UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM REHBERİ KİTABI ÇIKTI

UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM REHBERİ KİTABI ÇIKTI

 • Bağımsız Denetim Süreci: Müşterinin Seçimi Ve İşin Kabul Edilmesi
 • Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin Planlanması
 • Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin Yürütülmesi (Kontrol Testleri)
 • Bağımsız Denetimde Önemlilik Ve Risk
 • Bağımsız Denetimde Finansal Tabloların Analizi
 • Denetimde Kanıt Toplama
 • Başlıca Denetim İşlemleri Ve Hesapların Denetimi
 • Denetimde Hile
 • Denetimde Kalite Kontrol
 • Denetim Çalışmalarının Tamamlanması Ve Denetimde Raporlama
 • Bağımsız Denetim Çalışmalarının Belgelendirilmesi Ve Çalışma Kağıtları
 • Güvence Denetimleri
YAZAR
 • Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
 • Prof. Dr. Süleyman UYAR
 • SMMM Mehmet YOLCU
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
149,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : 2020 GÜNCEL BASKİ
 • SAYFA SAYISI : 1224
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: DENETİM KAVRAMI VE DENETİM TÜRLERİ

1.1. DENETİM VE DENETİM BENZERİ KAVRAMLAR 14
1.1.1. Denetimin Tanımı 14
1.1.2. Denetim Benzeri Kavramlar 16
1.2. DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 19
1.2.1. Denetimin Tarihçesi 19
1.2.2. Avrupa Birliği’nde Denetimin Gelişimi 23
1.2.3. Türkiye’de Denetimin Tarihsel Gelişimi 25
1.3. DENETİM TÜRLERİ VE HİZMETLER 36
1.3.1. Konu ve Amacına Göre Denetim Türleri ve Hizmetleri 37
1.3.1.1. Bağımsız Denetim 37
1.3.1.2. Özel Amaçlı Denetim 41
1.3.1.3. Güvence Denetimi 42
1.3.1.4. İlgili Hizmetler 43
1.3.1.5. Uygunluk Denetimi 44
1.3.1.6. Faaliyet Denetimi 45
1.3.2. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 46
1.3.2.1. Bağımsız Denetim 46
1.3.2.2. İç Denetim 46
1.3.2.3. Kamu Denetimi 47
1.4. BAĞIMSIZ DENETİMİ GEREKLİ KILAN NEDENLER VE BAĞIMSIZ DENETİMİN YARARLARI 48
1.4.1. Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler 48
1.4.2. Bağımsız Denetimin Yararları 52
1.4.2.1. İşletmeye Sağladığı Yararlar 52
1.4.2.2. Kamuya Sağladığı Yararlar 53
1.4.2.3. Devlete Sağladığı Yararlar 53

 

2. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM

2.1. BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 56
2.1.1. KGK ve KGK Tarafından Yapılan Düzenlemeler 56
2.1.1.1. KGK’nın Teşkilat Yapısı ve Görevleri 56
2.1.1.2. Bağımsız Denetçiler ve Bağımsız Denetim Mesleği 57
2.1.2. 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tarafından Yapılan Düzenlemeler 59
2.1.3. SPK Tarafından Yapılan Düzenlemeler 60
2.1.4. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Tarafından Yapılan Düzenlemeler 62
2.2. BAĞIMSIZ DENETİMDE YETKİLENDİRME 62
2.2.1. Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmesi 62
2.2.2. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi 67
2.2.3. Bağımsız Denetim Resmi Siciline Kayıt ve İlan 75
2.3. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 76
2.3.1. Bağımsız Denetçinin Sorumlulukları 76
2.3.2. Mesleki Etik İlkelere Uyma 78
2.3.3. Bağımsızlık ve Bağımsızlığın Korunması 79
2.3.4. Reklam Yasağı 80
2.3.5. Haksız Rekabette Bulunmama 81
2.3.6. Sürekli Eğitim 82
2.3.7. Denetim Raporu Düzenleme ve Görüş Bildirme Yükümlülüğü 83
2.3.8. Denetimde Kalite ve Güvenilirliğin Sağlanması 84
2.3.9. Kalite Kontrol Sistemi Oluşturma ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma 84
2.3.10. Bildirimler 85
2.3.11. Saklama ve İbraz Yükümlülüğü 90
2.3.12. Şeffaflık Raporunun Hazırlanması ve Duyurulması 90
2.3.13. TTK’ndan Kaynaklanan Yükümlülükler ve Mücbir Sebepler 92
2.4. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE DENETÇİLERİN DENETİMİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR 93
2.4.1. KGK Tarafından Yapılan İnceleme ve Denetimler 93
2.4.1.1. İdari Yaptırımlar 94
2.4.1.2. İdari Yaptırımlarla İlgili Diğer Hükümler 100
2.5. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETMELER 102
2.5.1. Genel Denetim Kriterleri 102
2.5.2. Herhangi Bir Ölçüte Tabi Olmaksızın Denetim Kapsamında Olan Şirketler (Karara Ekli I Sayılı Liste) 103
2.5.3. Daha Düşük Ölçütler Belirlenen Özel Şirketler (Karara Ekli II Sayılı Liste) 105
2.5.4. Denetim Kapsamı Dışında Bırakılan Şirketler 107
2.6. TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI 107

 

3. BÖLÜM: DENETİMDE ETİK

3.1. DENETİMDE ETİK KAVRAMI VE İLGİLİ STANDARTLAR 114
3.2. İLGİLİ STANDARTLARIN ÖZETİ 117
3.2.1. ETİK KURALLARA UYUM (BÖLÜM 100) 117
3.2.2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 123
3.2.3. BAĞIMSIZ DENETİMDE BAĞIMSIZLIK STANDARTLARI 174
3.2.4. DENETİM MÜŞTERİLERİNE GÜVENCE DIŞI HİZMETLERİN SUNULMASI (BÖLÜM 601) 218
3.2.5. ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN KULLANIM VE DAĞITIM KONUSUNDA SINIRLAMA İÇEREN RAPORLAR (BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM) (BÖLÜM 800) 248
3.2.6. GÜVENCE DENETİMLERİNDE BAĞIMSIZLIK 250

 

4. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ: MÜŞTERİNİN SEÇİMİ VE İŞİN KABUL EDİLMESİ

4.1. MÜŞTERİNİN SEÇİMİ VE İŞİN KABUL EDİLMESİ 267
4.1.1. Müşterinin Teklif Talebi 270
4.1.2. Müşteri Kabulü 273
4.1.3. Denetimin Ön Şartları 278
4.1.4. Bağımsız Denetim Sözleşmesi 280

 

5. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ: DENETİMİN PLANLANMASI

5.1. DENETİMİN PLANLANMASI 293
5.1.1. Müşteri Hakkında Bilgi Toplanması 296
5.1.2. Denetim Çalışmalarını Bölümleme 306
5.1.3. Genel Bağımsız Denetim Stratejisi 314
5.1.4. Bağımsız Denetim Çalışmasının Kapsamı 318
5.1.5. Dışarıdan Hizmet Alımlarına İlişkin Dış Denetçi Çalışmalarının Kullanılması 319
5.1.6. İşletmenin Uzman Çalışmasından Faydalanması 323
5.1.7. Denetim Programı Taslağının Yazılması 326
5.1.8. Denetim Süresini ve Zamanını Belirleme 329
5.1.9. Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi ve Gözetimi 330

 

6. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ: DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ (KONTROL TESTLERİ)

6.1. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ (KONTOL TESTLERİ) 340

6.2. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE UNSURLARI 341
6.2.1. Kontrol Ortamı 342
6.2.2. Risk Değerlendirme 345
6.2.3. Kontrol Faaliyetleri 352
6.2.4. Bilgi ve İletişim 356
6.2.5. Gözetim 357
6.3. KONTROL FAALİYETLERİNİN GÖZETİMİ VE KONTROL TESTLERİ 358
6.3.1. Kontrol Testlerinin Niteliği 360
6.3.2. Kontrol Testlerinin Kapsamı 361
6.3.3. Kontrol Testlerinin Zamanlaması 362
6.4. İÇ KONTROL SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRME 363
6.4.1. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi 364
6.4.2. İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi 365
6.4.3. İç Kontrol Sistemini Belgelendirme (Çalışma Kâğıtları) 366
6.4.4. İşletmenin İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri 367

 

7. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK VE RİSK

7.1. BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK 370
7.1.1. Önemlilik Kavramı 370
7.1.2. Önemliliğin Hesaplanması 372
7.1.3. Belirli İşlem Sınıfları, Hesap Bakiyeleri veya Açıklamalar İçin Önemlilik Düzeyi 376
7.1.4. Önemliliğin Denetimin Değişik Aşamalarında Kullanılması 378
7.1.5. Yanlışlıkların Etkilerinin Değerlendirilmesi 381
7.2. BAĞIMSIZ DENETİMDE RİSK 391
7.2.1. Denetim Riski Unsurları 392
7.2.2. Bağımsız Denetimde Özel Dikkat Gerektiren Önemli Riskler 394
7.2.3. Risk Değerlendirmesinin Gözden Geçirilmesi ve Belgelendirme 396
7.2.4. Önemlilik İle Denetim Riski Arasındaki İlişki 397
7.2.5. Finansal Tablolardaki Önemli Yanlışlık Risklerine Karşı Uygulanacak Risk Değerlendirme Teknikleri 399

 

8. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİMDE FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

8.1. FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ 404
8.2. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER 406
8.2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) 407
8.2.2. Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz) 413
8.2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Analizi) 418
8.2.4. Oranlar Yöntemi İle Analiz (Rasyo Analizi) 420
8.2.4.1. Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar 422
8.2.4.2. Finansal (Finansal) Yapı Oranları 423
8.2.4.3. Faaliyet (Varlık Kullanım) Oranları 427
8.2.4.4. Karlılık Oranları 431
8.2.4.5. Ortaklara Kar Payı Belirlenmesinde Kullanılan Oranlar 434
8.2.4.6. Finansal Yükümlülüklerin Karşılanmasında Yeterli Gelirin Elde Edilip Edilmediğinin Belirlenmesinde Kullanılan Oranlar 435
8.2.4.7. Kar ile İşgücünün Verimliliği Arasındaki İlişkiyi Belirleyen Oranlar 438

 

9. BÖLÜM: DENETİMDE KANIT TOPLAMA

9.1. DENETİM HEDEFLERİNİN BELİRLEMESİ VE DENETİM AMAÇLARI 443
9.1.1. Yönetim İddiaları (Finansal Tablo İddiaları) 447
9.1.1.1. Gerçeklik (Var Olma) 449
9.1.1.2. Tamlık (Bütünlük) 450
9.1.1.3. Sahiplik 451
9.1.1.4. Değerleme ve Gidere Dönüştürme (Dağıtım) 452
9.1.1.5. Sınıflandırma 453
9.1.1.6. Dönemsellik 454
9.1.1.7. Doğruluk 454
9.1.1.8. Haklar ve Yükümlülükler 454
9.1.1.9. Sunuş ve Açıklama 455
9.2. BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ 455
9.2.1. Temel Bağımsız Denetim Teknikleri 456
9.2.2. Ek Bağımsız Denetim Teknikleri ve Maddi Doğrulama Teknikleri 462
9.3. DENETİM KANITLARI 482
9.3.1. Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı 483
9.3.2. Denetim Kanıtlarının Niteliği ve Zamanlaması 484
9.3.3. Denetim Sürecinde Yönetimin Çalışma Kapsamını Sınırlandırması Nedeniyle Yeterli ve Uygun Denetim Kanıtı Elde Edilememesi 485
9.3.4. Denetimde Kanıt Türleri ve Özellikleri 487
9.3.5. Elde Edilen Bağımsız Denetim Kanıtlarının Yeterlilik ve Uygunluğunun Değerlendirilmesi 494
9.3.6. Denetim Kanıtlarının Belgelendirilmesi 496
9.4. KANIT TOPLAMA SÜRECİNDE ÖRNEKLEME 497
9.4.1. Örnekleme Riski 499
9.4.2. Sapma ve Yanlışlıkların Niteliği ve Sebepleri 500
9.4.3. Örneklemin Tasarımı ve Örneklem Seçim Yöntemleri 500
9.4.4. Denetim Örneklemesinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi 505
9.4.5. Stoklar İle İlgili Denetim Kanıtları 507
9.5. İLİŞKİLİ TARAF İNCELEMELERİ 510
9.5.1. İşletmenin İlişkili Taraflarının Kimliği ve İlişkili Taraf İşlemlerinin Anlaşılması 511
9.5.2. Hâkim Etkiye Sahip İlişkili Taraflar 511
9.5.3. İşletmenin İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemleri Üzerindeki Kontrolleri 513
9.5.4. Önemli İlişkili Taraf İşlemlerine İzin Verilmesi ve Bu İşlemlerin Onaylanması 515
9.5.5. İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemleri ile Bağlantılı Risklere Karşı Yapılacak İşlemler 517
9.5.6. İşletmenin Olağan İş Akışı Dışında Gerçekleşen Önemli İlişkili Taraf İşlemleri 520
9.5.7. İlişkili Taraf Bilgilerinin Denetim Ekibiyle Paylaşılması 521
9.5.8. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Açıklamaların Değerlendirilmesi 523
9.6. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 525
9.6.1. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar 528
9.6.2. Finansal Tablolarda Açıklama Gerektiren Olaylar 528
9.6.3. Yönetimin Finansal Tablolarda Yapılacak Değişikliği Onaylamaması veya Sınırlaması 529
9.6.4. Denetim Raporu İmzalanmasından Sonra Denetçinin Haberdar Olduğu Olaylar 531
9.7. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ 531
9.7.1. İşletmenin Sürekliliği Varsayımına İlişkin Denetçinin Sorumluluğu 533
9.7.2. İşletmenin Sürekliliği Varsayımına İlişkin Şüphe Doğurabilecek Olay veya Şartlar 535
9.7.3. İşletmenin Sürekliliği Varsayımına İlişkin Denetim Kanıtı olarak Yazılı Açıklamalar 537
9.7.4. İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Yönetimin Yaptığı Planın Değerlendirilmesi 541
9.7.5. İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Denetçi Raporlarına Etkisi 543
9.8. ŞARTA BAĞLI OLAYLAR VE MUHASEBE TAHMİNLERİ 545
9.8.1. Şarta Bağlı Olaylar 545
9.8.2. Muhasebe Tahminleri 546
9.9. GERÇEĞE UYGUN DEĞER HESAPLAMALARI 554
9.9.1. Varlık ve Yükümlülüklerde Gerçeğe Uygun Değer Hesaplanması 555
9.9.2. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamalarında Riskin Belirlenmesi 556
9.9.3. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplaması İle İlgili Bağımsız Denetim Kanıtı Toplanması 557
9.9.4. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamasında Kullanılan Alternatif Yöntemlerin Uygunluğu 558
9.9.5. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamaları ve İlgili Açıklamaların Test Edilmesi 560
9.9.6. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplaması İle İlgili Bağımsız Denetim Tekniklerinin Geliştirilmesi 561
9.9.7. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamalarında Kullanılan Önemli Varsayımların Değerlendirilmesi 562
9.9.8. Gerçeğe Uygun Değerle İlgili Açıklamaların Değerlendirilmesi 565
9.9.9. Toplanan Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesi 566

 

10. BÖLÜM: BAŞLICA DENETİM İŞLEMLERİ VE HESAPLARIN DENETİMİ

10.1. BAŞLICA DENETİM İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 570
10.1.1. Kayıt ve Belgeler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 570
10.2. BİLANÇO HESAPLARININ DENETİMİ 585
10.2.1. AKTİF HESAPLARIN DENETİMİ 585
10.2.1.1. Hazır Değerler Hesap Kalemlerinin Denetimi 585
10.2.1.2. Finansal Varlıklar ve Finansal Yatırımlar Hesap Kalemlerinin Denetimi 594
10.2.1.3. Alacaklar (Ticari ve Diğer Alacaklar) Hesap Kalemlerinin Denetimi 605
10.2.1.4. Stoklar Hesap Kalemlerinin Denetimi 618
10.2.1.5. Avans Hesap Kalemlerinin Denetimi 626
10.2.1.6. Yıllara Yaygın İnşaat, Onarım ve Hakediş Hesap Kalemlerinin Denetimi 631
10.2.1.7. Diğer Dönen/Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi 634
10.2.1.8. Maddi Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi 639
10.2.1.9. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Kalemlerinin Denetimi 655
10.2.1.10. Özel Tükenmeye Tabi Varlık Hesap Kalemlerinin Denetimi 663
10.2.2. PASİF HESAPLARIN DENETİMİ 666
10.2.2.1. Mali Borçlar Hesap Kalemlerinin Denetimi 666
10.2.2.2. Ticari ve Diğer Borçlar Hesap Kalemlerinin Denetimi 673
10.2.2.3. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Denetimi 681
10.2.2.4. Kısa ve Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları ve Diğer Yabancı Kaynak Hesaplarının Denetimi 685
10.2.2.5. Öz Kaynak Hesaplarının Denetimi 689
10.3. GELİR TABLOSU HESAPLARININ DENETİMİ 695
10.3.1. Maliyet ve Dönem Giderleri Hesaplarına Uygulanacak Uygunluk Testleri 696
10.3.2. Satışlar ve Diğer Gelirler Hesaplarının Analizi ve İncelenmesi 697
10.3.3. Maliyet ve Dönem Giderleri Hesaplarına Uygulanacak Uygunluk Testleri 702
10.3.4. Dönem Gider Hesaplarının Analizi ve İncelenmesi 702

 

11. BÖLÜM: DENETİMDE HİLE

11.1. HİLELİ (GERÇEĞE AYKIRI) FİNANSAL RAPORLAMA 712
11.2. VARLIKLARI KÖTÜYE KULLANMA 713
11.3. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 714
11.4. HİLE KAYNAKLI ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YÖNETİM/ÜST YÖNETİM İLE KURULACAK İLETİŞİM 717

 

12. BÖLÜM: DENETİMDE KALİTE KONTROL

12.1. DENETİM KURULUŞUNDA KALİTE KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI 721
12.2. DENETİM ŞİRKETİ BÜNYESİNDE KALİTEYE İLİŞKİN LİDERLİK SORUMLULUKLARI 723
12.3. İNSAN KAYNAKLARI 725
12.4. İLGİLİ ETİK HÜKÜMLER VE DENETİM KURULUŞUNUN KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU OLAN KİŞİ VEYA KİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ 726
12.5. MÜŞTERİ KABULÜ VE DEVAMLILIĞI 728
12.6. DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN DENETİMİN KALİTESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 730
12.7. DENETİMİN KALİTESİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRMENİN BELGELENDİRİLMESİ VE GÖRÜŞ FARKLILIKLARI 732
12.8. DENETİM KURULUŞUNUN KALİTE KONTROL POLİTİKA VE SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ 733
12.9. TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 735
12.10. ŞİKÂYET VE İDDİALAR VE KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN BELGELENDİRİLMESİ 737

 

13. BÖLÜM: DENETİM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI VE DENETİMDE RAPORLAMA

13.1. DENETİM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI 740
13.1.1. Denetim Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi 740
13.1.2. Gelecekteki Olası Belirsizliklerin Değerlendirilmesi 741
13.1.3. Bilânço Tarihinden Sonraki Önemli Olayların Gözden Geçirilmesi 741
13.1.4. İlişkili Taraf İşlemlerinin Gözden Geçirilmesi 742
13.1.5. Analitik Testler Yapılması 743
13.1.6. Müşteri İşletmeden Beyan (Teyit Mektubu) Mektubu Alınması 744
13.2. DENETİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 747
13.3. DENETİMDE RAPORLAMA 748
13.3.1. Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Görüş Türleri 750
13.3.2. Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulmasında Karşılaştırmalı Bilgiler 758
13.3.3. Önceki Dönem Finansal Tablolarındaki Yanlışlıklar 759
13.3.4. Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim 761
13.3.5. Bağımsız Denetçi Raporunun Teslimi 761
13.3.6. Bağımsız Denetçi Raporunun Bölümleri 762
13.4. ÖRNEK BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARI 768
13.4.1. Olumlu Denetçi Raporu Örneği 768
13.4.2. Dikkat Çekilen Hususlar Bölümü Eklenen Denetçi Raporu Örneği 772
13.4.3. İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik Bölümü Eklenen Denetçi Raporu Örneği 775
13.4.4. Sınırlı Olumlu Denetçi Raporu Örneği 778
13.4.5. Olumsuz Denetçi Raporu Örneği 781
13.4.5. Görüş Vermekten Kaçınma Denetçi Raporu Örneği 784
13.5. YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 785
13.5.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Özellikleri 785
13.5.2. Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriği 786
13.5.3. Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu 789
13.5.4. Yıllık Faaliyet Raporunda Yer Alan Bilgilerin Denetlenmesi ve Örnek Denetçi Raporu 790

14. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMALARININ BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI

14.1. ÇALIŞMA KÂĞITLARI VE DENETİM DOSYASININ HAZIRLANMASI 794
14.2. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ İÇERİK, ŞEKİL VE KAPSAMI 796
14.3. ÇALIŞMA KÂĞITLARI TÜRLERİ 799
14.4. DENETİM ÇALIŞMALARININ BELGELENDİRİLMESİ 802
14.5. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ SINIFLANDIRILMASI 804
14.6. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 806
14.7. ÇALIŞMA KAĞITLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE SAKLANMASI 808
14.8. ÇALIŞMA KÂĞIDINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERLE İLGİLİ ÖRNEKLER 813

 

15. BÖLÜM: TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL)

15.1. DENETİM SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ VE DEVAM ETTİRİLMESİ 828
15.2. TOPLULUK BAĞIMSIZ DENETÇİSİNİN TOPLULUĞA BAĞLI DİĞER İŞLETMELERİN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARINDAN YARARLANMASI 831
15.3. TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARINDA HİLE 836
15.4. TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARI İÇİN ÖNEMLİLİĞİN VE RİSKİN BELİRLENMESİ 838
15.5. TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARINDAKİ ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİ VE MÜTEAKİP DENETİM TEKNİKLERİ 842
15.6. TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİSİNİN TANINMASI VE KANIT TOPLANMASI 843
15.7. TOPLULUK DENETİM EKİBİNİN HATA VEYA HİLE TESPİTİ DURUMUNDA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU 849
15.8. KONSOLİDASYON SÜRECİ 852

 

16. BÖLÜM: GÜVENCE DENETİMLERİ

16.1. GÜVENCE DENETİMİ KAVRAMI VE İLGİLİ STANDARTLAR 858
16.2. GDS 3000: TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ 859
16.2.1. Giriş ve Kapsam 859
16.2.2. Güvence Denetiminin Yürütülmesinde Denetçinin Amaçları 862
16.2.3. Denetimin Güvence Denetimi Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi 863
16.2.4. Müşteri İlişkisinin ve Sözleşmenin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 864
16.2.5. Kıstasların Uygunluğu ve Erişilebilirliği 866
16.2.6. Denetimin Planlanması ve Yürütülmesi 867
16.2.7. Güvence Denetiminde Kanıt Toplama ve Raporlama 869
16.2.8. Güvence Denetiminde Kalite Kontrol 875
16.3. GDS 3400: İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ 876
16.3.1. Denetimin Kabulü 878
16.3.2. İşe İlişkin Bilgi ve Kapsanan Dönem 879
16.3.3. İnceleme Prosedürleri 880
16.3.4. İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesine İlişkin Rapor ve Görüş Türleri 882
16.4. GDS 3402: HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI 884
16.4.1. Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 885
16.4.2. Hizmet Kuruluşunun Sistemi Hakkında Bilgi -Kanaat- Edinilmesi 887
16.4.3. Hizmet Kuruluşu Denetçisinin Güvence Raporunu Hazırlaması 889
16.4.4. Güvence Raporu Türleri 893
Örnek 1: 2 nci Tip Hizmet Kuruluşu Denetçisinin Güvence Raporu 895
Örnek 2: Sınırlı Olumlu Görüş – Hizmet Kuruluşu Denetçisi Yeterli Ve Uygun Kanıt Elde Edememiştir 897
16.5. GDS 3420: BİR İZAHNAMEDE YER ALAN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİN DERLENMESİNE İLİŞKİN RAPORLAMA YAPMAK ÜZERE ÜSTLENİLEN GÜVENCE DENETİMLERİ 899
16.5.1. Denetçinin Amaçları 901
16.5.2. Denetimin Kabulü 903
16.5.3. Görüş Türleri 905
Örnek: Olumlu Görüş İçeren Denetçi Raporu Örneği 907
16.6. 2004 SAYILI SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 286/1-(E) MADDESİ VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILACAK DENETİM SONUCUNDA DÜZENLENECEK RAPOR 909
16.7. T.C. MERKEZ BANKASININ SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ VERİ FORMUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 915
16.8. KREDİ BAŞVURU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ANALİZ TABLOSU BAĞIMSIZ DENETÇİ MAKUL GÜVENCE RAPORU 921
16.9. TEK BİR FİNANSAL TABLOYA VE FİNANSAL TABLODAKİ BELİRLİ BİR UNSURA İLİŞKİN DENETÇİ RAPORU ÖRNEKLERİ 926
16.10. ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN DENETİMLER 938
EK-I ÖRNEK UYGULAMA (FİNANSAL TABLOLARIN BOBİFRS’NA ÇEVRİMİ VE DENETİM RAPORU 946
EK II ÖRNEK UYGULAMA (FİNANSAL TABLOLARIN TMS/TFRS’NA ÇEVRİMİ VE DENETİM RAPORU 1022
EK-III BAĞIMSIZ DENETİMDE KULLANILAN ÇALIŞMA KAĞITLARI ÖRNEKLERİ 1088
EK-IV TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI ÖZETLERİ 1138
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR 1138
KALİTE KONTROL STANDARDI 1 1139
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI 1140
BDS 200: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ 1140
BDS 210: BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI 1141
BDS 220: FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL 1142
BDS 230: BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ 1143
BDS 240: FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 1144
BDS 250: FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI 1146
BDS 260: ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM 1149
BDS 265: İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ 1150
BDS 300: FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI 1150
BDS 315 (İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE “ÖNEMLİ YANLIŞLIK” RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ) İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE “ÖNEMLİ YANLIŞLIK” RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1152
BDS 320: BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK 1153
BDS 330: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN RİSK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ HUSUSLARA KARŞI YAPACAĞI İŞLER 1155
BDS 402: HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR 1156
BDS 450: BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1159
BDS 500: BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI 1160
BDS 501: BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI – BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR 1161
BDS 505: DIŞ TEYİTLER 1162
BDS 510: İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER – AÇILIŞ BAKİYELERİ 1163
BDS 520: ANALİTİK PROSEDÜRLER 1165
BDS 530: BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME 1165
BDS 540: GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 1168
BDS 550: İLİŞKİLİ TARAFLAR 1170
BDS 560: BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 1172
BDS 570: İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ 1174
BDS 580: YAZILI BEYANLAR 1176
BDS 600: ÖZEL HUSUSLAR–TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) 1177
BDS 610: İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 1181
BDS 620: UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI 1183
BDS 700: FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA 1185
BDS 701: KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ 1187
BDS 705: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ 1188
BDS 706: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLAR 1190
BDS 710: KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR 1192
BDS 720: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 1193
BDS 800: ÖZEL HUSUSLAR – ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 1195
BDS 805: ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ 1196
BDS 810: ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN DENETİMLER 1197
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI 1199
SBDS 2400: TARİHÎ FİNANSAL TABLOLARIN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ 1199
SBDS 2410: ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ 1202
GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI 1204
GDS 3400: İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ 1204
GDS 3420: BİR İZAHNAMEDE YER ALAN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİN DERLENMESİNE İLİŞKİN RAPORLAMA YAPMAK ÜZERE ÜSTLENİLEN GÜVENCE DENETİMLERİ 1206
GDS 3402: HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI 1209
GDS 3000: TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ 1212
İLGİLİ HİZMET STANDARTLARI 1216
İHS 4400: FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER 1216
İHS 4410: FİNANSAL BİLGİLERİ DERLEME İŞİ 1217
KISALTMALAR LİSTESİ 1221
KAYNAKLAR 1223

TOPLAM 1.224 SAYFA

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR