ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE KİTABI ÇIKTI

ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE KİTABI ÇIKTI

  • Bir Muhasebecinin Gözünden En Zor Kayıtların Dahi Kolayca Anlatıldığı Uygulamalı Örnekler!
  • Gerçek Hayata Birebir Uygun Örnekler.
  • Her Bir Anlatımın Ardından Kolay Muhasebe Kayıtları, Ticarete Taraf Olan Her İki Firmanın Kayıtlarıyla Beraber.
  • Sadece Yeni Başlayanlar Değil, İleri Düzeydeki Muhasebe İşlemlerini De Hiç Bu Kolay Öğrenmemiştiniz.
YAZAR
  • E.ÖĞR.GÖR. NURTEN ÖRNEK
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
57,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
  • BASKI TARİHİ : OCAK 2018
  • SAYFA SAYISI : 516
  • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
    TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE KİTABI ÇIKTI!

1- Bir muhasebecinin gözünden en zor kayıtların dahi kolayca anlatıldığı uygulamalı örnekler.
2- Tek düzene tamamen paralel ve daha önce hiç uygulanmayan ve bir hesabın çoklu alternatif olaylarla ele alındığı gerçek hayata birebir uygun örnekler.
3- Ortaktan alacağınız var ama aynı zamanda da başka bir şirkete borcunuz var. Alacağın temliki ile kolay muhasebe kayıtları.
4- Personelinize kıdem tazminatını taksit taksit ödüyorsunuz. Kolay muhasebe örneğinde şaşıracaksınız!
5- Her bir anlatımın ardından kolay muhasebe kayıtları, ticarete taraf olan her iki firmanın kayıtlarıyla beraber.
6- Kasa, Çek, Senet ve diğer hesaplarla ilgili birebir uygulamanın içinden kolay muhasebe örnekleri.
7- Personel ve İnsan Kaynaklarında Çalışanlar. Her türlü tazminat ve hesaplamaları hiç bu kadar kolay öğrenmemiştiniz.
8- Bordronun muhasebe kayıtlarını hiç bu kadar kolay öğrenmemiştiniz.
9- Sadece yeni başlayanlar değil, ileri düzeydeki muhasebe işlemlerini de hiç bu kolay öğrenmemiştiniz.
10- Ofis ve Şirket Çalışanları! Fatura ve benzeri evraklarda nelere dikkat etmelisiniz.
11- Bir muhasebecinin E-Fatura ile ilgili bilmesi gereken asgari unsurlar.
12- Ben muhasebeciyim diyenlerin Ba ve Bs ile ilgili bilmesi gereken asgari hususlar.
13- Tek Düzen Muhasebe dışında UFRS muhasebeside öğrenmek isteyenler. UFRS’yi hiç bu kadar kolay öğrenmemiştiniz.

SAYFA SAYISI: 519

 

İÇİNDEKİLER

TEKDÜZENE PARALEL ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE

1. KASA İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 12
1.1. Kasaya Giriş ve Çıkışlarla İlgili Örnekler 12
2. ÇEKLERLE VE KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 16
3. BANKACILIK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 21
3.1. Nakit Satışlarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 21
3.2. Banka Kredilerinin Vadeli Hesapta Değerlendirilmesi 23
3.3. Faizi İleri Bir Vadede Tek Seferde Ödenecek Banka Kredilerinde Kolay Muhasebe Örnekleri 25
3.4. Dövizli Kredi Kullandık. Değerleme ve Kolay Muhasebe Kayıtları 27
3.5. KMH Hesaplarının Yıl Sonu Virman Kaydı ve Kolay Muhasebe Örneği 33
3.6. Dövizli Takip Edilen ve Bakiye Veren Banka Hesaplarının Kapatılışı ve Kolay Muhasebe Örnekleri 34
3.7. POS Cihazlarıyla Yapılan İşlemler ve Kolay Muhasebe Örnekleri 35
4. SENETLİ İŞLEMLER VE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 36
4.1. Senetli Satış Ve Senetli Borçlanmada Kolay Muhasebe Örnekleri 36
4.2. Senetli İşlemlerde Reeskont Uygulaması ve Kolay Muhasebe Örnekleri 38
5. ORTAKLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 41
5.1. Ortağa Ödünç Verilmesi ve Ödünç Alınması Halinde Kolay Muhasebe Örnekleri 41
5.2. Ortağın şirkete Olan Borcuna Yıl Sonu Adat (Faiz) Hesaplanması ve Kolay Muhasebe Örneği 44
5.3. Ortaktan Alacağınız Var Ama Aynı Zamanda da Başka Bir Şirkete Borcunuz Var. Alacağın Temliki İle Kolay Muhasebe Kayıtları 47
6. ŞİRKETLERİN PERSONEL İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ VE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 49
6.1. Personele Verilen Avanslar, İş Avansları Ve Kolay Muhasebe Örnekleri 49
6.2. Personelden Araç Kiralanmasında Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 51
6.3. Personele Altın Hediye Edilmesinde Yeni Uygulama ve Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 52
6.4. Personele Temettü Dağıtılmasında Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 55
6.5. Personele Sağlanan Ramazan Erdağı Yardımında Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 56
6.6. Şirketin Kendi Ürettiği Malı Personele Vermesinde Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 58
6.7. Personele Sağlanan Giyim Eşyasının Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 58
6.8. Personele Verilen Kıdem Tazminatı Ve Kolaylaştırılmış Muhasebe Örneği 60
6.9. Kıdem Tazminatının Taksit Taksit Ödenmesinde Kolaylaştırılmış Muhasebe Kaydı 63
6.10. Personele Ödenen İhbar Tazminatında Kolaylaştırılmış Muhasebe Örnekleri 64
7. HAMMADDE – YARI MAMUL VE MAMULELRLE İLGİLİ ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE 65
7.1. Hammadde Alım ve Satımları İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 65
7.2. Satın Alınan Hammaddenin İade Edilmesi ve Kolay Muhasebe Örneği 66
7.3. Hammadde Satışı ve Yarı Mamul ve Mamul İşlemleriyle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 67
7.4. Ticari Mal Alımı İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 71
7.5. Ticari Mal Alım İadesi ve Satış İadesi İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 71
7.6. Satılan Ticari Mallar Maliyetine Giden Kolay Muhasebe Örnekleri 72
8. İTHALAT İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 74
8.1. Yapılan İthalatın İade Edilmesi ve Kolay Muhasebe Örneği 77
9. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İHRACAT VE BUNA BAĞLI İŞLEMLERLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 78
9.1. İhraç Kayıtlı Satışın İadesi İle İlgili Kolay Muhasebe Örneği 79
9.2. Yurt Dışından Alınan Debit Note’un İmalatçıya Yansıtılması ve Kolay Muhasebe Örneği 82
9.3. İhraç kayıtlı Satan Firmanın Kur Farkı Faturası Kesmesi ve Kolay Muhasebe Örneği 84
9.4. Malı İhraç Eden Firmanın İmalatçı (kendisine ihraç kayıtlı satan) Firmaya Kur Farkı Faturası Kesmesi ve Kolay Muhasebe Örneği 86
9.5. Binde 5 Götürü Gider ve Kolay Muhasebe Örneği 87
9.6. Reklamasyon Faturaları ve Kolay Muhasebe Örneği 87
9.7. Konsinye İhracat ve Kolay Muhasebe Örneği 88
10. VADESİ GELMEMİŞ GİDERLER, GELİRLER VE İLE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 89
10.1. Gider Tahakkuku ve Kolay Muhasebe Örnekleri 89
10.2. Kıst Dönem Faiz Gelir ve Tahakkuk Hesaplaması ve Kolay Muhasebe Örneği 91
10.3. Kıst Dönem Faiz Gider ve Tahakkuk Hesaplaması ve Kolay Muhasebe Örneği 93
10.4. Gider karşılığı Ayırma ve Kolay Muhasebe Örneği 95
10.5. Dönemlere Yaygın Gelirin Peşinen Tahsili ve Kolay Mauhasebe Örneği 96
10.6. Dışarıdan Fon Temini, Gider Tahakkuku ve Kolay Muhasebe Örneği 98
11. İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 100
11.1. Yıllara Sari İnşaat İşleriyle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 100
11.2. Yıllara Sari İnşaat İşleriyle İlgili Dönem Sonu İşlemleri ve Kolay Muhasebe Örnekleri 102
11.3. Geçici Kabul Tutanağı Onaylandığından Yapılacak Kolay Muhasebe Kaydı 104
11.4. Yıllara Sari İşler ve Hakedişlerle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 104
11.5. Yıllara Sari İşler İle İlgili Peşin Ödenen Vergilerin Mahsubu ve İadesinin Kolay Muhasebe Örnekleri 107
11.6. Yıllara Sari İşlerde Müşterek Giderlerin Dağıtılması 109
11.7. Yıllara Sari İşlerde Amortismanların Dağıtılması 110
11.8. Yıl İçinde Birden Fazla İnşaat Ve Onarım İşinde Müşterek Giderlerin Dağıtılması Ve Kolay Muhasebe Örneği 111
11.9. Özel İnşaatlar ve Kolay Muhasebe Örnekleri 112
12. MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 116
12.1. Arsa Alım Satımıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 116
12.2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleriyle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 120
12.3. Bina Alım Satımıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 121
12.4. Binaya Yapılan Harcamalarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 126
13. Makine Alım ve Satımlarıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 129
13.1. Şirketin sattığı makinelerin yerine yenisini alması ve kolay muhasebe örnekleri 130
13.2. Şirketin sattığı makinelerin yerine yenisini almaması ve kolay muhasebe örnekleri 133
13.3. Teşvik Belgeli Makine Alımı ve Kolay Muhasebe Örnekleri 135
13.4. Makinelere Yapılan Bakım Onarım ve Kolay Muhasebe Örnekleri 136
13.5. Satın Alınan Makinelerin Montajı ve Kolay Muhasebe Örnekleri 137
13.6. Yurt Dışından Gelen Montaj Ekiplerine Ödenen Tutarın Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi ve Kolay Muhasebe Örneği 138
13.7. Yurt Dışından Gelen Montaj Ekiplerine Ödenen Tutarın Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi ve Kolay Muhasebe Örneği 139
14. Taşıtlar ve Binek Araçlarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 140
14.1. Binek Araç Alımlarıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 140
14.2. Ticari Araç Alımlarıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 141
14.3. Kaza Yapan Araç İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 144
14.4. Aktife Kayıtlı Taşıt Satışı ve Kolay Muhasebe Örnekleri 145
14.5. Şirketin Sattığı Araçların Yerine Yenisini Alması ve Kolay Muhasebe Örnekleri 146
14.6. Şirketin Araçlara Lastik Alması ve Kolay Muhasebe Örnekleri 149
14.7. Binek Araçlarda Kıst Amortisman Ayrılması ve Uygulamalı Örneği 152
15. Demirbaşlarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 154
15.1. Demirbaş Alım Ve Satımıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 154
Senaryo 4: Şirket sahibi olduğu fabrika binasına 10.000 TL değerinde mobilya, 5.000 TL değerinde perde ve 15.000 TL değerinde klima almıştır. 157
15.2. Aktife Kayıtlı Ancak Gerçekte Olmayan Demirbaşların Hurda Olarak Çıkışı ve Kolay Muhasebe Örnekleri 158
15.3. Aktife Kayıtlı Demirbaşların Çıkışı ve Kolay Muhasebe Örnekleri 159
16. DİĞER MADDİ DURAN VARLILARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 160
17. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 160
17.1. Yatırıma Başlanılması ve Devamıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 160
17.2. Sinema ve Dizi Sektöründe Yapılan Dizilerle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 162
18. PATENT – TELİF VB. HAKLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERLE 164
18.1. Patent Veya Telif Satın Alımlarıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 164
19. KİRALANAN YERE YAPILAN MASRAFLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 168
19.1. Kiralanan Yere Yapılan Masraflarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 168
19.2. Kiralanan Yerin Terk Edilmesi İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 173
20. BANKA KREDİLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 174
20.1. Banka Kredisi Alınmasının Kolay Muhasebe Örneği 174
20.2. Taşıt Kredisi İle İlgili Kolay Muhasebe Örneği 175
21. FAKTORİNG İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 177
21.1. Faktoring Kullanımı İle İlgili Kolay Muhasebe Örneği 177
22. FİNANSAL KİRALAMALARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 179
22.1. Leasing İle Alınan Cihazlarla İlgili Kolay Muhasebe Örneği 179
23. PERSONELE BORÇLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 182
23.1. Bordro Uygulamalarıyla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 182
24. İŞLETME FAALİYETİYLE İLGİSİ OLMAYAN BORÇLANMALARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 190
24.1. Faaliyetle İlgili Olmayan Borçlanmalarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 190
25. SATIŞ ÖNCESİ ALINAN AVANSLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 192
25.1. Satış Öncesi İşletmelerin Aldıkları Avanslar ve Kolay Muhasebe Örnekleri 192
26. KURUMLAR VERGİSİYLE İLGİLİ SONUÇ HESAPLARININ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 193
26.1. Ödenecek Vergi Çıkmaması Halinde Kolay Muhasebe Örnekleri 193
26.2. Geçici Vergilerin Ödenmemesi Veya Kısmen Ödenmesi Halinde Kolay Muhasebe Örnekleri 197
27. CARİ DÖNEME AİT OLMAYAN GELİRLERLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 198
27.1. Sonraki Aylara Ait Olan İşlemlerle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 198
27.2. Sonraki Yıllara Ait Olan İşlemlerle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 200
28. GİDER TAHAKKUKLARI İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 201
28.1. Tahakkuk Etmiş Ancak Gerçekleşmemiş Gider İşlemleri ve Kolay Muhasebe Örneği 201

MUHASEBE OFİSLERİ VE ŞİRKETLER İÇİN ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE

1. TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK SENETLERİ VE DİĞER SENETLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 206
2. ÖNCEDEN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAĞIN İPTALİ VE KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 207
3. VADELİ DÖVİZLİ HESABIN VADESİZ DÖVİZLİ HESABA AKTARIMINDA KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 208
4. MODASI GEÇEN MALLARIN SATIŞIYLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 209
5. ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 211
6. TİCARİ ZARARIN MALİ KARA DÖNMESİNİN KOLAY ANLATIMI VE MUHASEBESİ 214
7. İFLAS EDEN ŞİRKETTEN OLAN ALACAKLARLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 216
8. DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARININ EN KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 218
9. AVANS KAR PAYI DAĞITIMIYLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 225
10. PEŞİN ÖDEMELİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 229
11. MAL MUKABİLİ İHRACAT İŞLEMLERİNDE KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 233
12. VESAİK MUKABİLİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 241
13. AKREDİTİFLİ İHRACAT İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEĞİ 244
14. BEDELSİZ İHRACAT İŞLEMLERİNDE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 247
15. TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 248
16. DİİB KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLERİ İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 250
17. HARİÇTE İŞLEME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 254
18. PEŞİN İTHALAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 256
19. VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 265
20. KABUL KREDİLİ İTHALAT İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 269
21. OTOMOTİV SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 272
21.1. Arızalı ve Hasarlı Otomobillerin Revizyon İşlemleriyle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 278
22. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 281
22.1. Fason Tekstilde Kolay Muhasebe Örnekleri 286
22.2. Tevkifatlı Olarak Tanzim Edilen Fason Tekstil Hizmeti Faturasının İadesi Ve Muhasebesi 287
23. MEDYA SİNEMA SEKTÖRÜNDE KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 289
24. ENERJİ YATIRIMLARIYLA İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 296
25. KISMİ BÖLÜNMEYLE İLGİLİ KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 306

HER TÜRLÜ ŞİRKET VE KURULUŞ İŞLEMLERİNİN ÖRNEKLERLE KOLAY ANLATIMI

1. KOLLEKTİF ŞİRKETLERİ KURULUŞU VE SONRASI İŞLEMLERİNİN KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 310
1.1. Sermaye Olarak Para Konması ve Kolay Muhasebe Örneği 310
1.2. Sermaye Olarak Paradan Başka Varlık Konması ve Kolay Muhasebe Örneği 315
1.3. Sermaye Olarak İşletme Konması ve Kolay Muhasebe Örneği 319
2. KOMANDİT ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE DİĞER İŞLEMLERİNİN KOLAY MUHASEBE ÖRNEKLERİ 323
2.1. Sermaye Olarak Para Konması ve Kolay Muhasebe Örneği 324
2.2. Sermaye Olarak Paradan Başka Varlık Konması ve Kolay Muhasebe Örneği 329
2.3. Sermaye Olarak İşletme Konması ve Kolay Muhasebe Kayıtları 332

MUHASEBE OFİSLERİ VE ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN BİLMELERİ GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR

1. SORU VE CEVAPLARLA FATURA HAKKINDA HER MUHASEBECİNİN BİLMESİ GEREKENLER 338
1.1. Vergi Usul Kanununa Göre Fatura Nedir? 338
1.2. Faturanın Belli Bir Şekli Var Mıdır. Varsa Vergi Kanunlarında Bu Nasıl Tanımlanmıştır? 338
1.3. Faturayı Malın Tesliminden İtibaren Ne Kadar Bir Süre İçinde Düzenlemeliyiz? 338
1.4. Faturada Yer Alan Alıcı İle İlgili Bilgiler Doğru Olmak Zorunda Mı. Fatura Kesenlerin Bunda Bir Sorumluluğu Var Mıdır? 339
1.5. Kimler Fatura Kesmek Zorundadır. Ticaret Yapan Herkes Fatura Kesmek Zorunda Mıdır? 339
1.6. Fatura Yerine Perakende Satış Fişi yada Yazarkasa Fişlerini de Gider Belgesi Olarak Kayıtlara Alabilir Miyiz? 340
1.7. Fatura Yerine Geçen Vesikalar Vergi Kanunlarında Nelerdir? 340
1.8. Fatura Henüz Kesilmese Dahi Sevk İrsaliyesi Düzenlemek Zorunda Mıyız? 341
1.9. Faturayla Beraber Kesilen Sevk İrsaliyesinde Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar Nelerdir? 341
1.10. İrsaliyeli Fatura Nedir? Vergi Kanunlarında Yeri Var Mıdır? 342
1.11. İrsaliyeli Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 343
1.12. Tarafımıza Kesilen Faturaya İtiraz Etmeyi Unutursak O Faturayı Kabul Etmiş Sayılırız Mıyız? 344
1.13. Konsinye Verdiğimiz Mallarda Anında Fatura Kesmek Zorunda Mıyız? 344
1.14. İşlemin Gerçekleşmesinden Önce Fatura Kesersek Bunun Geçerliliği Var Mıdır? 345
1.15. Malın Tesliminden Bir Kaç Gün Sonra Kesilen Faturaların Cezai Bir Müeyyidesi Var Mıdır? 345
1.16. Sahte Faturayı (Naylon Faturayı) Nasıl Tanırız? 346
1.17. Sahte Faturadan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız? 346
1.18. Geçmiş Yıl Faturalarının KDV’sini İndirim Konusu Yapabilir Miyiz? ve Fatura Matrahı Gider Olarak Kayıtlara Alınabilir Mi? 346
1.19. Kaybolan Faturayı Noterden Fotokopisi Tasdik Ederek Kullanabilir Miyiz? 347
2. MUHASEBECİLERİN E-FATURA HAKKINDA BİLMELERİ GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR 348
2.1. Elektronik Defterde Fatura Kaydına İlişkin Hususlar 348
2.2. Elektronik Defterde Banka İşlemlerine İlişkin Hususlar 349
2.3. Elektronik Defterde Masraf Listesine İlişkin Hususlar 349
2.4. Elektronik Defterde Z Raporuna İlişkin Hususlar 350
2.5. Elektronik Defterde Perakende Satış Vesikalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler 351
2.6. Elektronik Defterde Çek Bordrosuna İlişkin Önemli Hususlar 352
2.7. Elektronik Defterde Senet Bordrosuna İlişkin Hususlar 353
2.8. Elektronik Defterde Ücret Bordrosuna İlişkin Hususlar 353
2.9. Elektronik Defterde Serbest Meslek Makbuzuna İlişkin Hususlar 354
2.10. Elektronik Defterde Döviz Ve Kıymetli Maden Alım Belgesine İlişkin Hususlar 354
2.11. Elektronik Defterde Döviz Ve Kıymetli Maden Satım Belgesine İlişkin Önemli Hususlar 355
2.12. Elektronik Defterde Yevmiye Madde Numarasına İlişkin Önemli Hususlar 356
2.13. Elektronik Defterde Satır Numarasına İlişkin Önemli Hususlar 357
2.14. Elektronik Defterde Yevmiye Tarihine İlişkin Önemli Hususlar 357
2.15. Elektronik Defterde Belge Tipi Tanımlamasına İlişkin Önemli Hususlar 358
2.16. Elektronik Defterde Belge Numarasına İlişkin Önemli Hususlar 358
2.17. Elektronik Defterde Belge Tarihine İlişkin Önemli Hususlar 358
3. MUHASEBECİYİM DİYENLERİN BA VE BS BİLDİRİMLERİYLE İLGİLİ ASGARİ BİLİNMESİ GEREKENLER 359
3.1. Ba Bs Bildiriminde Özel İletişim Vergisi 359
3.2. Noter Satış Senedi İle Alınan Araçların Ba Bs Bildirimi 359
3.3. Kira Ödemelerinde ve Tahsilatında Ba Bs Bildirimi 360
3.4. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler 361
3.5. Alış ve Satış İadelerinde Ba-Bs Uygulaması 362
3.6. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi 362
3.7. Bildirimlerin Düzeltilmesi 363
3.8. Kurumlar Vergisinden Muaf Şirketlerin Ba Ve Bs Formu Verip Vermeyecekleri 365
3.9. İthalat ve İhracat İşlemlerinin Ba Ve Bs Bildirim Formları İle Bildirilmesi Zorunlu Mudur? 365
3.10. İthalat ve İhracat İşlemlerinde Form Ba İçin Hangi Tarih Baz Alınacaktır? 366
3.11. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 366
3.12. İthalat İşlemlerinin Ba İle Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 366
3.13. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba İle Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 367
3.14. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 367
3.15. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 367
3.16. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 367
3.17. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube Veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 367
3.18. İflas Eden Mükellefler İçin Ba-Bs Bildirimi 367
3.19. Geç Gelen Faturalarda Ba ve Bs Bildirim Formlarının Durumu 368
3.20. Mal Ve Hizmet Satışı Karşılığı Olmaksızın Aktarılan Paralar İçin Ba-Bs Bildirim Formu Doldurulacak Mıdır? 369
3.21. Konut Yapı Kooperatiflerinin Ba-Bs Bildirim Yükümlülüğü 370
3.22. Yurt Dışında Yapılan ve Yurt Dışında Yararlanılan Hizmetlerde Ba ve Bs Bildirim Formunun Doldurulup Doldurulmayacağı 371
3.23. Haldeki Komisyoncuların Ba ve Bs Bildirim Formunu Nasıl Düzenleyecekleri? 372
3.24. Bilanço Usulünden İşletme Hesabına Geçen Mükelleflerin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 373
3.25. Faktoring Şirketlerinin Ba ve Bs Bildirim Yükümlülüğü 374
3.26. Yurt Dışından İthal Edilip Antrepoda Bekleyen Mallar İçin Ba Bildirim Formunun Doldurulup Doldurulmayacağı 375
3.27. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formuna Dahil Edilecek Matrah Ne Olacaktır? 376
3.28. Ba-Bs Bildirim Formunu Noterler de Verecek Midir? 377
3.29. Birden Fazla Şubesi Bulunan İşletmeler Bildirim Formlarnı Nasıl Verecek 377
3.30. Vade Farkı, Kur Farkı Gelirleri/Giderleri Bildirim Formlarına Dahil Edilecek Midir? 377
3.31. Bildirim Mecburiyeti Bulunan Mükellefler, Mal ve/veya Hizmet Alış ve Satışlarını Hangi Belgelerle Form Ba – Form Bs Ye Dâhil Edeceklerdir? 378
3.32. Mükellefiyetin Terki Halinde Form Ba – Form Bs Bildirimi Yapılacak Mıdır? 378
3.33. Bildirim Verme Zorunluluğu Bulunan Mükellefin Ölümü Halinde Ba–Bs Bildirimi Yapılacak Mıdır? 378
3.34. Belirlenen Haddi Aşan Mal ve/veya Hizmet Alış/Satış Tutarları Düzenlenme Tarihin de mi Yoksa Kayıtlara Alındığı Tarihler de mi Ba-Bs ye Konu Edilecek? 378
3.35. İthalat İşlemlerinin ve İhracat İşlemlerinin Form Ba ve Form Bs De Bildirilmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir? 378
3.36. Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunan, Ancak Tüm Alış Ve Satışları Belirtilen Haddin Altında Kalan Mükellefler Yine de Bildirimde Bulunacaklar Mıdır? 379
3.37. Bir Kişi veya Kurumun Birden Fazla Şubesinden Yapılan Mal ve/veya Hizmet Alımları ve Mal ve/veya Hizmet Satımları Form Ba – Form Bs’de Bildirimleri Nasıl Yapılacaktır? 379
3.38. Nakli Yekûnlu Faturalarda Fatura Adedinin Tamamı mı Bildirim Formlarında Belge Sayısı Olarak Kabul Edilecek? 379
3.39. Ba-Bs Bildirimine Konu Diğer Hususlar 380

PERSONEL VE İNSAN KAYNAKLARINDA ÇALIŞAN MUHASEBECİLER İÇİN KOLAY HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

1. Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? 382
2. Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır? 387
3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Nasıl Hesaplanır? 389
4. Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır? 391
5. Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 394
6. İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 398
7. İş Güvencesi Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 401
8. Kötü Niyet Tanzimatı Nasıl Hesaplanır? 403
9. Askerlikten Doğan Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 406

ÖRNEKLERLE KOLAY UFRS KAYITLARI

1. Peşin Bedelli Mal Alışlarının Muhasebeleştirilmesi 410
2. Vadeli Mal Alışlarının İlk Muhasebeleştirilmesi 411
3. Hizmet Alışlarının Muhasebeleştirilmesi 414
4. Hizmet Üretiminin Satışı Ve Maliyetinin Kolay Muhasebe Örneği 418
4.1. Hizmet Üretimlerine Ait Satış İadesinin Muhasebeleştirilmesi 422
5. Verilen Sipariş Avansları Kolay Ufrs Muhasebe Örnekleri 423
6. Peşin Bedelli Satışların Hasılat Olarak Muhasebeleştirilmesi 428
7. Vadeli Satışların Hasılat Olarak Muhasebeleştirilmesi 436
8. Finansal Kiralamalarda Kiracının Kolay Muhasebe Örneği 443
9. Peşin Alınan Maddi Duran Varlıkların Kolay Muhasebe Örneği 445
9.1. Maddi Duran Varlıklara Yapılan Yenileme Harcamalarının Kolay Muhasebe Örneği 448
10. Satın Alınan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerle İlgili Kolay Muhasebe Örneği 452
11. Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 457
11.1. Şerefiyelerle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 457
11.2. Haklar Hesabıyla İlgili Kolay Muhasebe Örneği 463
11.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışının Kolay Muhasebe Örneği 464
12. Satış Amacıyla Alınan Duran Varlıklarla İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 466
13. Borçlanma Maliyetleriyle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 470
14. Değer Düşüklüğü Zararlarıyla İlgili Kolay Muhasebe Örneği 482
15. Karşılıklar Koşullu Borçlar İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 485
16. Ertelenmiş Vergi İle İlgili Kolay Muhasebe Örnekleri 501
16.1. TMS 12 Standardına Göre İndirilebilir Geçici Fark Yaratan Nedenler (Ertelenen Vergi Varlıkları) 502
16.2. TMS 12 Standardına Göre Vergilendirilebilir Geçici Fark Yaratan Nedenler (Ertelenen Vergi Borçları) 503
16.3. TMS 12 Standardına Göre Sürekli Fark Yaratan Unsurlar 504

KAYNAKÇA 515

TOPLAM 519 SAYFA

· ·