VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI

VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI

 • Doğru Yevmiye Kayıtlarıyla Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
 • KDV Uygulamasında Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • Kasa Ve Ortaklar Cari Hesaplarıyla İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • BA Ve BS Bildirimlerinde Özel Usulsüzlük Cezalarını Dava Yoluyla Kazanma Yolları Ve Dilekçe Örnekleri
 • Vergi Ve Özel Usulsüzlük Cezalarından Koruyucu Muhasebe Kayıtları
 • İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • İhracat Ve İthalat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
 • Yurt Dışı İş Ve İşlemlerde Stopaj Ve KDV Yönünden Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 • Vergi Cezalarına Karşı Açılacak Örnek Dava Dilekçeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerle İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
YAZAR
 • E.Öğr.Gör. Koray ATEŞ
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
75,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : EKİM 2014
 • SAYFA SAYISI : 620
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI

 Doğru Yevmiye Kayıtlarıyla Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
 KDV Uygulamasında Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 Kasa Ve Ortaklar Cari Hesaplarıyla İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 BA Ve BS Bildirimlerinde Özel Usulsüzlük Cezalarını Dava Yoluyla Kazanma Yolları Ve Dilekçe Örnekleri
 Vergi Ve Özel Usulsüzlük Cezalarından Koruyucu Muhasebe Kayıtları
 İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 İhracat Ve İthalat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları
 Yurt Dışı İş Ve İşlemlerde Stopaj Ve KDV Yönünden Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 Vergi Cezalarına Karşı Açılacak Örnek Dava Dilekçeleri
 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerle İlgili Vergi Ve Muhasebe Cezalarından Korunma Yolları,
 ı

 ÖNSÖZ

Türk vergi sistemimizde cezaların oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle de özel usulsüzlük cezaları neredeyse her işletmenin maruz kaldığı bir uygulamadır. Muhasebecilik mesleğinin ne denli stresli bir meslek olduğunu anlatmaya bu yüzden gerek yoktur. Zira yapılan basit bir hata işletmenin önemli cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır.
Kitabın yazılış amacı ise tamamen bu noktadan hareketle oluşmuştur. Vergi cezalarıyla ilgili çokça kitap olmasına rağmen muhasebecilerin vergi cezalarından korunmasına yönelik bir kitap mevcut değildir. Bu açıdan elinizdeki kitap alanında ilk kez kaleme alınmış özellikli bir kitap olarak ön plana çıkmaktadır.
Kitabın birinci bölümü tek düzen hesap planından hareketle önemli ve sıkça kullanılan hesaplarla ilgili vergi ve özel usulsüzlük cezalarından korunma yollarını yevmiye kayıtlı örnekleriyle ele almıştır.
Kitabın ikinci bölümünde ise özellikli konularda vergi cezalarından nasıl korutulacağı yine uygulamalı örnekler ve yevmiye kayıtlarıyla ele alınıp değerlendirilmiştir.
Kitabın üçüncü bölümünde ise bir vergi ceza ihbarnamesine karşın nasıl dava açılacağı uygulamalı örnek dava dilekçeleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir.
Kitabın hazırlanışı tamamen mali müşavirler ve denetçiler düşünülerek kurgulanmış ve konu seçimi buna göre tasarlanmıştır. Alanında ilk olan bu kitabın bir çok kişiye yararlı olacağı kanaatindeyiz. Özellikle, muhasebeciler, denetçiler ve işletme yöneticileri açısından önemli konuları barındırmaktadır.
Kitabın yazılması esnasında bana desteğini hiç esirgemeyen vergi dava ve uyuşmazlıklarında sektörün 1 numaralı ismi YMM Kurtuluş AKDENİZ ’e teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Koray ATEŞ
E.Öğretim Görevlisi

 ı 

İÇİNDEKİLER

MUHASEBE VE VERGİ CEZALARDINDAN KORUNMA YOLLARI 21
KASA İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 22
1. KASA HESABININ YÜKSEK BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 22
1.1. Yıl Sonu Yüksek Kasa Bakiyesi Halinde Vergi Cezasından Korunma Yolu 23
1.2. Döviz Cinsi Yüksek Kasa Bakiyelerinde Vergi Cezasından Korunma Yolu 26
1.3. Kasa Hesabının Alacak Bakiyesi Vermesi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 28
1.4. Kasadan yapılan Nakit Hareketlerin Kontrolü Vasıtasıyla Vergi Cezalarından Korunma Yolları 29
1.5. Kasadan Yapılan ve Yazarkasa Fişleriyle Tevsik Edilen Harcamaların Cezai Riski 30
1.5.1. Gelir Ve Kurumlar Vergileri Yönünden 30
1.5.2. Katma Değer Vergisi Yönünden 31
1.6. Kasadan 195 Hesaba Yapılan Avans Ödemelerinde Personelin Getirdiği Yazarkasa Fişlerinin Cezai Riski 32
1.7. Yazarkasa Fişlerinden Kasa Denetimi ve Çapraz Adisyon Kontrolüyle Vergi Cezalarından Korunma 34
1.8. Kasadan Yapılan Belgesiz Harcamalara Yönelik Vergi Cezalarından Korunma Yolları 35
ALICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 36
1.ALICILAR HESABININ TERS BAKİYE VERMESİ HALİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 36
2. ALICILAR HESABINDA YER ALAN GRUP ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 38
3. KARDEŞ İŞLETMELERİN BİRBİRLERİNE KULLANDIRDIKLARI KREDİLERDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLU 39
4. YURT DIŞINDAKİ ALICILARA YÖNELİK ÖDENEN CİRO PRİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 43
4.1. Yurt Dışına Ödenen Ciro Primlerinin KDV Karşısındaki Durumu 45
ALINAN ÇEKLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 48
1. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 48
2. HATIR ÇEKLERİYLE İLGİLİ YAPILACAK İNCELEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 49
2.1. Hatır çeklerine Reeskont ayrılıp Ayrılmayacağı 49
2.2. Hatır Çeklerinin Değerlemesinin Mümkün Olup Olmadığı 50
ALACAK SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 52
1. HATIR SENETLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 52
1.1 Hatır Senetleriyle İlgili Yapılan Giderlerin Durumu 53
1.2 Hatır Senetleriyle İlgili Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 54
2. ALACAK SENETLERİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 56
ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 58
1. YÜKSEK BAKİYELİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 58
1.1. Ortaklar Cari Hesabına Adat Uygulaması 58
1.1.1 Adat Hesabınında KDV Konusu 59
1.2. Ortaklara Huzur Hakkı Verilmesi 62
1.2.1. Huzur Hakkı Ödemelerinde Asgari Geçim İndirimi 64
1.3. Ortaklardan Alacaklar Şüpheli Hale Gelemez 65
1.4. Sermaye Taahhüdü İçin 131 Hesap Kullanılamaz 66
STOKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 68
1. STOKLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 68
1.1. Stokların Değerlemesinin Doğru Bir Şekilde Yapılması 68
1.2. Satın Alınan Mal İle İlgili Stoklara Fiilen Girene Kadar Oluşan Faiz ve Kur Farklarında Vergisel Cezadan Korunma Yolları 70
1.2.1. Dövizli Alınan Stok Kalemleriyle İlgili Kur Azalışının Vergi Cezası Etkisinden Korunma Yolları 71
1.3.Stok Kalemlerinde Vade Farkları İle İlgili Vergi Cezası Etkisinden Korunma Yolları 71
1.4. İmal Edilen Emtia İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 71
1.5. Değeri Düşen Emtia İle İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 72
1.5.1. Çalınan Mallarla İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 73
1.5.2. Bozulan Veya Tahrip Olan Ürünlerle İlgili Vergi Cezasından Korunma Yolları 74
1.5.3. SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 76
1.5.4. Miadı Dolan İlaçlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 77
1.6. Kısmi Bölünmede Stok Fazlalıklarının Devrinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 78
1.7. Stokların Eksiye Dönmesi Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 80
1.8. Stoklarla İlgili Miktar ve Tutar Dengesinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 81
ÖRNEK MİKTAR VE TUTAR DENGESİ TABLOSU 83
1.9. Stok Sayım ve Noksanlığında Vergi Cezasından Korunma Yolları 85
1.10. Yıl Geçtikten Sonra Yapılan İadelerde Vergi Cezasından Korunma Yolları 85
1.10.1  Yargı Sonraki Dönemde Yapılan İade İle İlgili Önceki Dönemde Kâr Yazılan Tutarın (Mali Karın Tespitinde) Gider Yazılabileceği Görüşünü Kabul Etmektedir. 88
1.10.2. Maliye İdaresinin Görüşü 89
VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 90
1. VERİLEN AVANSLAR İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 90
1.1. Antrepoda Bekleyip Stoklara Daha Sonra Giren Mallarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 90
1.2. Verilen Avanslar İçin Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılıklarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 92
1.3. Dövizli Verilen Avanslarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 95
1.3.1. Verilen Dövizli Avanslarda KDV Yonunden Vergi Cezasından Korunma Yolları 96
İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 98
1. YILLARA SARİ İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞİYLE İLGİLİ VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 98
2. İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN BAŞLAMA TARİHİYLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 99
3. İŞİN YILLARA SARİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ALAKALI VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 100
3.1. İnşaat İşlerinde İşin Bitimi İle İlgli Yargı Kararları 102
4. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 102
4.1. İnşaat İşlerinde İstihkak Ödemeleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 102
4.2. Avans Ödemeleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 104
4.3. İşin Sonradan Yıllara Sari Olması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 104
4.4. İşin Bitiminden Sonra Yapılan Ödmelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 105
4.5. Yıllara Sari İşlerde Fiyat Farkı Ödemelerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 106
5. İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ YARGI KARARLARI 106
5.1.İnşaat İşlerinde İşin Tasfiye Edilmesi İle İlgili Yargı Kararı 106
5.2. İnşaat İşlerinde Ödeme Tarihiyle İlgili Yargı Kararları 107
6. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 107
6.1. Birden Fazla Yıllara Sari İnşaat Ve Taahhüt İşinin Birlikte Yapılması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 108
6.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Durumuında Vergi Cezasından Korunma Yolları 110
7. İNŞAAT DIŞI İŞLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 111
8. DÖNEM İÇİ MALİYET VE GELİR KAYITLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 112
8.1. İnşaat İşlerinde Dönem İçi Gider Kayıtları 112
8.2. İnşaat İşlerinde Dönem Sonunda Yapılacak Kayıtlar 113
8.3.  İnşaat İşlerinde Dönem İçinde Yapılacak Gelir Kayıtları 114
8.4. İnşaat Dönem Sonunda Yapılacak Gelir Kayıtları 115
9. ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 115
9.1 Özel İnşaatlarda Vergiyi Doğuran Olay Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 115
9.2. Kendi Arsası Üzerine Yapılan İnşaatlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 116
9.3. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 116
9.4. Müteahhitin İnşaat Maliyetinin Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 117
9.5. Arsa Sahibi Açısından Satılan Daireler Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 117
9.6. Daire Satışlarında Değer Artış Kazancının Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 119
9.7. Tapuda Arsa Sahibi Fakat Gerçekte Müteahhide Ait Olan Dairelerin Satışıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 119
9.8. Müteahhidin İnşaat Bitmeden Yapılan Satışların Muhasebe Kaydı 120
9.9. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 120
9.10. ÖZEL İNŞAAT (YAP-SAT) İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 122
Arsa Sahibine Konut Tesliminde Muhasebe Uygulaması 127
10. ÖZEL BİNA İNŞAATINDA ASGARİ İŞÇİLİKLE İLGİLİ SGK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 130
10.1. Özel İnşaatlarda Bina Yükseliğinin Bilinmeyen Önemi 131
GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 136
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 136
1.1 Grup Şirketlerinin Birbirine Kullandırdıkları Makinalarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 137
1.2. Faturası Gelmeyen Giderlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 139
1.3. Gelecek Aylara İlişkin Faiz Giderlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 140
KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 144
1. KDV İNDİRİMİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 144
1.1. Binek Otolara Ait KDV İndiriminde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 144
1.1.1. Binek Otomobillerde KDV’nin Mahiyetine İlişkin Özellikli Durumlar 145
1.2. Finansal Kirlamayla Alınan Binek Otolara Ait Vergi Cezalarından Korunma Yolları 147
1.3. Zayi Olan Mallarda KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 148
1.3.1. Zayi Olan Mallarla İlgili Özellikli Durumlar 149
1.4. Çalınan Mallara Ait KDV’de Vergi Cezalarından Korunma Yolları 150
1.5. Firelerle İlgili KDV Cezalarından Korunma Yolları 151
1.6. Bozulan veya Tahrip Olan Ürünlerde Vergi Cezasından Korunma 152
Yolları 152
1.7. İndirilemeyeceği Sonradan Anlaşlan KDV’nin Ne Şekilde Düzeltileceği 154
2. DEFTER VE BELGERİN İBRAZ EDİLMEMESİNDE KDV’NİN REDDİ VE VERGİ VERGİ SUÇU 155
2.1. Defter ve belgelerin Yargı Aşamasında İbraz Edilmesi 156
3. YAZARKASA FİŞLERİYLA YAPILAN ALIMLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 158
4. İŞLETMELERCE VERİLEN BURS VE EĞİTİM HARCAMALARINDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 159
5. MÜTEAHHİDİN ARSA SAHİBİ ADINA YAPTIĞI HARCAMALARDA KDV VE GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 160
6. KAYBOLAN FATURALARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 162
7. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE AİT KDV’LERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 164
8. KDV’NİN KONUSUNA GİRMEYEN İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 165
8.1. Türkiye’de Yapılmayan Teslimlerde KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 166
8.2. Türkiye’de Yapılmayan Hizmetlerde KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 166
8.3. Avanslarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 167
8.4.Masraf Aktarımlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 167
8.5. Tazminat ve Cezai İşlemlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 168
8.5. KDV’nin Konusuna Girmeyen İşlemleden Doğan Kur Farklarında Vergi Cezasından Korunma Yolları 169
1- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden 170
2- Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden 170
8.6. Yurt Dışı Fuarlarla İlgili Faturalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 171
8.7. Belgesiz Yapılan Harcamaların KDV’leri İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 172
İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 174
1. İŞ AVANSLARIYLA İLGİLİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 174
1.1. Personele Şahsi İhtiyaçları İçin Verilen İş Avanslarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 174
1.2. Ortaklara Verilen İş Avanslarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 177
1.3. Şirketlerin Çalışanlarına Ödünç Para Vermesindeki Büyük Tehlike 177
1.4. Şirketlerin Çalışanlarına Verdiği Yurtiçi Harcırahlarda Vergi Cezarından Korunma Yolları 178
1.5. İş Seyahatleri Sonucu Getirilen Belgelerin Başkası Adına Olması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 180
İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 182
1. SERBEST BÖLGEDEKİ İŞTİRAKLERDEN 2004 ÖNCESİNE AİT KAR PAYLARININ DAĞITIMINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 182
1.2. İştirak Kazançları Hakkında Kısaca Bilinmesi Gerekenler 182
1.3. Serbest Bölgeler Hakkında Kısaca Bilinmesi Gerekenler 183
1.4. Serbest Bölgelerde Elde Edilen 2004 ve Öncesine Ait İştirak Kazançlarına İlişkin Vergi Cezalarından Korunma Yolları 184
1.5. Serbest Bölgelerdeki 2004 ve Öncesine Ait Dağıtılan Kar Paylarının Elde Eden Firma Açısından Vergilendirilmesi Gerektiği Yönündeki Görüşümüzün Dayanakları 185
2. ŞİRKET SATIN ALMALARINDA BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK KAZANÇLARI YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 188
MADDİ DURAN VARLIK İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 192
1) ARSANIN HASILAT PAYLAŞIMI YOLUYLA MÜTEAHHİDE SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 192
1.1. Hasılat Paylaşımı Yönteminin Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu 192
1.2. Maliye Bakanlığı’nın Görüşü: Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV İstisnası Uygulanamaz 193
2. GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 195
2.1. Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 195
2.1.1. Gayrimenul ticaretini yapanlar açısından konunun değerlendirilmesi 195
2.1.2. Satışı Yapılan Gayrimenkule Ait Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 196
2.2. Gayrimenkul Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 197
2.2.1. Satılan Gayrimenkulün Tapuya Tescil Yönünden Değerlendirilmesi 197
2.2.2. İnşaatı Devam Eden Gayrimenkullerin Satışında İstisna Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 198
2.2.3. Özel Fonda Tutulan Satış Kazancı İstisnasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 198
2.2.4. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Tapu Harçları Yönünden Vergi Cezalarından Korunm Yolları 199
2.2.5. Gayrimenkullerin Kat Karşılığı Verilmesi Durumunda İstisna Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 199
3. SERBEST MESLEK ERBABININ ENVANTERİNE KAYITLI GAYRİMENKULDE ELDE ETTİĞİ KİRA GELİRİNDE VERGİ CEZASNDAN KORUNMA YOLLARI 201
4. AKTİFE KAYDEDİLECEK BİNEK ARAÇLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 202
4.1. Ticari Aracın Binek Araca Dönüştürülmesi Esnasında KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 202
4.2. Banka Kredisi İle Alınan Binek Araçlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 203
4.3. Doblo, Kango Tarzı Araç Satın Alımlarında KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 205
4.4. İkinci El Binek Oto Ticareti Yapanların KDV Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 206
5. GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 208
5.1. Banka Kredisi İle Alınan Maddi Duran Varlıklarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 209
5.2. Maddi Duran Varlıklara Yönelik Genişletici Bakım Onarım Giderlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 209
6. YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 211
7. İŞLETMEDE BULUNMAYAN MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 212
7.1. Kullanım Süresi Dolmamış Maddi Duran Varlıkların Hurdaya Ayrılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 213
8.AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 214
8.1. İşletmede İmal Edilen Duran Varlıklarda Amortismanla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 214
8.2. Binek Otolara Ait Amortismanlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 215
8.3. Kayıt ve Tescile Tabi Varlıkların Amortismanlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 217
8.4. Amortisman Oranınının Daha Düşük Tutulmasıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 217
8.5. Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Yönteminde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 218
Amortisman Tablosu 219
8.6. Finansal Kiralamayla Alınan Duran Varlıkların Amortismanlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 220
8.7. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 221
8.8. Hesap Döneminin Değişmesi Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 223
8.9. Tasfiye, Devir, Birleşme ve Nevi Değişikliği Hallerinde Amortismanlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 224
8.10. Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü veya Şahıs Şirketlerinde Ortaklardan Birinin Ölümü Halinde Amortismanlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 224
8.11. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Yangın, Deprem, Su Basması Gibi Afetler Neticesinde Değerini Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesi 225
8.12. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle Değerini Kaybetmesi 225
8.13. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Cebri Çalışma Nedeniyle Değerini Kaybetmesi 225
8.14. Madenlerde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 226
8.15. Arazi ve Arsalarda Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 227
8.16. Büyükbaş Hayvanlarda Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 228
8.17. Birleşme, Devir, Bölünme Kapsamında Edinilen  İktisadi Kıymetler  İle  Nev’i Değiştiren Şirketlerde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 230
8.18. Ölüm Nedeniyle Ticari Bir İşletmenin Mirasçılara İntikali Halinde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 232
8.19. Faaliyetin Durması Durumunda Amortismanlar Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 232
8.20. Sanat Eserlerinde Amortisman Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 233
8.21. Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 234
8.22. Şerefiyede (Peştemallık) Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 235
8.23. Yap-İşlet-Devret Modelinde Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 236
8.24. Amortismanın Herhangi Bir Yıl Ayrılmamasından veya İlk Uygulanan Nispetten Düşük Bir Şekilde Yapılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 238
8.25. Çalınan İktisadi Kıymetin İtfa Edilemeyen Kısmının KKEG Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir 239
9. YILLARA SARİ İŞ KAPSAMINDA YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN MAKİNE VE CİHAZLAR KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 239
10. AMORTİSMAN SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA YAPILAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 241
11. KİRALANAN ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNANIN AMORTİSMAN VE MUHASEBESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 244
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 246
1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 246
1.1. MARKA VE PATENTLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 246
1.1.1. Ücret Olarak Ödenen Marka ve Patent Bedellerinde Durum 247
2. SERBEST MESLEK KAZANCI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN TELİF, MARKA VE PATENTLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 248
3. PATENTLERLE İLGİLİ AMORTİSMANLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 249
4. YURT DIŞINDAN YAPILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 250
5. İSİM HAKKI ALIMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 252
6. DİZİ FİLM SEKTÖRÜNDE FİLM HAKLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 253
7. YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN DİZİ FİLMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA REHBERİ 255
8. ÖZEL MALİYET HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 258
8.1. Kira Süresinin 1 Yıl Olması Durumunda Özel Maliyetlerle Vergi Cezalarından Korunma Yolları 258
8.2. Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenmesi Durumunda Özel Maliyetlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 259
8.3. Kiralanan Gayrimenkulün Kiracı Tarafından Satın Alınması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 260
8.4. Özel Maliyet Harcamalarının Gerçek Kişi Olan Ev Sahibine Devrinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 261
8.5. Özel Maliyet Harcamalarının Tüzel Kişi Olan Ev Sahibine Devrinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 263
8.6. Birden Fazla Hesap Dönemini Kapsayan Özel Maliyet Harcamalarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 264
9. ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA VE BİNA AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 266
10. 49 YILLIĞINA ALINAN İŞLETME LİSANSININ AMORTİSMANI KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 270
BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 274
1. BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLAR 274
1.1. Banka Kredisi İle Alınan Sabit Varlıklarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 274
1.2. Faizi Vade Sonunda Tek Seferde Ödenen Banka Kredilerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 276
1.3.Dövizli Alınan Banka Kredilerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 277
1.4. Banka kredi Kartlarıyla Kazanılan Mil Puan ve Benzeri Kalemlerl İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 279
2. BANKADAN ÇEKİLEN VE OLDĞU GİBİ KARDEŞ ŞİRKETE KULLANDIRILAN KREDİLERLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 280
SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 286
1. SATICILAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 286
1.1. Hiç Hareket Görmemiş Satıcılar Hesabı İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 286
1.2. Satıcılara Elden Yapılan Parça Parça Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 288
1.3. Uzun Süre Ters Bakiye Veren Cari Hesaplarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 289
BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 292
1. BORÇ SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 292
1.1. Borç Senetleriyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 293
1.2. Dövizli Borç Senetleriyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 294
1.3. Senedin KDV  Tutarını da İçermesi Durumunda Reeskont İşleminde Vergi Cezasından Korunma Yolları 295
2. BORÇ SENETLERİYLE İLGİLİ MUHASEBE ÖRNEĞİ 296
3. REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER 297
ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 300
1. ORTAKLARA BORÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 300
1.1. Ortağa Verilen Faizlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 300
2. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE İLAVESİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 303
2.1. Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye İlavesinde En Son Düzenlemeler 304
3. ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ FARKLI HESAPLARA MAHSUP EDİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 305
AVANSLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 308
1. ALINAN AVANSLARLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 308
1.1. Alınan Avanslar Hesabının Devamlı Alacak Bakiyesi Vermsi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 308
1.2. Dövizli Avansların Değerlemesiyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 309
1.2.1. Maliye Bakanlığı’nın Konu İle İlgili Görüşü 309
1.2.2. Konuya İlişkin Danıştay’ın Görüşü 310
1.2.3. Sermaye Piyasası Kurulunun Konuyu Değerlendirmesi 311
1.2.4. Türkiye Muhasebe Standardına Göre Konun Değerlendirilmesi 312
2. AVANS KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 312
2.1. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tebliği’ne Göre Avans Kâr Payının Geri Çağrılma Halleri 313
2.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hükümlerinin, Hangi Durumlarda Uygulanabileceği? 314
2.3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Hükümlerinin Uygulanmasının Örneği 316
3. PERSONELE VERİLEN ÜCRET AVANSLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA KORUNMA YOLLARI 319
3.1. Ücret Avanslarının Ödenmesi Esnasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 320
3.2. Ücret Avansı Ödemelerinde Gelir, Damga ve SGK Yönünden Vergi Cezasından Korunma Yolları 322
a- Gelir Vergisi Kesintisi Açısından 322
b- Damga Vergisi Kesintisi Açısından 322
c- Sigorta Primi Kesintisi Açısından 323
4. REZERVASYON VE BENZERİ NEDENLERLE ALINIP İADE EDİLMEYEN AVANSLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 324
4.1. İade Edilmeyen Avans Tutarının Belgelenmesi 326
4.2. Satıcının Vaadini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ödediği Ceza Veya Katlandığı Masraflarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 327
YURTDIŞI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 330
1. YURTDIŞI HARCAMALARDA BELGE DÜZENİ KONUSUNDA VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 330
2. YURTDIŞI SEYAHATİ DÖNÜŞÜ GETİRİLEN YABANCI DİLDEKİ BELGELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 333
3. YURTDIŞI FUAR HARCAMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 334
4. YURT DIŞINDA MUKİM FİRMADAN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 335
Maliye Bakanlığı’nın Konuya Yaklaşımı; 336
5. GOOGLE, FACEBOOK-TWİTTER VE BENZERİ FİRMALARDAN ALINAN HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 338
a- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 338
b- Vergi Usul Kanunu Yönünden 339
c- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden 340
5.1. Google veya Facebook Gibi Firmalara Yapılan Satışlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 341
6. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA KDV YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 342
6.1. YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARLARDA GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 344
7. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBUNDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 348
7.1. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsup Sınırı Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 348
7.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerde MAHSUP SÜRESİ Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 349
7.3. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Yurt Dışı Kazançlara İlişkin Ödenen Vergilerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 350
7.4. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 351
7.5. Yurt dışında Ödenen Vergilerin Yurt İçinde Geçici Vergilerden Mahsubu Mümkündür 354
7.6. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin, Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Ve Geçici Verginin Mahsup Sırasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 354
7.7. Yurt Dışında Ödenen Vergilerle İlgili Tevsik Edici Vesikalarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 355
8. YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERDE DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 357
9. YURT DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN İSTİSNAYA TABİ HİZMETLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 361
9.1. Yurt Dışına Verilen İstisna Kapsamındaki Hizmetlerde Muhasebe Kayıtları Ve Beyannamede Gösterim Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 362
9.2. İndirim Kapsamındaki Kazancın Hesaplanmasıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 364
10. YURT DIŞINA YAPILAN MAKİNE KİRALAMA İŞLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 367
1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü 368
2- Danıştay’ın Görüşü 369
11. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARIYLA İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 370
11.1. Yurt Dışı Şubenin Zararının Mahsup Edilmesinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 371
12. İTHALATA İLİŞKİN FİYAT FARKI FATURALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 373
13. YURT DIŞINDAN VADELİ MAL İTHALATLARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 376
14. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARDAN ALINAN BORÇLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 378
14.1 Yurt Dışından Alınan Borçlarda Stopaj Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 378
14.2 Yurt Dışından Alınan Borçlarda  KDV Açısından Vergi Cezalarından Korunma Yolları 379
15. YURT DIŞINA VERİLEN HİZMET İHRACATI FATURASININ TÜRKİYE’DEKİ DAİMİ TEMSİLCİ ADINA DÜZENLENMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 380
16. YURT DIŞINDAN OLAN ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 381
17. YURT DIŞI İHRACAT GÖTÜRÜ GİDERİNDE VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 384
18. YURT DIŞI İLİŞKİLİ FİRMALARA KOMİSYON ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 386
18.1. Komisyon Ödemelerinin Emsallere Uygunluğu Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 386
18.2 Yurt Dışındaki Şirkete Ödenen Gayrimaddi Hak Bedellerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 387
18.3. Yurt Dışından Gelen ve Müşteri Bulma Hizmeti Açıklamalı Faturalarda Vergi Cezasından Korunma Yolları 388
19. YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 389
BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 394
1. İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO HESABINA GEÇİŞTE BİLDİRİM FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 394
2. İHRACAT VE İTHALATLARDA BA VE BS FORMLARIYLA İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 394
3. ÖZELLİKLİ KONULARDA BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA BİLİNMESİ GEREKEN ESASLAR 395
3.1. Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? 395
3.2.  İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı 395
3.3. İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 395
3.4. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? 396
3.5. Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu 396
3.6. İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 396
3.7. İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? 396
3.8. Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır? 396
4. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İLE İLGİLİ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 396
5. NOTER SENEDİ İLE ALINAN ARAÇLARDA BA VE BS BİLDİRİMİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 397
6. KİRA ÖDEME VE TAHSİLATLARINDA BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 398
7. BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 399
8 GEÇ GELEN FATURALARA AİT BA VE BS BİLDİRM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 401
9. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE BA VE BS BİLDİRMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 402
10.  YURT DIŞINA YAPILAN VE ORADA YARARLANILA HİZMETLERDE BS AÇISINDAN VERGİ CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 403
11. HAL KOMİSYONCULARININ BA VE BS BİLDİRİM FORMLARINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 404
12. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN BA VE BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 405
13. ANTREPODA BEKLETİLEN MALLAR İÇİN BA VE BS BİLDİRİMLERİ AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZAALRINDAN KORUNMA YOLLARI 407
14. ÖZEL MATRAHA TABİ İŞLEMLERDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI AÇISINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDAN KORUNMA YOLLARI 407
15. SERBEST BÖLGEDE BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI YÖNÜNDEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 409
16. MUHTELİF MÜŞTERİLERE SATILAN TEKEL ÜRÜNLERİNDE BS BİLDİRİMİ YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 411
17. TRANSİT TİCARETTE BA BS FORMLARIYLA İLGİLİ USULSÜZLÜK CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 412
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 414
1. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 414
1.1. Özel İletişim Vergisiyle İlgili İşlemlerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 416
1.2. Motorlu Taşıtlar Vergisiyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 417
1.3. Ödenmeyen SSK Primleriyle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 418
1.4.  Kıdem Tazminat Karşılıklarıyla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 419
1.4.1. İkale Sözleşmelerinde (Anlaşmalı fesih) Ödenen Kıdem Tazminatlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 422
1.4.1.1. Konunun Geldir Vergisi Açısından Ele Alınması 423
1.5. Çalınan Mallarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 424
1.6. Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizlerle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 425
1.7. Alkollü İçki Ve Tütün Reklam Giderlerinin Yasal Sınırı Aşan Kısmı 426
1.9. Tapu Harçları İle İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 427
1.10 Ortağın Yaptığı Şahsi Harcamlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 428
1.11. Cari Hesap Kapamalarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 429
1.12. Ceza ve Tazminatlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 429
1.13. Şahıs İşletmelerinin Sahibi Oldukları Gayrimenkullerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 431
1.15. Bağış ve Yardımlar Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 431
1.15.1. İmal Edilen Malların Bağışlanmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 431
1.15.2. Bağış Ve Yardımın İndirilmesinde Matrahın Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 433
1.15.3. Bağış Amaçlı Alınan Taşıtlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 434
a- Katma Değer Vergisi Yönünden 434
b- Özel Tüketim Vergisi Yönünden 435
1.15.4. Aktife Kayıtlı Araçların Bağışlanması Durumunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 436
1.15.5. Bağış Amacıyla Yapılan Yurt Ve Okullar Konusunda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 439
1.15.6. Bağış Amacıyla Alınan Techizatlarda Vergi Cezalarından Korunma Yolları 441
1.15.7. Kızılay’a Yapılan Bağış Ve Yardımlarda Vergi Cezalarından  Korunma Yolları 442
1.15.8. Ayni Bağışlarla İlgili Vergi Cezalarından Korunma Yolları 443
ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 450
1. ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 450
1.1. Pay Bedellerinin Bastırılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 451
1.2. Kurumlar Açısından Hisse Satışlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 452
2. TASFİYE SONUNDA SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU ARKLARI İLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 453
2.1. Konu İle İlgili Verilmiş Örnek Muktezalar 453
3. TASFİYE SUNUCU DÜZENLENEN SOMUT BİR VERGİ CEZASI ÜZERİNE UYGULAMA 455
3.1. Söz Konusu Ceza Hukuka Açıkça Aykırıdır 456
3.2. Tasfiye Halinde Geçici Vergi Beyannamesi Vermeye Gerek Yoktur 457
3.3. Tasfiye Halinde Gayrimenkul Satışlarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 458
3.4. Tasfiye Halindeki Kurumların İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarından Doğan Zararın İndirilmesinde Vergi Cezasından Korunma Yolları 459
3.5. Anonim Şirket Ortaklarına Dağıtılan Tasfiye Paylarında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 461
3.6. Sermaye Azaltımı İşleminde Vergi Cezasından Korunma Yolları 464
4. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ HİZMET TESLİMLERİNDE KDV İLE İLİGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 468
4.1. Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alan Makinelere İlişkin Fiyat Değişmelerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 471
4.2. İadenin Talep Edileceği Dönem 473
5. KONSİNYE İHRACATLARDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 473
6. RAMAZAN PAKETİ TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 476
7. MASRAF YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 477
7.1. Personel Ücretleri ve SGK Primlerinin Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 478
7.2. Huzur Haklarının Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 480
7.3.  Emlak Vergisinin Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 481
7.4. Amortismanların Yansıtılmasında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 482
7.5. Masraf Yansıtmalarında İlave Bedel Hesaplanması Durumunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 482
8. İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 484
8.1. İlk Madde Ve Malzemeden Kaynaklı Yüklenilen Kdv’nin Tespitinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 484
8.2. İndirimli Oranlı KDV İade Raporunda Hesaplanan KDV’nin Yüklenilen KDV’den Yüksek Olması Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 485
8.3. İndirimli Oranlı KDV İade Raporunda Vergi Cezalarından Korunmak Amacıyla Dikkat Edimesi Gereken Hususi Konular 487
8.3.1. Satamadıkları Daireleri Kendilerine Fatura Eden Müteahhitlerin KDV İadesi Alıp Alamayacakları 488
9. ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARINDA CEZAİ İŞLEMLERDEN KORUNMA YOLLARI 489
9.1. Şirket Ortaklarının Kendi Şirketlerinde Sigortalılıklarında Cezai İşlemlerden Korunma Yolları 491
10. FUTBOLCU BINSERVİS BEDELLERİYLE İLGİLİ VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 493
11. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 497
12. HURDA VE ATIK TESLİMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 499
12.1. Tekifata Tabi Olan Plastik Teslimlerinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 499
12.2. İstisnadan Vazgeçilmesi Halinde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 500
8. UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 504
9. SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 505
9.1. Amatör Spor Yarışmalarına Katılanlara ve Bınların Antrenörlerine Yapılan Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 507
9.2. Sporculara ve Antrenörlerine Yapılacak Ödemelerin Damga Vergisi Açısından Vergi Cezasından Korunma Yolları 508
9.3.SPORCU, HAKEM VE ANTRENÖTLERE YAPILAN HARCIRAH ÖDEMELERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 509
9.4. SPOR YARIŞMALARINA KATILAN GÖZLEMCİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 510
9.5. Spor Müsabakalarındaki Komiserlere Yapılan Ödemelerde Vergi Cezalarından Korunma Yolları 511
10. ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARLA İLGİLİ GİDER YÖNÜNDEN VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 512
11. GRUP ŞİRKETLERİNE GİDER YANSITMALARINDA VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 513
12. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE VERGİ CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI 517
12.1. Kısmi Bölünme İşleminde Sermaye Azaltımında Vergi Cezalarından Korunma Yolları 517
12.2. Kısmi Bölünmede Amortisman Konusunda Vergi Cezasından Korunma Yolları 521
12.3. Kısmi Bölünme İşleminde KDV Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları 521
VERGİ DAVALARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 526
1. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI 526
2. VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLAR 526
3. VERGİ DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEMELER 527
4. VERGİ DAVALARINA BAKMAYA YETKİLİ OLAN MAHKEME 527
5. VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK DAVALAR 527
6. VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLDİĞİ YERLER 528
7. VERGİ DAVALARININ AÇILMASI 528
7.1. Aynı Dilekçe ile Dava Açılması 529
7.2. Dilekçelerin Yanlış Yargı Merciine Gönderilmesi 529
7.3. Dilekçelerde Davacı, Kanuni Temsilci, Vekil veya Dava Konusu İle İlgili Bilgilerin Eksik Gösterilmesi 529
7.4. Dava Dilekçesinin İmzalanmaması 529
7.5. Dava Dilekçesinin İmzalanması 529
7.6. Tebliğ Tarihinin Dilekçede Gösterilmesi 530
7.7. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Dilekçede Gösterilmemesi 530
7.8. Dilekçeye Eklenecek Belgeler 530
7.9. Harcın Ödenmesi ve Posta Pulunun Verilmesi 530
7.10. Harç veya Posta Ücreti Verilmeden veya Eksik Verilerek Dava Açılmışsa 530
7.11. Dava Açıldıktan Sonra Posta Ücretinde Meydana Gelen Azalma 530
7.12. Dilekçelerin Red Edilmesi 531
8. VERGİ DAVALARININ AÇILACAĞI SÜRELER 531
8.1. Dava Açma Süresinin Başlaması 531
8.2. Adresleri Belli Olmayan Mükelleflerde Dava Açma Süresinin Başlaması 531
8.3. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlaması 532
8.4. Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri 532
8.5. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Dava Açma Süresi 532
8.5.1.Tarhiyat öncesi uzlaşmada dava açma süresi 532
8.5.2.Tarhiyat sonrası uzlaşmada dava açma süresi 533
8.6. Düzeltme Talepleri Reddedilen Mükelleflerin Dava Açma Süresi 533
9. SÜRELERİN HESAPLANMASI 533
Mali Tatil 534
10. VERGİ DAVASININ GÖRÜLMESİ 534
11. VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT 534
12. BEYAN ÜZERİNE TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILMASI 535
12.1. İhtirazi Kayıtla Yapılan Beyanlara Karşı Dava Açma 535
13. AÇILAN VERGİ DAVASININ TAHSİLÂTA ETKİSİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 536
13.1. Açılan Vergi Davasının Tahsilâta Etkisi 536
13.2. Yürütmenin Durdurulması 537
13.2.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 538
13.2.2. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz 538
14. VERGİ MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İTİRAZ VE TEMYİZE BAŞVURMA 539
14.1. Bölge İdare Mahkemesi’ne İtiraz Başvurusu 539
14.2. Danıştay’a Temyiz Başvurusu 540
14.3. Danıştay’ın Vergi Mahkemesi Kararını Onaması ve Bozması 540
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 542
1. BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 542
1.1. AĞUSTOS 2009 ÖNCESİNE AİT BA VE BS İLE İLGİLİ ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 542
1.2. MÜKELLEFİYET AÇTIRMASI GEREKİRKEN MÜKELLEFİYET KAYDI OLMADIĞINDAN VE BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI 547
1.3. KASIM 2010 DÖNEMİNE KADAR OLAN BA VE BS CEZALARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI 552
VERGİ CEZALARINI DAVA YOLUYLA KAZANMA YOLLARI 554
1. VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 554
1.1. Yürütmenin Durdurulmasının Şartları 554
1.2. Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Kuralının İstisnaları 555
1.2.1 Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılmış Olması 555
1.2.2 İhtirazi Kayıt İle Yapılan Beyan Ve Tarh Edilecek Vergilere Karşı Dava Açılması 556
1.2.3. Tahsilât İşlemlerin Doğan Davalar 556
1.2.4. VUK Md. 267 Uyarınca Açılan Davalar 556
1.3. Yürütmenin Durdurulması Talebine Karşı Verilen Kararlara İtiraz 557
1.4. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları Ve Değerlendirme 557
2. KODDA YER ALAN İŞLETMELERDEN MAL ALINMASI SONUCU DÜZENLENEN VERGİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINI DAVA İLE KAZANMA YOLLARI 558
3. DÜŞÜK BEDELLİ KESİLEN FATURALAR İÇİN DÜZENLENEN VERGİ CEZALARINA İTİRZ YOLLARI 575
3.1. İnşaat Sektöründe Düşük Bedelle Fatura Edilen Daireler İçin Kesilen Vergi Cezalarına Yönelik Korunma Yolları 575
4. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ŞİRKETE GELEN VERGİ CEZASINDAN SORUMLU TUTULMAYA YÖNELİK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 582
5. VERGİ İNCELEME RAPORU OLMAKSIZIN TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN CEZALARA DAVA YOLUYLA İTİRAZ YOLLARI 587
5.1. Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edimeksizin Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Yönelik İtiraz Dilekçesi Örneği 587
5.2. Takdir Komisyonu Kararı Tebliğ Edilmesiyle Beraber Düzenlenen Ceza İhbarnamesine Yönelik İtiraz Dilekçesi Örneği 598
6. VERGİ İNCELEMESİ SONUCU KESİLEN MATRAH FARKI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 607
6.1. Vergi İncelemeleri Sonucu Kesilebilecek Cezalar 607
6.2. Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi 608
7. DAVA AÇMA SÜRELERİ 612
KAYNAKÇA 614
· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR