UYGULAMALI ŞİRKETLER MUHASEBESİ KİTABI ÇIKTI

UYGULAMALI ŞİRKETLER MUHASEBESİ KİTABI ÇIKTI

 • Sıfırdan şirket kurabilir misiniz?
 • Kollektif ve Komandit Şirketlerde Kar dağıtımı yaptınız mı?
 • Kar dağıtımlarındaki muhasebe kayıtlarını biliyor musunuz?
 • Sermaye Azaltımı Nasıl Olur? Sermaye azaltımının riskleri nasıldır? Peki ya muhasebe kaydı?
 • Birleşme, bölünme ve tür değiştirme yaptınız mı? Bu işlemlerin en küçük detayına hakim misiniz?
 • Şirket zararının ortaklara dağıtılması ve muhasebesi. Hiç yapmadınız değil mi? Ama yasal!
YAZARLAR
 • Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
 • Prof. Dr. Salim ŞENGEL
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
75,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : 2016 YILI ÖZEL BASKI
 • SAYFA SAYISI : 780
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

1- Sıfırdan şirket kurabilir misiniz?
2- Kollektif ve Komandit Şirketlerde Kar dağıtımı yaptınız mı?
3- Kar dağıtımlarındaki muhasebe kayıtlarını biliyor musunuz?
4- Anonim ve Limited Şirket sözleşmesinde özellikli hususlar nelerdir?
5- Anonim ve Limited Şirket sözleşmesinde nelere dikkat etmelisiniz?
6- Sermaye Azaltımı Nasıl Olur? Sermaye azaltımının riskleri nasıldır? Peki ya muhasebe kaydı?
7- Birleşme, bölünme ve tür değiştirme yaptınız mı? Bu işlemlerin en küçük detayına hakim misiniz?
8- Şirket zararının ortaklara dağıtılması ve muhasebesi. Hiç yapmadınız değil mi? Ama yasal!
9- Sermaye şirketlerinde huzur hakkı ödemelerindeki ince detaylara hakim misiniz?
10- Avans kar payı yaptınız mı? Avans kar payındaki ince hususları biliyor musunuz? Peki ya muhasebesi!
11- Kooperatif kurabilir misiniz? Kooperatiflerin muhasebesinin farklı olduğunu biliyor musunuz?
12- Şirket veya kooperatif olsun tasfiye edebilir misiniz? Tasfiye esnasında bilmeniz gereken detayları biliyor musunuz?
13- Holding veya Şirketler Topluluğu olsun bunların kuruluşundaki detaylara vakıf mısınız?
14- Faaliyet raporlarında neleri bilmelisiniz? Bağlı ve Hakim şirketlerin rapor hazırlama zorunluluğunu biliyor musunuz?
15- Yardım almadan genel kurul yapabiliyor musunuz? Genel kuruldaki evrakların tamamını hazırlayabiliyor musunuz?
16- Kuruluş işlemlerindeki bütün muhasebe kayıtlarını biliyor musunuz?
17- Her türlü şirket kuruluş işlemlerinde vergi dairesindeki işlemlerin ne olduğunu biliyor musunuz?
18- Her türlü şirket kuruluş işlemlerinde SGK’daki işlemlerin ne olduğunu biliyor musunuz?
19- İş hacmine göre sermayeniz fazla ise ne yapmanız gerekiyor? Aşamaları nedir?
20- Sermaye artırımı yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız ve muhasebeleştireceksiniz? Detaylara vakıf mısınız?

 

ÖNSÖZ

Küreselleşmenin etkisiyle ekonomi alanında faaliyetlerin niteliği ve boyutu gittikçe değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişim ve gelişim şirketlerin planlama ve alacakları kararları etkilemektedir. Şirketler daha dinamik ve rekabetçi bir ortamda faaliyetlerini sürdürmek durumundadırlar.

Son yıllarda ortaklıklar; şirketler konusu ilgi çeken alanlardan birisi haline gelmiştir. Ekonomik gelişmeler ve küreselleşme, şirketlerle ilgili alanlarda sürekli bir değişime ve gelişmeye neden olmaktadır. Günümüzde ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurları olan şirketlerle ilgili bu güncel gelişmeleri yakından izlemek gerekmektedir.

Muhasebe bir bilgi sistemi olarak bir işletmedeki mali nitelikli işlemlerle ilgili olarak, anlaşılır, zamanlı, doğru ve güvenilir bilgileri üretir ve muhasebe ile ilgili tarafların kullanımına sunar.

Şirketler muhasebesi ise; genel muhasebe ilkelerine bağlı olmak koşuluyla bazı özelliği olan durumlar arz etmektedir. Şirketler muhasebesinde, bir uzmanlık alanı olarak şirketlerin kuruluşundan, kar dağıtımına, tasfiyesine kadar olan bir dizi özel muhasebe uygulamalarına yer verilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile şirketlere ve ticari uygulamalar yeniden ele alınmış ve bugünün gereksinimlerini karşılayacak hale getirilmiştir. Bu bağlamda TTK’daki değişikliklerde şirketlerle ilgili uygulamalar daha da özel bir durum arz etmektedir. TTK ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. TTK’nu Temmuz 2012 yılından itibaren uygulamaya girmiştir. Bu kitap yeni çıkan Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kitapta şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri ile kooperatifler ayrı ayrı olarak ele alınmıştır. Her şirket türünün kuruluşu, sermaye artırımı, azatlımı, kar(zarar) dağıtımı, Anonim Şirketlerde tahvil ve finansman bonosu konuları ele alınarak açıklama ve örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca; birleşme, bölünme, tür değiştirme, kooperatifler ve grup şirketleri de ele alınmıştır.

Kitapta örnek uygulama ve açıklamalarla şirketler muhasebesinin kolay anlaşılması ve uygulanması amaçlanmıştır. Buna rağmen kitapta bazı eksiklikler olabilecektir. Bu eksikliklerin bizden kaynaklanan bir durum olduğunu belirtir, bu konuda gelecek tüm katkı ve eleştirilere açık olduğumu belirtir,  katkı ve eleştiriler için şimdiden teşekkür ederiz.

Kitap ile ilgili görüş ve önerilerinizi iletisim@muhasebetr.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Kitabın tüm kullanıcılara yararlı olması diler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
Prof. Dr. Salim ŞENGEL

 

ÖZGEÇMİŞLER

PROF. DR. NECDET SAĞLAM

1965 yılında Afyon, Emirdağ’da doğmuştur. 1982’de Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesine kaydolmuş ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne geçmiş ve bu fakülteden mezun olmuştur. Aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe – finansman bölümünde yüksek lisans yapmış ve doktorayı 1996 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak işe başlamış, 1996 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olmuştur. 2008 yılında profesör olmuştur.

1991-1992 döneminde Avrupa Birliğinden kazandığı burs ile Belçika’da Avrupa Birliği Komisyonu’nda Şirketler Hukuku (muhasebe konusunda) ve Mali Kuruluşlar bölümünde 6 ay staj yapmıştır.

Özel sektör ve kamuda çok fazla projede görev almıştır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne hesap planı oluşturulması, Vakıfların yeniden yapılanması projesi, Maliye Bakanlığı Döner sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve hesap planının hazırlanması projesinde çalışmıştır.

Üniversite lisans düzeyinde Genel muhasebe, envanter bilanço, tekdüzen muhasebe sistemi, devlet muhasebesi, şirketler muhasebesi, gibi, Yüksek lisansta ise Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Finansal Aracı Kurumlarda Raporlama, Doktorada Türkiye Finansal raporlama Standartları dersleri vermektedir. 10 yıl Maliye Bakanlığı Eskişehir Mesleki Eğitim Kursunda muhasebe dersleri vermiştir.

9 yıl Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Eskişehir Şubesinin yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Yurt içinde çeşitli illerde konferans ve seminerler vermiştir. Ayrıca yurtdışın çeşitli ülkelerde değişik konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Yurtiçi ve dışında çeşitli dergilerde hakemlikleri bulunmaktadır. Muhasebe- finansman, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Devlet Muhasebesi, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Finansal Kuruluşlar, Vakıflar, Sigortacılık, KOBİ’ler gibi alanlarda yayınlanmış 10’un üzerinde yayınlanmış kitabı ve yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok fazla makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Yurtdışında çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Bazı yayınlarının başka dillere çevrilmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

PROF. DR. SALİM ŞENGEL 

1961 yılı Ordu-Aybastı doğumlu olan yazar Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme bölümü mezunudur. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. 2005 yılında doçent olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesidir. Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Konaklama İşletmeleri Muhasebesi derslerini vermektedir. Yazar Almanca bilmektedir.

 

 

İÇİNDEKİLER

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1. ŞİRKET KAVRAMI 11
2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI 11
3. ŞİRKET TÜRLERİ 13
3.1. Adi Şirketler 13
3.2. Ticaret Şirketleri 16
3.2.1. Şahıs Şirketleri 16
3.2.2. Sermaye Şirketleri 17
3.2.3. Şahıs ve Sermaye Şirketlerinin Karşılaştırılması 17
3.2.4. Kooperatifler 18
4. ŞİRKETLERDE BİRLEŞME 18
5. ŞİRKETLER MUHASEBESİ 19
5.1. Defter Tutma Yükümlülüğü 19
5.2. Defterlerin Tutulması 22
5.3. Envanter 23
5.4. Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler 24
5.5. Değerleme İlkeleri 24
5.6. Finansal Tablolar 25

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KOLLEKTİF ŞİRKETLER
KOLLEKTİF ŞİRKETLER 27
1. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 27
2. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 28
3. ŞİRKET KURULUŞUNDA TALEP EDİLEN BELGELER 28
4. YÖNETİM 29
5. ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU 30
6. ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN İFLASI 30
7. DENETİM 31
8. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI 31
8.1. Sermaye Olarak Para Konması 32
8.2. Sermaye Olarak Paradan Başka Varlık Konması 37
8.3. Sermaye Olarak İşletme Konması 40
9. SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 45
9.1. Sermayenin Artırılması 45
9.1.1. Ortakların Sermaye Paylarının Arttırılması 46
9.1.1.1. Ortakların Sermaye Paylarını Artırmaları 46
9.1.1.2. Ortakların Kar Paylarını Sermayeye Eklemeleri 47
9.1.2. Şirkete Yeni Ortak Alınması 49
9.2. Sermayenin Azaltılması 49
9.2.1. İş Hacmine Göre Fazla Olan Sermayenin Azaltılması 50
9.2.2. Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltılması 52
9.2.3. Ortaklardan Birisinin Şirketten Ayrılması ya da Çıkarılması Nedeniyle Sermaye Azaltılması 54
10. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KAR VE ZARAR DAĞITIMI 55
10.1. Kar Dağıtımı ve Muhasebesi 55
10.1.1. Karın Ortaklara Eşit Dağıtımı 57
10.1.2. Karın Sermaye Paylarına Oranlı Dağıtımı 58
10.1.3. Sermaye Paylarına Faiz Ayrıldıktan Sonra Kalan Karın Dağıtımı 59
10.1.4. Yönetici Ortağa Kardan Prim Verildikten Sonra Karın Dağıtımı 61
10.2. Zarar Dağıtımı ve Muhasebesi 63
10.2.1. Zararın Ortaklara Eşit Dağıtılması 63
10.2.2. Zararın Ortakların Sermaye Paylarına Oranlı Olarak Dağıtılması 64

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KOMANDİT ŞİRKETLER
1. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 83
2. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 85
3. ŞİRKET KURULUŞUNDA TALEP EDİLEN BELGELER 87
4. YÖNETİM 88
5. ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU 88
6. ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN İFLASI 90
7. KOMANDİT ŞİRKETİN DENETİMİ 90
8. KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI 91
8.1. Sermaye Olarak Para Konması 92
8.2. Sermaye Olarak Paradan Başka Varlık Konması 97
8.3. Sermaye Olarak İşletme Konması 99
9. SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 103
9.1. Sermayenin Artırılması 104
9.1.1. Ortakların Sermaye Paylarının Arttırılması 105
9.1.1.1. Ortakların Sermaye Paylarını Artırmaları 105
9.1.1.2. Ortakların Kar Paylarını Sermayeye Eklemeleri 106
9.1.2. Şirkete Yeni Ortak Alınması 107
9.2. Sermaye Azaltılması 108
9.2.1. İş Hacmine Göre Fazla Olan Sermayenin Azaltılması 108
9.2.2. Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltılması 111
9.2.3. Ortaklardan Birisinin Şirketten Ayrılması ya da Çıkarılması Nedeniyle Sermaye Azaltılması 113
10. KOMANDİT ŞİRKETLERDE KAR VE ZARAR DAĞITIMI 114
10.1. Kar Dağıtımı ve Muhasebesi 114
10.1.1. Karın Ortaklara Eşit Dağıtımı 114
10.1.2. Karın Sermaye Paylarına Oranlı Dağıtımı 116
10.1.3. Sermaye Paylarına Faiz Ayrıldıktan Sonra Kalan Karın Dağıtımı 117
10.2. Zarar Dağıtımı ve Muhasebesi 118
10.2.1.Zararın Ortaklara Eşit Dağıtılması 118
10.2.2. Zararın Ortakların Sermaye Paylarına Oranlı Olarak Dağıtılması 119

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER
1. ANONİM ŞİRKET VE ÖZELLİKLERİ 137
2. ANA SÖZLEŞME 141
3. ŞİRKETİN TESCİLİ VE İLANI 143
4. VERGİ DAİRESİNE VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU 145
4.1. Vergi Dairesine Başvuru 145
4.2. Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri 146
5. ANONİM ŞİRKETİN SINIFLANDIRILMASI 146
6. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM İLE İLGİLİ ORGANLAR 147
6.1. Genel Kurul 147
6.2. Yönetim Kurulu 149
6.3. Genel Müdür ve Diğer Müdürler 152
6.4. Denetçiler 153
6.4.1. Finansal Tabloların Denetimi 155
6.4.2 Denetçi Görüşü 159
7. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE MUHASEBE KAYITLARI 160
7.1. Ani Kuruluş 161
7.2. Hisse Senetlerinin Halka Arzı 166
7.3. Anonim Şirketlerde Menkul Kıymet İhracı 166
7.3.1. Tahvil İhracı Muhasebe Kayıtları 167
7.3.2. Tahvil Ana Para, Faiz Ödemeleri ve Muhasebe Kayıtları 171
8. Anonim Şirketlerde Sermaye Değişiklikleri 173
8.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım 176
8.2. İç Kaynaklardan ve Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 177
8.3. Pay Sahiplerinin Korunması 179
8.4. Sermaye Artırma İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları 180
8.4.1 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerinde Sermaye Artırımı İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları 181
8.4.2. Halka Açık Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları 183
8.4.3 Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 187
8.5. Sermaye Azaltılması İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları 189
9. ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU 192
10. ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 193
10.1. Kar Payı 193
10.2. Yedek akçeler 194
10.3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe Ve Yeniden Değerleme Fonları 194
10.4. Çalışanlar ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi 196
10.5. Kâr Payı İle Yedek Akçeler Arasında İlgi 197
10.6. Kar Dağıtımı 197
10.7. Kar Dağıtım Tablosu 203
10.7.1. Tanım 203
10.7.2. Amaç 203
10.7.3. Kar Dağıtım Tablosunun Düzenlenme Kuralları 204
10.7.4. Kar Dağıtım Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 205
10.7.5. Kar Dağıtım Tablosunun Biçimsel Yapısı 206
10.7.6. Kar Dağıtımının Hesaplanması 207
10.7.6.1. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerinde Kar Dağıtımı 207
10.7.6.2. Kara İlişkin Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları 211
10.7.6.3. İzleyen Yılda Yapılan Muhasebe Kayıtları 214
10.7.6.4. Halka Açık Anonim Şirketlerinde Kar Dağıtımı 219
10.7.6.5. İzleyen Yılda yapılan Muhasebe Kayıtları 229
10.8. Avans Kar Dağıtımı 232
10.9. Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Akçesi 240
11. Ortaklara Yapılan Ödemeler 250
11.1 Huzur Hakkı veya Ücret Ödemesi 250
11.2 Kâr Payı Avansı ve Kâr payı Ödemesi 251

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLER
1. LİMİTED ŞİRKET VE ÖZELLİKLERİ 255
2. LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ 260
3. LİMİTED ŞİRKET ORGANLARI 262
3.1. Genel Kurul 262
3.1.1. Genel Kurulun Toplanması 264
3.2. Yönetim ve Temsil 266
4. LİMİTED ŞİRKETLERDE DENETİM 268
5. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI 268
6. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ 273
6.1. Sermaye Artırılması 274
6.2. Sermaye Azaltılması 277
7. LİMİTED ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 278
8. LİMİTED ŞİRKETLERDE ZARAR DAĞITIMI 284

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME
1. ŞİRKETLERDE BİRLEŞME 301
1.1 Birleşme Kavram ve İlkeleri 302
1.2 Ortaklık Payları Ve Hakları 303
1.3 Ayrılma Akçesi 304
1.4 Birleşme Şekli 304
1.5 Birleşme Kararı 304
1.6 Birleşme Sözleşmesi 306
1.7 Birleşme Raporu 306
1.8 Ortakların İnceleme Hakkı ve Malvarlığında Değişiklikler 308
1.9 Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler 308
1.10 Birleşmenin Ticaret Siciline Tescili 309
1.11 Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi 315
1.12 Alacaklıların Ve Çalışanların Korunması 315
1.13 Birleşmede Ara Bilanço 316
1.14 Birleşme Oranı ve Değiştirme Oranı 316
1.15 Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Birleşme ve Tür Değiştirme 317
1.16 Birleşme Örnekleri 320
1.17 Halka Açık Şirketlerde Birleşme Örneği 331
2. BÖLÜNME 342
2.1 Bölünmede Sermaye Azaltılması veya Sermaye Artırılması 343
2.2 Ara Bilanço 343
2.3 Bölünme Belgelerini İnceleme Hakkı 343
2.4 Bölünme Sözleşmesinin Ve Bölünme Planının İçeriği 344
2.5 Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı 345
2.6 Bölünme Raporu 346
2.7 İnceleme Hakkı 346
2.8 Alacaklıların Korunması Ve Teminat Altına Alınması 347
2.9 Sorumluluk 347
2.10 İş ilişkilerinin Yeni Şirkete Geçmesi 348
2.11 Ticaret Siciline Tescil ve Geçerlilik 348
2.12 Halka Açık Şirketlerde Bölünme 349
2.13 Örnek Uygulama 350
3. TÜR (NEVİ) DEĞİŞTİRME 351
3.1 Tür Değiştirme Şartı 351
3.2 Şirket payının ve haklarının korunması 352
3.3 Kuruluş ve Ara Bilanço 352
3.4 Tür Değiştirme Planı 353
3.5 Tür Değiştirme Raporu 353
3.6 İnceleme Hakkı 354
3.7 Tür Değiştirme Kararı ve Tescil 354
3.8 Ticari İşletme İle İlgili Birleşme ve Tür Değiştirme 355
3.9 Birleşme Oranı 355
4. KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER 359
5. LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER 364
6. ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER 367

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU
1. HOLDİNGLER 371
2. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 374

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLERDE TASFİYE
1. ŞİRKETLERDE TASFİYE 381
2. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE 382
2.1. Şahıs Şirketlerinde Dağılma ve Dağıtılma Nedenleri 382
2.2. Şahıs Şirketlerinde Tasfiye İşlemleri 383
2.2.1. Tasfiye 383
2.3. Şahıs Şirketlerinde Tasfiye İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları 387
3. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYE 397
3.1. Sermaye Şirketlerinde Dağılma ve Dağıtılma Nedenleri 397
3.1.1 Limited Şirketlerde Sona Erme ve Ayrılma 398
3.1.1.1. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 398
3.1.2. Anonim Şirketlerde Sona Erme ve Tasfiye 400
3.2. Sermaye Şirketlerinde Tasfiye İşlemleri 405
3.2.1. Sermaye Şirketlerinde Tasfiye İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları 406
3.2.2. Limited Şirketlerde Tasfiye 407
3.2.3. Anonim Şirketlerde Tasfiye 420

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KOOPERATİFLER
1. KOOPERATİF VE ÖZELLİKLERİ 433
2. KOOPERATİFLERİN SINIFLANDIRILMASI 435
3. KOOPERATİFLERİN KURULUŞU 436
4. KOOPERATİFLERİN ORGANLARI 437
5. KOOPERATİFLERİN MUHASEBE KAYITLARI 441
5.1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları 442
5.2. Ortakların Giriş ve Çıkışlarının Kaydı 445
5.2.1. Kooperatife Yeni Ortak Alınması 445
5.2.2. Kooperatiften Ortağın Çıkması 446
5.3. Gelir-Gider Farklarının Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kayıtları 446
6. KOOPERATİFLERİN TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 454
6.1. Kooperatiflerin Tasfiye Nedenleri 454
6.2. Kooperatiflerde Tasfiye İşlemleri 455
6.3. Kooperatiflerde Tasfiye İle İlgili Muhasebe Kayıtları 455

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE FAALİYET RAPORLARI
1. YILLIK FAALİYET RAPORU 467
2. BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLERİN RAPORLARI HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU 470
3. BAĞLILIK RAPORLARI ÖRNEKLERİ 477

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİM
1. BAĞIMSIZ DENETİM 487
2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ 488

EK 1 – ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
ÖRNEK 1: HAVACILIK SEKTÖRÜ 493
ÖRNEK 2: OTOMOTİV SEKTÖRÜ 501
ÖRNEK 3: GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE MEDİKAL SEKTÖRÜ 507
ÖRNEK 4: İÇ VE DIŞ TİCARET SEKTÖRÜ 515
ÖRNEK 5: GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 519
ÖRNEK 6: ULUSLARARASI FİNANS SEKTÖRÜ 527
ÖRNEK 7: FİLM, MÜZİK, REKLAM VE PRODÜKSİYON SEKTÖRÜ 531
ÖRNEK 8: GIDA VE TURİZM SEKTÖRÜ 537
ÖRNEK 9: ENERJİ SEKTÖRÜ 543
ÖRNEK 10: YAYINCILIK SEKTÖRÜ 549
ÖRNEK 11: ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 555
ÖRNEK 12: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 560
ÖRNEK 13: MADENCİLİK SEKTÖRÜ 566
ÖRNEK 14: HAYVANCILIK ve TARIM SEKTÖRÜ 574
ÖRNEK 15: İTHALAT İHRACAT SEKTÖRÜ 582
ÖRNEK 16: İNŞAAT SEKTÖRÜ 585
ÖRNEK 17: KİMYA, BOYA, MAKİNA ve TAŞIMACILIK SEKTÖRLERİ 595
ÖRNEK 18: YATÇILIK SEKTÖRÜ 602
ÖRNEK 19: EĞİTİM SEKTÖRÜ 609
ÖRNEK 20: MERMERCİLİK SEKTÖRÜ 614
ÖRNEK 21: KERESTE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 622
ÖRNEK 22: DENİZCİLİK SEKTÖRÜ 630
ÖRNEK 23: TELEKOMİNİKASYON VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 642
ÖRNEK 24: DERİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 647
ÖRNEK 25: DEMİR ÇELİK HIRDAVAT SEKTÖRLERİ 654
ÖRNEK 26: TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 661
ÖRNEK 27: TURİZM OTELCİLİK SEKTÖRÜ 666
ÖRNEK 28: AMBALAJ SEKTÖRÜ 674
ÖRNEK 29: BİLİŞİM YAZILIM REKLAM SEKTÖRLERİ 679
ÖRNEK 30: YOL, ASFALT VE TAŞIMACILIK SEKTÖRLERİ 687
ÖRNEK 31: DEĞERLİ TAŞLAR, MADENLER SEKTÖRÜ 694
ÖRNEK 32: ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 700

EK 2 – KOOPERATİF 707
EK 3 – İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ 741
EK 4 – GENEL KURUL EVRAK VE FORMLARI 753
EK 5 – HESAP PLANI 761
KAYNAKLAR 779

TOPLAM 780 SAYFA

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR