıt ile Fiili Durumu Farklı Olan Taşınmaz Satışında KDV Oranı 526
14.5- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde Oran 526
14.6- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 527
14.7- Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı 527
14.8- Ticari Amaçlı Konut ve İşyeri Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 528
14.9- Arsaların Tevhidi Sonucunda Üretilen Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 528

MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME REHBERİ 529
1.1. Kurum Geçici Vergisi Nedir? 529
1.2. Kimler Geçici Vergi Ödemezler 529
1.3. Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir? 529
1.4. Geçici Vergi Nasıl Hesaplanacaktır? 530
1.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Hali 530
1.6. Tahakkuk Etmiş Ancak Ödenmeyen Geçici Vergilerde Ne Yapılır? 530
1.7. Geçici Verinin Beyan Ve Ödeme Zamanları 531
1.8. İşe Başlama, İşi Bırakma Ve Hesap Döneminin Değişmesi Halinde Geçici Vergi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 531
1.9. Kurum Geçici Vergisinde Hangi İndirim Ve İstisnalardan Yararlanılacaktır? 532
1.10. Geçici Vergi İle İlgili Muhasebe Süreci 532
1.11. Geçici Vergi Dönemlerinde Geçici Mizan Kavramı 534
1.12. Geçici Vergi Döneminde Muhasebe Kayıt Zamanı 534
2. GEÇİCİ VERGİYE TABİ KAZANCIN TESPİTİ 535
2.1. Genel Olarak: 535
2.2. Geçici Vergiye İlişkin Değerleme Hükümleri 535
3. GEÇİCİ VERGİYLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 539
3.1. İndirim ve İstisnalar 539
3.2. Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirim 540
3.2.1 2017,2018 ve 2019 Yılına Yönelik Yatırım Harcamaları 542
3.3. Yenileme Fonu 543
3.4. Bağış, Yardım ve Sigorta Primleri 543
3.5. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah 543
3.6. Yeni İşe Başlayan Mükellefler 543
3.7. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler 543
3.8. Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması 544
3.9. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 544
3.10. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 545
3.11. Komple Yeni Yatırım / Tevsi Yatırım Kavramı 545
3.12. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 546
3.13. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 549
4. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU 551

MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN MUHTASAR BEYANNAME REHBERİ 553
1.1. Muhtasar Beyannamesi Nedir? 553
1.2. Muhtasar Beyannamede Beyan Dönemi 553
1.3. Vergi Tevkifatı Kavramı (Stopaj) 554
1.4. Vergi Tevkifatını Kimler Yapacaktır? 554
1.5. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir? 555
1.6. Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Ne Demektir? 555
1.7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesin (MPHB) Verilmesinde ve İçeriğinin Doğruluğunda Yetki Belgesi Almış Muhasebecinin Sorumluluğu Var Mıdır? 555
1.8. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak? 556
1.9. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden Hangi Bakanlıklar Sorumludur? 556
1.10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Verilme Süresi Ne Zamandır? 556
1.11. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Beyan Edilecek Unsurlar Nelerdir? 556
1.12. 10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak? 557
1.13. Üçer Aylık Muhtasar Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmaları Halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Mı Beyan Edecek? 557
1.14. Üçer Aylık Muhtasar Beyannamesi Veren İşletmeler İşçi ÇalıştırmamalarıHalinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Olarak Mı Beyan Edecekler? 557
1.15. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilecek? 558
1.16. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Elektronik Ortamda Kimler Hangi Şifreyle Göndereceklerdir? 559

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ (MPHB) GÖNDERMEYE ARACILIK YETKİSİ VERİLEN KİŞİLERE ŞİFRE İŞLEMLERİ NASIL VERİLECEKTİR?
1.17. Vergi Veya Primin Tahakkukunu Engelleyen Hata Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nasıl Düzeltilecektir? 560
1.18. Beyannamenin Onaylanmasıyla Birlikte Kaç Adet Tahakkuk Fişi Düzenlenecektir? 560
1.19. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Ceza Uygulaması Var Mıdır? 561
1.20. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Verilmesine İlişkin Önceden Bildirim Şartı 562
1.21. Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyanname Veren Mükellefin Dönem İçinde Şartları Kaybetmesi Durumunda 563
1.22. Huzur Hakkı Ücret Ödemeleri Alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Üçer Aylık Muhtasar Verilmesindeki Durumu 563
1.23. Yanında İşçi Çalıştırmayanların Tevkifata Tabi Diğer Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Verme Durumu 564
1.24. Birden Fazla Bulunan Şubelerinin Her Birinde On Kişiden Az Hizmet Erbabı Çalıştırılmasının Üçer Aylık Muhtasar Verilmesine Etkisi 564
1.25. Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verenlerin Bu Beyannamelerini Dönem Geçtikten Sonra Vermeleri Durumunda 565
2. MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİDEN ALINAN İKİNCİ EL BİNEK/TİCARİ OTOMOBİL İÇİN MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ YAPACAK MIYIM? 565
3. ŞİRKETE TEMİZLİĞE GELEN KADINA YAPILAN ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 566
4. GOOGLE, FACEBOOK VB. FATURALAR MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLECEK MİDİR? 568
5. KİRAYI ÖDEYEMİYORUZ. BUNA RAĞMEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİM? 568
6. ŞİRKETİMİZ YÜK BİNDİRME İNDİRME SIRASINDA HAMMALİYE ÖDEMESİ YAPMAKTADIR. BU ÖDEME MUHTASARA KONU EDİLECEK MİDİR? 569
7. PERSONELİMİZİN ARACINI KİRALADIK. YAPTIĞIMIZ KİRA ÖDEMESİNDEN STOPAJ YAPIP MUHTASARDA BEYAN EDECEK MİYİZ? 570
8. AYNI İLDE AÇILACAK ŞUBEYE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN ŞİRKET MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 571
9. AYRI İLLERDE BULUNAN HER ŞUBE İÇİN AYRI MUHTASAR BEYANNAME VERİLMESİ YERİNE TEK BİR MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENEREK VERİLEBİLİR Mİ? 572
10. BİRDEN FAZLA ŞUBESİ BULUNAN İŞYERLERİNİN HER BİR ŞUBESİNDE ON KİŞİDEN AZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRILMASINDA MUHTASAR BEYANNAME HER ŞUBENİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNE VERİLEBİLİRMİ? 573
11. BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLAN BANKALARIN ŞUBELERİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR? 573
12. TEK MERKEZDEN MUHTASAR BEYANNAME VEREN BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 574
13. ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFİN DÖNEM İÇİNDE ŞARTLARI KAYBETMELERİ DURUMUNDA MUHTASAR BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR? 574
14. ÜÇER AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERENLERİN BU BEYANNAMELERİNİ DÖNEM GEÇTİKTEN SONRA VERMELERİ DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM YAPILACAKMIDIR? 574
15. YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLARIN TEVKİFATA TABİ DİĞER ÖDEMELER NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMEYİ NE ZAMAN VERECEKLER? 575
16. ŞİRKET ORTAKLARINA YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE MUHTASAR BEYANNAMENİN AYLIK VEYA ÜÇER AYLIK VERİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ERBA SAYISINDA DİKKATE ALINACAKMIDIR? 577

MUHASEBECİNİN KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN AŞAMA AŞAMA DÜZENLENMESİ 579
1.1. Tablo-1: Kurumun Kimlik Ve Adres Bilgileri Kısmının Doldurulması 579
1.2.Tablo-2: Dar Mükellef Temsilcinin Kimlik Ve Adres Bilgileri 580
1.3. Tablo-3: Kuruma Bağlı İş Yerlerinin Türü Ve Sayısı 580
1.4. Tablo-4: Geçmiş Yıl Zararları 580
1.5. Tablo-5: Kazanç Ve Matrah Bildirimi Kısmının Doldurulması 580
1.6. Tablo-6: Vergi Bildirimi Kısmının Doldurulması 582
1.7. Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim 583
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI 584

MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ
1. MUHASEBECİNİN GELİR VERGİSİ REHBERİ 588
1.1. Gelir Vergisinin Konusu 588
1.2. Gelir Vergisinin Esasları Nelerdir 588
1.3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Mükellef Kavramı 589
1.4. Gelir Vergisi Yönünden Şahıs Şirketleri 589
1.5. Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Şekli Ve Zamanı 590
1.6. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 591
1.7. Yıllık Gelir Vergisine Konu Ticari Kazancı Yespitinde İndirilecek Giderler 598
1.8. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 599
1.9. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazancın Tespitinde Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 600
1.10. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler 600
1.11. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Zirai Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 601
1.12. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler 603
1.13. Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 604
1.14. Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler 605

MUHASEBECİNİN VERGİ CEZA REHBERİ

VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 611
1.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 611
1.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 612
2. DAVA AÇMA SÜRELERİ 616

MUHASEBECİNİN SERBEST MESLEK KAZANÇ REHBERİ
1. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 619
2. SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER 620
3. SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER 621
4. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 622
5. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNALAR 622
6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ 623
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME 624
ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 624
7.1. Özel sağlık sigortalarına ödenen primler 624
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 626
7.3. Engellilik İndirimi 627
7.4. Bağış ve Yardımlar 627
7.4.1. Sınırlı İndirilecekler 627
7.4.2. Sınırsız İndirilecekler 627
7.5. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 628
7.6. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 628
7.7. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 628
7.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 629
8. ZARAR MAHSUBU 629

MUHASEBECİNİN DIŞ TİCARET REHBERİ
1. DIŞ TİCARETTE ŞİRKETLERİN ÖDEME SEÇENEKLERİ 633
1.1. Peşin Ödeme 633
1.1.1. Peşin Ödemede Taraflar 633
1.1.2. Doğabilecek Riskler 633
1.1.3. Ödeme Yapılacak Banka 634
1.1.4. Döviz Alım Belgesi 634
1.1.5. Ödemenin Kullanım Süreleri 634
1.1.5.1. Gemi İnşasında 634
1.1.5.2. Diğer İhraçlarda 634
1.1.6. Malın Gönderilmesi 635
1.1.6.1. İhracatta Mal Gönderilirken Gümrük Çıkış İşlemleri 635
a. Menşe Şehadetnamesi (Certefical Of Origin) 635
b. Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 636
c. İhracat Bilgi Belgesi/Kota Belgesi (Export Information Dokument-EID) 636
d. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 636
e. Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 636
f. Sevk belgesi (Konşimento – Bill of Lading) 636
g. Sigorta belgesi 637
h. Navlun Faturası: 637
1.1.7. Hesabın Kapatılması 637
1.1.7.1. Fiili İhraç Halinde 637
1.1.7.2. Tasfiye Suretiyle İade 638
1.1.7.3. Peşin Bedelin İadesi 638
2. MAL VE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 639
2.1. Vesaik Mukabili (Belge Karşılğı) Ödeme 639
2.1.1. Taraflar 639
2.1.2. Doğabilecek Riskler 640
2.1.3. Ödeme Yapılacak Belgeler 640
2.1.4. Tahsilat İşlemleri 640
2.1.5. Satış Sözleşmesi 641
2.1.6. Malların Gönderilmesi 641
2.1.7. Bedelin Tahsili 641
2.1.8. Malların Gümrükten Çekilmesi 641
2.2. Mal Mukabili Ödeme 642
2.2.1. Taraflar 642
2.2.2. Satış Sözleşmesi 642
2.2.3. Malların Gönderilmesi 642
2.2.4. Bankaya Ödeme 643
2.2.5. Hesabın Kapatılması 643
3. AKREDİTİFLİ VE KREDİLİ ÖDEME 643
3.1. Akreditifli Ödeme 643
3.1.1. Sözleşme 643
3.1.2. İhracat Dosyası 644
3.1.3. Akreditif Belgeleri 644
3.1.4. Akreditif Açma 645
3.1.5. Akreditif İşlemleri Ve Malların Teslimi 647
3.1.6. Bedelin Ödenmesi 648
3.2. Kredili Ödeme 648
3.2.1. Aval Ve Kabul Kredisi 649

MUHASEBECİNİN KDV İADE REHBERİ
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 653
1.1. İhracatçıya Mal Teslim Eden İmalatçıya İade Edilecek KDV’de Bilinmesi Gerekenler 653
1.2. Tecil Ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Teslimler 654
1.3. Tecil ve Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar 655
1.4. İhraç Kaydıyla Teslimlere Yönelik Özellikli Uygulamalar 655
1.5. İhraç Kayıtlı Mallarda Nihai Mal Uygulaması 657
1.6. İhraç Edilecek Malın Eklenti ve Ambalaj Malzemelerinin Durumu 657
1.7. Tecil Edilecek Verginin Hesaplanması 658
1.8. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Terkin Uygulaması 659
a-Terkin Için Gerekli Belgeler 660
b-İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 660
c- İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 661
d-İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 663
e-İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 663
1.9. İhraç Kaydıyla Teslım Edılerek İhraç Edılen Malların Gerı Gelmesı 664
1.10. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı 665
1.11. İhraç Kayıtlı Teslımlerde İade Talebınde Aranılan Belgeler 667
1.12. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Uygulaması 668
a- Mahsuben İade Uygulaması 668
b- Nakden İade Uygulaması 668
2. TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 668
2.1. Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine Yüklenilen KDV Listesinin Etkisi 668
2.2. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Alıcı ve Satıcı Beyanı 669
2.3. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Genel Gider ve ATİK’lerin Durumu 669
2.4. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Hazırlanması Gereken Belgeler 670
2.5. Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Mahsuben İade Uygulanması 671
2.6. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 672
2.7. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 672
3. İHRACATTAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİ 673
3.1. Son Düzenlemeler Işığında İhracattan Kaynaklanan İade Talebinde Aranacak Belgeler 673
3.2. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Mahsuben Ve Nakden İade Talebi 673
a- Mahsuben İade 673
b- Nakden İade 673
3.3. İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar 673
3.4. İhracattan KDV İadesi Nasıl Hesaplanır 676
4. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİ 676
4.1. İndirimli Orandan KDV İadesinin Mantığı Nedir? 676
4.2. Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 676
4.3. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması 678
4.4. Yüklenilen KDV Hesabının Nasıl Yapılacağı 679
a- Stoklarda Yer Alan Mallar 680
b- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 680
c- Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 680
4.5. Yılı İçinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 681
4.6. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 682
a- Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 685
b- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 686
c- Mahsup İşlemi 687
4.7. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 688
4.8. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 689
4.9. Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 690
4.10. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi 691

MUHASEBECİNİN DÖNEM SONU REHBERİ
1. DÖNEM SONU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 695
1.1. Kasa Hesabının Dönemsonu İşlemleri 695
1.1.1. Kasa Noksanlığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 695
1.1.2. Kasa Fazlalığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 696
1.1.3. Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 697
1.2. 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 700
1.2.1. Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu İşlemleri 700
1.3. 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 701
1.3.1. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 701
1.3.2. Dövizli Bankalar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 702
1.3.3. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönemsonu Uygulaması 702
1.4. Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 703
1.5. 120 Alıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 704
1.5.1. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 704
1.5.2. Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 705
1.5.3. Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 706
1.5.4. Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 708
1.5.5. Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 708
1.6. Alacak Senetleri Hesabında Dönemsonu İşlemleri 710
1.6.1. Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 710
1.7. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 711
1.8. Stoklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 713
1.8.1. İlk Madde Ve Malzemenin Dönem Sonu Üretime Gönderilmesi 713
1.8.2. Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 716
1.8.3. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 716
1.8.4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 719
1.8.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlaında Amortismanların Dağıtılması 719
1.9. Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 720
1.10. Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 724
1.10.1. Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönemsonu İşlemleri 724
1.11. Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 728
1.11.1. Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönemsonu Faiz Değerlemesi 728
1.11.2. Dövizli Alınan Kredilerin Dönemsonu Anapara Ve Faiz Değerlemeleri 728
2. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI 732
KAYNAKÇA 739

TOPLAM 740 SAYFA

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR