VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI

VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI

 • Doğru Yevmiye Kayıtlarıyla Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
 • KDV Uygulamasında Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • Kasa Ve Ortaklar Cari Hesaplarıyla İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • BA Ve BS Bildirimlerinde Özel Usulsüzlük Cezalarını Dava Yoluyla Kazanma Yolları Ve Dilekçe Örnekleri
 • Vergi Ve Özel Usulsüzlük Cezalarından Koruyucu Muhasebe Kayıtları
 • İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • İhracat Ve İthalat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
 • Yurt Dışı İş Ve İşlemlerde Stopaj Ve KDV Yönünden Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • Vergi Cezalarına Karşı Açılacak Örnek Dava Dilekçeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerle İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
YAZARLAR
 • E.Öğr.Gör. Koray ATEŞ
 • SMMM Cumhur ÇETİN
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
95,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : 2018 YILI ÖZEL BASKI
 • SAYFA SAYISI : 634
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI

* Doğru Yevmiye Kayıtlarıyla Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları

* KDV Uygulamasında Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,

* Kasa Ve Ortaklar Cari Hesaplarıyla İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,

* BA Ve BS Bildirimlerinde Özel Usulsüzlük Cezalarını Dava Yoluyla Kazanma Yolları Ve Dilekçe Örnekleri

* Vergi Ve Özel Usulsüzlük Cezalarından Koruyucu Muhasebe Kayıtları

* İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,İhracat Ve İthalat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları

* Yurt Dışı İş Ve İşlemlerde Stopaj Ve KDV Yönünden Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,

* Vergi Cezalarına Karşı Açılacak Örnek Dava Dilekçeleri

* Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerle İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,

 

 ÖNSÖZ

Türk vergi sistemimizde cezaların oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle de özel usulsüzlük cezaları neredeyse her işletmenin maruz kaldığı bir uygulamadır. Muhasebecilik mesleğinin ne denli stresli bir meslek olduğunu anlatmaya bu yüzden gerek yoktur. Zira yapılan basit bir hata işletmenin önemli cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Kitabın yazılış amacı ise tamamen bu noktadan hareketle oluşmuştur. Vergi cezalarıyla ilgili çokça kitap olmasına rağmen muhasebecilerin vergi cezalarından korunmasına yönelik bir kitap mevcut değildir. Bu açıdan elinizdeki kitap alanında ilk kez kaleme alınmış özellikli bir kitap olarak ön plana çıkmaktadır.

Kitabın birinci bölümü tek düzen hesap planından hareketle önemli ve sıkça kullanılan hesaplarla ilgili vergi ve özel usulsüzlük cezalarından korunma yollarını yevmiye kayıtlı örnekleriyle ele almıştır.

Kitabın ikinci bölümünde ise özellikli konularda vergi cezalarından nasıl korutulacağı yine uygulamalı örnekler ve yevmiye kayıtlarıyla ele alınıp değerlendirilmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünde ise bir vergi ceza ihbarnamesine karşın nasıl dava açılacağı uygulamalı örnek dava dilekçeleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir.

Kitabın hazırlanışı tamamen mali müşavirler ve denetçiler düşünülerek kurgulanmış ve konu seçimi buna göre tasarlanmıştır. Alanında ilk olan bu kitabın bir çok kişiye yararlı olacağı kanaatindeyiz. Özellikle, muhasebeciler, denetçiler ve işletme yöneticileri açısından önemli konuları barındırmaktadır.

Kitabın yazılması esnasında bana desteğini hiç esirgemeyen vergi dava ve uyuşmazlıklarında sektörün 1 numaralı ismi YMM Kurtuluş AKDENİZ ’e teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Koray ATEŞ
E.Öğretim Görevlisi

 ı 

İÇİNDEKİLER

MUHASEBE VE VERGİ CEZALARDINDAN KORUNMA YOLLARI
KASA İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 26
1. KASA HESABININ YÜKSEK BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 26
1.1. Yıl Sonu Yüksek Kasa Bakiyesi Halinde Vergi Cezasından Korunma Yolu 26
1.2. Döviz Cinsi Yüksek Kasa Bakiyelerinde Vergi Cezasından Korunma Yolu 29
1.3. Kasa Hesabının Alacak Bakiyesi Vermesi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 32
1.4. Kasadan yapılan Nakit Hareketlerin Kontrolü Vasıtasıyla Vergi Cezalarından Korunma Yolları 33
1.5. Kasadan Yapılan ve Yazarkasa Fişleriyle Tevsik Edilen Harcamaların Cezai Riski 34
1.5.1. Gelir Ve Kurumlar Vergileri Yönünden 34
1.5.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 35
1.6. Kasadan 195 Hesaba Yapılan Avans Ödemelerinde Personelin Getirdiği Yazarkasa Fişlerinin Cezai Riski 36
1.7. Yazarkasa Fişlerinden Kasa Denetimi ve Çapraz Adisyon Kontrolüyle Vergi Cezalarından Korunma 38
1.8. Kasadan Yapılan Belgesiz Harcamalara Yönelik Vergi Cezalarından Korunma Yolları 40
ALICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 41
1. ALICILAR HESABININ TERS BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 41
2. ALICILAR HESABINDA YER ALAN GRUP ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 43
3. KARDEŞ İŞLETMELERİN BİRBİRLERİNE KULLANDIRDIKLARI KREDİLERDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLU 44
4. YURT DIŞINDAKİ ALICILARA YÖNELİK ÖDENEN CİRO PRİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 49
4.1. Yurt Dışına Ödenen Ciro Primlerinin KDV Karşısındaki Durumu 51
ALINAN ÇEKLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 54
1. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 54
2. HATIR ÇEKLERİYLE İLGİLİ YAPILACAK İNCELEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 55
2.1. Hatır çeklerine Reeskont Ayrılıp Ayrılmayacağı 55
2.2. Hatır Çeklerinin Değerlemesinin Mümkün Olup Olmadığı 56
ALACAK SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 58
1. HATIR SENETLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 58
1.1 Hatır Senetleriyle İlgili Yapılan Giderlerin Durumu 60
1.2 Hatır Senetleriyle İlgili Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 61
2. ALACAK SENETLERİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 63
ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 65
1. YÜKSEK BAKİYELİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 66
1.1. Ortaklar Cari Hesabına Adat Uygulaması 66
1.1.1. Adat Hesabınında KDV Konusu 67
1.2. Ortaklara Huzur Hakkı Verilmesi 69
1.2.1. Huzur Hakkı Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi 72
1.3. Ortaklardan Alacaklar Şüpheli Hale Gelemez 73
1.4. Sermaye Taahhüdü İçin 131 Hesap Kullanılamaz 74
STOKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 76
1. STOKLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 76
1.1. Stokların Değerlemesinin Doğru Bir Şekilde Yapılması 76
1.2. Satın Alınan Mal İle İlgili Stoklara Fiilen Girene Kadar Oluşan Faiz ve Kur Farklarında Vergisel Cezadan Korunma Yolları 78
1.2.1. Dövizli Alınan Stok Kalemleriyle İlgili Kur Azalışının Vergi Cezası Etkisinden Korunma Yolları 79
1.3. Stok Kalemlerinde Vade Farkları İle İlgili Vergi Cezası Etkisinden Korunma Yolları 79
1.4. İmal Edilen Emtia İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 80
1.5. Değeri Düşen Emtia İle İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 81
1.5.1. Çalınan Mallarla İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 82
1.5.2. Bozulan Veya Tahrip Olan Ürünlerle İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 83
1.5.3. Sel Felaketlerinde Zayi Olan Mallarla İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 85
1.5.4. Miadı Dolan İlaçlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 87
1.6. Kısmi Bölünmede Stok Fazlalıklarının Devrinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 88
1.7. Stokların Eksiye Dönmesi Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 91
1.8. Stoklarla İlgili Miktar ve Tutar Dengesinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 92
ÖRNEK MİKTAR VE TUTAR DENGESİ TABLOSU 93
1.9. Stok Sayım ve Noksanlığında Vergi Cezasından Korunma Yolları 95
1.10. Yıl Geçtikten Sonra Yapılan İadelerde Vergi Cezasından Korunma Yolları 96
1.10.1 Yargı Sonraki Dönemde Yapılan İade İle İlgili Önceki Dönemde Kâr Yazılan Tutarın (Mali Karın Tespitinde) Gider Yazılabileceği Görüşünü Kabul Etmektedir. 99
1.10.2. Maliye İdaresinin Görüşü 100
VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 102
1. VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 102
1.1. Antrepoda Bekleyip Stoklara Daha Sonra Giren Mallarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 102
1.2. Verilen Avanslar İçin Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılıklarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 104
1.3. Dövizli Verilen Avanslarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 108
1.3.1. Verilen Dövizli Avanslarda KDV Yonunden Vergi Cezasından Korunma Yolları 110
İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 111
1. YILLARA SARİ İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞİYLE İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 111
2. İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN BAŞLAMA TARİHİYLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 113
3. İŞİN YILLARA SARİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 114
3.1. İnşaat İşlerinde İşin Bitimi İle İlgli Yargı Kararları 116
4. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 117
4.1. İnşaat İşlerinde İstihkak Ödemeleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 117
4.2. Avans Ödemeleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 118
4.3. İşin Sonradan Yıllara Sari Olması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 119
4.4. İşin Bitiminden Sonra Yapılan Ödmelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 120
4.5. Yıllara Sari İşlerde Fiyat Farkı Ödemelerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 120
5. İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ YARGI KARARLARI 121
5.1. İnşaat İşlerinde İşin Tasfiye Edilmesi İle İlgili Yargı Kararı 121
5.2. İnşaat İşlerinde Ödeme Tarihiyle İlgili Yargı Kararları 122
6. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 122
6.1. Birden Fazla Yıllara Sari İnşaat ve Taahhüt İşinin Birlikte Yapılması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 123
6.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Durumuında Vergi Cezasından Korunma Yolları 125
7. İNŞAAT DIŞI İŞLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 127
8. DÖNEM İÇİ MALİYET VE GELİR KAYITLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 128
8.1. İnşaat İşlerinde Dönem İçi Gider Kayıtları 128
8.2. İnşaat İşlerinde Dönem Sonunda Yapılacak Kayıtlar 129
8.3. İnşaat İşlerinde Dönem İçinde Yapılacak Gelir Kayıtları 130
8.4. İnşaat Dönem Sonunda Yapılacak Gelir Kayıtları 131
9. ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 132
9.1. Özel İnşaatlarda Vergiyi Doğuran Olay Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 132
9.2. Kendi Arsası Üzerine Yapılan İnşaatlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 133
9.3. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 133
9.4. Müteahhitin İnşaat Maliyetinin Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 134
9.5. Arsa Sahibi Açısından Satılan Daireler Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 135
9.6. Daire Satışlarında Değer Artış Kazancının Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 136
9.7. Tapuda Arsa Sahibi Fakat Gerçekte Müteahhide Ait Olan Dairelerin Satışıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 137
9.8. Müteahhidin İnşaat Bitmeden Yapılan Satışların Muhasebe Kaydı 138
9.9. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 138
9.10. Özel İnşaat (Yap-Sat) İşlerinde Muhasebe Uygulamaları 141
Arsa Sahibine Konut Tesliminde Muhasebe Uygulaması 147
10. ÖZEL BİNA İNŞAATINDA ASGARİ İŞÇİLİKLE İLGİLİ SGK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 152
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 152
1.1. Grup Şirketlerinin Birbirine Kullandırdıkları Makinalarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 153
1.2. Faturası Gelmeyen Giderlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 155
1.3. Gelecek Aylara İlişkin Faiz Giderlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 157
KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 161
1. KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 161
1.1. Binek Otolara Ait KDV İndiriminde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 161
1.1.1. Binek Otomobillerde KDV’nin Mahiyetine İlişkin Özellikli Durumlar 163
1.2. Finansal Kiralamayla Alınan Binek Otolara Ait Vergi Cezalarından Korunma Yolları 165
1.3. Zayi Olan Mallarda KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 165
1.3.1. Zayi Olan Mallarla İlgili Özellikli Durumlar 167
1.4. Çalınan Mallara Ait KDV’de Vergi Cezalarından Korunma Yolları 168
1.5. Firelerle İlgili KDV Cezalarından Korunma Yolları 170
1.6. Bozulan veya Tahrip Olan Ürünlerde Vergi Cezasından Korunma 171
Yolları 171
1.7. İndirilemeyeceği Sonradan Anlaşılan KDV’nin Ne Şekilde Düzeltileceği 173
2. DEFTER VE BELGERİN İBRAZ EDİLMEMESİNDE KDV’NİN REDDİ VE VERGİ SUÇU 174
2.1. Defter ve belgelerin Yargı Aşamasında İbraz Edilmesi 175
3. YAZARKASA FİŞLERİYLA YAPILAN ALIMLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 177
4. İŞLETMELERCE VERİLEN BURS VE EĞİTİM HARCAMALARINDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 178
5. MÜTEAHHİDİN ARSA SAHİBİ ADINA YAPTIĞI HARCAMALARDA KDV VE GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 180
6. KAYBOLAN FATURALARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 182
7. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE AİT KDV’LERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 184
8. KDV’NİN KONUSUNA GİRMEYEN İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 185
8.1. Türkiye’de Yapılmayan Teslimlerde KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 186
8.2. Türkiye’de Yapılmayan Hizmetlerde KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 187
8.3. Avanslarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 188
8.4. Masraf Aktarımlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 188
8.5. Tazminat ve Cezai İşlemlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 189
8.6. KDV’nin Konusuna Girmeyen İşlemleden Doğan Kur Farklarında Vergi Cezasından Korunma Yolları 191
1- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden 191
2- Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden 191
8.7. Yurt Dışı Fuarlarla İlgili Faturalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 192
8.8. Belgesiz Yapılan Harcamaların KDV’leri İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 194
İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 196
1. İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 196
1.1. Personele Şahsi İhtiyaçları İçin Verilen İş Avanslarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 196
1.2. Ortaklara Verilen İş Avanslarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 199
1.3. Şirketlerin Çalışanlarına Ödünç Para Vermesindeki Büyük Tehlike 200
1.4. Şirketlerin Çalışanlarına Verdiği Yurtiçi Harcırahlarda Vergi Cezarından Korunma Yolları 201
1.5. İş Seyahatleri Sonucu Getirilen Belgelerin Başkası Adına Olması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 203
İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 205
1. SERBEST BÖLGEDEKİ İŞTİRAKLERDEN 2004 ÖNCESİNE AİT KAR PAYLARININ DAĞITIMINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 205
1.1. İştirak Kazançları Hakkında Kısaca Bilinmesi Gerekenler 205
1.2. Serbest Bölgeler Hakkında Kısaca Bilinmesi Gerekenler 206
2. ŞİRKET SATIN ALMALARINDA BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK KAZANÇLARI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 207
MADDİ DURAN VARLIK İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 213
1) ARSANIN HASILAT PAYLAŞIMI YOLUYLA MÜTEAHHİDE SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 213
1.1. Hasılat Paylaşımı Yönteminin Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu 213
1.2. Maliye Bakanlığı’nın Görüşü: Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV İstisnası Uygulanamaz 214
2. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 216
2.1. Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 217
2.1.1. Gayrimenul ticaretini yapanlar açısından konunun değerlendirilmesi 217
2.1.2. Satışı Yapılan Gayrimenkule Ait Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 218
2.2. Gayrimenkul Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 219
2.2.1. Satılan Gayrimenkulün Tapuya Tescil Yönünden Değerlendirilmesi 219
2.2.2. İnşaatı Devam Eden Gayrimenkullerin Satışında İstisna Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 220
2.2.3. Özel Fonda Tutulan Satış Kazancı İstisnasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 221
2.2.4. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Tapu Harçları Yönünden Vergi Cezalarından Korunm Yolları 221
2.2.5. Gayrimenkullerin Kat Karşılığı Verilmesi Durumunda İstisna Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 222
3. SERBEST MESLEK ERBABININ ENVANTERİNE KAYITLI GAYRİMENKULDE ELDE ETTİĞİ KİRA GELİRİNDE VERGİ CEZASNDAN KORUNMA YOLLARI 223
4. AKTİFE KAYDEDİLECEK BİNEK ARAÇLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 225
4.1. Ticari Aracın Binek Araca Dönüştürülmesi Esnasında KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 225
4.2. Banka Kredisi İle Alınan Binek Araçlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 227
4.3. Doblo, Kango Tarzı Araç Satın Alımlarında KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 228
4.4. İkinci El Binek Oto Ticareti Yapanların KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 230
5. GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 232
5.1. Banka Kredisi İle Alınan Maddi Duran Varlıklarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 233
5.2. Maddi Duran Varlıklara Yönelik Genişletici Bakım Onarım Giderlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 233
6. YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 235
7. İŞLETMEDE BULUNMAYAN MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 237
7.1. Kullanım Süresi Dolmamış Maddi Duran Varlıkların Hurdaya Ayrılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 238
8. AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 239
8.1. İşletmede İmal Edilen Duran Varlıklarda Amortismanla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 239
8.2. Binek Otolara Ait Amortismanlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 240
8.3. Kayıt ve Tescile Tabi Varlıkların Amortismanlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 242
8.4. Amortisman Oranınının Daha Düşük Tutulmasıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 242
8.5. Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Yönteminde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 244
Amortisman Tablosu 245
8.6. Finansal Kiralamayla Alınan Duran Varlıkların Amortismanlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 245
8.7. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 246
8.8. Hesap Döneminin Değişmesi Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 249
8.9. Tasfiye, Devir, Birleşme ve Nevi Değişikliği Hallerinde Amortismanlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 250
8.10. Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü veya Şahıs Şirketlerinde Ortaklardan Birinin Ölümü Halinde Amortismanlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 250
8.11. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Yangın, Deprem, Su Basması Gibi Afetler Neticesinde Değerini Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesi 251
8.12. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle Değerini Kaybetmesi 251
8.13. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Cebri Çalışma Nedeniyle Değerini Kaybetmesi 252
8.14. Madenlerde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 252
8.15. Arazi ve Arsalarda Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 254
8.16. Büyükbaş Hayvanlarda Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 255
8.17. Birleşme, Devir, Bölünme Kapsamında Edinilen İktisadi Kıymetler İle Nev’i Değiştiren Şirketlerde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 256
8.18. Ölüm Nedeniyle Ticari Bir İşletmenin Mirasçılara İntikali Halinde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 259
8.19. Faaliyetin Durması Durumunda Amortismanlar Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 259
8.20. Sanat Eserlerinde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 260
8.21. Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 262
8.22. Şerefiyede (Peştemallık) Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 262
8.23. Yap-İşlet-Devret Modelinde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 263
8.24. Amortismanın Herhangi Bir Yıl Ayrılmamasından veya İlk Uygulanan Nispetten Düşük Bir Şekilde Yapılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 266
8.25. Çalınan İktisadi Kıymetin İtfa Edilemeyen Kısmının KKEG Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir 267
9. YILLARA SARİ İŞ KAPSAMINDA YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN MAKİNE VE CİHAZLAR KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 267
10. AMORTİSMAN SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA YAPILAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 269
11. KİRALANAN ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNANIN AMORTİSMAN VE MUHASEBESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 272
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 274
1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 274
1.1. Marka Ve Patentlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 274
1.1.1. Ücret Olarak Ödenen Marka ve Patent Bedellerinde Durum 275
2. SERBEST MESLEK KAZANCI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TELİF, MARKA VE PATENTLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 276
3. PATENTLERLE İLGİLİ AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 277
4. YURT DIŞINDAN YAPILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 279
5. İSİM HAKKI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 281
6. DİZİ FİLM SEKTÖRÜNDE FİLM HAKLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 281
7. YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN DİZİ FİLMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA 284
8. ÖZEL MALİYET HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 287
8.1. Kira Süresinin 1 Yıl Olması Durumunda Özel Maliyetlerle Vergi Cezalarından Korunma Yolları 288
8.2. Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenmesi Durumunda Özel Maliyetlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 289
8.3. Kiralanan Gayrimenkulün Kiracı Tarafından Satın Alınması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 290
8.4. Özel Maliyet Harcamalarının Gerçek Kişi Olan Ev Sahibine Devrinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 291
8.5. Özel Maliyet Harcamalarının Tüzel Kişi Olan Ev Sahibine Devrinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 293
8.6. Birden Fazla Hesap Dönemini Kapsayan Özel Maliyet Harcamalarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 295
9. ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA VE BİNA AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 298
10. 49 YILLIĞINA ALINAN İŞLETME LİSANSININ AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 302
BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 305
1. BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 305
1.1. Banka Kredisi İle Alınan Sabit Varlıklarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 305
1.2. Faizi Vade Sonunda Tek Seferde Ödenen Banka Kredilerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 307
1.3. Dövizli Alınan Banka Kredilerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 308
1.4. Banka kredi Kartlarıyla Kazanılan Mil Puan ve Benzeri Kalemlerl İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 311
2. BANKADAN ÇEKİLEN VE OLDĞU GİBİ KARDEŞ ŞİRKETE KULLANDIRILAN KREDİLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 312
SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 318
1. SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 318
1.1. Hiç Hareket Görmemiş Satıcılar Hesabı İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 318
1.2. Satıcılara Elden Yapılan Parça Parça Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 320
1.3. Uzun Süre Ters Bakiye Veren Cari Hesaplarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 321
BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 324
1. BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 324
1.1. Borç Senetleriyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 326
1.2. Dövizli Borç Senetleriyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 326
1.3. Senedin KDV Tutarını da İçermesi Durumunda Reeskont İşleminde Vergi Cezasından Korunma Yolları 327
2. BORÇ SENETLERİYLE İLGİLİ MUHASEBE ÖRNEĞİ 329
3. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 330
ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 332
1. ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 332
1.1. Ortağa Verilen Faizlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 332
2. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE İLAVESİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 335
2.1. Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye İlavesinde En Son Düzenlemeler 337
3. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ FARKLI HESAPLARA MAHSUP EDİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 337
AVANSLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 340
1. ALINAN AVANSLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 340
1.1. Alınan Avanslar Hesabının Devamlı Alacak Bakiyesi Vermsi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 340
1.2. Dövizli Avansların Değerlemesiyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 341
1.2.1. Maliye Bakanlığı’nın Konu İle İlgili Görüşü 342
1.2.2. Konuya İlişkin Danıştay’ın Görüşü 343
1.2.3. Sermaye Piyasası Kurulunun Konuyu Değerlendirmesi 344
1.2.4. Türkiye Muhasebe Standardına Göre Konun Değerlendirilmesi 344
2. AVANS KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 345
2.1. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tebliği’ne Göre Avans Kâr Payının Geri Çağrılma Halleri 346
2.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinin, Hangi Durumlarda Uygulanabileceği? 347
2.3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Hükümlerinin Uygulanmasının Örneği 349
3. PERSONELE VERİLEN ÜCRET AVANSLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA KORUNMA YOLLARI 352
3.1. Ücret Avanslarının Ödenmesi Esnasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 353
3.2. Ücret Avansı Ödemelerinde Gelir, Damga ve SGK Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 355
a- Gelir Vergisi Kesintisi Açısından 355
b- Damga Vergisi Kesintisi Açısından 356
c- Sigorta Primi Kesintisi Açısından 357
4. REZERVASYON VE BENZERİ NEDENLERLE ALINIP İADE EDİLMEYEN AVANSLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 357
4.1. İade Edilmeyen Avans Tutarının Belgelenmesi 360
4.2. Satıcının Vaadini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ödediği Ceza Veya Katlandığı Masraflarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 361
YURTDIŞI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 363
1. YURTDIŞI HARCAMALARDA BELGE DÜZENİ KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 363
2. YURTDIŞI SEYAHATİ DÖNÜŞÜ GETİRİLEN YABANCI DİLDEKİ BELGELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 366
3. YURTDIŞI FUAR HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 368
4. YURT DIŞINDA MUKİM FİRMADAN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 369
Maliye Bakanlığı’nın Konuya Yaklaşımı; 370
5. GOOGLE, FACEBOOK-TWİTTER VE BENZERİ FİRMALARDAN ALINAN HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 372
a- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 373
b- Vergi Usul Kanunu Yönünden 374
c- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden 375
5.1. Google veya Facebook Gibi Firmalara Yapılan Satışlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 377
6. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 378
6.1. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 380
7. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 384
7.1. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsup Sınırı Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 385
7.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerde MAHSUP SÜRESİ Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 385
7.3. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Ödenen Vergilerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 386
7.4. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 387
7.5. Yurt dışında Ödenen Vergilerin Yurt İçinde Geçici Vergilerden Mahsubu Mümkündür 390
7.6. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin, Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Ve Geçici Verginin Mahsup Sırasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 391
7.7. Yurt Dışında Ödenen Vergilerle İlgili Tevsik Edici Vesikalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 392
8. YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERDE DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 394
9. YURT DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN İSTİSNAYA TABİ HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 398
9.1. Yurt Dışına Verilen İstisna Kapsamındaki Hizmetlerde Muhasebe Kayıtları Ve Beyannamede Gösterim Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 400
9.2. İndirim Kapsamındaki Kazancın Hesaplanmasıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 402
10. YURT DIŞINA YAPILAN MAKİNE KİRALAMA İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 406
1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü 407
2- Danıştay’ın Görüşü 408
11. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 408
11.1. Yurt Dışı Şubenin Zararının Mahsup Edilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 410
12. İTHALATA İLİŞKİN FİYAT FARKI FATURALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 412
13. YURT DIŞINDAN VADELİ MAL İTHALATLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 416
14. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARDAN ALINAN BORÇLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 418
14.1. Yurt Dışından Alınan Borçlarda Stopaj Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 419
14.2. Yurt Dışından Alınan Borçlarda KDV Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 419
15. YURT DIŞINA VERİLEN HİZMET İHRACATI FATURASININ TÜRKİYE’DEKİ DAİMİ TEMSİLCİ ADINA DÜZENLENMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 420
16. YURT DIŞINDAN OLAN ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 422
17. YURT DIŞI İHRACAT GÖTÜRÜ GİDERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 425
18. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARA KOMİSYON ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 427
18.1. Komisyon Ödemelerinin Emsallere Uygunluğu Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 428
18.2. Yurt Dışındaki Şirkete Ödenen Gayrimaddi Hak Bedellerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 429
18.3. Yurt Dışından Gelen ve Müşteri Bulma Hizmeti Açıklamalı Faturalarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 430
19. YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 431
BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 437
1. İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO HESABINA GEÇİŞTE BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 437
2. İHRACAT VE İTHALATLARDA BA VE BS FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 438
3. ÖZELLİKLİ KONULARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA BİLİNMESİ GEREKEN ESASLAR 438
3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 438
3.2. İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 439
3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 439
3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 439
3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 439
3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 439
3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 440
3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 440
4. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İLE İLGİLİ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 440
5. NOTER SENEDİ İLE ALINAN ARAÇLARDA BA VE BS BİLDİRİMİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 441
6. KİRA ÖDEME VE TAHSİLATLARINDA BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 442
7. GEÇ GELEN FATURALARA AİT BA VE BS BİLDİRM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 444
8. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE BA VE BS BİLDİRMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 446
9. YURT DIŞINA YAPILAN VE ORADA YARARLANILA HİZMETLERDE BS AÇISINDAN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 447
10. HAL KOMİSYONCULARININ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 448
11. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 449
12. ANTREPODA BEKLETİLEN MALLAR İÇİN BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZAALRINDAN KORUNMA YOLLARI 450
13. ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 451
14. SERBEST BÖLGEDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI YÖNÜNDEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 453
15. MUHTELİF MÜŞTERİLERE SATILAN TEKEL ÜRÜNLERİNDE BS BİLDİRİMİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 455
16. TRANSİT TİCARETTE BA BS FORMLARIYLA İLGİLİ USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 456
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 459
1. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 459
1.1. Özel İletişim Vergisiyle İlgili İşlemlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 461
1.2. Motorlu Taşıtlar Vergisiyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 462
1.3. Ödenmeyen SSK Primleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 463
1.4. Kıdem Tazminat Karşılıklarıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 465
1.4.1. İkale Sözleşmelerinde (Anlaşmalı fesih) Ödenen Kıdem Tazminatlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 468
1.4.1.1. Konunun Geldir Vergisi Açısından Ele Alınması 469
1.5. Çalınan Mallarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 470
1.6. Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 472
1.7. Alkollü İçki ve Tütün Reklam Giderlerinin Yasal Sınırı Aşan Kısmı 473
1.8. Tapu Harçları İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 474
1.9. Ortağın Yaptığı Şahsi Harcamlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 475
1.10. Cari Hesap Kapamalarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 476
1.11. Ceza ve Tazminatlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 476
1.12. Şahıs İşletmelerinin Sahibi Oldukları Gayrimenkullerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 478
1.13. Bağış ve Yardımlar Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 479
1.13.1. İmal Edilen Malların Bağışlanmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 479
1.13.2. Bağış Ve Yardımın İndirilmesinde Matrahın Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 481
1.13.3. Bağış Amaçlı Alınan Taşıtlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 482
a- Katma Değer Vergisi Yönünden 482
b- Özel Tüketim Vergisi Yönünden 483
1.13.4. Aktife Kayıtlı Araçların Bağışlanması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 485
1.13.5. Bağış Amacıyla Yapılan Yurt Ve Okullar Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 487
1.13.6. Bağış Amacıyla Alınan Techizatlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 490
1.13.7. Kızılay’a Yapılan Bağış Ve Yardımlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 492
1.13.8. Ayni Bağışlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 493
ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 499
ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 500
1. ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 500
1.1. Pay Bedellerinin Bastırılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 501
1.2. Kurumlar Açısından Hisse Satışlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 502
2. TASFİYE SONUNDA SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 503
2.1. Konu İle İlgili Verilmiş Örnek Muktezalar 504
3. TASFİYE SUNUCU DÜZENLENEN SOMUT BİR VERGİ CEZASI ÜZERİNE UYGULAMA 506
3.1. Söz Konusu Ceza Hukuka Açıkça Aykırıdır 507
3.2. Tasfiye Halinde Geçici Vergi Beyannamesi Vermeye Gerek Yoktur 508
3.3. Tasfiye Halinde Gayrimenkul Satışlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 509
3.4. Tasfiye Halindeki Kurumların İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarından Doğan Zararın İndirilmesinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 511
3.5. Anonim Şirket Ortaklarına Dağıtılan Tasfiye Paylarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 513
3.6. Sermaye Azaltımı İşleminde Vergi Cezasından Korunma Yolları 517
4. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ HİZMET TESLİMLERİNDE KDV İLE İLİGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 521
4.1. Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alan Makinelere İlişkin Fiyat Değişmelerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 525
4.2. İadenin Talep Edileceği Dönem 526
5. KONSİNYE İHRACATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 527
6. RAMAZAN PAKETİ TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 530
7. MASRAF YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 532
7.1. Personel Ücretleri ve SGK Primlerinin Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 532
7.2. Huzur Haklarının Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 534
7.3. Emlak Vergisinin Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 536
7.4. Amortismanların Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 536
7.5. Masraf Yansıtmalarında İlave Bedel Hesaplanması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 537
8. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 540
8.1. İlk Madde Ve Malzemeden Kaynaklı Yüklenilen Kdv’nin Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 540
8.2. İndirimli Oranlı KDV İade Raporunda Hesaplanan KDV’nin Yüklenilen KDV’den Yüksek Olması Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 541
8.3. İndirimli Oranlı KDV İade Raporunda Vergi Cezalarından Korunmak Amacıyla Dikkat Edilmesi Gereken Hususi Konular 543
8.3.1. Satamadıkları Daireleri Kendilerine Fatura Eden Müteahhitlerin KDV İadesi Alıp Alamayacakları 544
9. ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARINDA CEZAİ İŞLEMLERDEN KORUNMA YOLLARI 545
10. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 548
11. UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 550
12. SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 551
12.1. Amatör Spor Yarışmalarına Katılanlara ve Bınların Antrenörlerine Yapılan Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 553
12.2. Sporculara ve Antrenörlerine Yapılacak Ödemelerin Damga Vergisi Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 554
13. SPORCU, HAKEM VE ANTRENÖTLERE YAPILAN HARCIRAH ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 555
14. SPOR YARIŞMALARINA KATILAN GÖZLEMCİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 556
15. SPOR MÜSABAKALARINDAKİ KOMİSERLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 557
16. ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARLA İLGİLİ GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 558
17. GRUP ŞİRKETLERİNE GİDER YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 560
18. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 564
18.1. Kısmi Bölünme İşleminde Sermaye Azaltımında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 565
18.2. Kısmi Bölünmede Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 568
18.3. Kısmi Bölünme İşleminde KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 569
VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALI ÖRNEKLERİ 571
VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 572
1. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI 572
2. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLAR 572
3. VERGİ DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEMELER 573
4. VERGİ DAVALARINA BAKMAYA YETKİLİ OLAN MAHKEME 573
5. VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK DAVALAR 573
6. VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLDİĞİ YERLER 574
7. VERGİ DAVALARININ AÇILMASI 575
7.1. Aynı Dilekçe ile Dava Açılması 575
7.2. Dilekçelerin Yanlış Yargı Merciine Gönderilmesi 576
7.3. Dilekçelerde Davacı, Kanuni Temsilci, Vekil veya Dava Konusu İle İlgili Bilgilerin Eksik Gösterilmesi 576
7.4. Dava Dilekçesinin İmzalanmaması 576
7.5. Dava Dilekçesinin İmzalanması 576
7.6. Tebliğ Tarihinin Dilekçede Gösterilmesi 576
7.7. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Dilekçede Gösterilmemesi 577
7.8. Dilekçeye Eklenecek Belgeler 577
7.9. Harcın Ödenmesi ve Posta Pulunun Verilmesi 577
7.10. Harç veya Posta Ücreti Verilmeden veya Eksik Verilerek Dava Açılmışsa 577
7.11. Dava Açıldıktan Sonra Posta Ücretinde Meydana Gelen Azalma 577
7.12. Dilekçelerin Red Edilmesi 578
8. VERGİ DAVALARININ AÇILACAĞI SÜRELER 578
8.1. Dava Açma Süresinin Başlaması 578
8.2. Adresleri Belli Olmayan Mükelleflerde Dava Açma Süresinin Başlaması 579
8.3. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlaması 579
8.4. Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri 579
8.5. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Dava Açma Süresi 580
8.5.1.Tarhiyat öncesi uzlaşmada dava açma süresi 580
8.5.2.Tarhiyat sonrası uzlaşmada dava açma süresi 580
8.6. Düzeltme Talepleri Reddedilen Mükelleflerin Dava Açma Süresi 580
9. SÜRELERİN HESAPLANMASI 581
Mali Tatil 581
10. VERGİ DAVASININ GÖRÜLMESİ 582
11. VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT 582
12. BEYAN ÜZERİNE TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILMASI 583
12.1. İhtirazi Kayıtla Yapılan Beyanlara Karşı Dava Açma 583
13. AÇILAN VERGİ DAVASININ TAHSİLÂTA ETKİSİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 584
13.1. Açılan Vergi Davasının Tahsilâta Etkisi 584
13.2. Yürütmenin Durdurulması 585
13.2.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 586
13.2.2. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz 587
14. VERGİ MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İTİRAZ VE TEMYİZE BAŞVURMA 588
14.1. Bölge İdare Mahkemesi’ne İtiraz Başvurusu 588
14.2. Danıştay’a Temyiz Başvurusu 588
14.3. Danıştay’ın Vergi Mahkemesi Kararını Onaması ve Bozması 589
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 591
1. BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 591
1.1. AĞUSTOS 2009 ÖNCESİNE AİT BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 591
1.2. MÜKELLEFİYET AÇTIRMASI GEREKİRKEN MÜKELLEFİYET KAYDI OLMADIĞINDAN VE BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 596
1.3. KASIM 2010 DÖNEMİNE KADAR OLAN BA VE BS CEZALARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI 603
VERGİ CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 605
1. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 605
1.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 605
1.2. Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Kuralının İstisnaları 606
1.2.1. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılmış Olması 607
1.2.2. İhtirazi Kayıt İle Yapılan Beyan Ve Tarh Edilecek Vergilere Karşı Dava Açılması 607
1.2.3. Tahsilât İşlemlerin Doğan Davalar 607
1.2.4. VUK Md. 267 Uyarınca Açılan Davalar 608
1.3. Yürütmenin Durdurulması Talebine Karşı Verilen Kararlara İtiraz 608
1.4. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları Ve Değerlendirme 608
2. DÜŞÜK BEDELLİ KESİLEN FATURALAR İÇİN DÜZENLENEN VERGİ CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 609
2.1. İnşaat Sektöründe Düşük Bedelle Fatura Edilen Daireler İçin Kesilen Vergi Cezalarına Yönelik Korunma Yolları 609
3. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ŞİRKETE GELEN VERGİ CEZASINDAN SORUMLU TUTULMAYA YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 616
4. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 622
4.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 622
4.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 623
5. DAVA AÇMA SÜRELERİ 627
KAYNAKÇA 629

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR