ÖRNEKLERLE UFRS KAYITLARI KİTABI

ÖRNEKLERLE UFRS KAYITLARI KİTABI

 • En Çok Muhasebe Kaydının Olduğu İlk UFRS Kitabı
 • 2.000 Adet Uygulamalı Yevmiye Kaydı
 • Her Konunun Adım Adım Muhasebe Kayıtlarıyla Anlatılmış ve Tamamen Muhasebe Kayıtlarıyla Örneklendirilmiştir
 • UFRS’ye Geçiş Kayıtlarınız Neler Olacak?
 • UFRS Öncesi Değerleme Yapacak Mısınız ? Bu Değerlemeleri Nasıl Dikkate Alacaksınız?
 • Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunu Hatasız Hazırlamanız Mümkün
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem
YAZARLAR
 • Prof. Dr. Necdet Sağlam
 • SMMM Mehmet Yolcu
 • SMMM Ali Osman Eflatun
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
99,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
 • BASKI TARİHİ : OCAK 2018
 • SAYFA SAYISI : 1315
 • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
  TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

ÖZET

• Her Konunun Adım Adım Muhasebe Kayıtlarıyla Anlatıldığı Tamamen Muhasebe Kayıtlarıyla Örneklendirildiği ve En Çok Muhasebe Kaydının Olduğu İlk UFRS Kitabı!!!

• UFRS’ye Geçiş Kayıtlarınız Neler Olacak ?

• Kayıt Düzeniniz UFRS ye Hazır Mı ? Kayıt Düzeninizde Değişiklik Yapmak Zorunda Mısınız ?

• Hizmet Üretim Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem ? Stoklu Hizmet Giderlerine Hazır Mısınız ?

• İnsan Kaynakları ve Personel Departmanınız UFRS ye Hazır Mı ?

• UFRS’ye Geçiş İçin Hangi İşlemleri Yapmalısınız ?

• UFRS Öncesi Değerleme Yapacak Mısınız ? Bu Değerlemeleri Nasıl Dikkate Alacaksınız ?

• Maddi Duran Varlıklarınızda UFRS Öncesi Neler Yapmalısınız ?

• Alıcılarınız ve Satıcılarınız İçin UFRS ‘de Neler Yapılacak ?

• Şüpheli Alacaklar İçin UFRS İşlemleriniz Ne Olacak ve Neler Yapılmalıdır ?

• Stoklar İçin UFRS Öncesi Sayım Yapılacak Mı ? Stoklara Yönelik Uygulamalar Nelerdir ?

• Kira Geliri veya Kira Giderleriniz UFRS döneminde ne şekilde değerlendirilecek ?

• Yatırım Amaçlı Satın Aldığınız Maddi Duran Varlıklarda Yeni Dönem. Tüm Kayıtlarınız Değişiyor !

• Yıllara Sari İnşaat Muhasebesinde Neler Değişiyor ? En Yalın Anlatımıyla Uygulamalı Örnekler

• Ara Dönem Finansal Tablolar Nasıl Çıkarılır ? En Basit Anlatımlarla Uygulamalı Örneklerle

• Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu En Basitiyle Nasıl Hazırlanır ?

• Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunu Hatasız Hazırlamanız Mümkün.

• Faiz Gelirlerinizde Nasıl Değişiklikler Olacak ? Faiz Giderlerinizde Ne Gibi Yenilikler Var ?

• Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerinizde Yepyeni Bir Dönem !

• Ertelenmiş Verginizi En Kolay Nasıl Hesaplarsınız ? Nasıl Muhasebeleştirirsiniz ?

• Devletten Aldığınız Teşviklerde Bambaşka Bir Sistem ve Kayıt Düzeni ? Kolay, Basit Ve Hızlı Muhasebe Kayıtlarıyla

 

ÖNSÖZ

Dünyada yaşanan küreselleşme ile sermaye daha kolay ülkeler arasında hareket edebilmekte, yaşanacak bir kriz aynı veya farkı ekonomik alanda yer alan işletmeleri yakından etkilemektedir. Bu nedenle Dünyada çok uluslu işletmelerin sayısının artması, muhasebe işlemlerinin karmaşıklaşması ve kamuyu aydınlatmanın öneminin artmasıyla finansal raporlama sürecinde de uluslararasılaştırmayı zorunlu kılmıştır. Bu süreçte şeffaşık, doğru ve güvenilir bilgi verme sermaye piyasalarının gelişmesine yardımcı olan bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 1973 yılından itibaren çalışmasına başlamış ve çıkarmış olduğu Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları bütün dünya kabul görmeye başlamıştır. Bütün bu gelişlerden Türkiye’de etkilenmiş ve bu standartları Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları olarak benimsemiştir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) tam uyumlu Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) esas alınarak hazırlanan bu çalışmada yeni TTK ile Türkiye’de de geniş kullanım bulacak olan TMS / TFRS’ler, VUK’nundaki değerleme hükümleri de dikkate alınarak standartların uygulaması ve raporlaması örneklerle incelenmiştir. Kitapta verilen örnekler ve yapılan uygulamalar, mevcut tekdüzen hesap planı esas alınarak hazırlanmış, ancak hesap planında yer almayan hesaplar için yeni örnek hesaplar oluşturulmuştur. Tekdüzen hesap planında meydana gelebilecek değişikliklere göre kitabın diğer baskınlarında bu durum dikkate alınacaktır.

Bu çalışmanın meslek mensupları, denetçiler, öğrenciler ve diğer ilgililere yararlı olması amaç edinilmiştir.

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
Ali Osman EFLATUN (SMMM)
Mehmet YOLCU (SMMM)

 

ÖZGEÇMİŞLER

PROF. DR. NECDET SAĞLAM

1965 yılında Afyon, Emirdağ’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe – finansman bölümünde yüksek lisans yapmış ve doktorayı 1996 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başlamış, 1996 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olmuştur. 2008 yılında profesör olmuştur.

1991-1992 döneminde Avrupa Birliğinden kazandığı burs ile Belçika’da Avrupa Birliği Komisyonu’nda Şirketler Hukuku (muhasebe konusunda) ve Mali Kuruluşlar bölümünde 6 ay staj yapmıştır.

Özel sektör ve kamuda çok fazla projede görev almıştır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne hesap planı oluşturulması, Vakıfların yeniden yapılanması projesi, Maliye Bakanlığı Döner sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve hesap planının hazırlanması projesinde çalışmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, “Denetim Standartları Komisyonu” ve Comparative international governmental accounting research (CIGAR) üyesidir.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde buluna Anadolu Teknoparkında muhasebe finans üzerine Araştırma Geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite lisans düzeyinde Genel muhasebe, envanter bilanço, tekdüzen muhasebe sistemi, devlet muhasebesi, şirketler muhasebesi, gibi, Yüksek lisansta ise Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Finansal Aracı Kurumlarda Raporlama, Doktorada Türkiye Finansal raporlama Standartları dersleri vermektedir. 10 yıl Maliye Bakanlığı Eskişehir Mesleki Eğitim Kursunda muhasebe dersleri vermiştir.

9 yıl Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Eskişehir Şubesinin yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri vardır.

Yurt içinde çok fazla ilde konferans ve seminerler vermiştir. Ayrıca yurtdışın çeşitli ülkelerde konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katılmıştır. Yurtiçi ve dışında çeşitli dergilerde hakemlikleri bulunmaktadır. Muhasebe- finansman, Denetim, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Devlet Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Kuruluşlar, Madenler, Vakıflar, Sigortacılık, KOBİ’ler gibi alanlarda yayınlanmış 10’un üzerinde yayınlanmış kitabı ve yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok fazla makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Yurtdışında çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Bazı yayınlarının başka dillere çevrilmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

MEHMET YOLCU ( SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ, SMMM)

1957 Denizli/Çal ilçesi doğumlu olup, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu, 1987 Yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1984 – 1988 yılları arasında kamuda idarecilik yaptı. 1989 – 2007 tarihleri arasında SMMM unvanıyla serbest olarak çalıştı.

2007 yılından itibaren Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı ile Antalya’ da bir Bağımsız Denetim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Baş Denetçi unvanıyla denetim alanında faaliyetlerine devam etmektedir.

UFRS (UMS – TFRS – TMS) Uygulama Rehberi, Faktoring Şirketlerinde Finansal Raporlama, Maden İşletmelerinde TMS/TFRS Uygun Finansal Raporlama ve Kapsamlı Uygulama Örnekleri, Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlaması kitapları ile çeşitli dergilerde yayınlanmış mesleki makaleleri ve eğitim seminer görselleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ OSMAN EFLATUN ( SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ, SMMM)

1973 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1998- 2008 yılları arasında denetim firmalarında, denetçi yardımcısı, denetçi ve kıdemli denetçi olarak görev yaptı. 2008 yılında sorumlu ortak baş denetçi oldu. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan almış olduğu lisans ve yetkiler ile bağımsız denetim sektöründe faaliyet göstermektedir.

Birçok şirket ve ticaret odasında denetim ve muhasebe standartları hakkında sunumlar, eğitimler düzenlemiştir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda muhasebe standartları revizyon komitesinde üye olarak görev yaptı.

Gazi Üniversitesi Vakfı Onur Kurulu üyesidir.

 

 İÇİNDEKİLER

 

1. BÖLÜM: GİRİŞ

2. BÖLÜM: FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve STANDARTLARDA GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR

1. Giriş 18

2. Kavramsal Çerçeve Amaç 19
3. Standartlarda Geçen Terimler 40

 

3. BÖLÜM: TFRS 13 – GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

1. Standardın Amaç Ve Kapsamı 70

2. Gerçeğe Uygun Değer Ve İlgili Kavramlar 71
2.1. Varlık veya Borç 72
2.2. İşlem 72
2.3. Piyasa Katılımcıları 73
2.4. Fiyat 73
2.5. Finansal Olmayan Varlıklarda Uygulama 73
2.6. Genel İlkeler 75
2.6.1. İşletmenin kendi özkaynağına dayalı finansal araçlarına ve borçlarına ilişkin uygulama 75
2.6.2. Diğer taraflarca varlık olarak elde tutulan özkaynağa dayalı finansal araçlar ve borçlar 76
2.6.3. Diğer taraflarca varlık olarak elde tutulmayan özkaynağa dayalı finansal araçlar ve borçlar 76
2.7. Yerine Getirmeme Riski 77
2.8. Talep Halinde Ödenmesi Gereken Finansal Borç 78
2.9. Piyasa Risklerine Maruz Kalınması 79
2.10. Belirli Bir Karşı Tarafın Kredi Riskine Maruz Kalınması 79
2.11. İlk Muhasebeleştirmede Gerçeğe Uygun Değer 79
3. Değerleme Yöntemleri 80
3.1. Değerleme Yöntemlerine İlişkin Genel İlkeler (Girdiler) 81
3.2. Alış ve Satış Fiyatına Dayanan Girdiler 82
3.3. Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi 83
3.3.1. Seviye 1 Girdileri 84
3.3.2. Seviye 2 Girdileri 86
3.3.3. Seviye 3 Girdileri 87
3.3.4. Açıklamalar 93
4. Değerleme Yöntemleri 100
4.1. Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Yaklaşımı 101
4.2. Piyasa Yaklaşımı 102
4.3. Maliyet Yaklaşımı 102
4.4. Gelir Yaklaşımı 103
4.5. Bugünkü Değer Yöntemleri 103
4.5.1. Genel ilkeler 103
4.5.2. Risk ve Belirsizlik 104
4.6. Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi 104
4.7. Beklenen Bugünkü Değer Yöntemi 106
5. Üçüncü Taraflarca Sağlanan Kotasyon Fiyatlarının Kullanılması 108

 

4. BÖLÜM: TMS 2 – STOKLAR STANDARDI UYGULAMALARI

1. Standardın Amaç ve Kapsamı 111

2. Standartta Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 111
3. Stokların Sınıflaması 113
4. Stokların Maliyet Unsurları 113
5. Stokların Değerlemesi 114
6. Stoklar Dipnot Açıklamaları 115
7. Stoklara Ait Uygulama Örnekleri 115
7.1. 1. İlk madde ve malzemelerin maliyeti ve muhasebeleştirilmesi 115
7.1.1.1. Peşin bedelli mal alışlarının muhasebeleştirilmesi 115
7.1.1.2. Vadeli mal alışlarının ilk muhasebeleştirilmesi 116
7.1.1.3. Stok maliyetlerine verilen vade farklarının bilanço döneminde düzeltilmesi 118
7.1.1.4. Üretime gönderilen malzemelerin muhasebeleştirilmesi 119
7.1.1.5. Stok sayım noksanlıklarının muhasebeleştirilmesi 119
7.1.1.6. Stok sayım fazlalıklarının muhasebeleştirilmesi 120
7.1.1.7. İlk madde ve malzemelerin bilanço dönemlerinde değerlemesi 121
7.1.1.8. Bilanço döneminde tespit edilen değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesi 121
7.2. Yarı Mamullerin Muhasebeleştirilmesi 124
7.3. Mamuller 130
7.4. Ticari Mallar 138
7.5. Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri 146
7.6. Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri 152
7.7. Yoldaki Stoklar 155
7.8. Diğer Stoklar 156
7.9. Stok Değer Düşüklüğü Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi 158
7.10. Verilen Sipariş avansları 161
8. Dönem Sonu Dönüşümü 163

 

5. BÖLÜM: TMS 18 – HÂSILAT STANDARDI UYGULAMALARI

1. Standardın Amaç ve kapsamı 166
2. Standartta Geçen Tanım ve Açıklamalar 167
3. Hasılatın Ölçümü 167
3.1 Mal satışı 168
3.2 Hizmetlerin sunumu 169
3.3 Faiz, isim hakları ve temettüler 170
4. Açıklama 171
5. Mal veya Hizmet Satışları ile Faiz, İsim Hakkı ve Temettü Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Örnekleri 171
5.1. Peşin bedelli satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 172
5.2. Vadeli satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 175
5.3. Satış sonrası ek hizmet gerektiren hasılatın muhasebeleştirilmesi 178
5.4. Döviz cinsinden satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 183
5.5. Mal satış iadelerinin hasılatla ilişkilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi 185
5.6. Faiz, isim hakları ve temettülerin hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 186
5.7. Takas şeklinde yapılan satışların hasılat olarak muhasebeleştirilmesi 190
5.8. Mülkiyeti ve riskleri ile yararları alıcıya devredilmeyen ancak faturası düzenlenen satış hasılatının muhasebeleştirilmesi 194
5.9. Satış hasılatının tahsil edilememesi durumunun muhasebeleştirilmesi 195
5.10. Dönem Sonu Dönüşümü 196

 

6. BÖLÜM: TMS – 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI

1. Standardının Amaç ve Kapsamı 199

2. Tanım ve açıklamalar 199
3. Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması 202
4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanması 203
5. Dipnot açıklamaları 204
5.1. Finansal Kiracının, finansal kiralama işlemlerine ilişkin yapacağı açıklamalar 204
5.2. Kiraya verenin, finansal kiralama işlemlerine ilişkin yapacağı açıklamalar 204
5.3. Faaliyet kiralamasına ilişkin Kiracı ve Kiraya Verenler Aşağıdaki Açıklamalar Yapılır 204
6. Kiralama İşlemleri Standardı Kapsamında Kullanılacak Hesaplar 205
6. 1. Faaliyet ve Finansal Kiracının Kullanacağı Bilanço Hesapları 205
6. 2. Faaliyet ve Finansal Kiracının Kullanacağı Gelir Tablosu Hesapları 206
6.3. Kiraya Veren Tarafından Kullanılabilecek Bilanço Hesapları 206
6.4. Kiraya Veren Tarafından Kullanılabilecek Gelir Tablosu Hesapları 207
7. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 208
8. Faaliyet kiralaması 223
9. Finansal kiralama işlemlerinde KDV uygulaması 235
10. Dönem Sonu Dönüşüm 235

 

7. BÖLÜM: TMS 16 – MADDİ DURAN VARLIKLAR VE TMS – 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI UYGULAMALARI

1. Amaç ve Kapsamı 237

2. Bu Standartlarda geçen tanım ve açıklamalar 237
3. Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesi 238
4. Maddi duran varlıkların amortismana tabi tutulması ve hesaplaması 239
5. Maddi duran varlıkların bilanço döneminde değerlemesi 240
6. Değer Düşüklüğünün Ortadan Kalkması 245
7. Maddi duran Varlıkların Varlık Olarak Kayda Alınması ve Sınıflandırılması 246
8. Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 247
9. Maddi Duran varlıkların Muhasebeleştirilmesi Uygulama Örnekleri 248
10. Dönem Sonu Dönüşümü 277

 

8. BÖLÜM: TMS 40 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI UYGULAMALARI

1. Amaç ve Kapsam 279

2. Standartta Geçen Tanım ve Açıklamalar 280
3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kayda Alınması ve Sınıflandırılması 281
4. Dipnot Açıklamaları 283
5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi 285
6. Dönem Sonu Dönüşümü 307

 

9. BÖLÜM: TMS 38 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMALARI

1. Standardın Amaç ve Kapsamı 309
2. Tanım ve Açıklamaları 309
3. Genel Olarak Maddi Olmayan Duran Varlıklar 310
4. Dipnot Açıklamaları 315
5. Şerefiye Hesaplaması Ve Değerleme Farklarının Muhasebeleştirilmesi 316
6. Dönem Sonu Dönüşümü 341

 

10. BÖLÜM: TFRS 6 – MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Standardın Amaç ve Kapsamı 343

2. Standart İle İlgili Tanım ve Açıklamalar 343
3. Araştırma ve Değerlendirme Varlıklarının Sınıflandırılması 344
4.Dipnot Açıklamaları 345
5. Maden Kaynaklarının Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 345
6. Dönem Sonu Dönüşümü 355

 

11. BÖLÜM: TFRS 5 – SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

1. Standardın Amacı 357

2. Sınıflandırma 357
3. Satış Planlarına İlişkin Değişiklikler 369
4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıkların Bilanço Dönemlerinde Değerlemesi Ve Muhasebeleştirilmesi 370
5. Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması Ve Muhasebeleştirilmesi 372
6. Dönem Sonu Dönüşümü 375

 

12. BÖLÜM: TMS 23 – BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI VE TMS 21 – KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ UYGULAMASI

1. Borçlanma Maliyetleri ve Kur Değişiminin Etkileri Standardının Amacı ve Kapsamı 377

2. Borçların Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Gösterimi ve Sınıflaması 378
3. Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi 378
4. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 379
5. Temel Yönteme Göre Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 383
6. Alternatif Yönteme Göre Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi (Aktifleştirilmesi) 388
7. Finansal Kiralamadan Kaynaklanan Borçlanma Maliyetleri 397
8. Alacakların iskonto edilmesinden kaynaklanan borçlanma maliyetleri 398
9. Dönem Sonu Dönüşümü 399

 

13. BÖLÜM: TMS 36 – VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI UYGULAMASI

1. Amaç ve Kapsam 401

2. Standarda Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 402
3. Değer Düşüklüğüne İlişkin Göstergeler ve Test Edilmesi 404
4. Değer Düşüklüğü Zararlarının İptal Edilmesi 415
5. Dipnot Açıklamaları 418
6. Tekdüzen Hesap Planında, Aktifi Düzenleyici Karşılık Hesapları Ve Açıklamaları 418
7. Uygulama Örnekleri 419
8. Dönem Sonu Dönüşümü 491

 

14. BÖLÜM: TMS 37 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI

1. Amaç ve Kapsam 493
2. Standardın Uygulaması İle İlgili Tanımlar 493
3. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 494
4. Koşullu Borçlar 503
5. Koşullu Varlıklar 504
6. Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler 505
7. Karşılıklar ve Koşullu Borçların Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesaplar 506
8. Karşılıklar Uygulama Örnekleri 509
9. Dönem Sonu Dönüşümü 517

 

15. BÖLÜM: TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇME, SUNUM VE AÇIKLAMALAR STANDARDI UYGULAMASI

1. Standartların Amacı ve Kapsamı 519

2. Standartta Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 520
3. Finansal Varlıklar 526
4. Finansal Borçlar 550
5. Finansal Araçların (Varlıkların ve Borçların) Netleştirilmesi 554
6. Finansal Varlıklar ve Yatırımlar Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları 555
7. Finansal Araç Kapsamındaki Varlıklara İlişkin Uygulama Örnekleri 556
8. Dönem Sonu Dönüşümü 641

 

16. BÖLÜM: TMS 24 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI UYGULAMALARI

1. Standardın Amaç ve Kapsamı 644

2. Standartta Kullanılan Tanım ve Açıklamalar 644
3. İlişkili Taraf Kapsamına Girmeyen İşlemler ve Taraflar 645
4. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlem Türleri 646
5. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemelerin Dipnot Açıklamaları 646
6. İlişkili Taraf İşlemleri Uygulama Örnekleri 647
7. Dönem Sonu Dönüşümü 662

 

17. BÖLÜM: TMS 28 – İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

1. Amaç 664

2. Kapsam 664
3. Standardın Uygulanmasında Kullanılan Önemli Tanımlar 664
4. İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 665
5. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 670
6. Maliyet Yöntemi 671
7. Dipnot açıklamaları 671
8. Önemli Etki Taşıyan ve Taşımayan İştirakle İle Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü 671
9. Uygulama Örnekleri 674
10. Dönem Sonu Dönüşümü 688

 

18. BÖLÜM: TFRS 11 – MÜŞTEREK ANLAŞMALAR STANDARDI

1. Amaç ve Kapsam 690

2. Tanım ve Açıklamalar 690
3. Sözleşmeye Bağlı Müşterek anlaşmalar 691
3.2. Müşterek Anlaşma Türleri 694
4. Müşterek Anlaşma Taraflarının Finansal Tabloları 700
5. Müşterek Faaliyetten Varlık Satın Alımının Muhasebeleştirilmesi 701
6. Geçiş Hükümleri 702

 

19. BÖLÜM: TMS 31 – İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI UYGULAMALARI

1. Amaç ve kapsam 705

2. Standardın Uygulanmasında Kullanılan Önemli Tanımlar ve Açıklamalar 705
3. İş Ortaklıklarının Çeşitleri 706
4. İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesi 709
5. Dipnot Açıklamaları 712
6. Uygulama Örnekleri 712
7. Dönem Sonu Dönüşümü 721

 

20. BÖLÜM: TMS 11 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI

1.Amaç ve Kapsam 723

2. Tanım ve Açıklamalar 723
3. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilme Yöntemleri 727
4. İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesaplar 732
5. Dipnot Açıklamaları 735
6. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Hakedişleri ile Vergi Kanunları Uygulamaları 735
7. Uygulama Örnekleri 738
8. Dönem Sonu Dönüşümü 752

 

21. BÖLÜM: TMS 19 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

1. Amaç ve Kapsam 754

2. Tanım ve Açıklamalar 755
3. Çalışanlara Sağlanan Faydalar 761
4. İş İlişkisi Sonrasında Sağlanan Tanımlanmış Katkı Planları ve Fayda Planlarının Ölçülmesi 789
5. Çalışanlara Sağlanacak Faydalara İlişkin Karşılıkların Kaydedileceği Hesaplar ve Açıklamaları 796
6. Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi 797
7. Tanımlanmış Fayda Planlarının Finansal Tablolarda Sunumu 803
8. Çalışanlara Sağlanan Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dipnot Açıklamaları 805
9. Uygulama Örnekleri 809

 

22. BÖLÜM: TMS 41 – TARIMSAL FAALİYETLER (CANLI VARLIKLAR)

1. Amaç ve Kapsam 820

2. Tarımsal Faaliyetler İle İlgili Tanım ve Açıklamalar 820
3. Tarımsal Faaliyetlerin Sınıflandırılması 821
4. Dipnot Açıklamaları 827
5. Tarımsal Faaliyetler ve Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 827
6. Dönem Sonu Dönüşümü 873

 

23. BÖLÜM: TFRS 2 – HİSSE BAZLI ÖDEMELER

1. Amaç ve kapsam 876

2- Standartta geçen kavramlar ve Açıklamalar 877
3. Muhasebeleştirme 880
4. Özkaynaktan Karşılanan Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 880
5. Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 886
6. Dipnot Açıklamaları 892
7. Uygulama Kılavuzu 894

 

24. BÖLÜM: TMS 33 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI

1. Amaç ve Kapsam 909

2. Tanım ve Açıklamalar 909
3. Ölçme 914
4. Geriye Yönelik Düzeltmeler 925
5. Sunum 925
6. Dipnot Açıklamaları 926

 

25. BÖLÜM: TMS 12 – GELİR VERGİLERİ STANDARDI UYGULAMALARI

1. Standardının Amaç ve Kapsamı 929

2. Tanım ve açıklamalar 930
3. Ertelenen Vergi Karar Ağacı 937
4. Dönem Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlığının Muhasebeleştirilmesi 938
5. Ertelenen Vergi Gelir Vergileri standardı Kapsamında Kullanılabilecek Hesaplar 938
6. Ertelenen Vergi Hesaplarının Sınıflandırılması 941
7. Ertelenen Vergiler İle İlgili Dipnot açıklamaları 942
8. Uygulama Örnekleri 943

 

26. BÖLÜM: TFRS 14 – DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI

1. Standardın Amacı ve Kapsamı 984

2. Standartta geçen kavramlar 984
3. Finansal tablolara alma, sınıflama, ölçüm, değer düşüklüğü ve finansal tablo dışı bırakma 986
4. Açıklama 993
5. Mevcut muhasebe politikalarının uygulanmasına devam edilmesi 995

 

27. BÖLÜM: TMS 1 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU ve TMS 34 – ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 1 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU ve TMS 34 – ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 997
1. Finansal Tabloların Amacı 997
2. Finansal Tablo Düzenleme Şartları 997
3. Finansal Tabloların Sunuluşu 999
4. Bilançonun Tanımı 1017
TMS 34- ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA 1019
1. Amaç ve Kapsam 1019
2. Tanım ve Açıklamalar 1019
3. Ara Dönem Finansal Raporun İçeriği 1020
4. Muhasebeleştirme ve Ölçme 1025

 

28. BÖLÜM: FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

GENEL AÇIKLAMA 1036

Amaç 1036
TMS’ye Uygun Finansal Raporlama 1036
TMS’ye Geçiş Kayıtları 1037
FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ 1038
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1038
II.KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1041
III.ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1046
IV.NAKİT AKIŞ TABLOSU 1048
V.DİPNOTLAR 1054
BİREYSEL FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ 1056
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1057
II.KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1060
III.ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1065
IV.NAKİT AKIŞ TABLOSU 1068
FİNANSAL TABLOLARDA ASGARİ OLARAK YER ALMASI GEREKEN DİĞER KALEMLER 1074
KULLANIM REHBERİ 1076
FİNANSAL DURUM TABLOSU İLE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ 1077
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) KALEMLERİ 1077
VARLIKLAR 1077
KAYNAKLAR 1082
YÜKÜMLÜLÜKLER 1082
ÖZKAYNAKLAR 1086
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ 1088
ESAS FAALİYETLER 1089
YATIRIM FAALİYETLERİ 1090
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂR/ZARARI 1091

 

29. BÖLÜM: TFRS 8 – FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDI UYGULAMALARI

1. Temel İlke 1093

2. Uygulama Kapsamındaki İşletmeler 1093
3. Tanım ve Açıklamalar 1094
4. Raporlanabilir Bölümler 1095
5. Ölçme 1098
6. Tüm İşletmeyi Kapsayan Açıklamalar 1100

 

30. BÖLÜM: TMS 7 – NAKİT AKIŞ TABLOLARI

1. Amaç ve Kapsam 1105

2. Nakit Akış Bilgilerinin Yararları 1105
3. Tanım ve Açıklamalar 1105
4. Nakit Akış Tablosunun Sunumu 1106
5. İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması 1108
6. Faiz ve Temettüler 1110
7. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 1111
8. Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler 1112
9. Dipnot Açıklamaları 1113
10. Nakit Akış Tablosu Örneği 1114
11. Uygulama Örneği 1117

 

31. BÖLÜM: TMS 27 – BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR, TFRS 10 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 29 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 27 – BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR, TFRS 10 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TMS 29 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA 1126

1. Amaç ve Kapsam 1126
2. Tanım ve Açıklamalar 1126
3. Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması 1127
4. Açıklamalar 1130
TFRS 10 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1132
1. Amaç ve Kapsam 1132
2. Tanım ve Açıklamalar 1133
3. Kontrol 1134
4. Muhasebeleştirme Hükümleri 1160
TMS 29- YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA 1164
1. Kapsam 1164
2. Finansal Tabloların Düzeltilmesi 1164
3. Karşılaştırmalı Rakamlar 1168
4. Konsolide Finansal Tablolar 1168
5. Genel Fiyat Endeksinin Seçimi Ve Kullanımı 1168
6. Yüksek Enflasyon Döneminin Sona Ermesi 1168
7. Dipnot Açıklamaları 1169
8. Enflasyon Düzeltme Farklarının Muhasebeleştirilmesi 1169
9. Uygulama Örnekleri 1171

 

32. BÖLÜM: TMS 8 – MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR STANDARDI VE TMS 10 – RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI

1. Amaç ve Kapsam 1175

2. Tanım ve Açıklamalar 1175
3. Muhasebe Politikaları 1177
4. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler 1180
5. Hatalar 1181
6. Geçmişe Dönük Uygulamada veya Yeniden Düzenlemede Tatbik Edilememe Durumu 1182
7. Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler 1184
8. Hatalar 1184

TMS 10- RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI 1185
1. Amaç ve Kapsam 1185
2. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 1185
3. Dipnot Açıklamaları 1188
4. Uygulama Örnekleri 1189

 

33. BÖLÜM: TFRS 1 – TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

1. Standardın Amacı ve Kapsamı 1196

2. Standartta Geçen Terimlere ilişkin açıklamalar 1197
3. Muhasebeleştirme ve Ölçme 1198
4. İstisna ve Muafiyetler 1199
5. Açıklama ve Sunum 1214
6. Mutabakatlar 1215
7. Finansal Varlık Veya Finansal Borçların Sınıflanması 1216
8. Tahmini Maliyet Olarak Gerçeğe Uygun Değerin Kullanılması 1216
9. Bağlı Ortaklıklardaki, Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Ve İştiraklerdeki Yatırımlar İçin Tahmini Maliyetin Kullanımı 1217
10. Petrol Ve Gaz Varlıkları İçin Tahmini Maliyetin Kullanımı 1217
11. Tarife Düzenlemesine Tabi Faaliyetlerde Tahmini Maliyetin Kullanılması 1217
12. Aşırı oranda yüksek enflasyondan sonra tahmini maliyetin kullanımı 1217
13. Ara dönem finansal raporları 1217

 

34. BÖLÜM: TFRS 15: MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

1. Standardın Amacı ve Kapsamı 1220

2. Standartta Geçen Kavramlar 1223
3. Finansal Tablolara Alma 1224
3.1 Sözleşmenin Tanımlanması 1224
3.2 Sözleşmelerin Birleştirilmesi 1226
3.3 Sözleşme Değişiklikleri 1226
3.4 Edim Yükümlülüklerinin Tanımlanması 1228
3.5 Edim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi 1231
4. Ölçüm 1234
4.1 İşlem Bedelinin Belirlenmesi 1235
4.2 Sözleşmede Önemli Bir Finansman Bileşeninin Varlığı 1237
4.3 Gayri Nakdî Bedel 1240
4.4 Müşteriye Ödenebilir Bedel 1241
4.5 İşlem Bedelinin Edim Yükümlülüklerine Dağıtımı 1241
4.6 İşlem Bedelinde Değişimler 1244
5. Sözleşme Maliyetleri 1245
5.1 Sözleşme Yapılması için Katlanılan Ek Maliyetler 1245
5.2 Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyetleri 1245
5.3 İtfa Payı ve Değer Düşüklüğü 1246
6. Sunum 1248
7. Açıklama 1251
7.1 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler 1251
7.2 Hasılatın Ayrıştırılması 1251
7.3 Ayrıştırılmış Hasılatın Açıklanması 1252
7.4 Sözleşme Bakiyeleri 1254
7.5 Edim Yükümlülükleri 1255
7.6 Standardın Uygulanmasında Kullanılan Önemli Yargılar 1256
8. STANDARDIN UYGULAMASI 1257
8.1 Zamana Yayılı Edim Yükümlülükleri 1257
8.2 Bir Edim Yükümlülüğünün Tamamen İfasına Yönelik İlerlemenin Ölçülmesi Yöntemleri 1261
8.3 İade Hakkı Tanınan Satışlar 1262
8.4 Garantiler 1263
8.5 Asıl-Vekil Değerlendirmesi 1264
8.6 İlave Mal veya Hizmetler İçin Müşteri Opsiyonları 1266
8.7 Müşterilerin Kullanılmamış Hakları 1267
8.8 İadesiz Peşin Ödenen Ücretler (ve İlişkili Bazı Maliyetler) 1267
8.9 Lisanslama 1268
8.10 İşletmenin Taahhüdünün Niteliğinin Belirlenmesi 1268
8.11 Satış Bazlı veya Kullanım Bazlı Telif Ücretleri 1270
8.12 Geri Alım Anlaşmaları 1270
8.13 Konsinye Mal Anlaşmaları 1271
8.14 Faturala-Elde Tut Anlaşmaları 1272
8.15 Müşterinin Kabulü 1272

 

UYGULAMA

TFRS uygun finansal tabloların hazırlanmasında yapılacak çalışmalar 1274

TFRS uygun tam set finansal tablolar ve dipnot ve açıklamaları 1274
Uygulama Örnekleri 1275

 

ÖRNEK: TFRS DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

 

KAYNAKLAR 1312

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR