KDV TEVKİFATI UYGULAMALARI REHBERİ KİTABI

KDV TEVKİFATI UYGULAMALARI REHBERİ KİTABI

 • KDV Tekvifatı, Tam Tekvifat
 • Tevkifatın Beyanı, Tevkifatta İade
 • Kısmi Tekvifat Uygulamaları
 • Tevkifatta Belge Düzeni
 • Tevkifatta Muhasebe - Beyan
YAZARLAR
 • Ömer ÇAKICI (Gelir İdaresi Grup Başkanı), Abdullah KÜTÜKÇÜ (Gelir İdaresi Müdürü), M. Bahattin AKÇAY (Gelir İdaresi Müdürü), Mustafa ERSAN (Gelir İdaresi Müdürü)
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
65,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : TEMMUZ 2012
 • SAYFA SAYISI : 432
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI: AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE UYGULAMALARI VE TAM TEVKİFAT

BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE KDV TEVKİFATI
A. AVRUPA BİRLİĞİNDE KDV TEVKİFATI

1. Genel Açıklama

2. Opsiyonel Tevkifat

B. TÜRKİYE’DE TEVKİFAT

1. Genel Açıklama

2. Sorumluluk Uygulamasında Genel Kural

3. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

3.1. Tebliğ Öncesinde de Tevkifata Tabi Olan İşlemler

3.2. Tebliğle Tevkifat Kapsamına Alınan İşlemler

İKİNCİ BÖLÜM TAM TEVKİFAT
A. İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Uygulayacak Kişiler

3. Tevkifat Uygulanacak İşlemler

4. Örnekler

B. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER

1. Tevkifat Kapsamındaki İşlemler

1.1. Kapsam

1.2. İstisnanın ve KDV Tevkifatının Şartları

2. KDV Tevkifatı Uygulaması

3. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar . 59 8 KDV Tevkifat

4. Örnekler

C. KİRALAMA İŞLEMLERİ

1. Kapsam

1.1. Tevkifata Tabi İşlemlerin Tespiti

1.2. Hizmeti Veren veya Alanın Sadece KDV Sorumluluğunun Bulunması

1.3. 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşların Kiraya Verme İşlemleri

2. Kiralama İşlemi

3. Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler

3.1. GVK’nın 70’inci Maddesinde Yer Alan Mal ve Haklar

3.1.1. Gayrimenkuller

3.1.2. Menkuller

3.1.3. Haklar

3.2. KDV’den İstisna Olduğundan KDV Tevkifatına Tabi Olmayan Kiralamalar

3.2.1. İktisadi İşletmelere Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması

3.2.2. Sağlık Bakanlığınca Yapılan Kiralamalar

3.2.3. BSMV’ye Tabi Kiralamalar

3.2.4. Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Bölüm Kiralamaları

3.2.5. Hazinece Yapılan Kiralamalar

3.3. İktisadi İşletmelere Dâhil Kiralamalar

4. Örnekler

D. REKLÂM VERME İŞLEMLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Uygulanmasının Koşulları

3. Tevkifata Tabi İşlemler

3.1. Spor Kulüplerine Verilen Reklamlar

3.2. Duvar veya Arazilerdeki Reklamlar

3.3. Yazılı Eserlere Verilen Reklamlar

4. Örnekler

 

İKİNCİ KISIM
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TEVKİFAT UYGULAMAKLA SORUMLU TUTULANLAR

A. KISMİ TEVKİFAT UYGULMASININ TARİHİ GELİŞİMİ

B. TEVKİFAT UYGULAMAKLA SORUMLU TUTULANLAR

1. Sorumlu Tayin Edilen KDV Mükellefleri

2. 5018 sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar

2.1. Belediyelerin Durumu

2.2. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Durumu

2.3. Kalkınma Ajanslarının Durumu

2.4. Okul Aile Birliklerinin Durumu

2.5. Aile Hekimliği Kurumlarının Durumu

2.6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Durumu

3. Kanunla Kurulan Diğer Kurum ve Kuruluşlar

3.1. Vakıf Üniversitelerinin Durumu

3.2. Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Durumu

3.3. Spor Federasyonlarının Durumu

4. Döner Sermayeli Kuruluşlar

5. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

6. Kanunla Kurulan veya Tüzel Kişiliği Haiz Emekli ve Yardım Sandıkları

7. Bankalar

8. Kamu İktisadi Teşebbüsleri

9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar

10. Organize Sanayi Bölgeleri

11. Menkul Kıymetler, Vadeli İşlemler Borsaları Dâhil Bütün Borsalar

12. Yarıdan Fazla Hissesi Doğrudan Sorumlu Tayin Edilen İdare, Kurum ve Kuruluşlara Ait Olan (Tek Başına ya da Birlikte) Kurum, Kuruluş ve İşletmeler

13. Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Şirketler

C. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN İŞLEMLER

1. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

İKİNCİ BÖLÜM MAL TESLİMLERİNDE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

A. KÜLÇE METAL TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

1. Genel Açıklama

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Külçe Metal Tesliminde Tevkifat Uygulaması

2.1. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

2.2. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

2.3. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

2.3.1. Külçe Metal Kavramı 130 10 KDV Tevkifat

2.3.1.1. Hurdadan İmal Edilen Külçeler

2.3.1.2. Cevherden Elde Edilen (Hurda Metalden İmal Edilmeyen) Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçeler

2.3.2. İthalatçılar ve İlk Üreticiler Tarafından Teslim Edilen Külçe Metallerin Durumu

2.3.2.1. Hurdadan İmal Edilen Külçelerde

2.3.2.2. Hurda Metalden İmal Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçeler

B. BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

1. Genel Açıklama

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat

2.1. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

2.2. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

2.3. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

2.3.1. İthalatçılar ve İlk Üreticiler Tarafından Teslim Edilen Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Durumu

2.3.2. Boyanmış ve Kaplanmış Profiller

2.3.3. Yalıtımlı (İzoleli) İletkenler

2.3.4. Nihai Ürünlerin Teslimi

C. HURDA VE ATIK TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

1. Genel Açıklama

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Hurda ve Atık Tesliminde Tevkifat Uygulaması

2.1. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

2.2. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

3. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

3.1. Hurda Kavramı

3.2. Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araç-Gereç ve Makinaların Durumu

3.3. Hurda Gemilerin Durumu

D. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

1. Genel Açıklama

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması

2.1. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

2.2. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

2.3. Tevkifata Tabi Mamullerin Niteliği

2.4. İthalatçılar Tarafından Yapılacak Teslimlerin Durumu

E. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

1. Genel Açıklama

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması

2.1. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

2.2. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

3. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4. Örnekler

F. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

1. Genel Açıklama

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifat Uygulaması

2.1. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

2.2. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

3. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

3.1. İthalatçıların Durumu

3.2. Mamul Malların Durumu

3.3. Orman İşletme Müdürlükleri Tarafından Yapılan Teslimlerin Durumu

3.4. Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Teslimleri

G. TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAN ÇIKARILAN TESLİMLER

1. Genel Açıklama

2. Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı

2.1. Genel Açıklama

2.2. Uygulamanın Kapsam ve Niteliği

2.3. Örnekler

3. Akaryakıt Teslimlerinde Tevkifat

4. Sınır Ticareti Yoluyla İthal Edilen Malların Satışında Vergi Uygulaması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMETLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI

A. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER

1. Hizmetlerde Tevkifat Uygulamasının Koşulları

1.1. İşlem, Hizmet Mahiyetinde Olmalıdır

1.2. Hizmet, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.) Bölümünde Sayılmalıdır

1.3. Hizmet Sorumlu Tayin Edilen İdare, Kurum veya Kuruluşlara Karşı İfa Edilmiş Olmalıdır

1.4. Hizmet Belirlenmiş Alıcılar Tarafından Sunulmamalıdır

1.5. Hizmet Bedeli 1.000 TL’yi Aşmalıdır

2. Sorumlular Açısından Tevkifata Tabi Hizmetler

2.1. Sadece Belirlenmiş Alıcıların Tevkifat Uygulaması Gereken Hizmetler

2.2. Belirlenmiş Alıcıların ve KDV Mükelleflerinin Tevkifat Uygulaması Gereken İşlemler

2.3. Sadece KDV Mükelleflerinin Tevkifat Uygulaması Gereken Hizmetler

Birinci Alt Bölüm SADECE SORUMLU TAYİN EDİLEN KURUM VE KURULUŞLARI TEVKİFAT UYGULAYACAĞI HİZMETLER

A. ETÜT, PLANPROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4.1. Piyasa Etüt-Araştırma Hizmetleri

4.2. Ekspertiz Hizmetleri

4.3. Plan – Proje Hizmetleri

4.4. Teknik, Ekonomik, Mali ve Hukuki Alanda Sunulan Danışmanlık, Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

4.5. Eğitim Hizmetleri

4.6. Avukatlık Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

4.7. Uluslararası Gözetim Şirketleri Tarafından Verilen Hizmetler

5. Etüt, Plan-Proje Hizmetlerinin Yapım İşleri İle Birlikte Verilmesi

6. Örnekler

B. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

5. Örnekler

C. MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

5. Özellikli Durumlar

5.1. Hizmetle Birlikte Yedek Parça Teslim Edilmesi

5.2. Hizmet İçin Herhangi Bir Bedel Alınmaması

5.3. İşlem Bedelinin Tevkifat Uygulanacak Sınırın Altında Kalması

6. Örnekler

D. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE ETÜTPROJE HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

5. Özellikli Durumlar

5.1. Yapım İşlerinin Alt Yüklenicilere Devredilmesinde Tevkifat Uygulaması

5.2. Sorumlu Tutulmayanlara İfa Edilen Yapım İşleri

5.3. Sorumlu Tutulanların Birbirlerine Karşı İfa Ettikleri Yapım İşlerinde Tevkifat Uygulaması

5.4. Yapım İşinin KDV’den İstisna Olması Durumunda Alt Yüklenicilerin Durumu

5.5. Yapım İşleri Birlikte Verilen Mimarlık, Mühendislik, Etüt, Plan, Proje vb. Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

5.6. Yapım İşleri İle Birlikte İfa Edilen Diğer Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

5.7. Yapım İşinin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması

5.8. 30/4/2006 (Bu Tarih Dahil) Tarihinden Önce İhalesi Tamamlanmış İşlerde Tevkifat Uygulaması

5.9. Devam Eden İşlerde Tevkifat Uygulaması

6. Örnekler

E. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4.1. Yemek Servis Hizmetleri

4.1.1. Yemek Hazırlanmasına Yönelik Yiyecek Maddeleri İle Malzeme Alımlarında Durum

4.1.2. Konaklama Hizmetleri İle Birlikte Alınan Yemek Servis Hizmetleri

4.1.3. Yemek Servis Hizmeti Bedellerinin Bütçe Dışı Kaynaklardan Karşılanması

4.1.4. Yemek Servis Hizmetinin Yemek Çekleri İle Alınması

4.2. Organizasyon Hizmetleri

5. Örnekler

F. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DİĞER HİZMET ALIMLARI

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4.1. Orman Kooperatifleri Tarafından Orman İşletme Müdürlüklerine Verilen Hizmetler

4.2. Basım-İlan Hizmetleri

5. Örnekler

İkinci Alt Bölüm HEM SORUMLU TAYİN EDİLENLER, HEM DE KDV MÜKELLEFLERİNİN TEVKİFAT UYGULAYACAĞI HİZMETLER

A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

5. Özellikli Durumlar

5.1. Terzilerin Durumu

5.2. Fason İş Yapanların İşin Bir Kısmını veya Tamamını Fason Olarak Yaptırmaları

5.3. Yardımcı Mal ve Malzemelerin Bir Kısmının Fason İş Yapan Tarafından Karşılanması

5.4. Yardımcı Mal ve Malzemelerin İşçilik Bedelinden Ayrı Fatura Edilmesi

5.5. Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri

6. Örnekler

B. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4.1. İşgücü Temin Hizmetleri

4.1.1. Şoförüyle Birlikte Araç Kiralanması

4.1.2. İşgücü Temin Hizmetinin Alt Yüklenicilerden Temin Edilen İşgücü Kullanılarak Verilmesi

4.2. Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

5. Örnekler

C. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

5. Örnekler

D. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4. Örnekler

E. TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

4.1. Temizlik Hizmetleri

4.2. Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

4.3. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerine Aracılık Edilmesi

5. Örnekler

F. YAPI DENETİM HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

5. Özellikli Durumlar

5.1. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri

5.2. Su Yapılarına Yönelik Olarak Verilen Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

5.3. Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Matrahı

6. Örnekler

Üçüncü Alt Bölüm SADECE KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNANLARIN TEVKİFAT UYGULAYACAĞI HİZMETLER

A. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ

1. Genel Açıklama

2. Tevkifat Yapacak Sorumlular ve Tevkifat Oranı

3. Tevkifata Tabi İşlemlerde Alt Sınır

4. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE BELGE DÜZENİ, MUHASEBE, BEYAN, ÖDEME, İNDİRİM VE İADE

BİRİNCİ BÖLÜM BELGE DÜZENİ, MUHASEBE, BEYAN

A. BELGE DÜZENİ

B. ALT SINIR UYGULAMASI

1. Tam Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır

2. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır

C. MUHASEBE KAYITLARI VE BEYAN

1. Genel Açıklama

2. 2 No.lu KDV Beyannamesi

2.1. Genel Bilgiler Kulakçığı

2.2. Kesinti Yapılan Satıcılar Kulakçığı

2.3. Vergi Bildirimi Kulakçığı

2.3.1. Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim

2.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim

2.3.3. Diğer Alanlar

2.4. Düzenleme Bilgileri

3. Tam Tevkifatın Beyanı ve Muhasebe Kayıtları

4. Kısmi Tevkifatın Beyanı ve Muhasebe Kayıtları

4.1. Alıcının Beyanı ve Muhasebe Kayıtları

4.1.1. Fatura Şekli, Beyan ve Kayıtlar

4.1.2. Genel Bütçeli İdarelerin Durumu

4.1.3. Alıcı tarafından Tevkifatın Yapılmaması

4.2. Satıcının Beyanı ve Muhasebe Kayıtları

4.2.1. Fatura Şekli, Beyan ve Kayıtlar

5. Beyan İle İlgili Özel Durumlar

5.1. Sorumlu Sıfatıyla Beyanın Yapılmaması veya Eksik Yapılması

5.2. Sorumlu Sıfatıyla Beyanın Beyan Süresinden Sonra Yapılması

5.2.1. Pişmanlıkla Beyan

5.2.2. Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanılmaksızın Beyan

5.3. Faturanın Düzenlendiği Kişi ile Ödemeyi Yapan Kişinin Farklı Olması

5.4. Serbest Bölgede Bulunan Banka Şubesinin Tevkifat Beyanı

İKİNCİ BÖLÜM İNDİRİM, DÜZELTME, İADE

A. İNDİRİM

1. İndirimin Dayanağı

2. Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmeyen, Re’sen Tarh Edilen ve Sorumlu Tarafından Ödenen KDV’nin İndirimi

3. Sorumlu Sıfatıyla Beyanın Vergiyi Doğuran Olayın Vuku Bulduğu Takvim Yılı Aşıldığında Yapılması Halinde KDV İndirimi

B. DÜZELTME İŞLEMLERİ

1. Mal İadeleri

2. Matrahta Değişiklik

2.1. Matrahta Artış Olması

2.2. Matrahta Azalış Olması

3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

C. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

1. Genel Açıklamalar

1.1. İadenin Dayanağı

1.2. İade Uygulamasında Alıcı ve Satıcının Beyanları

1.3. Genel Giderler ve ATİK’lerin Durumu

1.4. İade Talebinde Aranan Belgeler

1.5. İade Talebinin Geçerlilik Tarihi

1.6. Vergi İnceleme Raporu İle Mahsup Talebi

1.7. YMM Tasdik Raporu Limitleri

1.8. Kısmi Tevkifatta Özel Esasların Uygulanması

1.8.1. Satıcı Açısından

1.8.2. Alıcı Açısından

2. İade Uygulaması

2.1. Mahsuben İade Talepleri

2.1.1. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar

2.1.1.1. Vergi Borçları

2.1.1.2. SSK Prim Borçları

2.1.1.3. İthalde Alınan Vergiler

2.1.2. Vergi Dairelerince Yapılacak İşlem

2.1.3. Mahsuben İade Taleplerinde Limitler

2.2. Nakden İade Talepleri

2.2.1. Miktara Bakılmaksızın Münhasıran Teminat ve/veya VİR ya da YMM Raporu Aranacak İşlemler

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR